Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Winnende cases cuckoos

2,133 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Winnende cases cuckoos

 1. 1. Winners 2009 presentation
 2. 2. <ul><li>Head Awards </li></ul><ul><ul><li>B2B Award (Taxipost) p.2 </li></ul></ul><ul><ul><li>B2C Award (Dodge) p.6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiency Award (Makro) p.16 </li></ul></ul><ul><li>Jury Awards </li></ul><ul><ul><li>Creativity Award (MTV) p.29 </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrated Award (KaHo Sint – Lieven) p.32 </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart targeting Award (Dodge) p.38 </li></ul></ul><ul><ul><li>Special Cuckoo Award (Wit–gele kruis Oost–Vlaanderen) p.48 </li></ul></ul><ul><li>Media Awards </li></ul><ul><ul><li>Customer Magazine Award (CM Midden - Vlaanderen) p.53 </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct Mail Award (Ogilvy) p.60 </li></ul></ul><ul><ul><li>IDTV-DRTV Award (Toerisme Vlaanderen) p.69 </li></ul></ul><ul><ul><li>Online Award (Delhaize) p.75 </li></ul></ul>
 3. 3. Head award: B2B Advertiser: Taxipost Agency: TEQUILAAgency.com Goal of the campagne: Convince medium sized companies to switch from their existing parcel service (DHL,TNT, Fedex,…) and try out Taxipost. Case: Taxipost Double-decker Acquisition Box
 4. 4. Head award: B2B Campagne medium: Direct Mail Creative solution: The agency created a golden box that addressed the receptionist. It contained a small present, a second silver box to the manager who decides about parcel suppliers. The receptionist was invited to take part in an online contest to win shopping checks. The contest contained a short questionnaire, e.g. asking for the coordinates of thed decision maker. The silver box contained an offer to try out Taxipost at 50% off.
 5. 5. Head award: B2B
 6. 6. Head award: B2B Results: 25.8% of the receptionists responded. Target (a 50% sales increase after action period) was surpassed by 165 %.
 7. 7. Head award: B2C Adverteerder: Dodge Agentschap: Proximity BBDO Doel van de campagne: Verkoop aan het macho-publiek dat Dodge aantrekt de allereerste gezinswagen van Dodge en versterk tegelijk het macho-image van het merk. Case: Baby made on board
 8. 8. Head award: B2C Annonceur: Dodge Agence: Proximity BBDO But de la campagne: Vendre le première voiture familiale Dodge à leur public en renforçant l’image macho de la marque.
 9. 9. Head award: B2C Gebruikte media:
 10. 10. Head award: B2C Gebruikte media
 11. 11. Head award: B2C <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>BABY MADE ON BOARD = Kom tijdens een testrit een baby maken op de achterbank van de Dodge Journey en maak kans om hem te winnen. Via verschillende kanalen werden mannen uitgenodigd om met hun vrouw / vriendin tijdens de opendeurdagen van 14 & 15 juni tijdens een testrit een baby te komen maken op de achterbank van de nieuwe Dodge Journey . </li></ul><ul><li>De ouders van de baby die het dichtst bij 8 maart 2009 geboren wordt winnen een Dodge Journey! </li></ul>
 12. 12. Head award: B2C <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>De campagnelijn “Word vader, blijf vent” werd gecommuniceerd op Baby Made On Board stickers, e-mails en affiches die allen verwezen naar de website. Hier kon de stoere macho de details van de actie ontdekken, interactieve babykietelende e-cards versturen naar zijn vriendin of aan zijn machovrienden het belang uitleggen om samen te “komen”. Door middel van een virtuele “training” kon men zich alvast oefenen in het maken van een kindje. </li></ul><ul><li>De campagne werd ondersteund door grappige radiospotjes. Tijdens de opendeurdagen werd met zinnenprikkelende belangstelling gekeken naar waterpretmakende Dodge babes. Elk koppel dat een “testrit” maakte, kreeg na afloop een Predictor cadeau. </li></ul>
