III-ojo VU SA Parlamento Posedzio Protokolas[11 25]

774 views

Published on

2009-2010 metu VU SA Parlamento 3 posedzio protokolas

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

III-ojo VU SA Parlamento Posedzio Protokolas[11 25]

  1. 1. VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students’ Representation Projektas PROTOKOLAS III- asis VU SA PARLAMENTO POSĖDIS 2009 m. lapkričio 25 d. I. Parlamento posėdžio atidarymas. II. Bendrieji klausimai: 2.1 Kvorumo tikrinimas. Dalyvauja 30 dalyviai. Kvorumas yra. 2.2 Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. Giedrius Graževičius, Agnė Miliūtė ir Vladas Marcinkevičius. Patvirtinta. 2.3 Sekretoriaus tvirtinimas. Aurelija Grikietytė. Patvirtinta. 2.4 Darbotvarkės tvirtinimas Siūlymas: Pirmiausia svarstyti „iKnow“ klubo steigimo klausimą. Pritarta. Darbotvarkė patvirtinta. 2.5 Kitų klausimų registracija. Klausimas: pozicija dėl studijų proceso organizavimo gripo epidemijos metu VU. Klausimas: preliminarus VU SA finansinio biudžeto plano svarstymas. Pristatomas po VU SA metų veiklos plano. Klausimas: VU Atvirų durų likimas. III. Klubo „iKnow“ steigimas. Pristato: Darius Kavaliauskas ir Jurga Girdzijauskaitė Pristatoma klubo veikla ir tikslai. Siūlymas: pakoreguoti 3.2. punktą („Klubo nariu gali tapti bet kuris Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės narys“). Siūlymas: papildyti nuostatus punktu, kad visuotinio susirinkimo dalyviai renka atstovus į tarybą. Siūlymas: papildyti nuostatus punktu, kad klubo steigėjas yra Vilniaus Universitetas. Siūlymas. pakoreguoti 6.4. punktą („Taryba - tai kolegialus klubo valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai“).
  2. 2. -2- Problema: neaišku, kodėl klubas siekia juridinio asmens statuso. Problema: klubo sąsaja su įmone „Apple Lietuva“ ir jos reklama. Parlamentarai parodė susirūpinimą, kad klubas gali reklamuoti ir pratinti VU studentus prie įmonės produktų. Vadovai paaiškino, kad rėmėjas suteikia sąlygas (įrangą, lektorius) tinkamai klubo veiklai, bet pripažino, kad klubas reklamuos „Apple Lietuva“. Siūlymas: paaiškinti nuostatų 2.2.1. punktą („nekliudomai skleisti informacija“). Siūlymas: paaiškinti nuostatų punktu, kada narystė klube baigiasi. BALSAVIMAS: klubo „iKnow“ steigimo klausimą nukelti kitam Parlamento posėdžiui. Už – 25 Prieš – 3 Susilaikė – 2 NUTARTA: VU SA klubo „iKnow“ steigimo klausimas nukeliamas kitam Parlamento posėdžiui. Parlamento teisės darbo grupė įpareigota pataisyti jo nuostatus, atsižvelgusi į pastabas, pateiktas parlamentarų. IV. VU SA veiklos plano 2009 – 2010 metams pristatymas. Pristato: Kotryna Peilakauskaitė VU SA tarptautinio komiteto veiklos gairių tvirtinimas. Pristatyti pagrindiniai pakeitimai nuo praėjusio posėdžio. NUTARTA: 9 ir 10 punktuose įrašyti Monikos pavardę. NUTARTA: Pirmininkas pasirūpins, kad visi uždaviniai būtų peržiūrėti ir taisyklingai suformuluoti. Gairės patvirtintos. Finansinio biudžeto plano pristatymas. Pristato: Kotryna Peilakauskaitė Pristatytos organizacijos planuojamos gauti lėšos ir išlaidos. Biudžetas bus koreguojamas sausio mėnesį atsižvelgus į VU patvirtintą biudžetą. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  3. 3. -3- Siūlymas: tvirtinti biudžetą visam ataskaitiniam laikotarpiui, esant būtinybei daryti pataisymus. Pritarta. BALSAVIMAS: VU SA biudžeto plano tvirtinimas 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui. Už – 29 Prieš – 1 Susilaikė – 0 NUTARTA: VU SA biudžeto planas ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintas. BALSAVIMAS: VU SA veiklos plano tvirtinimas 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui. Už – 31 Prieš – 0 Susilaikė – 0 NUTARTA: VU SA veiklos planas 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui patvirtintas. V. Parlamento veiklos plano 2009 – 2010 metams pristatymas. Pristato: Andrius Didžiulis Pristatyti planuojami metų darbai, Parlamento darbo grupės (toliau – DG). Siūlymas: paankstinti VU SA darbo reglamento koregavimą. Nepritarta. Siūlymas: nukelti dalies VU studentų neatstovavimo DG pristatymą į vasarį. Pritarta. VU SA teisės darbo grupes pristatymas. Pristato: Rūta Bikulčiūtė. Grupės nariai: Justinas Jarusevičius, Martynas Puodžiukas, Gintarė Jonaitytė, Rūta Bikulčiūtė, Jelena Larionova. Pristatyti teisės darbo grupės nuostatai bei ateinančių metų planas. Siūlymas: nuostatuose patikslinti grupės pavadinimą į „VU SA teisės darbo grupė“. Pritarta. Siūlymas: nuostatuose apibrėžti grupės narių skaičių. