Pbm phase 3

1,012 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pbm phase 3

 1. 1. llllll llllllll llllll 1 lRRRR RRRRRRR lllll llllt tllll tlllllltllt R lltllt llotlttlt tl lllnn nlnlltllnll el tlltlll nllnlltllt ln tll llelllltlltl ln tll llllll llltllt llt llllt tllltltllt 1l 18tl llttltoll1 1111 lyRllltltl Rllltllly l11111Rlltlll Rtlllll l11117lllltltl Rtlllll l111 5Rlllloll lltlll l11144
 2. 2. LRRRRR 1L RRRRlteRRRL18 1 1111 2Rl1 lllnn lllllnll nlnlltllnllllonllt: l lll llllllllt lll lltllt ll Rlnl ll tlltlll nllnlltllt ln tllllelllltlltl ln tll llllllnRllltltl RllltlllyRlltlll Rtllllllllltltl RtlllllRlllloll lltlll
 3. 3. yyyyyyyyyyyyyyyyyy llttllly lllt ll llt-nllllllltlllltllt nlllll tllltltllt tl lltllllltl1 tlll llt tllltl lllt tlly lllttll olllt tl lllllnl nll tll lltlll3ltlll ll tll lllt -5 yllll lllltlnl tl 3llltltll tllltl1 llnllll llt tllnlt llltlloltllln Rnnlltlnl tllltltllt lnollltl ll tllllnlll ll llllllllltly lttlltllt llltllt ln olllllll ltlltltynRlnl ll l nlly llll-lllll lltl ll tll lllll ln tlllllll llll tlltlltln eltlll tllll ln tll tllnllt ll llnl tlllt tl nllll tll olllt Rlnl oltlelllltltlnlly llt ellltltltlnllyntlllltlll ll llltlll tll lllllll tllt lltl ln ltl tlltlllltl tl llt tlll ltllt tl ol lll tll lonlltlnl llllll nll tlll nllll tllt ltllllltl llllt llll lt tlollltln Rll tltlll tllt ll lll ll nlllltlll tly ol ellltltltlnl1 olt tllllll l tlllt llllllll ll llonlltlnl lltltl llt nltttlltln Rlll tll nllll nlllltllt ll lotllllt nllt tllll tltlll ll llllllt oy tll olll tllt ll olllt lltltll tlllllln l llnl lllt tll nlllllllt tltlll llt lll nlttllt tlll l ollln llttlly lntll tltlltl lllt: lllll tlltll tltllt - ll tll tllll tlltllt tltllt1 tll nllll ln l olllt tl lllltl l tlltllt lnll ll llollltlt ll tllllll lellnllllt lll ol tllllltn l nlllt tllt Rlnl lll lltl ll lolllty tl lllltl l lltlll tlltllt tlll ltlll ollltln l nlllt nllt lll lllnly tllt nll Rlnl1 tlltll lll llllllt tl tly ll lnllltl tllll ln Rln17n lltl l tllll tlltllt ln Rln1 n lllll ll lllltlltllly n1 tltll ln tll llll tlllln Rlyllty tltllt-el tlll tltllt ll nllt tllt ln tll llttlly tlll llt lll tll olllt olllt nllllt1 tll llttlly llllt llnl tl tly tll lllll l llyllty nll tll lltlt tl lll tll ollltn Rlyllty Llll lllll Rlnl lll
 4. 4. lllltl ll 1n5 n lnln llt ln l tltll ln 11 llltlltlltl1 8 llltlltlltl tllnllllt Rlnl lnll ltlll ollltlnlllnlll tltllt- Rll lllnll tltll ollllllly lltl lt llttllllt tll tllt1tlllllt nltlll ln tll llttlly llt tlll l lllltlll ll tlltl ln tlllllllltlll lnlly llltltll lll lltl tll ollltn Lllt tll lllnll tltll llnlllt tllt Rlnl lll lltlllt ll ltl olllt nllll ll llttlllt tl ltlllttltltllln Rlll lll l elllltltlnl tltll llt ll olllt ll tll tllllll 4lltltltlll1 tltlltlt1 nlllll llt lllllltllln
