Upiti u Access-u

6,904 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upiti u Access-u

 1. 1. Upiti u Microsoft Access-uČlanovi tima :Nedovid Milena IVF1Stanimirovid Danilo IVf1Šmalcelj Aleksandra IVf1Mentor Dejan Pejčić
 2. 2. ACCESS POJAMMicrosoft Access je Microsoftov program za upravljanje relacijskim bazama podataka.Access, za razliku od aplikacija za obradu teksta i aplikacija za tabelarne propračune,zaista predstavlja multifunkcionalni program. Sastoji se od mnoštva povezanih alata zagenerisanje, organizovanje, izdvajanje, prikazivanje, štampanje i objavljivanje podataka.Access sprema podatke baze u vlastitom formatu - Access Jet Databease Engine. Istotako, može prebaciti ili ostvariti vezu s podacima u drugoj Access bazi, Excelu,SharePoint listama, tekstom, XML-om, Outlooku, dBaseu, Paradoxu, Lotusu 1-2-3 ilipomoću ODBC izvora podataka kao što su Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL iPostgreSQL.Access koriste profesionalci za razvoj aplikacija, ali ga jednako tako mogu koristiti iamateri, power useri za razvoj jednostavnijih aplikacija.Microsoft Access je deo programskog paketa Microsoft Office i najpopularnija jeWindows baza. Namenjena je korisnicima koji imaju potrebu za relacijskim bazamapodataka.Da bi se okvalifikovala kao potpun sistema za upravljanje relacionom bazom podataka(relation database management system, RDBMS), aplikacija mora da izvršava sledećečetiri osnovne funkcije, od kojih svaka ima sopstvenu prezentaciju za korisnika: Organizajica podataka obuhvata izradu i rukovanje tabelama koje sadrže podatke u konvencionalnom tabelarnom formatu (red-kolona ili format aplikacija za teabelarne proračune), koju Access naziva prikaz Datasheet. Povezivanje tabela I izdvajanje podataka koristi upite (eng.queries) za povezivaje više tabela prema relacijama izmeĎu podataka i izradu virtuelnih (privremenih) tabela, koje se nazivanju zapisi, a sadrže izabrane podatke koji se čuvaju u memoriji računara il u privremenim datotekama na disku. Unos i uređivanje podataka. Prikazivanje podataka zahteva izradu izveštaja koji možete da pregledate, štampate ili objavljujete na Internetu. Dijagrami i grafikoni prikladno sumiraju podatke za one koji imaju ,,uopšten” pristup.
 3. 3. Makroi su sekvence aktivnosti, koje automatizuju operacije nad bazom podataka koje se ponavljaju. Moduli su kontejneri za funkcije i procedure, koji su napisani u programskom jeziku VBA.Funkcije VBA koristite da bi izvršili složenija izračunavanja od onih koja se mogu lako izložiti pomoću niza konvecionalnih matematičkih simbola. VBA potprograme izvršavate tako što ih pridružujete odgovarajućim dogaĎajima, kao što je pritisak na dugme pomoću tastera miša, koji se dešava kada je aktivni objekat neki obrazac ili strana. Bezbednost sačinjavaju funkcije koje su dostupne kao stavke menija i preko VBA potprograma. U višekorisničkom okruženju, gde druge osobe koriste vašu aplikaciju baze podataka, grupi korisnika ili pojedincima možete da dodelite pristpup, ali i da ograničite njihove mogućnosti za pregled ili modifikaciju objekata u bazi podataka. Štampanje vam dopušta da odštampate praktično sve što možete da pregledate u radnom režimu programa Access.Upoznavanje upitaUpiti su objekti baze podataka koji vam omogućavaju da izdvajate podatke iz bazepodataka da biste ih koristili u druge svrhe- kao izvor podataka koji se koriste zaštampani izveštaj, na primer, ili da dobijete listu stavki koja će se koristiti za kontrolutraženja na obrascu za unos podataka. Upit može da se zasniva na jednoj ili višepovezanih tabela. Pored polja koja se izvlače direktno iz tabela, upit može takoĎe dasadrži polja izračunavanja koja transformišu podatke-dodaju, na primer, porez iznosuračuna ili izvode statističku analizu nad grupom zapisa koji su izvučeni iz više tabela.Access vam omogućava da pravite više tipova upita. Najčešći je upit biranja koji izvlačiinformacije iz jedne ili više tabela. Možete takoĎe da napravite upit unakrsnih tabela,koji grupiše i sumira informacije u formatima redova i kolona slično kao što radi PivotTable u Excelu. Neke od najmoćnijih stvari koje možete da uradite sa Accessomuključuje upite radnje, koji menjaju podatke tabele nad kojom se vrši upit na osnovukriterijuma koje definišete u upitu.
