Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stilovi u word_u

1,815 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stilovi u word_u

 1. 1. Tema: Stilovi u Word-uRadili:Jovan PetrovićSanja StojkovićStrahinja MladenovićOdeljenje: I-FaMentor: Dejan Pejčić Ekonomska škola Niš Page 1 of 10
 2. 2. Sadržaj:1. Uvod…………………………………………………32. Grupa Styles……………………….………………...43. Korišćenje stilova………………………...………….54. Pravljenje i menjanje stilova………………...………75. Menjanje I pravljenje skupova Quick Style…………76. Upravljanjem stilovima………………………….…..87. Dodavanje stila u galeriju za brži izbor stilova ….….98. Premeštanje stila u galeriju za brži izbor stilova….…99. Uklanjanje stila iz galerije za brži izbor stilova…….10 Page 2 of 10
 3. 3. 1. UvodStil je skup karakteristika koje se odnose na oblikovanje, na primer ime fonta, veličina, boja,poravnanje pasusa i razmak. Neki stilovi čak obuhvataju i ivice i senčenje.Stilovi spadaju u najvažnije karakteristike Worda – kako Worda 2007, tako i ranijih verzija.Word 2007 sadrži dodatne alatke za stilove, koja omugućavaju moćnije i fleksibilnijeformatiranje.Jedna od sjajnih stvari u vezi sa korišćenjem programa za obradu teksta jeste to što možetekreirati dokumente koji izgledaju kao da su prošli profesionalnu pripremu za štampu.Naslovi su napisani fontom koji je u kontrastu sa telom teksta.Pasusi su razdvojeni belinom odgovarajuće veličine.Elementi kao što su liste sa znakovima za nabrajanje uvučeni su.Naglašeni tekst obojen je kontrastnom bojom.Dokument može da uključi čak i specijalne elemente kao što je sadržaj.U Word-u razlikujemo nekoliko vrsta Stilova: 1. Stilovi znakova I pasusa 2. Stilovi liste 3. Stilovi tabele. 1. Stilovi znakova i pasusa utvrĎuju izgled najvećeg dela teksta u dokumentu. Neki stilovi funkcionišu i kao tipovi znakova i kao tipovi pasusa i oni se nazivaju povezanim stilovima. 2. Stilovi liste utvrĎuju izgled lista, uključujući karakteristike kao što su stil znakova za nabrajanje ili šema brojeva, uvlačenje i bilo koji tekst oznake. 3. Stilovi tabele utvrĎuju izgled tabela, uključujući karakteristike kao što su oblikovanje teksta reda zaglavlja, koordinatne linije i naglašene boje za redove i kolone. Page 3 of 10
 4. 4. 2. Grupa StylesNajuočljivija grupa kontrola za primenu i menjanje stilova jeste grupa Styles na kartici Homekontekstne trake.Grupa Styles sadrži četiri kontrole: galerija Quick Styles, Change Styles, More i pokretačokvira za dijalog. Dijalog Box Launcher Galerija Quick Styles Kontrola More (dodatana opcije Galerije)Ako pritisnite More, prikazaće se više stilova u galeriji Quick Styles. Dodatnim stilovima ugaleriji može se pristupiti pomoću vertikalne trake za pomeranje sadržaja, ili povlačenjemkontrole na desnom uglu radi povećavanja ili smanjivanje galerij Pomerajte traku da bi ste prikazali dodatne stilove Page 4 of 10
 5. 5. Grupa Styles omogućava I pristup skupovima Quick Style. Ako pritisnite Change Style i zatimStyle Set, videćete dodatne mogućnosti. Prikazane opcije – Default (Black and White),Distinctive i druge – predstavljaju skupove stilova odabrane tako da omoguće brzu izmenuizgleda dokumenta. Povucete misem da biste prosirili ili suzili listu 3. Korišćenje stilovaZa oblikovanje dokumenta, umesto korišćenja direktnog oblikovanja, koristite stilove kakobiste brzo i jednostavno mogli dosledno da primenite skup opcija za oblikovanje na ceodokument.Na primer, umesto izvršavanja tri zasebna koraka da biste oblikovali naslov tako da budeveličine 16 tačaka, podebljan i da font bude Cambria, isti rezultat možete postići pomoćujednog koraka primenom ugraĎenog stila „Naslov 1“. Nema potrebe da pamtite karakteristike Page 5 of 10
