Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentatie toerisme oost vlaanderen fiscaliteit dd 23052018

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 31 Ad

More Related Content

Similar to Presentatie toerisme oost vlaanderen fiscaliteit dd 23052018 (20)

Advertisement

More from Deborah Ongena (20)

Advertisement

Presentatie toerisme oost vlaanderen fiscaliteit dd 23052018

 1. 1. Jouw logies en de fiscaliteit
 2. 2. Tom De Koster • Advocaat bij Van Olmen & Wynant Vennootschapsrecht, handels- & economisch recht Sociaal recht en ambtenarenrecht • Docent aan Odisee Hogeschool, Bacheloropleiding vastgoed Vennootschaps- en economisch recht Sociaal recht Vastgoedfiscaliteit (direct en indirect) Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 3
 3. 3. OPZET 1. Seminarie Doel: logiessector wegwijs maken in fiscaliteit met betrekking tot toeristische logies 2. Overzichtsbrochure Doel: het publiek informeren + naslagwerk voor logiessector Verwachte verschijningsdatum: mei 2018 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 4
 4. 4. OVERZICHT Inhoud 1. Kader (PB/VENB) 2. Overzicht toepasselijke belastbare inkomsten (PB) 3. Verhuur zonder bijkomende diensten en fiscaliteit 4. Verhuur met bijkomende diensten en fiscaliteit 5. Deeleconomie en fiscaliteit 6. Vragen? => Praktijkgericht en aan de hand van cases Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 5
 5. 5. Kader (PB/VENB) Wie heeft het genot van het onroerend goed? 1. Natuurlijke persoon • toepassing personenbelasting (progressieve tarieven) 2. Vennootschap • toepassing vennootschapsbelasting (voorheen 34%) op netto-belastbaar inkomen • zomerakkoord: 29 % (2018) – 25 % (2020) – 20 % op eerste € 100.000 winst voor KMO’s (2018) indien minstens € 45.000 (of minstens resultaat) als bezoldiging uitgekeerd wordt 3. Genot? • Eigendom • Vruchtgebruik • Erfpacht • Recht van opstal Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 6
 6. 6. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Op welke inkomsten wordt een rijksinwoner conform de Belgische personenbelasting belast? 1. Onroerende inkomsten • Vb. huuropbrengsten 2. Roerende inkomsten • Vb. verhuring van stofferende huisraad 3. Beroepsinkomsten • Vb. uitbating B&B 4. Diverse inkomsten • Vb. aanbieding bijkomende diensten bij verhuring voor zover “occasioneel” Bottom line: bij verhuring van toeristisch vastgoed kunnen alle categorieën aan bod komen! Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 7
 7. 7. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Hoe wordt een rijksinwoner conform de Belgische personenbelasting belast op deze inkomsten? 1. Onroerende inkomsten • Gezamenlijk belastbaar aan progressieve tarieven (volgende slide) 2. Roerende inkomsten • Principieel afzonderlijk belastbaar – aangifteplicht • Verhuring roerend goed: (bruto-inkomsten - 50 % kostenforfait) x 30% 3. Beroepsinkomsten • Gezamenlijk belastbaar aan progressieve tarieven (volgende slide) 4. Diverse inkomsten • Afzonderlijk belastbaar – aangifteplicht • Bruto-inkomsten – bewezen kosten x 33 % (of 30 %) Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 8
 8. 8. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Hoe wordt een rijksinwoner conform de Belgische personenbelasting belast op deze inkomsten? 1. Onroerende inkomsten • Gezamenlijk belastbaar aan progressieve tarieven 3. Beroepsinkomsten • Gezamenlijk belastbaar aan progressieve tarieven Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 9 Percentage ( %) Inkomstenschijf (AJ 2018) 25 € 0,01 - € 11.070 30 € 11.070,01 - € 12.720 40 € 12.720,01 - € 21.190 45 € 21.190,01 - € 38.830 50 > € 38.830