 4. 4. Upiti biranjaKao što je sadržano u nazivu, svrha upita biranja je da sakupi podatke iz jedne ili višetabela i da ih predstavi u formatu koji možete da snimite kao deo samog upita.Upitibiranja mogu da uključe sledeće elemente:  Polja izvučena iz jedne ili više tabela ili upita. Upit možete da zasnivate na drugom upitu. To je čest primerak kada želite da napravite zbirni pregled podataka sakupljenih iz više tabela. Access koristi definisane relacije da poveže polja iz različitih izvora i da pronaĎe relevantne veze izmeĎu podataka. Možete takoĎe da definišete nove relacije izmeĎu tabela i/ili upita i definišete ih kao deo upita.  Polja izračunavanja  Zbirove  Kriterijume biranja  Uputstva za sortiranje  Skrivena polja, koja su uključena zbog definisanja kriterijuma ili uputstva za sortiranje, ali nisu prikazana u rezultatima upita.Kada snimite upit, snimili ste uputstva za izvlačenje i prikazivanje zapisa iz bazepodataka, ne i same zapise. Na taj način, pokretanjem snimljenog upita uvek dobijateažurirani skup podataka.Sledeća slika pokazuje upit biranja koji kombinuje podatke dvetabele:
 5. 5. U prikazu Design upit sadrži dva okna: gornje okno sadrži liste polja za svaku tabelu irelacije izmeĎu izvora podataka. Donje okno sadrži rešetku sa jednom kolonom zasvako polje koje čini upit. Kada projektujete upit, možete da prevučete naziv poljadirektno iz listi u gornjem oknu, ili možete da birate iz padajućih listi koje se pojavljujukada aktivirate datu kolonu u rešetki.U redovima ispod naziva svakog polja možete da vidite odrednice koje jasno odreĎujusadržaj upita:  Red Table pokazuje odakle polje potiče. Podrazumeva se da je ovaj red vidljiv.  Red Total vam omogućava da zadate operacije koje se izvode na polju - Sum, Average itd. Ovaj red je obično skriven. Podrazumevani izbor je Group By, što prikazuje sve vrednosti u izabranom polju bez izvoĎenja kalkulacija.  Red Sort odreĎuje da li će se kolona koristiti za sortiranje i , ako hoće, da li će sortiranje biti u rastućem ili opadajućem redosledu. Ako redosled sortiranja odredite u više kolona, Access sortira po svakoj koloni , idući sleva nadesno.  Red Show sadrži znak potvrde za svako polje koje će biti prikazano kao deo rezultata upita. Uklonite ovaj znak potvrde kada želite da koristite polje za sortiranje i filtriranje, ali ne želite da se pojavi u prikazu Datasheet.  Redovi Criteria sadrže jedan ili više izraza kriterijuma za odreĎivanje koji zapisi će biti uključeni u upit.Upiti unakrsnih tabelaDrugi tip upita, poznat kao unakrsne tabele, transformiše podatke u obliku zapisa uzbirni prikaz koji podseća na Excelov radni list.Upiti izvršenjaUpit izvršenja potencijalno menja podatke u postojećoj tabeli ili stvara novu tabelu.Access vam omogućava da napravite četiri vrste upita izvršenja:- upit ažuriranja-upit pravljenja tabele-upit dodavanja-upit brisanja
 6. 6. UPOZORENJEIzvršavanje upita radnje može u potpunosti i nepovratno da upropasti vašepodatke i u većini slučajeva posledice upita radnje se ne mogu poništiti. Akoneoprezno pokrenete upit radnje koji se ne ponaša kao što očekujete, može sedesiti da teško ili nikako ne uspete da povratite originalne podatke. Zbog toga bitrebalo da obratite veliku pažnju prilikom projektovanja i izršavanja upita radnje.SQL upitiStrukturirani jezik upita (engl. Structured Query Language- SQL) je moćan jezik za radsa bazama podataka, industrijski standard koji se koristi u raznim softverskimokruženjima. U opštem slučaju, Accessove upite možete da stvarate interaktivnobirajući polja za potvrdu i da nikada nemate posla sa SQL-om. MeĎutim, svakiAccessov upit postoji iza scene kao SQL iskaz, i u nekim slučajevima uvidećete da