 13. 13. Head award: B2C <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>BABY MADE ON BOARD = lors d’un trajet d’essai, venez faire un bébé sur la banquette arrière de la Dodge Journey et vous aurez peut-être la chance de la remporter. Via différents canaux, les hommes ont été invités à venir avec leur femme / compagne aux journées portes ouvertes des 14 & 15 juin pour faire un trajet d’essai et par la même occasion faire un bébé sur le siège arrière de la nouvelle Dodge Journey. </li></ul><ul><li>Les parents du bébé né le plus près du 8 mars 2009 gagneront une Dodge Journey ! </li></ul>
 14. 14. Head award: B2C <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>La ligne de la campagne « Devenez père, restez un mec » a été communiquée sur des autocollants Baby Made On Board, dans des e-mails et sur des affiches qui faisaient tous référence au site web. Le macho costaud pouvait y lire les détails de l’action, envoyer des e-cards interactives avec des bébés gazouillants à sa compagne ou expliquer à ses amis machos l’importance de « se réunir ». Une « formation » interactive permettait de s’entraîner à faire un bébé. </li></ul><ul><li>La campagne a été soutenue par d’amusants spots radiophoniques. Pendant les journées portes ouvertes, les gens ont pu regarder avec un intérêt érotique des « Dodge babes » s’amusant dans l’eau. Chaque couple ayant fait un « trajet d’essai » a reçu à la fin un cadeau Predictor. </li></ul>
 15. 15. Head award: B2C <ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>De campagne was meer dan succesvol: </li></ul><ul><li>Aantal verkochte Dodge Journey tussen 14 juni en 30 juni : 42 (versus een objectief van 30; een record voor Chrysler!) </li></ul><ul><li>Circa 1.800 bezoekers/koppels voor de opendeurdagen </li></ul><ul><li>726 aanvragen voor een testrit = 24 testritten per dealer versus een objectief van 10 </li></ul><ul><li>Maar liefst 72 koppels verwekten een baby tijdens de Baby Made on Board opendeurdagen </li></ul><ul><li>Bannering campagne : 17.954 clicks tussen 2 juni & 15 juli, 100.254 clicks in totaal </li></ul><ul><li>137.000 free press artikels werden online gepubliceerd (van Brazilië tot Rusland) </li></ul><ul><li>Verkregen free press verdubbelde de media investering van de campagne </li></ul><ul><li>communicatie rond Dodge Journey blijft sindsdien met de lijn “Word vader, blijf vent” </li></ul>
 16. 16. Head award: B2C <ul><li>Résultats: </li></ul><ul><li>La campagne a été plus que fructueuse : </li></ul><ul><ul><li>Nombre de Dodge Journey vendues entre le 14 juin et le 30 juin : 42 (versus un objectif de 30 ; un record pour Chrysler !) </li></ul></ul><ul><li>Environ 1.800 visiteurs/couples pour les journées portes ouvertes </li></ul><ul><ul><li>726 demandes d’un trajet d’essai = 24 trajets d’essai par distributeur versus un objectif de 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pas moins de 72 couples ont conçu un bébé pendant les journées portes ouvertes Baby Made on Board </li></ul></ul><ul><ul><li>Bannières de campagne : 17.954 clics entre le 2 juin & le 15 juillet, 100.254 clics au total </li></ul></ul><ul><li>137.000 articles free press ont été publiés en ligne (du Brésil à la Russie) </li></ul><ul><ul><li>La free press obtenue a doublé les investissements en médias de la campagne </li></ul></ul><ul><ul><li>La communication concernant la Dodge Journey reste depuis basée sur le slogan « Devenez père, restez un mec » </li></ul></ul>
 17. 17. Head award: B2B Adverteerder: Makro Agentschap: Proximity BBDO <ul><li>Doel van de campagne: </li></ul><ul><li>Extra traffic naar de winkels genereren </li></ul><ul><li>Herhaalaankopen stimuleren </li></ul><ul><li> Op een heel andere manier dan andere supermarkten </li></ul>
 18. 18. Head award: efficiency Annonceur: Makro Agence: Proximity BBDO <ul><li>But de la campagne: </li></ul><ul><li>Générer plus de trafic vers les magasins </li></ul><ul><li>Augmenter le montant des achats par ticket </li></ul><ul><li> Faire cela différemment que les autres supermarchés </li></ul>Annonceur: Makro 7%