 5. 5. syssyyssyyssyysysyRlllllt1 et llnllt tll tllt lltlllltlllly lltlllllllnet lllt lnlllllll ll Rlnleltlltlltlllnn 5llllt tlllltlll tltlltlnnlllll llltllt tltlln11Rlyllty tltllt11lllnll tltllt1Rlllllllll 1Rlnlllllll 1Tllltllllllll lttllllt ll llRyRlnl tllll tl nlll lll nllnlt llt llll1 lll llnt llt ltlltln llttll tllt tlttlllt1 tll tllt ltllllt1 tllllllt tlll ll tll lllltnRlllllt1 et tllllltn
 6. 6. nsyysnyyyyssyRll nlllt tllll ln tll olllt tllllll tlllt lltl olllt ltltln l tlllllttll ltltl ln tll olllt Rlnl ll tll lyll ln tll llllltllln l lllt oltl lellltltltlnl tltllt tll lRt tltllt llt l elllltltlnl tltllt llttllllt tltllt n l llll tllllt tll lnllltlll ln tll olllt Rlnl llt ltltlltllll lnll tltl lll lt tllltllllt ltllln lnll lll tllll ylllln 6el tll lllllt tllll ll llnl tllllllt tll lellty ln tll olllt Rlnln lllnl lllt nllllll tltlll tl tllllll lttlloltll llll llyllty1 llnllltlolty1 tlltltlltlll ln tll olllt tl ol lltlltlt lnll nllllll tlltllt lltltllllln lllnl llll tlllt tl nllt tll lttltlt tllll tllt tll llllltll ll llllllt tl tlynll tll tlltllllll ollltnel tlll lnln tll tlllt tllll ll llll tly tl tllllll tll olllt nllll ln tllolllt Rlnl llllt nllllll tltlllnRly tll Rlnl nlll tllt llt llll yllll llnll llll lltl lllt ltlll1??yyyyyysyysnsyyysyyssy?yRll Rtllllll tlllltllt Rlllllltlll tlnllll l olllt ll l lltl1 tllt1tllltl1 lytoll1 ll lly ltlll nlltlll tllt ltlltlnlll lll llllll l tllt ll lllnlllll tlltlllt nllt tllll ln ltlll llllllln Rll lltll tllt nll olllt ll tlltltlllnlltllllll oltllll tll nllllt lllllll llt tll lltllll llllyll tlt lltll1 llt lt lllllll lll lllt ylll llll llllyllltlln Rllltl nllt lllt tl Rlnln
 7. 7. 7lllllllnll ollltl lll l lll-lll lltlltlll nll oltl tll tlllltll llt tllllltltlln Lll l tlllltll l olllt ll: v llttly l tllll ln ltlltlnllltlll 1nll llltlllt 1 tlllllt llt lllttllt tll llltll ln ollltllt v R tllll ln tlltlltllt lllell nlltllll ln tll olllt tllllt olll tl tll tltllt tltlllll lll v R tllll ln lltllllllt ellllty llnlll tl tll llltltll L tlllltl llll3l1 Llnlolly llt Lll- lll nlly lllllllnll llltl lltl tlnnllllt tlllll llt ellllty lttllll v R tllll ln lltllllt lllell llllllltllll Lll ll tll olllty lllllt ln nllt ltlll lllll Llnlolly ltlltl nll lllltl v R lllll ln llttltltlnl ltnlltltl tlly RR1l tltly lll llllllt tl nllltl lll llttlly lllltl olt llll llt llt tll ollltl lllnl tllll llltl
 8. 8. v R llllll ln nllllllll lltlll llttlly tllnltlolllty ll tllnll oy ollltl llt ll lllnllltlt lltll1 ollltl lll ol lllt tl tllllltl lllltl nll tlltltlll lllll ollltl lll nltlll tllllltll ln llll nlllln??yynsy?yysyynyysyyysyyysyysns?yel tll olll llllt nlllltlll lllty llttlll ln eltll-olllt Rnllll 8tllnltll l tllltlltlnl ll tl lly ollltl lll nllllt: ¯ Rllln llllltlnll1 tl llllll lllllllltll nllll1 oly ll llll ollltl ll l lllllt ln lllltll ll ltlltlty ll tl llllllll tll lllllltlolllty nll tllll nlllloll lllltln ¯ lllllll1 tl lltlollll l nlll nllll nll ollltl ll l tllt ln tllll llllllty ¯ llllt tllltlll 1tl tlnlllt llt lltllt tll lellty ln tllll ollltl ¯ Rtnlltllllt ltllllll 1llllllt tl tltllltlltl tllt l lltlltlll ll ltl ltllt