jekorisno raditi sa SQL kodom.Upiti parametaraSnimanje upita obično uključuje sve kriterijume koje ste definisali za taj upit.Svaki putkad otvorite upit parametara, Access prikazuje okvir za dijalog koji od vas traži daunesete deo podataka koji će se koristiti kao kriterijumi biranja u tom upitu. Traženjeulaznih vrednosti definišete kao deo opisa upita.Da biste napravili upit parametara, otvorite upit u prikazu Design i pritisnite u poljeCriteria za polje u kome želite da dodate kriterijume biranja. Na mestu gde se običnostavljaju konstantne vrednosti, izraz bi u uglastim zagradama trebalo da sadrži tekst kojiželite da se pojavi kao objašnjenje kakva ulazna vrednost se traži, što možemo videti naprimeru sa sledeće slike:
 7. 7. Da biste defenisali početak i kraj opsega brojeva ili datuma, koristite dva parametra u jednomizrazu, kao što je Between*unesite početni datum+And*unesite završni datum+. Kada pokreneteupit sa više parametara, Access prikazuje ulazni okvir za dijalog za svaki od njih.SAVET:Kada otvorite upit parametara, Access prikazuje okvir za ulaznu vrednost koji traži da seunese parametar biranja u interaktivnom postupku. Vrednost koju korisnik unosi u okvirpostaje kriterijum biranja za upit.Izraz koji unosite u red Criteria upita parametara može da sadrži veću količinu teksta,posebno ako uključite više zahteva ulaznih vrednosti. To može da oteža unos iureĎivanje kriterijuma u rešetki upita. Ako je izraz samo nekoliko znakova širi od aktivnekolone, proširite kolonu koja sadrži izraz povlačenjem desne ivice zaglavlja kolone. Zaposebno dugačke i komplikovane izraze pritisnite Shift+f2 da otvorite prozor Zoom zaunošenje ili ureĎivanje izraza. KREIRANJE UPITAKao i kod tabela da bismo kreirali upit moramo otvoriti upit grupu i odabrati New Querygde imamo više izbora:  Design View- Otvara prazan upit u koji sami moramo postavljati polja koja želimo u njemu.  Simple query wizard- Čarobnjak koji ubrzava i pojednostavljuje proces odabira polja u upitu.  Crosstab query wizard- Čarobnjak koji kreira crosstab upite.  Find Duplicates query wizard- Čarobnjak koji stvara upit iz jedne tabele ili upita , a prikazuje podatke koji imaju istu vrednost u nekom polju , i dr. Radi jednostavnosti kreiranja upita možete izabrati Simple query wizard gde je postupak kreiranja sledeći: - Iz Table/Query kućice odaberemo tabele ili upit iz kojeg želimo videti polja - Iz Avaliable fields liste odaberemo polja iz te tablice koja će se nalaziti u upitu tako da označimo polje i stisnemo dugme za prebacivanje. Ova dva koraka možemo ponavljati dok nismo odabrali sva polja iz svih tabela koje želimo. Potom kliknemo na Next.
 8. 8. Potom dajemo naziv upitu i pri dnu ekrana biramo da li želimo videti rezultate upita iliželimo još doterati dizajn upita.Nakon ovog čarobnjaka upit bi prikazao sva odabrana polja i zapise iz svihodabranih polja. Da bi gledali odreĎene zapise moramo još postaviti kriterijume pokojima će oni biti prikazani , stoga moramo otvoriti upit u Design View prikazu i unetiželjene kriterijume razvrstavanja podataka.Kako odabrati željene podatke u upitu ?Zapise izvlačimo korišćenjem kriterijuma. Kriterijum je uslov koji postavljamo uCriteria polje na dnu Design površine (prozora). Nakon postavljanja kriterijuma urezultatima upita će biti prikazani samo oni zapisi koji zadovoljavaju taj uslov.Kriterijum se može pisati u obliku izraza pomoću Expression buildera ili se možesamo uneti u polje koje je predviĎeno za to. Kriterijume možemo kombinovati upoljima Criteria i Or (ako koristimo dva kriterijuma u Criteria polju operator izmeĎunjih je And ili ako kriterijum unosimo u Or polje tamo je operator ili, što kombinujemopo potrebi).