 19. 19. Head award: efficiency Campagne medium: Digital Direct Marketing (e/ mobile / ...) <ul><li>Creatieve uitwerking: Idee </li></ul><ul><li>In de hitte van de financiële crisis probeerden Belgische banken consumenten te verleiden met extreem concurrerende producten. Als één bank adverteerde met een spaarrekening die 4% rente beloofde, volgden hun concurrenten gegarandeerd binnen de kortste keer. In de maanden nadien waren de straten gevuld met posters die de 4%-claim uitschreeuwden - altijd gevolgd door de kleine lettertjes met de voorwaarden: alleen vanaf een minimum storting van 2500 euro, of uitsluitend voor bestaande klanten, enzovoort. </li></ul><ul><li>Hét moment voor ons om een campagne te lanceren die 7% rendement voor iedereen beloofde, in volledige bankcommunicatie look-and feel, enkel gesigneerd met de url: www.7procent.be </li></ul>
 20. 20. Head award: efficiency <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>TEASING fase </li></ul><ul><li>Diverse media zijn ingezet tijdens de teasing fase: De traditionele ‘bankcommunicatiekanalen’ zoals krantenadvertenties en online bannering, maar ook meer onverwachte uitingen waaronder street tagging. Een gepersonaliseerde mailing met een fake bankkaart en 8GB-usb stick naar journalisten Via een gepersonaliseerde url op de USB-stick werden zij aangesproken door een bewaker van een bankkluis met 7777,77 euro in. Zij maakten allen kans om de inhoud van de kluis winnen. Natuurlijk wist geen van hen wie er achter de 7% campagne zat. </li></ul>
 21. 21. Head award: efficiency <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>REVEAL fase </li></ul><ul><li>Bij de reveal fase is er gecommuniceerd op een gelijkaardige manier als tijdens de teasing fase, maar deze keer wel gesigneerd door MAKRO. Dus het werd al snel voor de mensen duidelijk dat het bij MAKRO was dat u 7% rendement kreeg op uw geld. </li></ul><ul><li>In elk van de 6 MAKRO vestigingen stond tijdens de campagneperiode ook een reuzegrote kluis die gekraakt kon worden. Elke dag was er € 7777,77 te winnen door een willekeurige 4-cijferige code in te geven via de touch-screens. </li></ul><ul><li>Ook deze boodschappen werden via diverse media bekendgemaakt : krantenadvertenties, online banners, aangepaste landingsomgeving, folder naar de MAKRO klanten, postkaarten, 10 en 20m² affiches, push emails, instore communicatie, ... </li></ul>
 22. 22. Head award: efficiency Campagne medium: Digital Direct Marketing (e/ mobile / ...) <ul><li>Solution créative: Idée </li></ul><ul><li>Au cœur de la crise financière, les banques belges ont tenté de séduire les consommateurs avec des produits extrêmement compétitifs. Si une banque annonçait un compte-épargne à 4 % d’intérêt, ses concurrents suivaient à coup sûr dans les plus brefs délais. Les mois suivants, les rues étaient envahies d’affiches hurlant la promo des 4 % - toujours suivie des petits caractères avec les conditions : uniquement à partir d’un versement minimum de 2 500 euros ou exclusivement pour les clients existants, etc. </li></ul><ul><li>LE moment pour nous de lancer une campagne promettant 7 % de rendement à tout le monde, dans un look-and feel totalement dans le style de la communication bancaire, uniquement signée par l’url : www.7pourcent.be </li></ul>
 23. 23. Head award: Efficiency <ul><li>Solution créative: Phase TEASING </li></ul><ul><li>Divers médias sont utilisés pendant la phase de teasing : les « canaux de communication bancaire » traditionnels comme les annonces dans les journaux et les bannières en ligne, mais aussi des manifestations plus imprévues, dont le street tagging. Un publipostage personnalisé avec une fausse carte bancaire et une clé USB de 8GB a été envoyé à des journalistes. Via un URL personnalisé sur la clé USB, le gardien d’un coffre-fort de banque contenant 7777,77 euros s’est adressé à eux. Ils ont tous eu la chance de remporter le contenu du coffre. Évidemment, aucun d’entre eux ne savait qui se cachait derrière la campagne des 7 %. </li></ul>
