Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komuniciranje z mediji

2,925 views

Published on

5. predavanje - komuniciranje z mediji

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komuniciranje z mediji

 1. 1. Komuniciranje z mediji doc. dr. Dejan Verčič
 2. 2. Vloga medijev <ul><li>četrta veja oblasti </li></ul><ul><ul><li>posebni privilegiji dostopa in zaščite </li></ul></ul><ul><li>eden izmed d é ležnikov </li></ul><ul><ul><li>izogibanje posredovanju </li></ul></ul>
 3. 3. Nova javnost <ul><li>vladajo ji poklicni specialisti – komunikatorji </li></ul><ul><li>sistematično raziskovanje </li></ul><ul><li>sistematično medijsko načrtovanje </li></ul>
 4. 5. Prepletanje novinarji viri oglaševalci
 5. 6. Konstruktivizem (K. Merten) Oči, če drevo pade v gozdu in mediji o tem ne poročajo – ali je drevo zares padlo?
 6. 7. Tri resničnosti medijske družbe izmišljena resničnost &quot;resnična&quot; resničnost dejanska resničnost
 7. 8. Pristno opazovanje dogodkov D D D D D D D D O
 8. 9. Pristno in drugotno opazovanje sveta D D D D D D D O N
 9. 10. Izbor opazovanja z izborom izbora D D D D D D D D’ D’ D’ O N KM
 10. 11. Strateško upravljanje komuniciranja z mediji <ul><li>vzpostavljanje funkcije: </li></ul><ul><li>po litika komuniciranja z mediji, infrastruktura, usposabljanje zaposlenih/govorcev </li></ul><ul><li>načrtovanje, izvajanje in merjenje (reaktivno in proaktivno komuniciranje z mediji) </li></ul><ul><li>usklajenost medijskega komuniciranja z ostalimi komunikacijami (F, HR , kom. s potrošniki - celovito komuniciranje) </li></ul>
 11. 12. Osnovna orodja komuniciranja z mediji <ul><li>Adrema novinarjev </li></ul><ul><li>Sporočilo za medije </li></ul><ul><ul><li>je po svoji obliki je podobno kot časopisna vest, </li></ul></ul><ul><ul><li>zato, da tudi postane časopisna vest </li></ul></ul><ul><li>Informativna, razlagalna gradiva </li></ul><ul><ul><li>niso namenjena temu, da bi postala časopisna vest, </li></ul></ul><ul><ul><li>pač pa, da bi novinar dobil ustrezno informativno podlago </li></ul></ul><ul><li>Novinarske konference </li></ul><ul><ul><li>kadar želimo novinarjem predstaviti teme, o katerih predvidevamo, da se bodo želeli pogovoriti neposredno z viri informacij </li></ul></ul><ul><ul><li>ali takrat, ko je tema dovolj nova in prekompleksna za sporočilo za medije </li></ul></ul><ul><li>Načrtovana publiciteta / načrt spodbujanja medijskih objav </li></ul><ul><ul><li>je ekskluzivni dogovor z novinarjem/medijem o objavi teme, primerne njegovi uredniški politiki </li></ul></ul><ul><li>------------------------------------------------------------ </li></ul><ul><li>Priročnik najpogostejših vprašanj in odgovorov </li></ul><ul><li>Spletno novinarsko središče - http:// www.mobitel.si/slo/Press/default.asp </li></ul><ul><li>Spremljanje in analiza medijskih objav </li></ul><ul><li>Medijski priročnik </li></ul>
 12. 14. Mejna področja <ul><li>Prikrito oglaševanje = objavljanje vsebin z oglaševalskim značajem v obliki novinarskih objav </li></ul><ul><ul><li>Portoroška listina: “Odnosi z mediji ne smejo biti izvajani na način, ki bi lahko pri povprečnem bralcu, poslušalcu ali gledalcu vzbujali vtis, da gre za novinarski prispevek, če gre v resnici za plačano objavo.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodeks novinarjev RS: “Oglasi in plačana besedila se morajo ločiti od sporočil v duhu tega kodeksa po obliki, vsebini in pristopu. Če obstaja kakršenkoli dvom, je potrebno nedvoumno pripisati oz. opozoriti, da gre za oglas.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Slovenski oglaševalski kodeks: “Oglaševalska sporočila morajo biti oblikovana in predstavljena na način, da je že na prvi pogled jasno, da gre za to vrsto komuniciranja.” </li></ul></ul>
 13. 15. Odprta vprašanja <ul><li>monopolizacija medijskega lastništva </li></ul><ul><li>monvergenca oblike in vsebine (infotainment, edutainment, infomercials, advertorials…) </li></ul><ul><li>tržno novinarstvo </li></ul><ul><li>refleksivnost medijskega prostora in prilagajanje virov </li></ul>

×