 9. 9. Korišćenje EXPRESSION BUILDERAExpression builder pozivamo pritiskom na polje koje se nalazi iznad upita kojikreiramo. To polje predstavlja Build opciju. Nakon toga de nam se otvoriti Expression builderprozor koji je sačinjen od tri dela: 1 21. Gornji deo se zove Expression box i njemu gradimo izraz.2. Srednji deo je lista operatora koje ubacujemo u izraz tako da kliknemo na njega kada se nalazimo na mestu u izrazu gde ga želimo ubaciti.3. Donji deo se takoĎe sastoji od 3 dela: Levi deo u kojem se nalaze objekti baze podataka, funkcije, konstante, operatori i uobičajeni izrazi Srednji deo je lista specifičnih elemenata za odabrano mesto u levom delu Desni deo je lista vrednosti za elelement koji je izabran u srednjem delu
 10. 10. 3Izraz izgraĎujemo kombinovanjem operatora, elemenata, funkcija i vrednosti uzavisnosti od potrebe.Uvod u kriterijume upitaKriterijumi upita u programu Microsoft Office Access predstavljaju pravilo kojeidentifikuje zapise koje želite da obuhvatite rezultatom upita. Nije neophodno da svi upitisadrže kriterijume, ali ako ne želite da pregledate sve zapise koji su uskladišteni uosnovnom izvoru zapisa, u upit morate da dodate kriterijume prilikom njegovogdizajniranja.Izraze koje unosite u polje Criteria mogu biti krajnje jednostavni: >10, na primer, govoriAccessu da pokaže sve zapise kod kojih je vrednost izabranog polja veća od 10.Možete da kombinujete više kriterijuma u jednoj koloni ili po više kolona. Izrazi u više kolona u jednom redu tretiraju se kao kriterijumi And. Da bi činio deo rezultata upita, zapis treba da zadovoljava sve kriterijume u datom redu. Izrazi u različitim redovima tretiraju se kao kriterijumi Or. Da bi bio izabran , potrebno je da zapis zadovoljava kriterijume samo u jednom redu.Najčešći delovi od kojih se gradi izraz za numerička i datumska polja su operatoriporeĎenja: <(manje od), >(veće od), <=(manje od ili jednako), >=(veće od ili jednako),<>(različito od), i =( jednako). Pored toga u Accessu možete da napravite dodatno
 11. 11. poreĎenje koristeći ključnu reč Between. Ta reč iskazuje opseg brojeva koji se poredi savrednošću polja.Možete takoĎe da koristite logičke operatore And, Or i Not. Ako su dva izraza povezanasa And, operacije je tačna samo ako su oba izraza tačna. Nasuprot tome, operacija Orje tačna ako su bilo koji ili oba izraza tačna. Operacija Not daje suprotnu vrednost izrazaispred koga stoji -tačno, ako je izraz netačan ili netačno ako je izraz tačan.Konačno, za tekstualna polja, koristite operator Like . Ako u okvir Criteria datog poljaunesete tekstualni string, Access automatski dodaje operator Like i stavlja string izmeĎunavodnika.SAVET:U Accessovim kriterijumima ne sme biti grešaka u pisanju, ali nije važno da li se pišemalim ili velikim slovima. Ako unesete operator kao što je Between ili And, Accessautomatski podešava razmak i pretvara slova ključne reči u velika kada izaĎete iz okviraulaza.Kao što se može videti, kriterijumi mogu bitno da se razlikuju, u zavisnosti od tipapodataka polja nakoja se primenjuju, kao i od specifičnih zahteva koje imate. Nekikriterijumi su jednostavni i koriste osnovne operatore i konstante. Drugi su složeni,koriste funkcije, specijalne operatore i sadrže reference na polja.Ukoliko se kriterijumi polja ne menjaju , a vrednosti za koje ste zainteresovani se čestomenjaju, možete da kreirate parametarski upit. Takav upit od korisnika traži da unesevrednosti polja, a zatim te vrednosti koristi za kreiranje kriterijuma upita. Više informacijao parametarskim upitima biće u daljem izlaganju, a evo i nekih primera kreiranjakriterijuma u upitima:
 12. 12. Funkcije date & time/textAccess nudi različite funkije za rad sa datumima i vremenima. VBA ima nekolikofunkcija Date/Time kao, na primer, DateAdd i DateDiff, koje pojednostavljuju proračunvrednosti datuma.Funkcija Opis Primer RezultatDate Daje aktuelni Date 15/05/2012 sistemski datum i vreme 15-05-2012DateAdd Daje tip datuma sa DateAdd („d”, 15, 30/05/2012 navedenim brojem #15/05/2012#) dana (d), nedelja (w), meseci (mm), ili godina (y) koji je dodat datumuDateDiff Predstavlja razliku DateDiff(„d“, 432 između dva datuma Date,#15/05/2012#) koristedi specifikaciju (na dan d/w/m/y Date=10/03/2011)DatePart Daje traženi deo DatePart(„w“,#5/15/2012#) 2 (Utorak) datuma, kao što su dan, mesec, godina, dan u nedelji i tako dalje.DateSerial Daje podtip 7 Varianti DataSerial(2012,05,15) 05/15/2012 na osnovu argumenata godina, mesec i dan.
