Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
@WS‘ 2 O I I 

 BRANKO MEDAK

on MARTINM no MARTINM it

"3.
. " '. 
e: .'_-

‘u
l
i
l
riiirsm RI$'I(l/ P MORA BITI! 
MITRA MU STOJI rm ram
ON. Begin druiitvcni i sak-
e suiilni iivot. llgodnn
druicnju. ccsli izlusci it kuce. Nut-
jirmijcciio iiktivni. kiik...
érrr sr AM PM K/ l/2’

/ flmflfi. 

DEBII, PA MU J£
- FORA DA GIUMI

iii, 

‘V
X)
i ‘T j«. _.. _ji , .

-'4 -; .‘ 1.‘)

Own _1_‘. l)tiillil hit Cc viisiil
limit cclu ‘l‘L‘l|1L‘ [‘ll'il‘/ .-
nikc. U vclji...
. r
 : ,i~

. i_-
I

r_; ‘) vie: 

r, ._

“F: 

. ~'~ r’'_

. r " , I
it M. ‘

>V EL‘ "Vi

NE. ‘

 . , -it ii: .....
Vet‘ / iii Biiliciic i unvo-
yiiilisiiju priiziiikc oct-

kiijlc iigoiliic proinjcni. -. poschno nii
ljiihiiviioni pliinii...
mar I rvom
PISA cum
0./ {G MIMI

 

. .‘‘' i"u '
I‘ ‘ '~V‘
. .
M

U
ON. Niikon pl‘tl'l. .Iliktl koji cc
0 vam biti miilo ilosiitlni i

stcrcoliptli. uzhuilljivo riizdribljc sli-

jcdi u dr...
sf‘

  
  
 

to me To Vote‘ PR J05‘ 04 KV/ WA 5* i , {L
,9 cures, 1410.4 [M v Rm 0 3/ MI 4 
]_,  mevu rum rm‘; arm...
ON. Prc: ~zrcIni pmmici kaiu
0 ni jcdnc gudinc, zutn ih

isktiristitc. Bil c'cIc olvorcni 1:: nova
puznunslvu. pu dc ...
I6 19 20 21 22: 23 gzg
as 26 27 26 29% 30%-<i= ;&“
'/ .ii M: i1iL‘liL: . lVl‘d(1{', iElvC
«*2 i bis’/ . tzikiii iivniivc, uvii
giidiiiii iiccc hiii pnsiiin i'u2.aiiii: i. C...
.
I. V
J
r. p: 1". ‘ I
‘ V
. .*— ‘H’
"4! n
. 
i. / 2

, 
/5 657'

MORES 7/ an STOPUT ‘‘
I (EPA I Ml/ IDA, am am: r...
ON. Ljubomorun. pnirijnr-
0 haliiii i iiiisiliiii tip popui
vuii. ovi: gndinc bit iii: srcino 7.aljiib-
ljcii ili pzi...
MAM siaoc‘/ M, SAM DA
GRLO MALO zMoc‘IM/ 

ii: '_'»7'I if". i
V K u! 
i ' i r
i , _f'i
, , ————~ 1
, _ y

‘Ii? /isci 
P...
ON-. Zu iicpo. ~a1o_iunc i iil'liji-
0 vc hliziiiicc. nvii gudiiin

pucei cc | u.~'aiin iiijcciijcni Siitiirnii i
llriin...
BA§ SAM
mm KAZATI DA

  

 }. _V. 
in; “ us'u/ an JE mnvxi
'ij. . _; p__ w‘ I 30224455‘ KOMPIETNAI

“ . 
.-'5¢; ;:‘» S ...
ON. Koiicciiirinijlc : -ii: nil hi-
0 lu kakvu ziirudu i nu
svujc pusluvc kuji uvug, niiiiulug ljcni
lrpc uzhiljnc iidi...
/w. /5 ONO ma 7/ M/ sus‘
I JA $‘7mc/ 
I Q IRAM ORGANAI

  

ii

  

   

ii“

iii

 

  
  
  

ioik :5 JE JANA
;...
' 1- cr. ’ . .. , ,
ii. i~ i ‘. ‘3“iii| 

‘ r‘ - »‘_. 

Riiziiiisljiil éciu 0 no-
vim prumjunuiiiu kuju
cc uvu gudinu b...
in . . ‘  
 I  ”A. i£mxn“'

 
 
  

    

{:3
' M _ omit cs NATE Vé
_. 4‘.  » skadi, JEBAI SI -
' P‘ évokaw ...
ON. Oclvi. ~‘. u lrn. ~‘. iii. - vrcmcnu
0 nu duijcriviinje. spre-

liliilljc i udijcviinjc. Di-ijtc sc mflin pri-
zuiii...
, . -is 
, ii‘~‘i
1‘
N

 

ZA AUTO EUROSUPER. 

ZA GAZDU SUPER l/ M/0,
l/ AMA JE GOSPODO SUPER, 
I MEN! JE SUPER IWVOI

...
W , _-‘,3-_‘ U niwu giiiliiiii lliil‘/ .ilL'

“~  bur. l'lUVLKll1ihlL'[',0i1{l. U
| 'll'(). "~2iDj guiliiii siu niiig...
.3
' I-‘M-’ Si '3‘i‘i’u“"T ~‘--: ~‘i. Ii

. . I‘. -‘ n—i'

  
 
 
 
 
 
  

Cim st‘ spijem litru, 
mam obesim mitrul
A C...
‘E’ van
IlHlIiI”)]lR. ii)a%‘ili<’iDil[-3 %A. 
%i[>iiiiii, 

   
  
     

(fupirigihi by lira-inko Muduk. Zugursk...
Od martinja do martinja 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Od martinja do martinja 2011

3,403 views

Published on

od Martinja do Martinja

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Od martinja do martinja 2011