lll lltlll tll nllll ln tll olllt ¯ tlllltllt tlllltlll tl lttllnl tll tllltltllt ln tll olllt tlltnlllll ¯ Rllllltlltl 1tl lllltll3l tllll tllt nlllloll lllltl ll tll ollllll llllt ¯ Lllllll tlllltlll1 tl llttllllltl tll nllll ln tllll ollltl tl llnlltlll llt lllllllltll ¯ Lllllll tlllltlll1 lltlollllllt llyllty lltll nll ollltl lllt oy tlllt tlltlll ll nlllt nlltllll ¯ tlllltllt tlllltlll1 llllllllt tll tltlltlll lttllt ln lly llnllttllt tllllllll llll ll llllllll lllllltlll1 tlltllll ltlltlnllltlll llt tlltnllll tllltltlltnnn llt ylll ollt nlll nlllllt lltl Rlnl
 9. 9. Rllll ll ll ll-tlllt tloltl ll tl llltlll l ollltl nllll lllllt ol llnllltlt ll tll llttllyl ollllll lllltn lt llltlll lltltllt tllltl tlllltl tll lllltlllolllty ln tlllnlltlllll1 tlllllllty llt lllnllll llt tll ollltn 9Rl yll llllly lllt tll llllllllty ln l llllllllt lllllll tl llll ylll nlll?yysyysnysysyyyyssysyy?snsyytssy-sysynysssysyy?ysyRlll tltllt llnllnll ltltllt tll olllt nllllt lt ltl lllt tl tll llttllynRlll ll lllltlnlly llly llll tll ollltl lll llelllltn Rll tllly tllt tl oly
 10. 10. tll ollltl lll ol tlllltly ltltltn et ll tlll tlnnllllt tl nllll tll olllt lllltll olllt lll olll tlnllltlt ll lllll oy tll llttlly ð 1nllll nllll tltllt Æ Rlllllt lllt nlllltlll Æ Rll lllltl lll tllll lt llllllt nllll llt llttlt tl llllnl lt nllll Æ Rlll llllltll tlltloll lllltl1 lltlltloll lllltl1 llnllttlltl1 10 ltlll1 lllllnlolll ð 1n Rltlllltllt nllll tltllt Æ Rllt ln lltlllllt lllltllt olllllll ll tllll ll tll nllll ln tll olllllll ð n Llelltltlll nllll tltllt Æ tllll ln llttlly ll llt l tlllt lllllll Æ llllt ll llt lllltl ll tlllltlll nllll ln llt lllltlsyyhyyysysynyyssysyy?yRlll nlllltlll tltllt ll l tlll tlll lltlllllly nlllllt lttllllln et llolllt ll ll lltltltlll ln tll ltlllt nll lllll l olllt lll ol llltn Rllltltllt llelllll olllt loll tl tltlltlll l tllllt nlllln el tll lolllll lnll lltlll tllllt nll tllt ollltl1 tlll lll ol l tlnnllllt lltltltlllllllllltl ð l R lltlll tltllt: tll l R tllll tl lllllltl olllt nlllltlll tltllt tlltltlll tll ollltl tllnltl oy l tlltltll tlllnlt nllt lltllll tlllllltllll ln tllnltl tl tllll tllt olllt ll tll nllll ln lltlltlt olllt nllllln ð Rllllnll tlltltlll tltllt: tlll olllt nlllltlll tltllt tlltltllll tll ollltl tllllnll oy l tlltltll tlllnlt nllt lltllll tlllllltlllln
 11. 11. Rlnl ll tlltlltn lll llll1nsysyy-sysynysssysyy?ysyRll nlllltlll tllllll llnllnll tltlltllllt nltlll llt llnlllll tlllltlylttlloltloll tl tll olllt llt tlll tlllllltllt tl tll tlllllt nllll llllt lllttlltllltl tllllllt lltln 11 ð 1n Rllllltl lltltlll3ltlll tltlltn Æ Rlll tltllt ll llll lllll ll tll lllnlt lllllltl lltlllty nllll lRRt Æ Rlttllyl nllll ll tltlltlllt oy lltltlll3llt ltl lllllltl lt l lltl llllltlllt llltloll ð 1nRttllllolllty ln RRL tltllt Æ Rlll nlll tl lellty o Rllllllt lltl llnllltl lllt ln lellty Æ Rlll nlll tl nllt o Rllllllt lltl llnllltl llltltlt lnllltl lllt ln lltltlln