 13. 13. DateValue Daje Variant koji odg. DataValue(„15-May- 2012“) 05/15/2012 argumentu koji predst. dat. u form. znakovaDay Daje Integer između 1 Day(Date) 15 (pod uslovom da je i 31 koji predst. dan u taj datum 15. u mesecu na osnovu mesecu) vrednosti Date/TimeHour Daje Integer između 0 Hour(#2:30 PM#) 14 i 23 koji predstavlja sat na osnovu vrednosti Date/TimeMinute Daje Integer između 0 Minute(#2:30 PM#) 30 i 59 koji predstavlja minute na osnovu vrednosti Date/TimeMonth Daje Integer između 1 Month(#15-Jul-12#) 7 i 12 koji predstavlja mesec na osnovu vrednosti Date/TimeMonthName Daje pun ili skraden MonthName(10, False) October naziv meseca na osnovu broja meseca MonthName(10,True) Oct (od 1 do 12). Ukoliko izostavite drugi argument, funkcija vrada puno ime.Now Daje datum i vreme sa Now 15/05/2012 sistematskog sata računara kao Variant 11:57:28 AMSecond Daje Integer između 0 Second(Now) 28 i 59 koji predstavlja sekunde na osnovu vrednosti Date/Time
 14. 14. Time Daje trenutnu Time 11:57:20 AM vrednost vremena sa sistematskog časovnika.TimeSerial Daje vrednost TimeSerial(11,57,20) 11:57:20 AM vremena gde je vreme izraženo u satima, minutima i sekundama.TimeValue Daje vrednost TimeValue(„11:57“) 11:57 vremenaWeekDayName Daje pun ili skraden WeekDayName(4,False) Wendesday naziv dana od rednog broja dana. WeekDayName(4,True) WedYear Daje godinu na Year(#5/15/2012#) 2012 osnovu vrednosti Date/Time .Sledeća tabela sadrži spisak funkcija koje rukuju poljima, čiji je tip podataka Text i kojiodgovara tipu podataka string u VBA.Funkcija Opis Primer RezultatJoin Pravi string od Join(astrArray) Zavisi od sadržaja niza jednodimenzionalnog niza koji se sastoji od stringova (znači razmaka razdvajaju stringove u nizu)LCase Daje verziju stringa Lcase(„ABCD“) abcd napisanog malim slovima.Left Daje znake sa krajnje Left(„ABCDEF“, 3) ABC leve stane stringa.
 15. 15. Len Daje broj znakova u Len(„ABCD“) 4 stringu.Ltrim Uklanja vodeda prazna Ltrim(„ ABC“) ABC mesta iz stringa.Mid Daje deo stringa, Mid(„ABCDE“,2,3) BCD počevši od znaka čija je pozicija navedena u drugom argumentu.Replace Zamenjuje pojavljivanje Replace(„ABCDE“,“BC“,“YZ“) AYZDE određenog podstringa u stringu.Right Daje znake sa desne Right(„ABCDEF“,3) DEF strane stringa.Rtrim Uklanja prazna mesta Rtrim („ABC “) ABC sa kraja stringa.Space Daje string koji se Space(5) sastoji od navedenog broja mesta.Split Daje niz podstringova Split(„ABC DEF“) (0) ABC na osnovu znaka za razdvajanje. (1) DEF Str Konvertuje numeričke Str(123.45) 123.45 vrednosti bilo kog tipa podataka u string.