 9. 9. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Kwalificatieproblemen? 3. Beroepsinkomsten • Voldoende “intensief” en “georganiseerd” om als beroepsmatig aangemerkt te worden • Impliceert ook de plicht om ondernemingsnummer aan te vragen (zelfstandige in hoofd- of bijberoep) en sociale zekerheidsbijdragen te betalen • Vb. uitbating B&B - verhuring van “veel” kamers via Airbnb waardoor dagelijkse opvolging/organisatie nodig is (zeker als ook ontbijt/onderhoud kamers) 4. Diverse inkomsten • Winsten of baten behaald buiten de beroepswerkzaamheid • Vb. aanbieding bijkomende diensten bij verhuring voor zover “occasioneel” • Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet gemeubileerd onroerend goed • Vb. huurder verhuurt kamer/onroerend goed aan toerist • Afzonderlijk belast aan 30% (na aftrek werkelijke kosten vb. betaalde huur, brandverzekering, onderhoudskosten, publiciteit,…) Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 10
 10. 10. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Kwalificatieproblemen? 4. Diverse inkomsten – Beroepsinkomsten? • Winsten of baten behaald buiten de beroepswerkzaamheid • 3 mogelijkheden indien bijkomende diensten worden aangeboden bij verhuring (al dan niet via elektronisch platform) Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 11 Winsten of baten buiten beroep Normaal beheer privé- vermogen Beroeps- Inkomen Afzonderlijk belast 33 % Onbelast Gezamenlijk belast Progressief
 11. 11. Overzicht belastbare inkomsten (PB) Kwalificatieproblemen? 4. Diverse inkomsten – Beroepsinkomsten? • Winsten of baten behaald buiten de beroepswerkzaamheid of binnen de beroepswerkzaamheid? • Uitgangspunt: beroepswerkzaamheid (en dus beroepsinkomen) als 1. Diensten worden frequent en talrijk verricht 2. Diensten kaderen binnen een bepaalde structuur of organisatie 3. Bijkomende indicaties: aan de diensten gespendeerde tijd en middelen, samenwerking met andere personen, nevenactiviteit sluit nauw aan bij hoofdactiviteit,… • Buiten beroepswerkzaamheid (en dus divers inkomen) als 1. Diensten worden occasioneel verricht 2. Diensten worden niet-frequent en niet-georganiseerd verricht • Voorbeeld: verhuring aan toeristen met bijkomende diensten louter en alleen wanneer belastingplichtige voor het werk in het buitenland verblijft: diensten = divers inkomen met de regelmaat van de klok = beroepsinkomen Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 12
 12. 12. Praktijkcases – verhuur zonder diensten 1. Ik verhuur kampeerplaatsen op mijn weide naar aanleiding van Rock Werchter 2. Ik baat een camping uit en verhuur kampeerplaatsen op mijn weide 3. Ik verhuur een niet-bemeubelde kamer in mijn eigen woning aan een toerist (al dan niet via een elektronisch platform) 4. Ik verhuur een tweede verblijf aan een toerist (al dan niet via een elektronisch platform) 5. Ik verhuur een bemeubeld tweede verblijf (of een kamer in mijn eigen woning) aan een toerist Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 13
 13. 13. Verhuur zonder bijkomende diensten (a) 1. Verhuur kampeerplaats op weide • Vaststelling netto-onroerend inkomen: geïndexeerd KI • Werkelijke huurinkomsten zijn irrelevant, evenals het feit of de weide al dan niet verhuurd wordt! 2. Berekening belasting • Voorbeeld: een weide heeft een KI van 350. De belastingplichtige verhuurt de weide tijdens Rock Werchter en verwerft € 450 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000. • € 350 x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 612 • € 30.000 => schijf van 45 % • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 612 = € 275,40 3. Verhuur kampeerplaatsen als uitbater camping • Kwalificatie als beroepsinkomen • Na aftrek van bewezen beroepskosten/forfaitaire aftrek: progressief belast! Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 14
 14. 14. Verhuur zonder bijkomende diensten (b) 1. Verhuur kamer in eigen woning aan toerist • Deel eigen woning: volledige vrijstelling van belasting (behoudens OV) • De woning die de belastingplichtige zelf betrekt (als zakelijk gerechtigde) • Of niet betrekt om 4 soorten redenen (beroeps, sociaal, contractueel of stand verbouwing) • Verhuurde kamer: geen kwalificatie als eigen woning • Betrekking door personen die geen deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige • Werkelijke huurinkomsten zijn irrelevant! 2. Berekening belasting • Voorbeeld: een woning met een KI van 1.000. De belastingplichtige verhuurt gedurende het jaar een niet-bemeubelde kamer die ongeveer 15% beslaat van de oppervlakte van het onroerend goed voor 14 dagen en verwerft daarbij € 1.600 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000 • € 150 (KI x 15%) x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 262 • € 262 x 1,4 x 14/365 = € 14,07 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 14,07 = € 6,33 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 15