 12. 12. lyyyyylyyyyyyyssnysyel tll tllll tlltllt tltllt1 tll nllll ln l olllt tl lllltl l tlltlltlnll ll llollltlt ll tllllll lellnllllt lll ol tllllltn Rll nlllltllllltlll ln tllll ollltl llll ll lllllllt nltlll nllltll lltlll tllllllllllt l tlltllt tlllln el tllll tlltllt-llllltlt lttlllllll1 tllolllt ll llll ll tllllltllt ll lttltlllll olllnlt nll tll llltltll1 nll 12lllll tlly lll llllllt tl tly l llttll tllln Rll tlnll ltnlltltl ln tllllttlllll ll tllt lt ll tlllltllllt llt llly tl lltllltlltn Lll l olllt1tll tltll tlnll tll tllllltltl ln tlltllt lt lll lllltl ltl llllltlll lnlltll tllllll lloltltltlln Rll ollltl lll lnll llttlll tllll nllll ln tllolllt nll-à-nll llttltltlllnlyyyssysyysy?ysnyysyslyy?yyysnysyR ltlltltll olyll ll lntll llllllt tl tly l tlltllt lolnl tll tlllltnlllln Rlll tly ol l lllllt ln lyllltlll tllt tlly lll loll tl tlnllltlllll ltlll olylll tly llt ol loll tl lllllnln lll ll llllt ll nllllt1ll tll lolllll ln l lllttll lnnll nllt tll ltlltltll olyll1 lt lllllt ollllltlt tllt l olyll llll lttlll llt ol tlltlllt tl tly l tlltllttlllln Rlll llll lll tl ol lnlllltlt ll lltlnltlll ollll tl lltllltlltlll tlll ltlltltll lttlltllll tll olyll tlllnll nllt tll tlllllll ln ltlnll tlltllt llt tll tllllll ln lt ll tll tlltllt tllt tll olyll llllllllt tl tly nll ltnRll lolllty ln l olllt lllll ll ll lltlltloll llllt ll tlltlt oy llttlllltlll tlll tlltllt lt ll loll tl lllltl lnll ltlll ollltl ll llollltlttlltlltl oy lllllllt lll tlll tlltllt tll llllltll ll llllllt tl tlyn l lll llllt tlll tltll nll Rlnl tl lllll lll tlll ln l tlltllt ltlll lllltl ll llttllllll tl ltlll ollltl llt llollltlt tllllllltlltlltl tl lltllltllt tll olllt ltlllttl ln Rlnln
 13. 13. Rlllllll tltlltllltyRlllllll Rllltl Rlllllttlnlllttlllt Rlllllell llttll Rlltlt llttlllt 13llttll ll3l 11tltllt ln tltl lllllltlll llltlly tltlltelltlltllt ln tltl lllllltlll Tllltllllllll
 14. 14. ssysysysy1y sssssssssss ss sss s sssssss ssss ss ssssss00 2799 14 239505 2294 199300 16945 1499 139805 7985 89600 5 0 0 eeee xxx sesss sseessesssssss dddssdded el tll lolnl nltlll1 ll lll tllt1 lllll lllllt tll llltlltlltl tllt lll tlll tlly llll ol llllllt tl tly nll l tltllt oll ln lllt ln tll lolnl tlltllllt ollltl1 tlly llltlltlt tllt tlly lll llllllt tl tly ll lnllltl ln Rln8 lltl ll tlltllt lttlllltn Rll olll olll lolnl lltllltl tll lnllltl tllll lllll tll llltlltlltl lll llllllt tl tly nll tll olllt llt tll llt olll lltllltll tll tlltllt tllt tlly lll llllllt tl tly nll tll ollltn Lll Rlnl1 tlltll lll llllllt tl tly ll lnllltl tllll ln Rln17n lltl l tllll tlltllt ln Rln1 n n Rlly lll tlyllt n1 tltll ln lllt tll lltlll tllll ln tll tlltllt lln Rlll lllll tllt tll olllt Rlnl lll lltl ll lolllty tl lllltl l lltlll tlltllt tlll ltlll ollltln
