Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FC De Toekomst

575 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FC De Toekomst

 1. 1. FCde toekomst Frieda Matthys
 2. 2. Wat komt op ons af EBM en andere kwaliteit F-ACT en andere vermaatschappelijking Artikel 107 en andere zorgvernieuwing Overlast tegenover gezondheid DSM V
 3. 3. Wat vraagt de overheid Effectiviteit Kosteneffectiviteit Zorgvernieuwing Samenwerking Overlastpreventie
 4. 4. Evidence Based Medicine Buitenmedicatie weinig evidentie Problematiek én behandeling te complex om evidentie aan te tonen Wel evidentie bij beperkte doelstelling:  Substitutie voor minder opiaatgebruik  Spuitenruil voor minder infecties  CRA* voor minder cocaïnegebruik Complexeproblematiek vergt complexe aanpak (ACT** beter dan CAU***) • * Community Reinforcement Approach • **Assertive Community treatment • ***Care As Usual
 5. 5. FC en zorgvernieuwing Outreaching Casemanagement Mobiele werkers Motiverende gesprekstherapie Ervaringsdeskundigen ACT
 6. 6. FC en vermaatschappelijking Laagdrempelig Outreaching Clientenoverleg Huisbezoeken Straathoekwerk Activering
 7. 7. Leemtes De MSOC’s hebben een te hoge case load KB substitutie geen uitvoeringsbesluiten Te weinig deskundigheid in de belendende sectoren Gebrekkige toegankelijkheid van de (geestelijke) gezondheidszorg voor illegale druggebruikers
 8. 8. Leemtes De moeilijkste (= zwaarste) groepen worden te weinig bereikt Onvoldoende opvang en hulp voor jongeren En wat met de vergrijzing van ons publiek ? Toeleiding van etnisch-culturele minderheden naar de hulpverlening blijft een probleem
 9. 9. Grenzen Zorgvernieuwing is vaak poging tot bezuiniging Bij te beperkte middelen vallen de moeilijkste groepen uit de boot Sociale afbraak verergert de crisissituaties Overheid wil uiteindelijk overlastvermindering Politiek wil zichtbaar resultaat op korte termijn
 10. 10. Dwang Drang BemoeizorgErop af Aanklampende zorg En wat met de autonomie van de patiënt/cliënt

×