 1. 1. @WS‘ 2 O I I BRANKO MEDAK on MARTINM no MARTINM it "3. . " '. e: .'_- ‘u l i l
 2. 2. riiirsm RI$'I(l/ P MORA BITI! MITRA MU STOJI rm ram
 3. 3. ON. Begin druiitvcni i sak- e suiilni iivot. llgodnn druicnju. ccsli izlusci it kuce. Nut- jirmijcciio iiktivni. kiikn u krevclu. ia- kn i u tlrui-‘itvcnnm itivotu. U nvnj mi- diiluzcéuj gudirii bit core puni energi- jc. ii i [)l‘tl¥. l1ih_itljtl koja éctc ncmilicc tro. -‘titi, jar with ljuhuvi ni: L‘. i: m: dostu- jttll. 2:: we cctc imiiti dovol j no uptur- nosti. poiichnn u prtinuliiienju nnvih "inul"icu". Ovii gudinujc Vt1§i1tlUL'| lll. )~ su nu liinjsku lmjii viim has i nijc min- In u dubrnm sjccunju. Ztlruvljc cc vaim biti main ncstiihilnijc. pa sc Cu- vujtc prchlutlu. éuk i munjih ozl_jr_-dii. Pruitt Vilm so siinsii zu l1tl| )l'cdtW{tl‘ljL‘ u pnslu. /ill dnhri: ziiriuli: i u. ~;p_j'cl1 nzi svim pudruifjimu. Bruvu! Ncltu i vu- inii ilubrii Vcncrai pmnogncl ONA. Novogodisnjc i 0 Btiiidnc pruznikc uhiljezii cc vum iiI. vr. ~'ino riiiipolozciijc i uspjcsno nbiivl_iiinjc poslnva. Zhng Venn-re cute iii: pulji: p.~‘. iili Sttu tie "kin- ti_jii_jmii“ edmiih primijcliti i baciti vam so okn vriita. No, hurliti: iI. hir- ljivi i nice skaiciie. si sviikom budiilom koja Vtlm so nudi u krcvct. Bil éclc vcsuli i ’/ .ul_jub| jivi. mzidu vars u jud- ll(‘llTl pcriodu ncci: 7.iiohii; ‘i piiihiéki prnhlcmi i piigrcsiic pmi: _jcni: . Custt) cote bill in ugodnom drustvu i stunti- riili ewe nko iacbc. pit link i mdcnu ti‘VL‘- krvu. Rijuiiil dcic nckc pravne po- slovc i povcciili imovinu. Pn. -ilnvi viim naprcdujii. in zdruvljc ifli: V£ll'l1 bili lticiljc. tck u Llruguj poluvici godinc. kiln i prohlcmi s l't'. Il'l(. 't. :l1ll'lll. ’ij()l1'l i wukiidncvniiii pusluviinu i to ud l. travnja (In It). lipnjzil
 4. 4. érrr sr AM PM K/ l/2’ / flmflfi. DEBII, PA MU J£ - FORA DA GIUMI iii, ‘V X)
 5. 5. i ‘T j«. _.. _ji , . -'4 -; .‘ 1.‘) Own _1_‘. l)tiillil hit Cc viisiil limit cclu ‘l‘L‘l|1L‘ [‘ll'il‘/ .- nikc. U vcljiici hit i‘cti: girctni u ljuhii- vi kilo i wt siiiri miicki, 3~il. lil'l"| Ut1L'f prisi- jcrujic u kurviinjiil Dut_jiei‘iil CL-ii: siviij nzirusciii izglcil. sin iii: priiiiijulili i ilrugi spot. (". ‘c. ~2cc ccli: so Li['lIZili s pri- _jiilcl_jiiriii, iiiiidii i ovc gnitinc nistc liili prcviisc "u. ~.iiinljun". Rii. ~ipi)lo). cnji: Cc vi-mi hill sliil-iijc iicgii iniicc. pii pnku— su_ilc "iikiivii'iiii" viimii iipiciiii liiiincir. ()pl. iliti7.tll‘| ‘l i dubruciidiinst. Sliihii kiiiict-iili‘iici_jii i i'il(). ‘ u saviikidiifiaiijiiii ulivi-. r.: ini: i i zu‘liuriivl_iivi‘isl vtisi sin vjcriii praititclji. Slrpitc so _jn. i'i miilii. jcr: "Bil CC hnljcl" — filo bi rckiii J: i— clriiiikii KUHIJI‘. iili siinio kiiil iiitiemii ii lluriijiiikii Uni_jii. X1. - 21. XII. I l : ‘«, ~e| H ~ Ii H Ovc g0(lll'lL‘. su ‘ " T T ->2 viim piischiiii tlh pcktii'ani pnslovi i iiiujiuciiesl ‘/ .:i ‘Ill- riidu kilo i ilubri oliilcljski iiiliiiieii. Ru/ .iiiisljiiti: e 0 | 'tl. *iI(iLiunjU vczc. psi viim s: ivji. 'lu_icnin ilii miilii pi'ici; kiili: . inmiilii cclc promijcniti ini. «‘i'l_jciijc. Aki) sic ll. ‘-ill. l11ijl. ‘-I1i. , pu. ~itii_ji iiioiziicii nnvii ljuhiiv. Otckiljic viis l'il3’. (i()i‘Ji_iL‘ xii pilloviiiijii kno i uiirijch ll puslov niin VL". ’.LlIl1fl i kiiiiiuiiikiii: i_ji. (Jvc go- dini: bit ct-ii: vcscli i llldtlvtlijlli. ji-. i' (luhiir pinipck sviiku It-nii iispnknji. Olviirii sc vclikii lW. 'l1‘, llUil(). ‘ii 'l. ll naiprc (itlk u i-£lll'i_iL‘l'i. kziu i p~i'ilJiilj. ~'i: injc zilruvl_jii koji: viilii u miniilnj jxuilini i niji: bile i1:ti5‘- vi: .~: i;lii. I)ol; i'. r.il cutie ll lliiillticlljit tlii Ht. ‘ izliizclu iicpi. ili‘cl1Iiim trim. -‘ikiiviimi ii kuliivn/ ii i rujnu. limit Ccti: pntcslizntiii ii kuniunicirimjtl i pn- . ~.lnviiii: i. pu i vi. -.cIili l'iiiiiiici_jskili . ~'iii. -i-. i. 7.ilriivljc cite viiiii hill iiliiliiliiii svv iln Iipnju. ii diiljc kirk bu bin!