 24. 24. Head award: Efficiency <ul><li>Solution créative: Phase REVEAL </li></ul><ul><li>Lors de la phase reveal, la communication était identique à celle de la phase teasing, mais cette fois signée par MAKRO. Les gens ont donc rapidement compris que c’était chez MAKRO que l’on obtenait 7% de rendement sur son argent. </li></ul><ul><li>Pendant la période de la campagne, chacune des 6 implantations MAKRO a aussi abrité un gigantesque coffre-fort qui pouvait être forcé. Chaque jour, les gens pouvaient gagner € 7777,77 en entrant un code à 4 chiffres au hasard via les écrans tactiles. </li></ul><ul><li>Ces messages ont aussi été annoncés via divers médias : annonces dans les journaux, bannières en ligne, une page Internet adaptée, un dépliant pour les clients MAKRO, des cartes postales, des affiches de 10 et 20m², des push mails, la communication dans le magasin, ... </li></ul>
 25. 25. Head award: B2B
 26. 26. Head award: Efficiency <ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>300% stijging in de sales van de deelnemende producten (= die tijdens de campagne “risicoloze beleggingen” werden genoemd) ! </li></ul><ul><li>Meer dan 130.000 visits en kraakpogingen op de landingsomgeving. </li></ul><ul><li>Elke dag van de campagneperiode werd de kluis in de winkel gekraakt. En met de winnaar van de online wedstrijd erbij komen we zo op 13 winnaars van € 7777,77 </li></ul>
 27. 27. Head award: Efficiency <ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>Tijdens de campagneperiode van twee weken zijn meer dan 800.000 bonnen van €3,5 uitgegeven aan 235.000 klanten. Meer dan 67% van de uitgegeven bonnen zijn de twee weken daarna ook werkelijk gebruikt bij MAKRO door 54% van de klanten. Dus beduidend hoger dan de vooropgestelde 20%. De klanten hadden een gemiddelde ticketsize van €205 bij eerste aankoop en €133 bij het heraankoopmoment, waar een gemiddelde ticketsize €130 is. Heel veel extra sales dus. </li></ul>
 28. 28. Head award: Efficiency <ul><li>Résultats </li></ul><ul><li>300 % d’augmentation des ventes des produits participants (= qui ont été appelés pendant la campagne « investissements à risque ») ! </li></ul><ul><li>Plus de 130.000 visites et tentatives d’ouvrir le coffre sur le site Internet prévu à cet effet. </li></ul><ul><li>Chaque jour de la période de la campagne, le coffre a été forcé dans le magasin. Et avec le gagnant du concours en ligne, nous arrivons ainsi à 13 gagnants de € 7777,77 </li></ul>
 29. 29. Head award: Efficiency <ul><li>Résultats </li></ul><ul><li>Pendant la période de deux semaines de campagne, plus de 800.000 bons de € 3,5 ont été distribués à 235.000 clients. Plus de 67 % des bons distribués ont aussi effectivement été utilisés chez MAKRO dans les deux semaines suivantes par 54% des clients. Donc nettement plus que les 20 % présupposés. Les clients avaient un ticket moyen de €205 lors des premiers achats et de € 133 lors des deuxièmes achats, avec un ticket moyen de € 130. Beaucoup de ventes supplémentaires donc. </li></ul>
 30. 30. Jury Award: Creativity Adverteerder: MTV Agentschap: Duval Guillaume Antwerp Doel van de campagne: Deze case toont aan dat MTV een belangrijke voorbeeldrol als grootste wereldwijde jongerennetwerk opneemt omtrent aidspreventie. Dit doet MTV door gebruik te maken van het grootste en meest populaire sociale netwerk in België, nl FaceBook. Dmv een virtuele sexueel overdraagbare aandoening waarschuwt MTV de jeugd voor de ernstige gevolgen van onbeschermde sex met vreemden. Op zeer korte termijn en met beperkt budget, bereikte MTV de jongeren via een van de meest gerichte en populaire kanalen. De virtuele SOA blijft zich verspreiden … Case: Some friends might stay forever
 31. 31. Jury Award: Creativity Gebruikte medium: Online Creatieve uitwerking: MTV heeft een belangrijke maatschappelijke voorbeeldrol voor de jongeren wereldwijd. Daarom richtte MTV in 2005 staying-alive.org op. Een platform dat in functie staat van aids preventie. Om deze organisatie lokaal extra kracht bij te zetten en in aanloop tot Wereld Aids Dag 2009, ontwikkelde MTV een FaceBook-applicatie die deze problematiek verrassend in de verf zet. Ze stuurden nl via dit sociaal netwerk een sexueel overdraagbare aandoening om de jongeren op te roepen om veilig te vrijen en om hen te waarschuwen voor de ernstige gevolgen van sex met onbekenden.