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  4. 4. -4- Siūlymas: kaip narius ar konsultantus į grupės veiklą įtraukti studentus iš VŠĮ „Teisės klinikos“. Siūlymas: išaiškinti, kaip yra užtikrinama narių kompetencija, kokie atrankos kriterijai yra taikomi, be buvimo TF studentu. Siūlymas: patikslinti VU SA teisės darbo grupės nuostatus ir pristatyti juos Parlamentui. Pritarta. BALSAVIMAS: VU SA teisės darbo grupės narių tvirtinimas Už – 31 Prieš – 0 Susilaikė – 0 NUTARTA: Justinas Jarusevičius, Martynas Puodžiukas, Gintarė Jonaitytė, Rūta Bikulčiūtė, Jelena Larionova patvirtinti VU SA teisės darbo grupės nariais. Grupės vadovė – Rūta Bikulčiūtė (el. paštas – sinruta@gmail.com) BALSAVIMAS: VU SA Parlamento veiklos plano tvirtinimas 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui. Už – 30 Prieš – 0 Susilaikė – 1 NUTARTA: VU SA Parlamento veiklos planas 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui patvirtintas. VI. Programų (Seniūnų Tarybos, akcijos „Nenusirašinėk“ ir Kuratorių) veiklos planų 2009 – 2010 metams pristatymas. Pristato: Paulius Simanavičius Siūlymas: kuratorių koordinatorių paskirti atsakingą už „Studento gyvenimo vadovo“ paruošimą. Jam padėtų VU SA Informacinio komiteto nariai. Kvorumo tikrinimas. Dalyvauja 28 dalyviai. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  5. 5. -5- BALSAVIMAS: VU SA Programų veiklos planų 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui tvirtinimas. Už – 28 Prieš – 0 Susilaikė – 0 NUTARTA: VU SA Programų veiklos planai 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn. laikotarpiui patvirtinti. VII. VU Kokybės vadybos centro apklausų rezultatų pristatymas ir analizė. Pristato: Paulius Simanavičius Problema: mažas studentų aktyvumas. Reikia ieškoti būdų paskatinti studentus pildyti anketas per ateinančią sesiją. Esant didesniam aktyvumui, būtų galima šnekėtis su administracija apie probleminius dalykus. Duomenys bus persiųsti fakultetų dekanams. VIII. VU SA pozicija studentų sveikatos ir sporto klausimu. Pristato: Arminas Varanauskas Studentai turi vieną atstovą VU Sveikatos ir sporto centro (toliau – SSC) Taryboje. Trūksta bendros studentų pozicijos šiuo klausimu. Siūlymas: patvirtinti poziciją Parlamento el. konferencijoje, kur visi galėtų perskaityti, įsigilinti į jos dokumentą. Patvirtinta. NUTARTA: kitame posėdyje VU SA Socialinio komiteto koordinatorius pateiks VU SA poziciją dėl SSC veiklos. Pozicijos tikslas – atstovas SSC Taryboje žino, kuo jam vadovautis, kaip elgtis šiuo klausimu. IX. Pozicija dėl studijų proceso organizavimo gripo epidemijos metu VU. Pristato: Arminas Varanauskas ir Paulius Simanavičius Studijų direkciją išsiuntė raštus dekanams, kaip reikėtų elgtis šiuo metu. Turi būti paruošta mūsų pozicija, kaip turėtų būti organizuojamas studijų procesas gripos epidemijos metu universitete. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  6. 6. -6- Visų fakultetų atstovai papasakojo apie padėtį jų fakultete. Sergančių nuo ketvirtadalio iki pusės, tačiau kai kuriuose padaliniuose (pvz.,TSPMI, FilF) ši problema dar nėra itin aktuali. Daug sergančių studentų eina į paskaitas nenorėdami praleisti jų, o sveiki bijo užsikrėsti ir nori karantino. Fakultetų vadovai laukia sprendimo iš centrinės VU valdžios ir tik palengvino lankomumo ir atsiskaitymų sąlygas. Kol kas tik Teisės fakultetas paskelbė karantiną. Studentų požiūriai dėl veiksmų VU skiriasi. Neaišku, kaip karantino paskelbimas atsilieptų tolimesniam studijų proceso vykdymui, ar dėl jo būtų nukelta sesija. Siūlymas: įpareigoti dėstytojus leisti laikyti egzaminus studentams, neatsiskaičiusiems tarpinių darbų, kurie būtų laikomi sesijos metu. Jei reikės, pratęsti sesiją. Siūlymas: skelbti karantiną visame universitete. Siūlymas: palaukti ir nekelti panikos. BALSAVIMAS: VU SA tolimesnių papildomų priemonių ieškojimas dėl studijų organizavimo proceso VU gripo epidemijos metu. Už – 28 Prieš – 0 Susilaikė – 0 NUTARTA: VU SA Socialinio ir Akademinio komitetų koordinatoriai parengs poziciją dėl studijų organizavimo VU epidemijos metu. Ji bus peržiūrėta ir patvirtinta elektroninės konferencijoje. X. VU Atvirų durų likimas. Pristato: Kotryna Peilakauskaitė Dėl gripo epidemijos VU Atviros durys neįvyks gruodžio 5 dieną ir yra nukeliamos į pavasarį. Posėdžio uždarymas Posėdžio pirmininkas Andrius Didžiulis Posėdžio sekretorė Aurelija Grikietytė Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440

×