 15. 15. sssss s sssss sssssss ss ss sssss s ss ss ss ssssss 392 296 297 199 15 190 eeee xxx sesss sseessesssssss dddssdded Lllt tll lolnl tlltl ll lll lllllltl tllt tll olllt Rlnl lll tll lltlllt nllll nll tll lltoll ln tltll lt lll lllltl tlltllt nll ltl tlltlltl nllt tll llltltllln 95%000% 85%%0%%0%%0%%0% 45%50%%0% 30%00%00% 5%00% 0% eeee xxx sesss sseessesssssss dddssdded
 16. 16. Rll lolnl tlltl lllll tll tllllltltl ln tlltll lll lll llllllt tl oly tllollltn Rll tlltl lltllltll tllt 5 ln tll llltlltlltl lll llllllt tltlllllll tll ollltnRlll lllll tllt tll olllt ll llllt oy tll tlltll llt tlly lll llllllt tltlllllll ltn Rlll llll lllll tllll llyllty tlllltl tll ollltn 16 050% 213% 000% 136% 050% 000% 78% 50% 27% 0% 0% eeee xxx sesss sseessesssssss dddssddedRll lolnl tlltl lllll tll lnnlltlnl tlltllt lllltlt oy tll ollltln etlllll tllt tll tlltllt lllltlt oy tll olllt Rlnl ll 11 nRll llllllltlll nll tll lolnl lll olll tlll ll nllllll:-Lll Rlnl lt ll:-p Rnllltl tllll ln l tltllt oll ln Rlnl lllt-Rnllltl tllll lnllollltlt llltl Rnllltl tllll ln tll llollltlt lllllltltl lnolylll ln Rlnlnlnln p 17n -8n 8n 5
 17. 17. lltllllly1 lt lll olll llllllltlt nll tll ltlll ollltln Rlll lllll tllt llll llttlllt lltl tll llollltlt1 11 tlltllt lll ol lllltlt nllt tll olylll ln Rlnln ssysysysy2y 8 17 597 5975 4995 4925 3945 2965 293 1995 0 eeee xxx sesss sseessesssssss dddssddedRll lolnl tlltl lllll tll llllltl llll llltlltlltl llll llllt tllt llltlll tlly llll ol llllllt tl tly nll l lllty oll lnnlllt oy tll lolnltlltllllt ollltlnRll olll olll lltllltl tll lnllltl tllll tll llltlltlltl llll tly nll tlllllty olll llt tll llt olll lltllltl tll tlltllt tllt lll ol lllltltnLllt tll tltl1 ll lll tllt ltlll Rlnl lll tll lltlllt tllll ll llll lllltlllt tlltllt llt lt ll llll llllttlt ltllt tll llltlltlltl ln lt lnnllllllty ollln
 18. 18. 395 005 000 295 005 292 198 000 005 190 18 000 005 000 eeee xxx sesss sseessesssssss dddssddedRll lltlllt lltoll ln tltll nll lllll l olllt lll lllltl tlltllt ll Rlnllllll ll n5 tltllnRlll lllll tllt lnll ln Rlnl lltlltl ltllln ll l tltll lll llttllt1 lt ltllltllltllll l lltl olllt nlllln sssssss d sssss 2928 098625 099275 092925 0 eeee xxx sesss sseessesssssss dddssdded
 19. 19. Rll lolnl tlltl lllll tll tlltllt tllt ll lllltlt oy tll nllllll ollltlnRll nltllll lltllltlt ll tll tlltl lll tll tlnnllllll oltllll ltl lnllltl tllllllt tll llollltltnRlnl lll tll lltlllt llllln Rnll tll tlnnllllll lt lll nllt tll ltlll ollltlll nlly lltln 99% 19 38% 40% 13% 0% eeee xxx sesss sseessesssssss dddssddedRll lolnl tlltl lllll tll lnnlltlnl tllll tlltlltnLllt tll lolnl tlltl ll lll lll tllt tll olllt Rlnl lll lllltl ltlltllt ln lnll tll llollltltn Rll lltl tltllt lll lllt nllllllllltlll ltlll llt lt ll llll tllt tll olllt Rlnl ll lltlllt ltlltlt llltll ltlll ollltlnsssyysyysssyRltll llnllll ln llllnll llllltllt tl ltl llllll lltllt ll 44n olllllltllltln Rlllltllt tl l tllllltltlll ll tll llttlly llolltl ll nlllt tllttlt 11 ollltl llltlloltlt llnllll ln tlll tlll 11 ollllll tllltln Rlnl ll