 6. 6. stila „Naslov 1“. Za svaki naslov u dokumentu možete jednostavno da kliknete unutar naslova(čak ne morate da izaberete ceo tekst), a zatim u galeriji stilova izaberete stavku Naslov 1.Ako odlučite da želite podnaslove, možete koristiti ugraĎeni stil „Naslov 2“ koji je dizajnirantako da izgleda dobro uz stil „Naslov 1“. Brzi izbori stilova koje vidite u galeriji stilova dizajnirani su tako da rade zajedno. Naprimer, brzi izbor stila „Naslov 2“ dizajniran je tako da izgleda kao da je podreĎen brzomizboru stila „Naslov 1“. Telo teksta dokumenta automatski se oblikuje pomoću brzog izbora stila „Normalno“. Brzi izbor stilova može se primeniti na pasuse, ali možete ga primeniti i na pojedinačne rečii znakove. Na primer, frazu možete naglasiti primenom brzog izbora stila „Naglašavanje“. Kada oblikujete tekst kao deo liste, svaka stavka sa liste automatski se oblikuje pomoćubrzog izbora stila „Pasus sa listom“.Ako kasnije odlučite da želite da naslovi izgledaju drugačije, možete promeniti stilove „Naslov1“ i „Naslov 2“ i Word će automatski ažurirati sve njihove instance u dokumentu. TakoĎemožete primeniti drugi skup brzog izbora stilova ili neku drugu temu kako biste promeniliizgled naslov bez izvršavanja promena u stilovima Page 6 of 10
 7. 7. 4. Pravljenje i menjanje stilovaČesto se dešava da stil naslova koji koristite ne zadovoljavavaše potrebe, zbog pogrešnog fonta, veličine ili razmaka. Stil možete promeniti, a ako vampostojeći stil I dalje treba, ali u nešto drugačijoj verziji za druge svrhe, napravite nov stil. Da biste promenili postojeći stil, pritisnite ga desnim tasterom miša u galeriji Quick Styles Iizaberete Modify: Prikazuje se okvir za dijalog Modify Style. Izmenite stil. 5. Menjanje I pravljenje skupova Quick StyleSkupovi Quick Style nisu nepromenjivi: možete izmeniti Microsoft-ove skupove, a možetenapraviti i sopstvene. Microsoft-ove skupove treba da menjate samo onda kada ste sigurni da originalni oblikugraĎenog skupa Quick Style nikada nećete koristiti. Da biste lako izmenili Microsoft-ov skup, otvorite dokument na koji primenjujete skupQuick Style, primenite odgovarujući skup stilova koristeći Change Styles→Style Set→Save asquick Style Set. Page 7 of 10
 8. 8. 6. Upravljanjem stilovimaJoš jedna opcija dostupna iz okna s poslovima Styles jeste dugme Manage Styles. Istoimeniokvir za dijalog, glavna je kontrola za upravljanje stilovima. U njemu pravite, menjate I brišetestilove. Page 8 of 10
 9. 9. 7. Dodavanje stila u galeriju za brži izbor stila Iako skup brzog izbora stilova verovatno sadrži sve stilove koji su vam potrebni za kreiranje novog dokumenta, možda ćete poželeti da dodate sasvim novi stil.1. Izaberite tekst koji želite da kreirate kao novi stil. Na primer, možda želite da se reči „Poslovne činjenice“ uvek pojavljuju kao crveni Naslov 1 u dokumentu.2. Na mini traci sa alatkama koja će se pojaviti iznad selekcije, kliknite na dugme Naslov 1 i dugme Crveno da biste oblikovali tekst.3. Kliknite desnim tasterom miša na selekciju, zatim kliknite na dugmeStilovi, a potom izaberite stavku Sačuvaj selekciju kao novi brzi stil.4. Dajte naziv stilu, na primer „Poslovne činjenice“, a zatim kliknite na dugmeU redu. Kreirani stil će se pojaviti u galeriji brzih izbora stilova sa imenom koje ste mu dali, spreman da ga primenite svaki put kada otkucate reči „Poslovne činjenice“ ili kada poželite da primenite oblikovanja „Podebljano“, „Crveno“ i „Naslov 1“. 8. Premeštanje stila u galeriju za brži izbor stilova Povremeno se može desiti da neki stil bude uklonjen iz galerije brzih izbora stilova ili da se ne pojavljuje na listi stilova. Kada se to desi, stil možete lako premestiti u galeriju brzih izbora stilova kako biste mogli da ga koristite.1. Na kartici Početak kliknite na pokretač dijaloga Stilovi, a zatim na hipervezuOpcije.2. Iz liste Izaberite stilove koje ćete prikazati izaberite stavku Svi stilovi. Page 9 of 10
 10. 10. 9. Uklanjanje stila iz galerije za brži izbor stilova1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite desnim tasterom miša na stil koji želite da uklonite iz galerije.2. Izaberite stavku Ukloni iz galerije brzog izbora stila. Uklanjanjem stila iz galerije za brzi izbor stilova taj stil nećete ukloniti i iz stavki koje se nalaze u oknu zadataka Stilovi. U listi u oknu zadataka Stiloviprikazani su svi stilovi u dokumentu. Page 10 of 10

×