Ekonomska škola Niš     Tema:Funkcije za traženje Učenica: Emilija Krstić  Profesor: Dejan Pejčić         ...
Sadržaj:Uvod – Funkcije za traženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.3Funkcija Lookup . . . . . . . ....
Funkcije za traženjePretraživanje podataka u programu Microsoft Excel jedna je od važnihaktivnosti, jer jedan radni list m...
Funkcija LookupFunkcija LOOKUP koristi se za traženje vrednosti ili iz opsega koji činijedan red ili kolona ili iz niza.Fu...
Elementi sintakse su:*lookup value – je vrednost koju funkcija Lookup traži unutar prvogvektora. To može biti broj, tekst ...
Ako argument “array“ (niz) pokriva više kolona nego redova (oblast nizaima veću širinu nego visinu) onda Lookup funkcija z...
Funkcija HlookupFunkcija Hlookup koristi se za traženje zadate vrednosti u prvom redutabele ili u nizu vrednosti, a onda v...
vrednost zadate vrednosti. Ako ne postoji podudarna vrednost funkcijaće pronaći sledeću najveću vrednost koja je manja od ...
Funkcija VlookupFunkcija VLOOKUP se koristi za pretraživanje određenih vrednosti uprvoj levoj koloni, pošto se pretpostavl...
*range_lookup – (nije obavezno) je logička vrednost (TRUE ili FALSE)kojom se precizno određuje da li želimo da funkcija Vl...
.  11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Funkije trazenja Excel_Emilija_Krstic

1,100 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Funkije trazenja Excel_Emilija_Krstic

 1. 1. Ekonomska škola Niš Tema:Funkcije za traženje Učenica: Emilija Krstić Profesor: Dejan Pejčić 1
 2. 2. Sadržaj:Uvod – Funkcije za traženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.3Funkcija Lookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.4Funkcija Hlookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.7Funkcija Vlookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.9 2
 3. 3. Funkcije za traženjePretraživanje podataka u programu Microsoft Excel jedna je od važnihaktivnosti, jer jedan radni list može sadržati više različitih tabela pasamim tim i veliki broj podataka.Funkcije za traženje koriste se u radu sa Excel-ovim bazama podataka,za pretraživanje odredjenih zadatih vrednosti.Excel-ove osnovne funkcije za traženje mogu da se koriste zapretraživanje podataka ili vrednosti u redovima ili kolonama da bi sedobila druga vrednost.Tri osnovne funkcije za traženje jesu:  LOOKUP  VLOOKUP  HLOOKUPLookup funkcija uvek bira poslednju vrednost u koloni ili redu, dokpomoću funkcija Hlookup i Vlookup mogu se pretraživati vrednostihorizontalno i vertikalno. 3
 4. 4. Funkcija LookupFunkcija LOOKUP koristi se za traženje vrednosti ili iz opsega koji činijedan red ili kolona ili iz niza.Funkcija ima dva oblika sintakse: oblik vektora i oblik niza.Vektorski oblik funkcije Lookup traži vrednost u opsegu od jednog redaili kolone (što se naziva vektor) i prikazuje vrednosti iz istog položaja aliu drugom opsegu koji čini jedan red ili kolona. Ovaj oblik se upotrebljavakada postoji velika lista podataka u kojoj se obavlja traženje ili kadavremenom može doći do promene podataka, kao i kada želimo danavedemo opseg koji sadrži vrednosti koje želimo da uporedimo.Oblik niza funkcije Lookup traži određene vrednosti u prvom redu ilikoloni niza i prikazuje vrednost sa iste pozicije iz poslednjeg reda ilikolone niza. Ovaj oblik upotrebljava se kada postoji manja lista podatakakoji se vremenom ne menjaju, kao i kada se vrednosti koje je potrebnoda uporedimo nalaze u prvom redu ili koloni tog niza.Oblik niza funkcija Lookup sličan je funkcijama Hlookup i Vlookup, arazlika je u tome što Hlookup funkcija traži zadatu vrednost u prvomredu, a funkcija Vlookup u prvoj koloni, dok funkcija Lookup traži zadatuvrednost u skladu sa dimenzijama niza. Zato se preporučuje da se zapotrebe pretraživanja koriste funkcije Hlookup i Vlookup umesto oblikaniza funkcije Lookup jer je ovaj oblik predviđen za kompatibilnost sadrugim programima pri radu sa unakrsnim tabelama.Funkcija Lookup može se koristiti i kao zamena za funkciju IF kada jepotrebno da se izvrše složeniji testovi ili testovi koji prelaze ograničenjeugnježdavanja funkcija.U radu sa funkcijom Lookup neophodno je da podaci tj. vrednosti budupoređane rastućim redom da bi funkcija ispravno radila.*Sintaksa za oblik vektora:LOOKUP(lookup_value;lookup_vector;result_vector) 4