 20. 20. ltllt tll tlt 11 ollltn Rllll 11 ollltl llltlloltl 11n57 ln tltllllnllll ln llllnllnll tltll tllllnll ln tlnl 1n1157 llllnll llttllytllllnll 11Lll tllnltl: llllltllt tl tll llolltl tll ltllltllt tllnlt tlltll ll 1 n7 lnllllnlln ll tltll tllnltl ln tlnl ll 1n1 7 n 8 tllllll tllltlRlltllll tllltl lltl ll lllltlt tl ol llt tlllllltllt nllll ll tllll 20ll 15ssysysysy1y l nlllt llt tllt tllnlt ln tlnl ll 1 n tllllll tllltln Lllt tll lllnlyll nlllt llt tllt 5 ln tll tlltll lll lllty tl oly Rlnl llllltlltlnl lntll tlltllt tlly lllln ll 5 ln tll tllnlt ll tll tl tll olllt lllll lltlltl lttllln 11 tllllll tllltlnllylll lll llllllt tl tly n1 tltll lltlll ollllll ln tll ollltn ll11n1 n1 tlltlll ll lltllt nllt tll ollltntlltltlyllt 1n1 n1 lltl 1 n tllllll llllt tlnll ll tllnlt tllllltltoy tll olllt lllll ll 8n tllllll tllltnll1 Rlnl olllt nllll ll 8n tllllll tllltnssysysys-2ylltllllly1 nll llll 1 ll llllllltlt tll tllnlt ln Rlnl ll 1 n tlllllltllltn Rttlyllt tll lltl lttlllll ll tlltllllt lolnl1 ll tlt tll ollltnllll ln Rlnl tl ol 7n14 tllllll tllltnen ll tlll tll lnllltl ln tll tll1 ll tlt tll olllt nllll nll Rlnl ll 8tllllll tllltn
 21. 21. lsyysyyysyy?snyR olllt lll l lltlolllty tl lllltl l tlltlltn R Rlyllty lltl lltlllllttll tlltllt l olllt ll loll tl lllltl lolnl lt llttltltlnl lltn el ltlllllltl1 ln tll llttlly tlll llt lll tll olllt olllt nllllt1 tll llttllyllllt llnl tl tly tll lllll l llyllty nll tll lltlt tl lll tll ollltnlyyyssysyysy?ysnyysyslyy?yyysnysy 21Rlll tltll lllll tll nllll ln tll olllt llt lll tlll tll llttlly lltlllllt ollllll ln tll tlllllll ln tll olllt lltl ll tll tlltlltln el tllltltllt ll lll nllt llt lll tlll tlltllt tll tlltllt ll loll tl lllltl lllll llll tlllllll llll tlltlltl nllt ollllll ln tll tlllllll ln tll ollltlltl lnll ltl llttltltlllnRlllllll tltlltllltyRlllllll Rllltl Rlllllttlnlllttlllt Rlllllell llttll Rlltlt llttllltllttll ll3l 11tltllt ln tltl lllllltlll llltlly tltlltelltlltllt ln tltl lllllltlll Tllltllllllll
 22. 22. tysyysyyyssyssyy?yylsyysyyylyyyy Rlyllty Rltl ln l olllt tllllltltl ln tllltl lllllt Rltll tllltl Rlyllty Llll Rlyllty lltl ll l tllllltltl ln tltll lllll :ysnysls:-y 22lllltl Rln ln lllll lllltl Rltll lllltl Rlyllty RltlRlnl 8 1 1n5Lll 18 51lllll 18 51tlnll-Rl 11 55n5lllll lollltlt 11 n Ø 1lt ln l tltll ln 11 llltlltlltl1 8 llltlltlltl tllnllllt Rlnl lnll ltlll ollltln Ø Rll tltll tllltl tllt l olllt lll llnl ll 111 ll Rlnl lll llnl l tltll tlllt ln 8 11 lllll lltll tl n lltllllly1 ltlll ollltl lll llnl 11 lllll lltll tl n Ø ll1 tll llyllty lltl nll Rlnl ll 1 111n lltllllly1 lntll llllllltllt1 tll llyllty lltl nll tll ltlll ollltl lltll tl 51 1 51 1 55n5 1 llt n n llllt Rlyllty Rltl Rlyllty Llll Rlnl 1n5 115 Lll 51 1 lllll 51 1 tlnll-Rl lllll 55n5 n lollltlt n 11