 16. 16. Kreiranje parametarskog upitaUpiti su korisni za rad samo sa onim poljima iz tabele koja su u bliskoj vezi sazadatkom. Za dalje ograničavanje podataka sa kojima radite na osnovu vrednosti upolju koristite kriterijume u upitu. Kriterijumi predstavljaju pravila koja uključujete u dizajnupita. Ako želite da se pri svakom pokretanju upita od vas zatraži vrednost ili obrazac,možete da kreirate parametarski upit.Kreiranje parametarskog upita je podjednako jednostavno kao i kreiranje upita kojikoristi kriterijume. Možete da dizajnirate upit koji će od vas tražiti deo neke informacije,npr. broj dela, ili više informacija, npr. dva datuma.Parametarski upit će za svakiparametar prikazati poseban dijalog koji od vas traži vrednosti tih parametara.Koraci u kreiranju parametarskog upita:1. Kreirajte upit za izdvajanje, a zatim ga otvorite u prikazu dizajna.
 17. 17. 2. U red Criteria polja na koje želite da se parametar primeni, izmeĎu uglastih zagradaupišite tekst koji želite da se prikaže u dijalogu parametra kao što možete videti nasledećoj slici:Pokretanjem parametarskog upita vaš prozor će imati sledeći izgled:
 18. 18. Unošenjem oznake željenog odeljenja (u primeru navedenog IVF1),dobićemo prikaz učenika koji su deo tog odeljenja:
 19. 19. Određivanje tipova podataka parametaraU Accessu je Text podrazumevani tip podatka za parametre. Ako će se parametarkoristiti kao kriterijum u koloni upita tipa Date/Time ili Number, morate svakomparametru koji se upisuje u okvir za dijalog Enter Parameters Vaule dodeliti tip podatka.Tipovi podataka odreĎuju se u okviru za dijalog Query Parameters. Ako imate višeparametara, oni mogu biti istog ili različitog tipa.ZaključakCilj projektovanja upita za izbor podataka jeste da se sirovi podaci konvertuju u korisneinformacije. Projektovanje upita za podršku u odlučivanju u proizvodnim aplikacijamabaza podataka, predstavlja kombinaciju umetnosti i nauke.Primenite intuiciju i induktivan pristup kada projektujete upite za podršku u odlučivanju.Access olakšava promenu načina prikazivanja vaših upita u pogledu Datasheet. Kao ikada su u pitanju muzika, slikarstvo, igra i druge grane umetnosti, vežbanje ieksperimentisanje je ključno za umetnost upita. Ovo je posebno tačno kada projektujeteupite koji predstavljaju izvor podataka za izvedene tabele (PivotTables) i izvedenedijagrame (PivotCharts).Naučni deo projektovanja upita jeste optimizovanje performansi upita. Sve proizvodneaplikacije baze podataka isporučuju skupove rezultata upita posredstvom neke vrstemreže, obično lokalne mreže (Local Area Network, LAN), ali češće posredstvomoblasne mreže (Wide Area Network, WAN), kao što je Internet. Performanse upita kojise izvršavaju na mreži LAN, a posebno na mreži WAN zavise od mnoštva faktora, odkojih je najvažniji saobraćaj na mreži , a zatim tip veza u mreži. Iako je širokoprusnipristup Internetu postao veoma rasprostranjen, većina korisnika Interneta i daljeuspostavlja vezu preko komutiranih modema. Čak i ako pišete upite koji bi trebalo da seizvršavaju na jednom PC-ju, planirajte korišćenje vaše aplikacije u mrežu.Kada su u pitanju podaci na mreži, što ih je manje to je bolje. Ograničite količinupodataka, koje vaš upit vraća , samo na one koji su neposredno potrebni vašojaplikaciji. Količinu podataka, koju „preko žice“ šaljete do baze podataka na PC-jukorisnika, možete da minimizujete na dva načina- postavljanjem preciznih kriterijuma iograničavanjem broja kolona.Naučna strana projektovanja upita zahteva detaljnu analizu i deduktivno zaključivanje.Prilikom projektovanja sopstvenih upita imajte na umu ova osnovna pravila koja suprikazani u lekciji u „Upiti u Access-u“, kako bi ostvarili što bolje rezultate.

×