 6. 6. . r : ,i~ . i_- I r_; ‘) vie: r, ._ “F: . ~'~ r’'_ . r " , I i t M. ‘ >V EL‘ "Vi NE. ‘ . , -it ii: ... , _ T i - F I! ‘ 0 ! ;i[’j'i i‘ , itii _fllV“, ““‘l - ‘. ,, ‘r'. i.. .=i. ... v;. Ai_ii¢hi-. '— _v. .,— . _ V I.
 7. 7. Vet‘ / iii Biiliciic i unvo- yiiilisiiju priiziiikc oct- kiijlc iigoiliic proinjcni. -. poschno nii ljiihiiviioni pliinii. l niikon loj, -ii ilobro iiiipuklirurii: positive 5 kojimii sli: inn- iiko hili tl z. .'iosiiitku. Od l9.si_jccii_jii, priivu rcnusiiiiiisii ii Zivotn. Svi‘. civic poslovu O(iiiC'n() rjcsiiviiti. pnschno iikn so s nckiin [Tl‘. ll'lliCiiL‘. nii siidu. Prcd viiiiiii su diij, -ii puluviinjii. cult i ll iiiiirciiistvo kilo: Bill. Slovuiiijii i sit. Pusloviiu, Ill/ it jtiiililiii hit Ci: xii viis i’/ .ii7.i~. ino srclnii ll . '-Willi st-iiiiiciiiiiiiii. Pii7.ili: nii zdriivljc. jcr viim prijctc no kc ki'oiiii‘iic laolosli knjc imntc Dti prijc. Siikohi is i'oL| itc| _iiiiiii. kilo i iiuki: iiitnc tirij. -i. :. iili i uspjch nii ljiihiiviinm pliinu. eil]lRa. <ikli3 XII - I. V ‘, ='w: ~ M _ l)olnii'niliios s svi~ i -- mu u ovnj niiila- zccoj godini. ii i l'iiiiincijskii krvnii grupii cc so pnpriivili. Poslovi ct: viim ziiisilzi hill iiustii bulji l1L'gtl u r. iidn_ji: vrijcmc. l’niriehiiii viiin _iL‘- liiino od- inor. Bil CUIL‘ . ‘itli‘lijL'_l. '_ l. drtlVijll. ner- vnzni. n we to ZIJLIL iikiilnili i kro- iiiitriili hulusli kojc vuecti: ml prije. U jcilnom poi'iodii hit Ci-to wiii. ll_jivi i inr2.ovnl_ini, pii viis ciik iii ilobiir pini- pok llL't‘L' u. ~.poko_jiti. l’iiliii. ~'iiijlc hili sin niirniji i slrpljiviji. kiiko ii scksii. tiiko i u otliiosu s nkolinom. No, unu- tnc sw. 'l‘l’ltl, nvc grxliiii: niiiogi pl'ijil- iclji Cu viim pniniigiiii. pii pinitiiji sitti- sii lli| [)l'L". Li0Vtll)_ii. l u poslu. t_j. kiirijcri. po. ~ichno iiko slit in HD7, ii iii SDI‘--u. U ltoluvuzu i rujnu bit Cc vcifih lu- skiicii, [)0.‘iL'. i)iCC onili finuncij. -ikili. Diihrai ‘jc vijcsl ilii Cc viim sic vtlrlivlji. ‘ stiihilir. ii'iiii svi: do lipiijzi.
 8. 8. mar I rvom PISA cum 0./ {G MIMI . .‘‘' i"u ' I‘ ‘ '~V‘ . . M U
 9. 9. ON. Niikon pl‘tl'l. .Iliktl koji cc 0 vam biti miilo ilosiitlni i stcrcoliptli. uzhuilljivo riizdribljc sli- jcdi u drugoj polovini . -iijcénjii. ii joii vise u vcljiici. Vi. kilo stiiri niiiitiik. limit L‘-etc dostii punudii do ispraznitc svojc "pisiinii: c". Osohito éulc biti srcini u ljctnim mjcsuciiiiii. Dobro su viun iispclctiriini svi vaiziii poslnvi kilo i diigotrirjriije ijciicnjc stiiiiisii imovin- skih pl'ObiCl11d. Od I9. sijccnju idi- licno i'iispolozcii_ie i novii ljubiiv nu pomolu. Tiikiidcr iii: viim biti lijcpo u ljctniin nijcsccimii, pii tu niiklonost zvijczdu iskoi'islitc. ll lipnju cctc hill iis_jciljivog ztlriivljii. ii iiiogiicc sii pro- inclnc nczgiidc priiticni: lumoviniii i sl. Sreéom, no prijcti vinn opiisnosl oil kronicnih bolcsti. Ptll. i|L‘ sin trpiitc u svoj 7.L'illt. itlC. ii i iilknhol bi trchiilo smiinjiii mi normiilnu mjcru. ii no dzi viim nil iilkoliolnih para otpiidiijii iii- pctc u kudi. ii i'r. uslii snirdi pin kisi: - losti stiirili bilijii. DNA. Dobro su vum