 32. 32. Jury Award: Creativity Resultaat: Niet enkel de jongeren die actief zijn op FaceBook werden bereikt, maar deze campagne heeft ook heel wat niet-betaalde persaandacht genoten. Door deze campagne is MTV erin geslaagd z’n functie als voorbeeld voor de jongeren te onderstrepen.
 33. 33. Jury Award: Integrated Adverteerder: KAHO Sint-Lieven Agentschap: Markee Doel van de campagne: Een jaarlijkse stijging van het studentenaantal met 5% (BELANGRIJKE OPMERKING: de stijging is gebaseerd op het TOTALE studentenaantal; dat betekent dat er een flinke nieuwe aanstroom moet komen in het eerste jaar, om een effect te kunnen hebben op het totaalcijfer. In het schooljaar voordien was er nog een daling van 2,5%) Case: Om onze studenten wordt gevochten
 34. 34. Jury Award: Integrated Gebruikte medium: Online, Direct Mail <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Visuele creativiteit </li></ul><ul><li>De campagne werd gedeclineerd doorheen een hele reeks media, maar blijft heel herkenbaar. Er is het archetype van de manager, die telkens pogingen onderneemt om de argeloze student weg te kapen. Vooral enkele uitlopers in de bioscoop en online (virale campagne met de drankenautomaat) kenden heel veel succes. </li></ul>
 35. 35. Jury Award: Integrated <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Strategische creativiteit </li></ul><ul><li>Via Netlog werd een brandpage opgezet, die dankzij de virale campagne heel snel veel leden kreeg, zowel met bestaande studenten als potentiële. Studenten die met enthousiasme hun naam willen verbinden aan hun school is vrij buitengewoon. De pagina kende heel veel updates, met informatie, maar ook een wedstrijd en regelmatig nieuwe filmpjes. Interessant is dat KaHO een extern platform gebruikt om te converseren met hun doelgroep, los van hun eigen site. </li></ul>
 36. 36. Jury Award: Integrated <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Creativiteit in mediakeuze </li></ul><ul><li>De campagne liep heel multimediaal en elk medium werd heel creatief ingezet. Terwijl de meeste scholen nog stapels met brochures opsturen, stuurden we voor KaHO een slimme DM met een bondige folder, met daarop een aantal gepersonaliseerde businesscards, iets wat in deze ecologische tijden heel erg geapprecieerd werd. </li></ul>
 37. 37.
 38. 38. Jury Award: Integrated <ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>Schooljaar 2008-2009: +12,5% inschrijvingen Schooljaar 2009-2010: +12,5% inschrijvingen </li></ul><ul><li>De inschrijvingen overtroffen alle verwachtingen. Met +12,5% inschrijvingen werd de doelstelling van 5% ruimschoots overschreden, met een lichte groei van de populatie van 4,6%. Bovendien is dit het ‘geëgaliseerde’ cijfer over alle studiejaren heen en was er vorig schooljaar nog een daling van 2,5%. </li></ul><ul><li>Campagneperiode : december 2007 tot nu </li></ul><ul><li>Bereik viral : +/- 40.000 views </li></ul><ul><li>Bereik netlog brand page : 13.200 views, 3500 friends, 1400 skin takeovers, </li></ul><ul><li>300 conversations (comments, direct messages, …) </li></ul><ul><li>Response rate op direct mail: </li></ul><ul><li>Schooljaar 2008-2009 gemiddeld + 27% bezoekers aan infodagen </li></ul>
 39. 39. Jury Award: Smart Targetting Adverteerder: Dodge Agentschap: Proximity BBDO Doel van de campagne: Verkoop aan het macho-publiek dat Dodge aantrekt de allereerste gezinswagen van Dodge en versterk tegelijk het macho-image van het merk. Case: Baby made on board
 40. 40. Annonceur: Dodge Agence: Proximity BBDO But de la campagne: Vendre le première voiture familiale Dodge à leur public en renforçant l’image macho de la marque. Jury Award: Smart Targetting
 41. 41. Jury Award: Smart Targetting Gebruikte media:
 42. 42. Jury Award: Smart Targetting Gebruikte media
 43. 43. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>BABY MADE ON BOARD = Kom tijdens een testrit een baby maken op de achterbank van de Dodge Journey en maak kans om hem te winnen. Via verschillende kanalen werden mannen uitgenodigd om met hun vrouw / vriendin tijdens de opendeurdagen van 14 & 15 juni tijdens een testrit een baby te komen maken op de achterbank van de nieuwe Dodge Journey . </li></ul><ul><li>De ouders van de baby die het dichtst bij 8 maart 2009 geboren wordt winnen een Dodge Journey! </li></ul>