 15. 15. Verhuur zonder bijkomende diensten (b) 3. Aftrek van kosten? • Geen kostenaftrek mogelijk bij onroerende inkomsten! • Uitzondering: intrestlasten lening aangegaan om onroerend goed te verwerven of te verbouwen • Eigen woning: belastingvermindering (Vlaamse woonbonus) • Tweede verblijf: werkelijke intrestaftrek van netto-onroerend inkomen (federale materie) • Desgevallend pro-rateren! • Voorbeeld: een woning met een KI van 1.000. De belastingplichtige verhuurt gedurende het jaar een kamer die ongeveer 15% beslaat van de oppervlakte van het onroerend goed het hele jaar door en verwerft daarbij € 1.600 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000. Voor 2017 bedroeg de intrestlast betreffende de hypothecaire lening € 2.000 • € 150 (KI x 15%) x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 262 • € 262 x 1,4 = € 366,80 • € 366,80 - € 300 (€ 2.000 x 15%) = € 66,80 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 66,80 = € 30,06 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 16
 16. 16. Verhuur zonder bijkomende diensten (c) 1. Verhuur tweede verblijf aan toerist • Vaststelling netto-onroerend inkomen: geïndexeerd KI x 1,4 • Eventuele aftrek van intrestlast lening • Werkelijke huurinkomsten zijn irrelevant, evenals het feit of het tweede verblijf al dan niet verhuurd wordt! 2. Berekening belasting • Voorbeeld: een appartement aan de Belgische kust met een KI van 1.120. De belastingplichtige verhuurt het appartement in de zomer een week aan een toerist en verwerft daarbij € 1.200 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000. Voor 2017 bedroeg de intrestlast betreffende de hypothecaire lening € 1.800. • € 1.120 x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 1.959 • € 1.959 x 1,4 = € 2.742,60 • € 2.742,60 - € 1.800 = € 942,60 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 942,60 = € 424,17 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 17
 17. 17. Verhuur zonder bijkomende diensten (d) 1. Verhuur bemeubeld tweede verblijf aan toerist • Kwalificatie: zowel onroerend inkomen als roerend inkomen! • Onroerend inkomen • Vaststelling netto-onroerend inkomen: geïndexeerd KI x 1,4 • Eventuele aftrek van intrestlast lening • Werkelijke huurinkomsten zijn irrelevant, evenals het feit of het tweede verblijf al dan niet verhuurd wordt! • Roerend inkomen • Vaststelling: (1) gescheiden huurprijs in huurcontract of (2) 60 % - 40 %-regel toepassen op de brutohuurprijs • Aftrek bewezen kosten of forfaitaire kostenaftrek 50 % van het bruto-roerend inkomen • Netto-roerend inkomen afzonderlijk belastbaar aan 30 % • Aangifte verplicht • Werkelijke huurinkomsten relevant voor wat de roerende verhuring betreft! Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 18
 18. 18. Verhuur zonder bijkomende diensten (d) 2. Berekening belasting • Voorbeeld 1: een bemeubeld appartement aan de Belgische kust met een KI van 1.120. De belastingplichtige verhuurt het appartement in de zomer een week aan een toerist en verwerft daarbij € 1.400 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000. Voor 2017 bedroeg de intrestlast betreffende de hypothecaire lening € 1.800. • Geen gescheiden huurprijs • Bruto-roerend inkomen = € 1.400 x 40% = € 560 • Onroerend inkomen: • € 1.120 x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 1.959 • € 1.959 x 1,4 = € 2.742,60 • € 2.742,60 - € 1.800 = € 942,60 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 942,60 = € 424,17 • Roerend inkomen: • € 560 x 50 % (kostenforfait) = € 280 (netto-roerend inkomen) • Belastingdruk op roerend inkomen: 30 % x € 280 = € 84 • Afzonderlijk belastbaar Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 19