us- e pcliliriini svi viii‘. - niji poslovi. kao i niisto_jiiii_ji'i ilii dugo- triijiiijc. rijcsilc sliitusnc imovinskc problciiic. pii s-toga ncmnjtc prostiijiiti s ostvurcnjimii. l’otrii2.ilu. uiilugu utjr: - i: u_jnili prijiilcljii kojc vi ziipruvo ima- tc. Miirs viiin osiguriivu dobro 'J, driiv- ljc, oilluenost i hriiinii odluéiviinjzi. Sniijciii viim so srccii u ljeinim ll1jL‘- sccimii. ii poschno su viim dobrc sim- sc s nckrclniniiniii. lzhjcguviijic po- slovr: u travnju. svibnju i poéclkimi lipnjai. kiiilii Colo biti osjctljivog zdriivljii. Krmtroliriijic tliik. ii m0gLlt. ‘t: su ov. lji. -dc ili upulc. Tesko ccic ho- diiii. tiko su viim uiiigc ii giizicu upii~ lcl Mogué ji: prod liruj riiztloblja ncki Iiikoinislcni potcz. pa i‘ll, l(iiiC diploiniit i no islrciwiijic prod ruilo!
 10. 10. sf‘ to me To Vote‘ PR J05‘ 04 KV/ WA 5* i , {L ,9 cures, 1410.4 [M v Rm 0 3/ MI 4 ]_, mevu rum rm‘; arm Q ‘ in ‘ i ‘ ‘I . ‘Ix ‘ i i, ii? ‘ siié r ‘ “ __ -; 1-"' ' . . "‘ 4 ' A iii. ; “ , _ K/ iK$‘NA t - e PIZDARIJA EM . -.. _ H , ’ / ' ‘ e MU JE ro how 3‘ -- ‘ ~ , , STOMRIJAI‘ ~ W . J’ ~~. .. ‘' “. *~_‘_ ‘. ‘. ‘ V ' i - M 8-MART . /,
 11. 11. ON. Prc: ~zrcIni pmmici kaiu 0 ni jcdnc gudinc, zutn ih isktiristitc. Bil c'cIc olvorcni 1:: nova puznunslvu. pu dc vam jaja écxtn hili vise prumm ncgo punu. Ovu gudimi . -tnutno bnljn ml prosilc. Bil éclc popu- lurni u drustvu. an linuncijska lum- strukciju puno holju. Occkujc vzis pn- mamslvu 5 nuvim mmhumu vczsinim ur. pus. -in i vcliki nnvcami duhiizik u pruljclnim dunimu. Zdrziv. -atvcnc Ic- gubc juvil dc sc u lipnju i srpnju. u iniiguéu pojuvai i nckih prijais'njih. kl'()lliCI1iiI lmicsli. Kuku du rihc vi. -liki ovisnici 0 drngi. cigarcuunu i alka- hulu. srmmjitc in mi ncku nnrmaiu. Nc kuimiiliraijtc bilu cijc puslupl-. c. pa éak i luul mislitc du su dol, m)mnn- jcrni. Slim vum lueic vi_ics1i. Oprcv. u prmncui! Om. Zn ncvjcrnc i paja- I hljivc rihiuc. pu- scbnu one kojc nisu u hraku. moguc‘ puccluk xrctnt: ljuhuvnc vczc (vrag znu kuju vum jc 10 pa rcdu). Bil écu: stvorcni za nova | )07.l1ill’IfilV£l. an s biv- Rim i s: ida. ~‘. njim prij: ncl_iicnma vise date no: drutili. Bil écu: Rairinanlni i Dl'iViilClii. Kaiku . -ac sckszilc su svukim knji vam nuidc. pusjctilc ginckulugu. kukn nc hi hiln "ni. -mni 7.nal: i". Finan- cijskai knnslrukciju bil cc znalnn huljn ncgo p: 'o. ¢lu. Ova godinu bil cc i. ~apu- njcmi :4 puno ljubavnih a1vant1II'; i. pa cuk i udujum. Ne upumljlc see 11 (ago- varzinjzi i krilizirunju ludih piislupuku. kun ni u pulpisivaiiije uckukvih ingu- vuru. Puscbnn hudilc pmtljivi u srp- nju i lminvmtu. 2/. druvljc kriticnn u lipnju i srpnju. u punuvil dc rec i u slu- dcnnm. Stugu — uprcz! Li. ~:pjc. <mu razdnhljzi u tmvnju i svihnju. kzm i brujnu druicnju. pu czik i pulnvanjit. Jcdnu vrijcmc cute biti rasircscni i zu- hnruvljivi. Gubil Cele vuznc prcdmc- lc. ii dubivul éctc Infic vijc. s'ti. zaln sc puvuuilc u krug svojih pri_iuls: lj' ' ' In ncn. ‘<: dugu polrujuli.
 12. 12. I6 19 20 21 22: 23 gzg as 26 27 26 29% 30%-<i= ;&“