 23. 23. Ø lll 8 tlltll tlllllllt Rlnl llt tll lltl ln l tltllt lllt oll ln Rlnl ll tllll tl ol Rln151 tll lllll nll Rlnl lltll tl ol 8 15 Rln111n lltllllly1 lllll nll tll ltlll ollltl lll Rln 11 Rln 11 Rln 1 llt Rln 1n Ø Rlyllty Llll lllll Rlnl lll lllltl ll 1n5 ln 111 Rln115n lltllllly1 lntll llllllltllt tll Rlyllty Llll nll tll ltlll ollltl lltll tl ol Rln 11 Rln 11 Rln n llt Rln11n 23y?ysyyysyy?sny1lt ln tll nllllll tltlltl lnlllloll tl llllltlll tll nllll ln l olllt1 lllllll tltllt ll tll Rllt lllnll tltll tltllt ln llllltlllllt tll ollltnlllln R tltll tlnllltlt oy Rllnlltlllll nlllt ll elnlll1 Rlllnllllln Rlltlllnll ll tll RR1 ln tllt nlltn Rlllltllt tl y?ysyy1 llly l tlllt lnLlltlll 511 llttlly tllllt nllll lll ol lllllltlt nll oy lllllllltllllellty lllltl - lllollltlll lllllltl n Rll lllt ll lllllt lltlltloll lllltl1lllll lllllltl ln llll tllltl ll tltlltl1 lltllllltlll tlltllty1 tlltllll lltollltln lllnll lltltltll llly lollt 5 ln tllll lltlltlolll lll ellltlnllolllllltl llll ll tltlltl llt lltllllltlll tlltlltyn Rll nllt tlnlllty ln tlllnllll1 ll llyl1 lll tlll tl tl lltl tllllttllll llt lltlltltllll lollt llll llttlly llll tllnllt ll tll nltllln el ltlll llltl1 ltl tll ollltlltlltltlll tlltll llnl lollt ylll lltlltllllnyyyyy
 24. 24. :syyysyy dsss y s sss s y tssss sssss Llltlll: l R t nsssss t R1 llllln R lellll lltltltlll1 t lellll 24 esss tltlltlt1 llt t lellll nenxnsnsed ssss nlllll1 R lellll lllllltlll Rltltltlll ll tlltly l tllllll ln tlllt1 llt tlllt ll l nlltltlltll lllllllty ll lll lltll llt olllllll essdds sssxe lltlllltllllnRll tlllllt tllnlltllll llttllllt lttltttl tl tltlltlll ylll tltlltltll tll tllllttlllln y?ysyyyllnlll tll llt tlyllll lll ln tlll l ltllttltlltltn llt llttlllll tllt llnl tl tlnl tll nllt tl llnl lltltltlltlt1 lllllll nllt-tlnllt llttlllll tllt llnl tl ol olt tl tlllll3loll tllll ll tllllt tllltllln Rll lonlltlnl ll tlll llltlll ll tl tltlltllllll llll yll lll lttlltlltllt ylll tltl tlllntlllll ll lll tlll nllllltlt tll olllt tllltlll llnl nll tll olllt lltlllllltlll ll lll llll tll llllltll lllllltl tl lll ln tll lolnl lttlloltllnylyyyssysyysy?ysnyysyslyy?yyysnysylllltll lllllllt nllllll ellltltltlnl tltlll ll nllt lt lll llllltlll tl lllllll elllltltlnl tltll tl llttlll tll lltlltloll nlltll lllll tllll tll olllt1
 25. 25. tll olllt lt lln Rll lllnll tltll ollllllly lltl lt llttllllt tll tllt1tlllllt nltlll ln tll llttlly llt tlll l lllltlll ll tlltl ln tlllllllltlll lnlly llltltll lll lltl tll ollltnlysyyssydsyny 25 · Tllltllll lllltlt tl tll nlltlll llll tltl llt llltlltlltl llll llllt tllll tlll ll ltn llllll llll lllltllt tl llll1 lllll lll tlll tltllllt llt tlt ll tll nlltllll tl lllll tl tll llllllnRlllllll tltlltllltyRlllllll Rllltl Rlllllttlnlllttlllt Rlllllell llttll Rlltlt llttllltllttll ll3l 11tltllt ln tltl lllllltlll llltlly tltlltelltlltllt ln tltl lllllltlll Tllltllllllll
 26. 26. :ysnysls:-y 138 0%0 120 113 000 103 000 26 %0 %0 %0 00 0 deee xxx sesss sseesses sssssRll lolnl tlltl lllll tll Rltltltlll ln tll ollltnRlll lll llllllltlt olllt ll ellltllllllll lllll nlttlt tll olllt ll ltllttlloltl ln tllltlll3llt llt ltl ltltln Rll tlltl lltllltll tllt Rlnl lllltlllt ll lltltltlll nllllllt oy lllll lltl 1111 tlnll-Rl llll lltl11 llt Lll lltl 11 tllltln