 44. 44. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>De campagnelijn “Word vader, blijf vent” werd gecommuniceerd op Baby Made On Board stickers, e-mails en affiches die allen verwezen naar de website. Hier kon de stoere macho de details van de actie ontdekken, interactieve babykietelende e-cards versturen naar zijn vriendin of aan zijn machovrienden het belang uitleggen om samen te “komen”. Door middel van een virtuele “training” kon men zich alvast oefenen in het maken van een kindje. </li></ul><ul><li>De campagne werd ondersteund door grappige radiospotjes. Tijdens de opendeurdagen werd met zinnenprikkelende belangstelling gekeken naar waterpretmakende Dodge babes. Elk koppel dat een “testrit” maakte, kreeg na afloop een Predictor cadeau. </li></ul>
 45. 45. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>BABY MADE ON BOARD = lors d’un trajet d’essai, venez faire un bébé sur la banquette arrière de la Dodge Journey et vous aurez peut-être la chance de la remporter. Via différents canaux, les hommes ont été invités à venir avec leur femme / compagne aux journées portes ouvertes des 14 & 15 juin pour faire un trajet d’essai et par la même occasion faire un bébé sur le siège arrière de la nouvelle Dodge Journey. </li></ul><ul><li>Les parents du bébé né le plus près du 8 mars 2009 gagneront une Dodge Journey ! </li></ul>
 46. 46. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>La ligne de la campagne « Devenez père, restez un mec » a été communiquée sur des autocollants Baby Made On Board, dans des e-mails et sur des affiches qui faisaient tous référence au site web. Le macho costaud pouvait y lire les détails de l’action, envoyer des e-cards interactives avec des bébés gazouillants à sa compagne ou expliquer à ses amis machos l’importance de « se réunir ». Une « formation » interactive permettait de s’entraîner à faire un bébé. </li></ul><ul><li>La campagne a été soutenue par d’amusants spots radiophoniques. Pendant les journées portes ouvertes, les gens ont pu regarder avec un intérêt érotique des « Dodge babes » s’amusant dans l’eau. Chaque couple ayant fait un « trajet d’essai » a reçu à la fin un cadeau Predictor. </li></ul>
 47. 47. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>De campagne was meer dan succesvol: </li></ul><ul><li>Aantal verkochte Dodge Journey tussen 14 juni en 30 juni : 42 (versus een objectief van 30; een record voor Chrysler!) </li></ul><ul><li>Circa 1.800 bezoekers/koppels voor de opendeurdagen </li></ul><ul><li>726 aanvragen voor een testrit = 24 testritten per dealer versus een objectief van 10 </li></ul><ul><li>Maar liefst 72 koppels verwekten een baby tijdens de Baby Made on Board opendeurdagen </li></ul><ul><li>Bannering campagne : 17.954 clicks tussen 2 juni & 15 juli, 100.254 clicks in totaal </li></ul><ul><li>137.000 free press artikels werden online gepubliceerd (van Brazilië tot Rusland) </li></ul><ul><li>Verkregen free press verdubbelde de media investering van de campagne </li></ul><ul><li>communicatie rond Dodge Journey blijft sindsdien met de lijn “Word vader, blijf vent” </li></ul>
 48. 48. Jury Award: Smart Targetting <ul><li>Résultats: </li></ul><ul><li>La campagne a été plus que fructueuse : </li></ul><ul><ul><li>Nombre de Dodge Journey vendues entre le 14 juin et le 30 juin : 42 (versus un objectif de 30 ; un record pour Chrysler !) </li></ul></ul><ul><ul><li>Environ 1.800 visiteurs/couples pour les journées portes ouvertes </li></ul></ul><ul><ul><li>726 demandes d’un trajet d’essai = 24 trajets d’essai par distributeur versus un objectif de 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pas moins de 72 couples ont conçu un bébé pendant les journées portes ouvertes Baby Made on Board </li></ul></ul><ul><ul><li>Bannières de campagne : 17.954 clics entre le 2 juin & le 15 juillet, 100.254 clics au total </li></ul></ul><ul><ul><li>137.000 articles free press ont été publiés en ligne (du Brésil à la Russie) </li></ul></ul><ul><ul><li>La free press obtenue a doublé les investissements en médias de la campagne </li></ul></ul><ul><ul><li>La communication concernant la Dodge Journey reste depuis basée sur le slogan « Devenez père, restez un mec » </li></ul></ul>