 13. 13. '/ .ii M: i1iL‘liL: . lVl‘d(1{', iElvC «*2 i bis’/ . tzikiii iivniivc, uvii giidiiiii iiccc hiii pnsiiin i'u2.aiiii: i. CL-— SID sic tlL'I'Vu/ .lli i iicprodiikiiviii. pii pripzi/ .ilc Lin . ~.i nc pokvurilc priimikc. Ovc godinc hudiiu . |iI'L‘m|1i nn CL‘§Uc pmi11_icnc (nu Lelia). vcc' piiiniivii. jcr su iicciu odvijiili aw»: luiku sic vi 10 ii svci-jiij lVl'dU}.1i'ilVl)j iikvi ziiiiiisli. Ku- kn zzi vais ovii gndinii hudc mui-LUl. l']J~ iiii. jcr sic pod iiisiiii UljCL‘: |jL‘m Salini- nii. u svciiiii ostziiiitc uilgiiviirni. Bil ct do. ~ii: i | .1l’ili. ‘s’1li<il nd vu. ~‘. u siipriigc ili cure. z-iku iiislc. ii hrzikii. ili (id slrunu mdiluljii. pii ciik i nil(il'CdL‘l1iiL Pi'i| )il~ / .ilc Sin jcclclc i kiikn . ~.c poiiiisiilc. ll lrcccni ni_icsccii iiiogudu jc Llii niilciilc nu i/ .iibi"iinii: u wii_i_i. srcu ili. zikii sic in hrzikii. nii dohrii ijubiiviiicii. Pnziic du in . ‘-il'L"| .I1() Ijiibziviio riminhljc nc I. uvi'£i i'. i‘li'V0l‘l1 spninmn hiilcséii (li'ipci'. ziicls i slicno). Zdnivijc tic hili l". l'/ .ll1‘jCl‘llU siiliiliin, iiknlikn siiiiiiijiic piisciijc i gcini. -‘. Iic! M '/ .u I‘lUU}I. iildL‘. l1L‘-. {Iii i iii lllkalvc nvniuc, suduieiiju giidiiiii ii kuju uluzc l'IL'U0bi— Ciijciio dc diigii iiiiiili puliiorii Mzir. -iii. pliinctii kiiji / .iiiiCi hriihrmt. 'i7.dr). |ji- VUM i [)()(| l|ZL‘infl! ~it. ii ii ljuliiiiii dimi- ma nfllilflvil cc sc mziiio rzw. dnhl_'; u. Hudilc. spruiniii nii L‘I’. ‘."‘i(. ‘L' [')l'Ulli_it. 'llU plimovii zhny, lmjiii ccic pizdiii iickn vri_iumc. . Nu viiiiiii jc dii oiiiihcrcic: ili (fclc sic siiiliiu sviiiiiili ili iiiirnii i'ijc. <iili iiiisliilc prnhicmc. L| s|)ijctc Ii priivilnii “rur. uiiijL-ii" tog Siilurnii. iiiu/ ‘.c vuiii puinoci ilii kiiiiiicmi l)Lil'21.‘ilCiC i pru- lllmL‘lL‘- imiicc ii avojc | ‘l. |kL'. Cfuviijic sc iicxxikniiiiih nidiiji i . ~iuinii_iivili pn- slnvzi s priihlciiiiiliCiiiii'i iisiihiiiiiii. jcr dclc vi hili ). i'l/ ii. U t| rii; _'_nj ]')(li(WilIi lipnjzi ili srpnjzi izgicdul L’-uiu pl'|10,‘§l1{i- i privliicnii. iikulil-in giirnpmlnc i ni: - . H'. Ill1Ukl'iiiC'-IIC (Wl1iL‘L' in uupcc iiiugii i hiii. i’okii. <;ijlc ucvrsiili wnj iiiiuniicl i hit Cult dii kriijii ['_U(li|1C OK! 1, n: ."u‘ ,1!)
 14. 14. . I. V J r. p: 1". ‘ I ‘ V . .*— ‘H’ "4! n . i. / 2 , /5 657' MORES 7/ an STOPUT ‘‘ I (EPA I Ml/ IDA, am am: rvi-' DEM. JER JE PRAZNIK RADAI ' Lo, JAD/ WI 1/ M0 MAJKAI 0_N NE SM w NEGO 3772441441 Sviiiii 3/N. J POM 1’ u 3 c i“ 5 N 4.77 .55 39/ 9/ i 5% 7% :3 5% Q2 43‘
 15. 15. ON. Ljubomorun. pnirijnr- 0 haliiii i iiiisiliiii tip popui vuii. ovi: gndinc bit iii: srcino 7.aljiib- ljcii ili pzik zupuceii novu vczu. Ovc gndiI1I'. : vii. -e Vcncrii poticc iin optimi- ziiiii i sprcmnnsi zii 7.flb£lV| .l. Cii. -rain Lic- lc izbiviiii iz kucc. ii inugudzi su iiuvu puzniinslvii i pri_iiilc| jstvi-i. '/ '.iioku[iil a. ‘.c viis unijcinmai i Ski()m)h'l lijcpum ohliicciiju. miidii sc vi odicvnic popui kl<ii'taii‘ii. Svi: filo can-. prczcniiruli u _iiivnnnii hit cc pnhviiljciio. Ovii godi- nn jc vuiiul Bngul. -iivii. puvnljmi rjc- . §nv: iii_iii pcislovn i iickrciniiiu. Puvcéiii éi: viim sc (ni: pinipck) ncgo iiglcd ii driisivu. kw’/ . bzivljciijc jiivnim pu. ~iIii- viiiiu. U Urzinu sii ‘Vtlm preporiicijivc priiiiijcnc. hiln u pusiu iii niicinu 7.": - v<iui( iiiozc i scksai). Vcljncii. lraivunj. kriij wihnjii. iipnnjn i sirpnjzi. .'ii‘cllifl miiiziiiticiin rn/ .dubl_jii. Bil éclc jcdiiu- sinvnii voljcnii CTiiv: i_]ic sc upiilii. ul- ljudu. ii i mi klnpu imilo pripuziic! ON . ’/ in l1liSliCl1c i mi- 0 iiimljivc hikicc. ova gmiillil dc biti pusuiai silmu ruin- mii. Punci ir. hivun_ia it kuéc. ilriizcnjii i ziilnivii. ii i nuvu ljubuv jc nu pull“)- iu. Tkojc viclio svaiki dun griih jcsii Trchu . -we mijcnjuii. niukiir in hili pimpcki! Dozivjci dclc iiiiiogc pru- mjcnc nu pn. -ilu iii u iivniu. Mogiidc povcéziiijc uhilclji (pripiiziic dii ilijcic imii ncii). U Ijcinim pcriodiniii ro- lllilI1liCllu i srcliin riit. diih| _jii. 7.drnvl_ji: miiin sliihijc. |’o. ~iInji iiiogudiiusl km- nicnc hiiicsti kiiju Pill: vukli iv. mliidih dana. U prnl_icc'c ccic biti "zairpuiii" pn. -ilnviinn. no viinin in node hiii ic- Sku. pzi di. -.li: lo uhuvili LlHpjL'5il1U. [I i diidiitnii lnvii dc viim siici! I . . I
