Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.Бойко

15 views

Published on

Про реалізацію основних заходів з удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики в Україні

Published in: Government & Nonprofit
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

О.Бойко

 1. 1. ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Олена Бойко, Директорат регіонального розвитку Засідання Ради донорів, 21.06.2019, Київ МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 2. 2. Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" Про внесення змін до Бюджетного кодексу (зміни до ст.24-1) Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо стимулювання інвестиційної діяльності на проблемних територіях) 01 02 03 Про стимулювання розвитку регіонів (нова редакція) Розроблення, супроводження, комунікаційна підтримка змін до законодавства ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 3. 3. Удосконалення системи моніторингу, акцент на оцінюванні політики Посилення координуючої ролі МінрегіонуКомплексність системи стратегічного планування: - стратегічне планування є «квінтесенцією» управління регіональним розвитком на усіх рівнях; - чіткі структура та пріоритети плану заходів з реалізації стратегій, програм РР, «підтверджені і прораховані» обсяги та джерела фінансування - взаємоузгодженість між стратегічним та бюджетним плануванням: фінансування програм РР за принципом «заплановано - профінансовано», а не «на що вистачило коштів» - можливість розвивати територію з урахуванням географічних, економічних, демографічних, екологічних та інших особливостей. Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики»: державна регіональна політика – політика «синергії» Створення умов для розвитку Агенцій регіонального розвитку
 4. 4. 2/3 ДФРР буде інвестовано на реалізацію проектів та програм, що забезпечують виконання завдань регіональних стратегій 1/3 ДФРР буде спрямовано на реалізацію проектів та програм, що забезпечують виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку Збільшення обсягу ДФРР: Зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України: взаємозв’язок між ДФРР та стратегічним плануванням До складу ДФРР додатково зараховуються кошти, які надходять до Держбюджету в рамках програм допомоги ЄС, іноземних держав, донорських установ для цілей регіонального розвитку 1,5% фонду Держбюджету за попередній рік
 5. 5. ДЕРЖАВА: КМУ приймає рішення про надання державного статусу проблемної території Підготовка та реалізація: - договорів щодо регіонального розвитку - державної програми розвитку проблемних територій РЕГІОН: Обласна рада приймає рішення про надання регіонального статусу проблемної території Підготовка та реалізація: - реалізація інфраструктурних проектів відповідно до регіональної стратегії - відшкодування відсотків по кредитах для малих та середніх підприємств - формування бізнес-інфраструктури - розвиток трудових ресурсів державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу, компенсація відсотків по кредитах, формування бізнес-інфраструктури програми перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції; розвиток освіти, культури особливі умови оподаткування для новостворених підприємств та залучених інвестицій у пріоритетні галузі, державне страхування ризиків підтримка диверсифікації сільського господарства реалізація інфраструктурних проектів відповідно до ДСРР та регіональної стратегії Проект Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»: системна підтримка проблемних територій Зміни до Податкового кодексу
 6. 6. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДСРР-2027 1 2 3 4 5 6 Підготовчий етап Підготовка елементів стратегії ПогодженняЗустрічі та обговорення Громадське обговорення Повідомлено через ЗМІ про початок роботи над проектом ДСРР-2027 1 лютого Отримано пропозиції суб’єктів регіонального розвитку до проекту ДСРР-2027 1 квітня Сформовано склад робочої групи з підготовки проекту ДСРР-2027 13 травня Всеукраїнська нарада з актуальних питань формування та реалізації державної регіональної політики 16-17 травня Круглий стіл «ДСРР-2027: ЄДНІСТЬ У РОЗВИТКУ!» 20 червня Підготовлено аналітичну частину, визначено мету та стратегічні цілі липень-серпень Проведено громадське обговорення проекту ДСРР-2027, здійснено СЕО вересень-жовтень Доопрацювання проекту акта, погодження з ЦОВВ Презентація на МКК листопад Подання на розгляд Уряду грудень НАШІ ПАРТНЕРИ:  Програма «U-LEAD з Європою;  Програма ПРООН;  Проект «Партнерство для розвитку міст «ПРОМІС»  Проект «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвитку польсько- українського економічного співробітництва»
 7. 7. ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП поточна ситуація Чернівецька – 85 Черкаська – 194 Херсонська – 123 Львівська – 208 ВІДКРИТІСТЬ ПАРИТЕТ- НІСТЬ ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ШИРОКЕ ОХОПЛЕННЯ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП РОБОЧІ ГРУПИ СФОРМОВАНІ ОДА 35% Наука 3% Бізнес 9% Представники громадськості - 53%
 8. 8. 1 2 3 5 Підготовчий етап: повідомлення через ЗМІ та www. створення робочої групи засідання керівного комітету Стратегічний аналіз Розробка інших елементів стратегії, детальний опис Доопрацювання проекту з урахуванням внесених пропозицій 4 Громадське обговорення Стратегічна екологічна оцінка 6 1 грудня внесення на розгляд ради ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
 9. 9. Методологічна та інформаційна підтримка процесів розроблення стратегій (з урахуванням смарт-підходів) Смарт-спеціалізація – підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках РСР окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні  лютий-березень – тренінг для представників облдержадміністрації та регіональних підрозділів Держстату щодо смарт-спеціалізації  травень – всеукраїнська нарада з актуальних питань ДРП (м. Одеса)  червень – участь у роботі Робочих груп з розроблення РСР  липень – воркшоп з питань методики визначення економічного та інноваційного потенціалу регіонів за алгоритмом Єврокомісії Подальші завдання:  підготовка фахівців для ОДА з питань визначення смарт-спеціалізації;  утворення Координаційного центру при КМУ з питань впровадження смарт-спеціалізації;  надання методологічної допомоги ОДА щодо залучення широкого кола суб'єктів до визначенні смарт- спеціалізації НАШІ ПАРТНЕРИ:  Мінекономрозвитку та Генеральний директорат з досліджень та інновацій (DG JRC);  Програма «U-LEAD з Європою;  Проект «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвитку польсько-українського економічного співробітництва»
 10. 10. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБТІНИЦТВО - КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ Дунайська транснаціональна програма 5 млн € для України Новації у нормативно-правовому та фінансовому забезпеченні транскордонного співробітництва  Державна підтримка проектів ТКС – ВПЕРШЕ 10 млн грн субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів транскордонного співробітництва  Умови для створення об’єднань єврорегіонального співробітництва (розробка типового договору та статуту)
 11. 11. Розроблення та затвердження типової форми угоди та статуту об'єднання єврорегіонального співробітництва ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗМІН ДО ЗУ «ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» Система координації участі України в реалізації СЄСДР Створення національної системи контролю і аудиту та Національного контактного пункту в рамках реалізації Дунайської ТП КООРДИНАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ Підготовка нової Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ Затвердження "нового" Порядку державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва Субвенція на реалізацію проектів ТКС (10 млн грн) ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБТІНИЦТВО - КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

×