Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kindermishandeling

2,613 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Kindermishandeling

 1. 1. KINDERMISHANDELING: EEN ZORG VOOR ALLEN Rik Bloemen
 2. 2. Inleiding <ul><li>Er zijn jaarlijks 80.000 kinderen getuige van geweld tussen hun ouders. </li></ul><ul><ul><li>Daarvan loopt 40 % ernstige schade op </li></ul></ul><ul><li>Het veroorzaakt ernstige schade: </li></ul><ul><ul><li>Angst en depressie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verliezen van zelfvertrouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>In de puberteit: agressie en crimineel gedrag </li></ul></ul><ul><li>Niet enkel het kind, maar het hele gezin moet geholpen worden </li></ul><ul><ul><li>Aandacht geven ad verwerking v geweldervaring bij de ouders in hun jeugd </li></ul></ul>
 3. 3. Inleiding <ul><li>Het moet tijdig worden opgemerkt </li></ul><ul><li>Aandacht van de omgeving is heel belangrijk </li></ul><ul><li>De rechten van het kind worden ingedeeld in 4 groepen: </li></ul><ul><ul><li>Overlevingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschermingsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>participatierechten </li></ul></ul>
 4. 4. Definitie <ul><li>Kindermishandeling omvat elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief </li></ul>
 5. 5. Vormen <ul><li>Lichamelijke mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Door allerlei vormen van geweldpleging worden letsels toegebracht aan kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vormen: slaan, stampen, verbranden, bijten, verdrinken, vergiftigen, door elkaar schudden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevolgen: kneuzingen, verwondingen, blauwe plekken, brandwonden, hersenletsels, … </li></ul></ul><ul><li>Lichamelijke verwaarlozing </li></ul><ul><ul><li>Kinderen niet genoeg verzorgen, onvoldoende kleding, voeding, .. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ieder gezin heeft zijn eigen normen, cultuur en mogelijkheden </li></ul></ul>
 6. 6. Vormen <ul><li>Psychische mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Actieve gerichte aanval op kinderen in de vorm van voortdurend kleineren, treiteren, bang maken, pesten, .. </li></ul></ul><ul><li>Psychische verwaarlozing </li></ul><ul><ul><li>Onvoldoende ouderlijke zorg, warmte en liefde voor de kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Factoren aan de kant van de ouders verhinderen dat ze de nodige aandacht en geborgenheid aan kinderen te geven </li></ul></ul>
 7. 7. Vormen <ul><li>Seksueel misbruik en mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Kinderen die zonder dat ze het kunnen weigeren t.g.v. lichamelijke, relationele en/of emotionele druk, dwang en geweld seksuele activiteiten meemaken of ondergaan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actief misbruik: seksuele aanrakingen, geslachtsgemeenschap,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passief misbruik: begluren, vertonen van geslachtsdelen, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komt voor in alle lagen van de bevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>Kind is ook emotioneel gekwetst, het beleeft zijn omgeving als onbetrouwbaar en bedreigend </li></ul></ul>
 8. 8. Waarom kindermishandeling? <ul><li>Factoren aan de kant van de ouders: </li></ul><ul><ul><li>Moeilijke jeugd: ervaren weinig warmte en genegenheid door harde opvoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouders wilden geen kind of voldoet niet aan verwachtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouders kunnen tegenslagen niet de baas en zijn niet bedreven in opvoedingsvaardigheden </li></ul></ul><ul><li>Factoren aan de kant van de kinderen </li></ul><ul><ul><li>Kinderen met moeilijk gedrag(bv veel huilen) of kinderen met een beperking </li></ul></ul><ul><li>Factoren aan de kant van het gezin </li></ul><ul><ul><li>Praktische problemen (huisvesting, geld,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinnen die zich uitsluiten van de buitenwereld </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgangsculturen en opvoedingsstijlen </li></ul></ul>
 9. 9. Kindermishandeling: te zien ? <ul><li>Kinderen zenden onbewust signalen uit, maar wijzen niet altijd in de richting van kindermishandeling: je moet kijken naar de hele leefwereld van het kind! </li></ul><ul><ul><li>Gedrag van het kind? (bv gewelddadig, teruggetrokken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties van het kind? (bv. veel, weinig vrienden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestaties op school ? (bv slechte prestaties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie : Kinderen tonen soms hun gevoelens door tekeningen, speelgoed i.p.v. taal </li></ul></ul><ul><ul><li>Lichamelijke signalen (bv klachten over buikpijn, blauwe plekken) </li></ul></ul>
 10. 10. Een vermoeden van kindermishandeling <ul><li>Ouders kunnen grenzen overschrijden, maar moeten hun omgangsconflict kunnen herstellen </li></ul><ul><ul><li>Indien ze dit niet kunnen moeten ze een deskundige raadplegen en in begeleiding gaan </li></ul></ul><ul><li>Luister naar het verhaal van het kind en bouw een vertrouwensrelatie op </li></ul><ul><li>Contacteer een vertrouwenscentrum </li></ul>
 11. 11. Enkele overwegingen <ul><li>Negatieve gedragingen ontstaan vaak uit frustraties en onmacht, bewust naar jezelf leren kijken en jezelf beheersen kan helpen </li></ul><ul><li>Psychische mishandeling is minder zichtbaar, maar veel ingrijpender dan lichamelijke </li></ul><ul><li>Goed ouderschap is moeilijk </li></ul><ul><ul><li>Je moet levenslang leren uit ervaringen </li></ul></ul><ul><li>Opvoeden is een ‘werkwoord’ </li></ul><ul><ul><li>Er zijn voor de kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oog en oor hebben voor noden, vragen en verhalen </li></ul></ul>

×