 16. 16. MAM siaoc‘/ M, SAM DA GRLO MALO zMoc‘IM/ ii: '_'»7'I if". i V K u! i ' i r i , _f'i , , ————~ 1 , _ y ‘Ii? /isci Port! !!/ I Sf PRIJE A am»: 5'! pm
 17. 17. ON-. Zu iicpo. ~a1o_iunc i iil'liji- 0 vc hliziiiicc. nvii gudiiin pucei cc | u.~'aiin iiijcciijcni Siitiirnii i llriina ml vaiéc zdi'nvl_ic. pa SC Nliigil vise krcéitc i scksiijtc. jcr ciicrgijc viiiii iiudiisliijc. Sklnpii ccic viiznc pnslovc i iiriinitniiinc. pa dc sc {inim- cijskzi krviiii grupii znuinn pnpriiviti ll ncinosu mi iiiiijsku giidiiiu. kujii (uku- dcr nijc hilii has‘. an hiicili. Nesti- gliisicii s iiiidiudciiiiiiii i ol-iiii: lj. ~ik'ih priiblcmzi / ‘iii prcick. U ii: ic|0lii7.c- éoj gudiiii Lloslu dugudunjii siipmliin viifinj iiiiriivi. C‘uvajic so iicohiciiih i iicpimiuiih ljudi. kuii i ]')(ih‘i()Vl‘| ii1 Ic- iikiiéii. '/ .iiii. i hiidilc slrpljivi i iikliiniji kiinipriiniiiaiimi. mo z. :i viii: has i iiiji: iicibiczijciiu. ON . Vciicrii vuiii durin- Ila xi srcéii i ljiihiiv, ukuliku lugu uupcc iiuniis imn. I’ndr- sikii piinncrzi iicvéc izosiiili. U Ijciniin lH_iL'HL'L'il‘l1H puvuljni uspckii. Neviiljc sii siiiiiisoiii iickrciiiiiiu. kiijzi hi nmglii i nu sudu ziivr. -iiii. bit dc U jcsciiskuiii pcriudu. Ne scriic U sviijini prohlcnii— ma irvnn kucc. nc Slldjcllljlc iii ll k-. ik- vim rnspriivnmu. [min ifclc dnsiii tmiékovzi. pa Smdlijilc prckiiiiijurim lujunji: nu Iclizfnn ili mnhitcl. Pohiilj- Siiiijc 7.di'uv| jii. iili i ()pu. 'ul1l)(~il ud ugrc- sivnnsli kiijii viim has i nijc svu_i. s‘ivc- nu. Savjei: nc pn. ~:iidiijlc nikuiiic iioviic. nu diiiiu. -iiu: udlukc nii prcézic. pnscb- no nc mic priviilnc.
 18. 18. BA§ SAM mm KAZATI DA }. _V. in; “ us'u/ an JE mnvxi 'ij. . _; p__ w‘ I 30224455‘ KOMPIETNAI “ . .-'5¢; ;:‘» S / ‘ J)‘ v, -'_ , _ igi “’‘_-in i '. ‘ i’ ' ' - 57; W01! . r . ram/ /30135 _ K‘ . V _ NEG NA MORl_[1/ ‘ ’ ‘T : §rJ‘ in ‘v / J1’ TOT , ,. ,- , ii i Wm P .1’ F’; vi Q9‘ ‘’ ‘. ._ ' i'i_) l‘. “i . I' . ~ ; i i < Sn? / NJ ’ct0i; i
 19. 19. ON. Koiicciiirinijlc : -ii: nil hi- 0 lu kakvu ziirudu i nu svujc pusluvc kuji uvug, niiiiulug ljcni lrpc uzhiljnc iidiircc. lzhjcgiiviijic hi- ln knkvi: knniiikli: an iiuduviinn. kziu i pusluve ii riekfclnimlniil kuji viini nisii niiklunjcni. Mada jc prcd vzimzi ir. vr- snii gudinu. nipufilu neiiiujic ilupusli- ii (iii viisi sliibi zivci ll sukuhu .4 ukuli- num pukviirc I1()Vl. ‘)gULii§I1jL‘ pruzniku. Oajcéulc vclikii polrcbu zii piiiiijiini i ljlihiivljn. nu Vcncra nc dmviiljuvu cinuciiiniiliiii r. nduvul_isivii. U sijcCn- ju pucinjc imiziiu srcliiu i'iiv. iluhljc i srcéu u . wim pUNi()Vimil. Zdruvljc nu- cc biti u sklndu Sit sviiii ustiilim. Akuinc hcilcsii vrchnju viis. pa puvi: - éujic iiiiuniicl i idilc mi kuiiiruic. ONA. ()vu gudinii vuni 0 uziniciivzi srcéu ii sviin posluviiiia. pii ciik i ii ljuhiivi. Dd pnéclkii kuluvuzii. pii save (in lip- iijii hil ccic udliciiug l'iiSp0i07.C| ‘lj: l. lijcpn fictc izglcclnti i hilijukii srclni u ljubuvi. ()d 29.isrpiijai do I4. rujnu SI'{| lljfl. . uniur i iikutnc hnlcsti. Pove- c'ujic iiminitci i nc ‘ldcrilc niaisiiii hl'il~ iiu! Aku vnin priiikc dupii:1I: iji. i. prvi din . -iijcénj: -i udrcdilc . 'i£llT|0 I. £l odiiiur u dl‘Ué'il/ U obiiclji. Drugi din sijccnjii izrziziiu srcinu riizciubljci Hm, hiir dn nclku hudc iniilu . ~:ri: liin! Vclikii pu- niod ud uljc filjliiii prijnicljii. pii écic biti ncku vrijmnc VL'. ‘iCii i diibriiéiidiii. U uhiiclji CC nu iictko Utiilli ili iiikcllili ili occkujic puvcéiinjc uhiiciji.
