Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kapacitet proizvodne opreme Bojana Stojanovic

2,828 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kapacitet proizvodne opreme Bojana Stojanovic

 1. 1. Kapacitet proizvodne opreme i merenje njegovog iskorišćenja Statistika Stojanović Bojana IV e 527. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 2. 2. Sadržaj • 1. Osnovni pojam kapaciteta opreme • 2. Obračun kapaciteta i merenje njegovog • 3. Godišnji kapacitet i realni godišnji kapac • 4. Iskorišćenje kapaciteta mašina Kraj27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 3. 3. 1. Osnovni pojam kapaciteta opreme • Prikazivanje proizvodne opreme, odnosno mašina radilica je složen posao zbog njihovih brojnih i raznovrsnih tehničko-tehnoloških karakteristika.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 4. 4. • Kapacitet mašina predstavlja najbitnije obeležje za prikazivanje i ispitivanje rada opreme.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 5. 5. • Kapacitet je proizvodna moć mašine koja pokazuje količinu proizvoda koju je u stanju da proizvede mašina u određenim uslovima i za određenu jedinicu vremena. • Kao najmanja jedinica vremena za iskazivanje kapaciteta mašine uzima se jedan čas.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 6. 6. • Ukoliko se na jednoj mašini preradom jedne vrste sirovina dobija više različitih vrsta proizvoda, onda se kapacitet iskazuje količinom sirovina koju mašina prerađuje za datu vremensku jedinicu. Sadržaj27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 7. 7. 2. Obračun kapaciteta i merenje njegovog iskorišćenja • Obračun kapaciteta i merenje njegovog iskorišćenja može da se radi za : -proizvodnu opremu -proizvodne jedinice -preduzeća i -privredne grane i grupacije.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 8. 8. • Prilikom obračuna kapaciteta neophodno je odrediti: A. Uslove pod kojima se meri kapacitet B. Vremenski činioci27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 9. 9. • A. Uslovi za merenje kapaciteta su razgraničenja pojedinih kategorija ili vrsta kapaciteta. Poznate su tri vrste kapaciteta: -Teorijski ili ugrađeni kapacitet -Radni ili realni kapacitet -Optimalni ili proizvodni kapacitet.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 10. 10. • Teorijski kapacitet je proizvodna moć opreme određena njenim tehničkim osobinama, koja se u praksi teško može ostvariti, zbog čega se naziva i idealni kapacitet. Utvrđuje se na osnovu podataka zapisanih u dokumentaciji, prospektu i drugo.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 11. 11. • Radni kapacitet je proizvodna moć opreme koja se može ostvariti pod normalnim uslovima rada. Obračunava se na bazi stvarno mogućih uslova za radi koji se često razlikuju od teorijskih.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 12. 12. • Optimalni kapacitet je proizvodna sposobnost opreme pod uslovima optimalnog korišćenja. Optimalno iskorišćenje je takvo korišćenje opreme koje omogućuje da se ostvari što veći obim proizvodnje uz što manje troškove po jedinici proizvoda.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 13. 13. • B. U praksi se najčešće obračunava realni godišnji kapacitet opreme. Za obračun godišnjeg kapaciteta, važno je odrediti vremenske činioce za merenje kapaciteta, tzv. radni fond.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 14. 14. • Radni fond je broj radnih dana u mesecu, odnosno godini i broj smena za koje se može obračunavati kapacitet. Postoje tri vrste radnog fonda: -Teorijski radni fond -Stvarno moguć radni fond -Ostvareni radni fond27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 15. 15. • Teorijski radni fond obuhvata obračun kapaciteta za rad mašina u tri smene dnevno po 365 dana u godini.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 16. 16. • Stvarno moguć radni fond podrazumeva da se pri obračunu ne uzmu u obzir nedelje, praznici, vreme za redovni remont i ostale nužne zastoje u radu, već samo stvarno moguć broj radnih dana.27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 17. 17. • Ostvareni radni fond predstavlja broj časova u kojima je mašina radila tokom godine.Sadržaj27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 18. 18. 3. Godišnji kapacitet i realni godišnji kapacitet • Godišnji kapacitet izračunava se tako što se teorijski, realni ili optimalni kapacitet za jedan čas ili dan pomnoži izabranim radnim fondom. • Realni godišnji kapacitet može da se utvrdi tako što se realni kapacitet mašine za jedan čas pomnoži stvarno mogućim radnim fondom Sadržaj27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 19. 19. 4. Iskorišćenje kapaciteta mašina • Iskorišćenje kapaciteta mašina može da se meri na osnovu podataka o proizvodnji i podataka o radnom vremenu. Tako postoje tri postupka za izračunavanje: -Koeficijent integralnog iskorišćenja-Kig -Koeficijent ekstenzivnog iskorišćenja-Ke -Koeficijent intenzivnog iskorišćenja-Ki27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 20. 20. • Koeficijent integralnog iskorišćenja kapaciteta je pokazatelj koji se utvrđuje na osnovu podataka o proizvodnji. Izračunava se stavljanjem u odnos ostvarene proizvodnje prema mogućoj proizvodnji. • Kig=ostvarena godišnja proizvodnja * 100 godišnji kapacitet27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 21. 21. • Koeficijent ekstenzivnog iskorišćenja kapaciteta mašina je pokazatelj koji meri iskorišćenje mašina u vremenu. Dobija se stavljanjem u odnos podataka o ostvarenom vremenu rada prema podatku o mogućem radnom fondu. • Ke=ostvareno vreme rada * 100 mogući radni fond27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-
 22. 22. • Koeficijent intenzivnog iskorišćenja kapaciteta dobija se na osnovu koeficijenta integralnog i ekstenzivnog iskorišćenja kapaciteta. Dobija se stavljanjem u odnos ova dva koeficijenta. • Ki=Kig Ke Sadržaj Kraj27. Februar 2012.godina -Kapacitet proizvodne opreme-

×