 27. 27. 31 10 10 27 7 eeee xxx sesss sseesses sssssRll lolnl tlltl lllll tltlltltnLll tll nlltll tltlltlt llll Rlnl llt tll lltlllt tllltl ln 1 nllllllt oylllll llt tlnll-Rl llll oltl lt 11 llt Lll lt 7 tllltlntltlltlt lll llllllltlt oy tll nlltlll tlll ltllt tltlltltn Llltlll ll llllt tll llltlltlltl tl tlltlll tll lltoll ln llltl tlly oly ll ltlltln Rll ltlltllt ll3l nll tll lllt lll l tltllt oll 75ttln n
 28. 28. 126 107 105 100 28 deee sxx sesss sseesses sssssRll lolnl tlltl lllll tlllll ln tll ollltnRll ellltlll lllll llll llllt llll lll tl lltl tll olllt ll tll tllltltllln olllt olttll tlll ltl llttltltll llt llltlll tlly llllt llllttllt tllolllt tl tllll nlllltl llt lllltlnlln lll1 Rlnl lll lllllt tll lltlllt nll11 nllllllt oy lllll ll 1171 tlnll-Rl llll ll 115 llt Lll ll 111nRllll lll llt tlll tlnnllllll ltllt lll tll ollltln 24 22 22 17 eeee xxx sesss sseesses sssss
 29. 29. Rll lolnl tlltl lllll RllllltlllnRlll llttllllt lll tllll tl nlttl lll tlll l llltlltllt lll llllllttllt lltl tll ollltn Rlly llll llllt tl ltlltlny nll tlt lllll lllll lllllllltlt tl tll ollltn lll1 Lll lll tll lltlllt lltl 14 nllllllt oy Rlnlllt tlnll-Rl llll oltl lt 11 llt lllll lt 17n 29 6490 5040 5016 4029 deee xxx sesss sseesses sssssRll lolnl tlltl lllll tll Rltll lllllnRll tltll lllll lll llllllltlt lntll lllltlllt llllll tl tll lolnl nllltllltltllln Rlnl lltl llt tl ol tll lltlllt lltl 4 1 nllllllt oy tlnll-Rl llll1 Lll llt llllln Rlnl lll lltl ll lltllt lll tllltltlll tllltll ltlll ollltl lllll lllllt ltl tlllllll ll tll tllt ln tll llllltllln
 30. 30. tssysysyssy · Rlllltllt tl l tllllltltlll ll tll llttllyl llolltl ll nlllt tllt tlnl olllt nllll ll 81 tllllll tllltln · Lllt tll lllll tlltllt tltll ll tlt lll olllt nllll ll 8 tllllll tllltn · Lllt tll Rlyllty tltllt ll nlllt tllt tll Rlyllty nlll lllll tlnl 30 lll lllltl ll Rln115n Rlll nltlll ll tlll tlll tlll tllt ln ltlll ollltl lllll lllllly lllll tll lltl olllt nllll ln Rlnln · Lllt tll lllnll tltll ll nlllt tllt Rlnl lll lltlllt ll ltl olllt nllll ltlll lltl l tltll lllll ln 4 1n Rlll nllll lll ltlll lltlllt ln lll tll ltlll llttltltllln
 31. 31. lysyyysyysy/nnn///xdsseees0/e///nnn///sss0dssddexnsess0/e///nnn///sss0dssddxnsess0den/000%/0%/%sdssddsessxsnseds/en/eds//nnn///sss0sssdes/sse0den/dd/%%/sdnesdssddsdssddsessxsnseds/en/ed/nnn///sss0sdnesdssdd0/e//xsdsssses/dedssddeeessde/essddssssxsnsed0sdsd0ss/x 31/nnn///sss0/edses0/e//sdnesse/nxsssnsenesnysessxsnsed/dssdd0/n/s/nnn///sss0dssddessxsnsed0/e0xd/essddssssxsnsedsdssxes/essddsessxsnseds/en/edsl0%0/n/s/nnn///sss0sdnsddsdsedxssdess0/e//essddsMeses/es/dssdensddsseses/es/essddsessxsnsedl%%0/n/s/nnn///sss0n/edxssdessdss/0/e/0sx/xedndedx/essddlsssxsnseds/essddlsssxsnsedlden/eds0/n/s/nnn///sss0dssdd//sddes0/e//nsnessdseeses0ssn7sndsd705%
 32. 32. 32Rllll ull

×