 20. 20. /w. /5 ONO ma 7/ M/ sus‘ I JA $‘7mc/ I Q IRAM ORGANAI ii ii“ iii ioik :5 JE JANA ; . NAZIVCI (A! vs 31/ uni/ iuc IT DOIVIR iOl DVD’/ . ? ’.Oll V r u .5 c r .5 N I Z 3 4 5 6 7 6 9 IO 11 [Z [3 [4 I3 [6 I7 [6 19 E0 E1 22 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 F36 29 30 31
 21. 21. ' 1- cr. ’ . .. , , ii. i~ i ‘. ‘3“iii| ‘ r‘ - »‘_. Riiziiiisljiil éciu 0 no- vim prumjunuiiiu kuju cc uvu gudinu biti iivu iiiipjuiiiiiju. vi-u siiclii vain ju siliiiicijii buljii u ndnusu nu prnluklu gndinu. Ruspiiliizuiiju viini ju sliibiiiiu kao i S| Jl'clIlll0Sl zii vii7.nu diiguruénu pusliivu. Unuiué lu- . ~'eu. iii puuulku. uvu uiu Vilill guiliiiii biti j nkn v: i‘? .n: i. P(}l'l1.'l[_', lll cl: vnm nljuczijiii prijuli: |ji. PUh‘i0Vl1L‘ i privutnu vuxc hit cu vaiziiu idiigumijiiu. Oku lipiijii rm. - dnhljc zhrku i Hiilhc luinccnlriiciju. Nuslaigiiiijc s kolcgiiniii. No. pusluvi dc vnm iluhru krunuti ll u7.ujkii. kziu i iiiipruiliik LI kiirijuri. Zilriivlju ovu gcidinu Ili1l])l‘f. ).'jCCl10 ilnbru. M ‘-i*f~‘fl~£fH'= ‘U1 Uiinluc luiwiii pn- '- . *'. .‘i. ‘. Juiku. nvu cu vum gucliiiii biti jiiku viiziiai. Mogiiufi Sll vcliki nuvcnni cluhici. pu ecu hncitu nu Iuin ii iipurisku kludiuiiiuu, jur lI3i[JjL'il viun ju ziigiii'iiiiiii': iii. '/ .l)n1! (|0hI‘n; _‘. uljccaiju Sulurnu. u . wi: mu Cclu privat- iiu i pnsluviio biti pusiojaiii. usii': ijiii i nzhiljni. Prvi injcscc ncfiln ln. ~'ii_ii i nuubicnu diigiii nuvulju. U 0). l|ji'Ll| iziiiiuliiii srucii ll ljiibiivi i hzirinunijii u iibilcl_ixkiiin nkruluiijii. Sinijusu vnni su puslovi VL‘7.1ll1i uv. iiukruliiinr: ili piik nukn niisi_iudu. Zdruvlju viii put!
 22. 22. in . . ‘ I ”A. i£mxn“' {:3 ' M _ omit cs NATE Vé _. 4‘. » skadi, JEBAI SI - ' P‘ évokaw i ‘ii’ NISEM TE IV I GOIU . ? v ' DA P0 MEN! JA /3‘, NEG DA V ‘ (ik GORICAJ K0 dvom . .<; » - Pins‘! C I 9 6 7 6 12 131415 19 20 El Z2 Z3 E4 R5 Z6 Z7 Z6 Z9 30 I6 17 I6
 23. 23. ON. Oclvi. ~‘. u lrn. ~‘. iii. - vrcmcnu 0 nu duijcriviinje. spre- liliilljc i udijcviinjc. Di-ijtc sc mflin pri- zuiiiljiic. lslinu ji: Llu iinuiu uspjuhu u ljubuvi. iili in nu znuci (In inuruic pret- juriviiii an "§minluinjcm“. Pnvuéuvu vuiii kc piipuliirnusi u ili'ii_~‘. ivii. kiiu i (IDIWU vczc 5 prijiitcljimii. Vclikc i pu- vuljnu prumjcne nu puslu. uli nu i ll scksii. Svc Sio sc biidc dugadiilu uvc gmlinu, hit dc zu vuii puvuljnu. Du- hrili i ugudiiih vijcsii. kiiu i i(()l'iSllIh puiuvunjii. hit dc nu prulck. l)ulii'u vumjc pu'I. i(: il)l‘liI‘2llliI i . ~:prciiiu. ~;i nu ku- puviniiiiiii. Zdriivljc vain jc uvijck du- hl‘0" u nvog Ijclu jufi bnljc. IlDoIlI]lEB7Ii[lBA 24: VIII. - 23. IX ONA. Svc inn viim sic O hndu Llugiiilnlo ii uvuj gndini bit 6:: zu vii. -i puvnljnu. Dnhrih vijusii. ugudnili i kui'i. snili piiiuviinjn. srcéc i sprclnusl ii kupu- vinuniu nude ncdiisliijiili. Eiiiuuiu- nalnu cclc biii puscbno Sl‘I3llli ll ir: ivn- ju. krujcni sviimju i pucclkuiii lipnju. Tu ziiiici (Ii! iii . ~icl-is ncéc izusinti. liinuciunulnc 7.c| ju u'cIu prumijunili i uvidjuii du drugi bulju suki-sujii ud vu- fécg vcc' iisiiil_icnug piirincrii. Kiiku ii swim pusiupuimu luku i u scksii pn- kuéaijlc snciiviiii nijcrii. Okulinu cc viini biti nukinnjunu kuu i pniiluviii: punuilu. slngn pos1ii_ii iiiogiiéiiun dz-i pruinijciiiic ziiiiiinanjc u nusiu susvini drugu. Sn zdruvljuin upruz. |'Jl. )SL'i'lllU ll siiidciiuiii. ii puscbiiii ubraiiic pnzur— nusl nu ginckulniikc prcglcciu.