 5. 5. Elementi sintakse su:*lookup value – je vrednost koju funkcija Lookup traži unutar prvogvektora. To može biti broj, tekst kao i logička vrednost ili referenca kojaupućuje na vrednost.*lookup vector – je opseg koji sadrži samo jedan red ili kolonu. Vrednostu lookup_vector-u mogu da budu tekst, brojevi ili logičke vrednosti.Napomena: Vrednosti u lookup vector-u moraju biti poređane porastujućem redosledu: (-1,0,1,2..., A-Z, FALSE, TRUE;) u suprotnomfunkcija Lookup neće dati ispravne vrednosti. Mala i velika slova sujednaka.*result_vector – opseg koji sadrži jedan red ili kolonu, koji mora biti isteveličine kao i lookup_vector.Napomena:Ako funkcija Lookup ne može da nađe tačno zadatu vrednost(lookup_value), onda pronalazi najveću vrednost koja je manja od zadate(lookup_value) ili je jednaka njoj. Ukoliko je zadata vrednost(lookup_value) manja od najmanje vrednosti iz opsega (lookup_vector)onda funkcija daje vrednost greške #N/A.*Sintaksa za oblik niza:LOOKUP(lookup_value;array)Elementi sintakse su:*lookup_value – je vrednost koju funkcija Lookup traži u nizu. Tavrednost može biti broj, tekst, logička vrednost ili referenca koja upućujena vrednost.*array – opseg ćelija (niz) koje sadrže tekst, brojeve ili vrednosti koje seupoređuju sa zadatom vrednošću (lookup_value).Napomena:Kada funkcija ne može da nađe zadatu vrednost(lookup_value) onda koristi najveću vrednost u tom nizu koja je manjaod tražene zadate vrednosti (lookup_value) ili je jednaka njoj. Ako jetražena vrednost (lookup_value) manja i od najmanje vrednosti izzadatog niza (to može biti prva kolona ili red, uzavisnosti od dimanzijaniza) funkcija će dati vrednost greške #N/A. 5
 6. 6. Ako argument “array“ (niz) pokriva više kolona nego redova (oblast nizaima veću širinu nego visinu) onda Lookup funkcija zadatu vrednost(lookup_value) traži u prvom redu.Ako je argument “array“ u obliku kvadrata ili pokriva više redova negokolona (oblik niza ima veću visinu nego širinu) onda Lookup funkcijazadatu vrednost traži u prvoj koloni.Napomena: Vrednosti u nizu (array) moraju biti poređane porastujućem redosledu (-1,0,1,2,.., A-Z, FALSE, TRUE,) inače u suprotnomfunkcija neće vratiti tačnu vrednost. 6
 7. 7. Funkcija HlookupFunkcija Hlookup koristi se za traženje zadate vrednosti u prvom redutabele ili u nizu vrednosti, a onda vraća vrednost iz zadatog redaodgovarajuće kolone. Ova funkcija se koristi kada je potrebno da seuporede vrednosti koje se nalaze na vrhu tabele podataka i to uodređenom broju.Slovo “H“ u nazivu Hlookup označava horizontalno.*Sintaksa funkcije Hlookup:HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup)Elementi sintakse su:*lookup_value – je vrednost koju funkcija traži u prvom redu tabele i tomože biti vrednost, tekstualni niz ili referenca.*table_array – područje tabele za pretraživanje. Koristite referencu zaopseg ili naziv opsega.Vrednosti u prvom redu kolone (table_array) mogu biti u obliku teksta,brojeva ili logičkih vrednosti.*row_index_num – broj reda uokviru tabele (table_array) iz kog ćevrednosti koje se traže biti dobijene.Ako je broj reda (row_index_num) 1 funkcija Hlookup daje vrednost izprvog reda tabele (table_array), ako je broj reda 2, funkcija dajevrednost iz drugog reda tabele itd. U slučaju da je broj reda(row_index_num) manji od 1 onda funkcija pokazuje grešku #VALUE! , aako je broj reda (row_index_num) veći od broja redova table_arrayfunkcija pokazuje grešku #REF!.*range_lookup – (po izboru) je logička vrednost koja precizno određujeda li želite da funkcija Hlookup pronađe tačno podudaranje vrednosti sazadatom (lookup_value) ili približno podudaranje. Uzavisnosti od togaupisuje se TRUE kada želimo tačno ili približno popudaranje vrednostisa zadatom vrednošću i FALSE kada želimo isključivo tačnopodudaranje. U slučaju da TRUE bude ispušteno ili ne bude uneta logičkavrednost tada se po difoltu (podrazumeva) traži tačna ili podudarna 7