 19. 19. Verhuur zonder bijkomende diensten (d) 2. Berekening belasting • Voorbeeld 3: een eigen woning met een KI van 1.000. De belastingplichtige verhuurt gedurende het jaar een bemeubelde kamer die ongeveer 15% beslaat van de oppervlakte van het onroerend goed voor 14 dagen en verwerft daarbij € 1.600 aan huurinkomsten. De belastingplichtige verwerft een nettojaarbezoldiging van € 30.000. • Geen gescheiden huurprijs • Bruto-roerend inkomen = € 1.600 x 40% = € 640 • Onroerend inkomen: • € 150 (KI x 15%) x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 262 • € 262 x 1,4 x 14/365 = € 14,07 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 14,07 = € 6,33 • Roerend inkomen: • € 640 x 50 % (kostenforfait) = € 320 (netto-roerend inkomen) • Belastingdruk op roerend inkomen: 30 % x € 320 = € 96 • Afzonderlijk belastbaar Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 20
 20. 20. Praktijkcases – verhuur met diensten 1. Ik baat een camping uit en verhuur kampeerplaatsen op mijn weide met bijkomende diensten 2. Ik verhuur een bemeubelde vakantiewoning (of een kamer in mijn eigen woning) aan een toerist met bijkomende diensten via een niet-erkend platform Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 21
 21. 21. Verhuur met bijkomende diensten (a) 1. Verhuur kampeerplaats op weide met bijkomende diensten • Voorbeeld: Ilkay is eigenaar van een weide met een kadastraal inkomen van € 850. Ilkay besluit deze weide in te delen in kampeerplaatsen en verhuurt deze wekelijks geheel of gedeeltelijk via zijn website die toelaat om online reserveringen te doen. Als er speciale wensen zijn, bijvoorbeeld met het oog op de organisatie van verjaardagsfeesten, kunnen klanten een beroep doen op Ilkay om mee te helpen met de organisatie daarvan. Ilkay biedt daarnaast ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen die hij op de weide heeft laten bouwen. Klanten betalen hiervoor een forfait van € 2 per dag. Tot slot kunnen klanten hoevemelk en een licht ontbijt bestellen bij Ilkay aan € 5 per persoon. Op jaarbasis levert deze verhuring hem een inkomen van € 6.000 op. 2. Berekening belasting • Kwalificatie als beroepsinkomen (georganiseerd en gestructureerd, frequent) • Na aftrek van bewezen beroepskosten/forfaitaire aftrek: progressief belast! Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 22
 22. 22. Verhuur met bijkomende diensten (b) 1. Verhuur bemeubelde vakantiewoning aan toerist met diensten • Voorbeeld: Ilkay is eigenaar van een bemeubelde vakantiewoning aan de Belgische kust met een kadastraal inkomen van € 1.120. Ilkay verhuurt de vakantiewoning in de zomer gedurende 6 weken aan toeristen via Airbnb en verwerft daarbij € 6.840 aan huurinkomsten. De huurprijs van de woning bedraagt € 1.000 per week en Ilkay rekent € 20 aan per ontbijt (€ 840 = 6 x 7 x 20). Het ontbijt op zich kost Ilkay € 8 per dag. 2. Berekening belasting • Airbnb ≠ erkend platform deeleconomie! • Geen gescheiden huurprijs • Bruto-roerend inkomen = € 6.000 x 40% = € 2.400 • Onroerend inkomen: • € 1.120 x 1,7491 (indexeringscoëfficiënt AJ 2018) = € 1.959 • € 1.959 x 1,4 = € 2.742,60 (netto-onroerend inkomen) • Belastingdruk op onroerend inkomen: 45 % x € 2.742,60 = € 1.234,17 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 23
 23. 23. Verhuur met bijkomende diensten (b) 1. Verhuur bemeubelde vakantiewoning aan toerist met diensten • Voorbeeld: Ilkay is eigenaar van een bemeubelde vakantiewoning aan de Belgische kust met een kadastraal inkomen van € 1.120. Ilkay verhuurt de vakantiewoning in de zomer gedurende 6 weken aan toeristen via Airbnb en verwerft daarbij € 6.840 aan huurinkomsten. De huurprijs van de woning bedraagt € 1.000 per week en Ilkay rekent € 20 aan per ontbijt (€ 840 = 6 x 7 x 20). Het ontbijt op zich kost Ilkay € 8 per dag. 2. Berekening belasting • Airbnb ≠ erkend platform deeleconomie! • Roerend inkomen: • € 2.400 x 50 % (kostenforfait) = € 1.200 (netto-roerend inkomen) • Belastingdruk op roerend inkomen = € 1.200 x 30% = € 360 • Divers inkomen: • € 840 - € 336 (€ 8 x 6 x 7 werkelijke kosten) = € 504 (netto-divers inkomen) • Belastingdruk op divers inkomen (geen deeleconomie): € 504 x 33 % = € 166,32 Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 24