 24. 24. , . -is , ii‘~‘i 1‘ N ZA AUTO EUROSUPER. ZA GAZDU SUPER l/ M/0, l/ AMA JE GOSPODO SUPER, I MEN! JE SUPER IWVOI ROII I jic? ‘%'I‘O‘‘‘/ ') I)
 25. 25. W , _-‘,3-_‘ U niwu giiiliiiii lliil‘/ .ilL' “~ bur. l'lUVLKll1ihlL'[',0i1{l. U | 'll'(). "~2iDj guiliiii siu niiigli zniiinn puvuuiiii ziiruilu i ilriisivciii pUi()Z. ‘ilj. no in nisiu nn pruvi llilC‘il1 iiikuriaiili. l’uéui Ci-. vulikc bI'i_l_‘, C ili siikiibi u krugu uhiiu-Iji iii 5 ni-iiliuicninizi. pa p: i7,ilit Sin “. ~su. I'ulc"‘. RilSp()l()'.7'. k:ll'iC Ci: vum bili hiiljc. ii in i. -sin Vl'ijL‘. (Ii i / .a '/ .ili'avlji: . UI)Ii‘. l?, il cuii: iiupriliku su zu- riiilum. Puvuljnu i'a7.ilublju za buv| ju- nju spiiriuiii. pusuhnii uniin ll ki'uvu- in! U linnncijskoiii pogluilii iiikzikvili spukliikuliimili cvjuiiinja ziiriidu. voinu i pnsluviiu pmiiijuiiu. vain ni. -iu duhru iispckiiriinc. Na Z(Il'iIVi_ii. .‘- pi'ipa- ziiu lIL'SIU visa u drugiij puluvini gu- ilinu. V. {W ‘ggw ill (ili. ' . .: ,. I. ri in“. ii. '_'. ninugu buljcg r'. ispiil0?. c- njii ncfltl skin sic biii. Siaru kruiiiciiu bUIL‘3-ili . ‘iL‘ ianiunjuju. .~‘. iii ziiuéi il: i nu '/ .(Il‘: lVIjU popravlja. Kaku vuliiu fluri i l1]'I_iCI‘| ‘]i. ll1_iL' piirinurii. cir: ‘~‘u? u uliiiiiic gi iicknlogn. jcr sic i iriiii. ‘c skliini spoi- niiii hulc. -‘iiiiiziiiia. §in_ju liiii'akiuri. ~:iii? - nu inn vapu. Ovu guilinu hii éuiu puni unurgiju. pa paziic na sin ju lrufiilu. Lnsu iljclnvunju Mcrkiira i Vciicru is- crpii cii-. vain . ll"| Jiji: lljL’ i livcu. Svuilui Cuiu su su svimii. pii i vlnslilnni . 's'Vk‘i'l'- vuni. aku jii iiupuu iniuiu. U driipuj puluvini . ~;iji. :cnja uuic . ~'c inalo "zliu- iiiii: .uli" (‘. ‘il‘llil‘il'l_). nu prublciiin iii: ipiik biti. Siiiuiijiiu i1.h_ii-giiviiiiju iid; i_iiviir- nnsli. iniikiir vuni iilu iiii zivcu. ("inva- jlu su Sllllllljiviil usiihu i ['ll). ‘ii()Vil. Nu iI'. (IF£| Vi_iL‘ pripaziic ii (lriigiij pulnvini giiiiiiiu.
 26. 26. .3 ' I-‘M-’ Si '3‘i‘i’u“"T ~‘--: ~‘i. Ii . . I‘. -‘ n—i' Cim st‘ spijem litru, mam obesim mitrul A Ce drugu maknem, ja bi‘ da ga ftaknem! Ak pak tn‘ naniiem, onda samo Iizeml Od vise neg tn‘, meni‘ se sam spi! A gda mi se spi, do fuka mi nil Zena i kadje gore - skidala bi se do zore! Zena oprasta vise - ali zato muz zna manje. Cim je ifena 5 muskarcem sama - odmah ga vidi kao Adama! Zane se najlakse probijaju grudima. IV pl V; -.. ; -5- up _ Sijeda Rosa a srce jos mlado, i "-""“'-W-”" im‘3""“'W’ W‘-‘F? -I-" , maiku Ii’ mu tko se tome nado. Bolje je prvo uti u Zenu, pa tel: onda u - brakl Sta fiena ima bolje noge, to manje stoji na njlma. 1 Stef predugu uvertlru pravi, pa me prode volja - kad f mi ono stavi. Ii ___) , _ _I' g Q Moja maca me ne $i'$a. pa sad nioram prcit misal , }--‘ Impotencija je najbolja kontra cc-pcija. --4*-Q-)-, i.
 27. 27. ‘E’ van IlHlIiI”)]lR. ii)a%‘ili<’iDil[-3 %A. %i[>iiiiii, (fupirigihi by lira-inko Muduk. Zugurska 7, Bjclovar TC]. (143 345 I382 ' Muliilul U03 83b ‘)1’. '/ I / .:i| Ii: iii| i'im ll‘ | vii~-, lil~. ;i-iiiiii. -. luiul-. npiriin| u I hiln kiikvii iiiiiiiimiviiii_ii- iwv lllnlll‘ ili l| |L'liiI'I iii| i'Iiiv. i' iuiimicz (llil{'l‘ 7A iiiw-ii‘-kt iii/ MN ~J. i‘. ’.4iEi"«ii'I1i7E'r1”1u vl | 'i‘iiii Mriliili. Iii: -|iiv: ii. /ilI)'| ||‘s| iI 7 . .r '| ‘|. ~.iik: I i. "iK/ |-IA VI/ '| ‘UN| ii nil, il'| uliI'. ir. V Nil/ i.-in _', ‘v. Ii-I ill I . ‘-ll» til-l i

×