 8. 8. vrednost zadate vrednosti. Ako ne postoji podudarna vrednost funkcijaće pronaći sledeću najveću vrednost koja je manja od zadate(lookup_value) kao rezultat. Ukoliko je za odabranu logičku vrednostupisano FALSE funkcija će tražiti isključivo tačno podudarnu vrednost,ako je ne nadje prikazaće grešku #N/A.Ako je opseg pretrage (range_lookup) ima vrednost TRUE, ondavrednosti iz prvog reda (table_array) moraju biti poređanje rastujućimredosledom, inače funkcija neće dati tačnu vrednost. Ali ukoliko opsegpretraga (range_lookup) ima vrednost FALSE, onda vrednosti u prvomredu (table_array) nemoraju biti poređanje rastujućim redosledom.Vrednosti se mogu poređati sa leva na desno, po rastujućem redosledutako što se prethodno označite vrednosti, a zatim u meniju Podaciizaberete stavku Sortiranje (Sort). Nakon klika na dugme Opcije,izaberete Sortiranje s leva ne desno. U okviru [Sortiraj po] izaberetered na listi, a zatim izaberete Rastući redosled.Napomena: Ako funkcija Hlookup ne može da pronađe vrednostlookup_value, a range_lookup ima vrednost TRUE onda funkcija koristinajveću vrednost koja je manja od zadate (lookup_value).Ako je zadata vrednost (lookup_value) manja od najmanje vrednosti izprvog reda (table_array) onda funkcija pokazuje grešku #N/A. 8
 9. 9. Funkcija VlookupFunkcija VLOOKUP se koristi za pretraživanje određenih vrednosti uprvoj levoj koloni, pošto se pretpostavlja da se u tim ćelijama nalazepodaci od ključnog značaja (podaci koji se ne ponavljaju i kojijedinstveno određuju podatke po redovima). Kao rezultat funkcijaVlookup daje vrednost koja se nalazi u preseku odgovarajuće kolone Ireda (onog u kome se nalazi tražena vrednost).Slovo ”V” u nazivu označa vertikalno tj. pretraživanje po vertikali.Funkcija Vlookup namenjena je malo naprednijim korisnicima zbogsloženije sintakse.*Sintaksa funkcije Vlookup:VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)Elementi sintakse:*lookup_value – je vrednost koja se traži u ćelijama prve kolone u tabeli.Lookup_value može biti vrednost ili referenca.*table_array – predstavlja oblas koju funkcija Vlookup pretražuje, mogubiti dve ili više kolona sa podacima. Vrednosti u prvoj koloni to su onevrednosti koje se traže pomoću lookup_value i mogu biti u obliku teksta,brojeva ili logičkih vrednosti. Velika i mala slova su jednaka.Ako je zadata vrednost (lookup_value) manja od najmanje vrednosti ukoloni (table_array) funkcija će prikazati grešku #N/A.*col_index_num – je broj kolone u opsegu pretrage (table_array) iz kogamora da se dobije tražena vrednost (lookup_value).Ako je broj kolone (col_index_num) 1, dobija se vrednost iz prve kolonetable_array. Ukoliko je broj kolone (col_index_num) 2, dobija se vrednostiz druge kolone table_array i tako redom. Međutim ako je broj kolonemanji od 1 funkcija će prikazati grešku #VALUE!, ili ako je broj kolona(col_index_num) veći od broja kolona u tabeli (table_array) javiće segreška #REF!. 9
 10. 10. *range_lookup – (nije obavezno) je logička vrednost (TRUE ili FALSE)kojom se precizno određuje da li želimo da funkcija Vlookup pronađetačno zadatu vrednost ili priblizno podudaranje sa zadatom vrednošču(lookup_value) ili isključivo tačno podudaranje. Ako range_lookup imalogičku vrednost TRUE funkcija će tražiti tačno podudarnu vrednost satraženom vrednosću (lookup_value), a ukoliko je ne nađe kao rezultatuzeće sledeću najveću vrednost koja je manja od tražene vrednosti tj.priblizno podudarna sa traženom vrednošću (lookup_value). Ako jelogička vrednost TRUE ispuštena ili nije upisana funkcija ćepodrazumevano tražiti tačno podudaranje sa traženom vrednošću,a akoje ne nađe kao rezultat daći približno podudarnu vrednost.Ako range_lookup ima logičku vrednost FALSE funkcija će tražitiisključivo tačno podudarnu vrednost zadatoj vrednosti (lookup_value), aukoliko je ne nađe, prikazeće grešku #N/A.Kako logička vrednost nije obavezna, ukoliko se u formulu funkcijeVlookup za range_lookup upiše TRUE onda podaci u prvoj koloni morajubiti poređani rastujućim redosledom (ascending), a ukoliko se upišeFALSE onda rastući redosled podataka u prvoj koloni nije obavezan.Napomene: Kada se traže tekstualne vrednosti u prvoj koloni tabele(table_array) potrebno je da se obrati pažnja da li podaci u toj koloni nesadrže razmake na početku ili na kraju, da li se pravilno koriste obični(“) i tipografski (”) navodnici i ostali znakovi koji se ne štampaju, jer utim slučajevima funkcija Vlookup može dati netačne podatke.Kada se traže brojčani podaci kao na primer datumi potrebno jeproveriti da li podaci u prvoj koloni (table_array) nisu sačuvani kaotekstualne vrednosti, jer u tom slučaju funkcija može prikazati netačnuvrednosti.U slučaju da je vrednost range_lookup FALSE, a tražena vrednost(lookup_value) testualni podatak postoji mogućnost korišćenja znakoveza zamenu poput upitnika (?) i zvezdice (*). Upitnik može da zamenjujesamo jedan znak, a zvezdica grupu znakova. Ako želite da pronađetestvarni znak koji upitnik ili zvezdica zamenjuju potrebno je ukucati znaktilda (~) ispred znaka. 10
 11. 11. . 11

×