 24. 24. Deeleconomie 1. Principes deeleconomie • Handel tussen particulieren via online platforms of mobiele apps • Heeft eventueel betrekking op belastbaarheid diensten die als divers inkomen gekwalificeerd worden (≠ beroepsinkomen) • Aangeboden via erkend elektronisch platform (+/- 33) • Kostenforfait 50 % (geen werkelijke kosten) • Afzonderlijk belast aan 20% • Jaarlijks grensbedrag € 5.100 (alle erkende platforms) • € 1 meer verdienen = beroepsinkomen (weerlegbaar vermoeden) • Globale vergoeding: opsplitsing 20 (diensten – deeleconomie) – 80 (roerende & onroerende verhuur) • Geen btw/sociale zekerheidsbijdragen/inschrijvingsplicht KBO 2. Relevantie toeristische sector • Airbnb, wimdu.be, rent.com, tripping.com,… ≠ erkend platform deeleconomie! Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 25
 25. 25. BTW 1. Principe toeristische verhuur • Verschaffen van gemeubelde logies = belastbaar • Meer bepaald: hotels en B&B’s • “gekenmerkt door een permanente organisatie die al de materiële en menselijke factoren verenigt die het mogelijk maken aan de gasten diensten te verstrekken zoals de ontvangst van de gasten, het ter beschikking stellen van gemeubelde kamers en huishoudlinnen (beddengoed, dekens, handdoeken, washandje, e.d.), het regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kamers, met inbegrip van het verversen van het huishoudlinnen en, eventueel, het verschaffen van het ontbijt” • Wat indien niet alle bovenvermelde diensten aangeboden worden? • Toch btw-plichtig indien dienst wordt aangeboden aan globale prijs, die bestaat uit (1) terbeschikkingstelling van gemeubelde logies (appartement, kamer, chalet,…); EN (2) onthaal ter plaatse van de gasten (gedurende groot deel van de dag); EN (3) minstens één van de bijkomende diensten: (a) regelmatig onderhoud en schoonmaak van gemeubelde kamers tijdens het verblijf; OF (b) verschaffen en verversen van huishoudlinnen tijdens het verblijf; OF (c) verschaffen van ontbijt op de kamer of in een eetzaal van de inrichting Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 26
 26. 26. BTW 2. Vrijstelling toeristische verhuur • De instelling verstrekt geen enkele dienst; OF • De instelling verstrekt één of meerdere van deze diensten op uitdrukkelijke vraag van de klant voor een aparte prijstoeslag; OF • De instelling biedt deze diensten aan, maar de klant heeft de mogelijkheid om af te zien van deze diensten voor een prijsvermindering • = geen btw op onroerende verhuur noch op roerende verhuur (loutere terbeschikkingstelling bedlinnen) 3. Tarieven & aandachtspunten • Wel btw op afzonderlijk aangeboden diensten (vb. ontbijt, organiseren van workshops, fietsenverhuur) • Btw-vrijstelling als belastbare prestaties op jaarbasis < € 25.000 (wel btw-registratie als kleine vrijgestelde onderneming) • Tarief verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt: 6% • Tarief verhuur fietsen: 21% Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 27
 27. 27. Uitbating logies (zelfstandige) en het pensioen Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 28 < 65 jaar ≥ 65 jaar Overlevingspensioen Rustpensioen Loopbaan < 42 jaar Loopbaan ≥ 42 jaar bij aanvang pensioen Geen kinderlast € 14.633 € 6.285 € 18.152 Geen beperking Wel kinderlast € 18.291 € 9.427 € 22.080 Geen beperking
 28. 28. Uitbating logies (zelfstandige) en het pensioen Aandachtspunten • Grens = in functie van het netto-beroepsinkomen • Overschrijding van minstens 100 % van voormelde grensbedragen = schorsing (of terugvordering) van pensioen voor dat jaar • Overschrijding van minder dan 100% van voormelde grensbedragen = schorsing (of terugvordering) van pensioen voor dat jaar met eenzelfde percentage Mei 2018 Jouw logies en de fiscaliteit 29
 29. 29. Avenue Louise 221 — B-1050 Brussels tel. +32 2 644 05 11 — fax +32 2 646 38 47 www.vow.be Vragen?
 30. 30. Avenue Louise 221 — B-1050 Brussels tel. +32 2 644 05 11 — fax +32 2 646 38 47 www.vow.be Dank voor jullie aandacht Tom De Koster

×