 49. 49. Jury Award: Special Award Adverteerder: Wit – gele Kruis Oost - Vlaanderen Agentschap: Markee <ul><li>Doel van de campagne: </li></ul><ul><li>Kwantitatief objectief: Het aantal lopende vacatures opvullen en een wervingsreserve opbouwen. Omdat traditionele manieren om kandidaten te vinden tot dit moment geen of weinig resultaat gaven. </li></ul><ul><li>Kwalitatief objectief: De campagne heeft tot doel om thuisverpleging als voorwaardige verplegende job neer te zetten, met daarbij een introductie van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen als ideale werkgever. </li></ul>Case: Help Oscar
 50. 50. Jury Award: Special Award Gebruikte medium: Online Creatieve uitwerking: Markee ontwikkelde een vertederend filmpje, waarbij een sympathieke tachtiger ‘Oscar’ op zoek gaat naar een verpleegkundige. Oscar vertelt in een kort verhaaltje dat hij altijd zijn plan heeft kunnen trekken, maar dat het nu toch allemaal wat moeilijker wordt, zeker na zijn val. De doos koekjes, waar hij op het einde van de film uitnodigend mee schudt is de emotionele knipoog, die werkte als extra motivator voor verpleegkundigen om in te gaan op één van de vele vacatures bij het Wit-Gele Kruis, of om ze op zijn minst de site met de vacatures te bekijken.
 51. 51. Jury Award: Integrated
 52. 52. Jury Award: Special Award Resultaten: Met een heel beperkte budget (€15.000) werd er uitgebreid gecommuniceerd, zowel online als offline, over het Wit-Gele Kruis, als werkgever en initiatiefnemer van deze campagne. De verkregen gratis mediaruimte heeft een aanzienlijke waarde. Ook de Facebook groepen die binnen de seedingcampagne werden benaderd (‘de vrienden van het UZ’, ‘de alumni van verplegingopleiding Kaho Aalst’,...), voelden zich aangesproken, schreven er zelf over en verdeelden met enthousiasme de boodschap onder hun ‘vrienden’. Op die manier werden heel snel een paar 1.000 heel gesegmenteerde potentiële werkkrachten benaderd. Omdat het als een interessant verhaal beschouwd werd, maakten TV Oost en AVS een reportage over Oscar. Ook op enkele blogs, online kranten en portaalsites verscheen een berichtje rond ‘Help Oscar’.
 53. 53. Jury Award: Special Award Resultaten: Afgaand op de reacties online en de coverage offline, kunnen we gerust stellen dat de campagne leidde naar een beter imago rond werken bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Waardoor de campagne extra motiverend werkte bij de bestaande medewerkers van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Tijdens en vlak na de campagne kwamen er meer dan 60 bruikbare sollicitaties binnen voor de aangeboden functies, een resultaat wat het Wit-Gele Kruis voordien nooit behaald had met klassieke recruteringsmedia.
 54. 54. Media Award: Customer Magazine Adverteerder: CM Midden - Vlaanderen Agentschap: Markee Doel van het magazine: CM kampt al geruime tijd met een bestoft imago en een afkalvend marktaandeel. Vóór çava? was de communicatie eerder vanuit de hoogte, zonder veel rekening te houden met hun doelgroep. çava? moest imagodoorbrekend werken, leden bevestigen in hun keuze, door hen op aangename wijze te informeren over soms moeilijk bespreekbare onderwerpen. Niet-leden worden geconfronteerd met het vernieuwde imago en de diensten van de grootste zorgverzekeraar van het land. Case: çava? magazine
 55. 55. Media Award: Customer Magazine <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Omwille van het hoofdthema welzijn en sommige ‘moeilijke’ onderwerpen, werd vanaf het begin gekozen voor een heel fris editorial design , met frisse kleuren en veel aandacht voor kwalitatieve fotografie. Het blad moet namelijk toegankelijk blijven en een breed publiek aanspreken. </li></ul><ul><li>Net daarom spelen zaken als humor een belangrijke rol en worden er veel en grote beelden gebruikt in het blad. </li></ul><ul><li>Het redactieteam werd samengesteld met mensen die hun sporen al verdiend hadden in de reguliere pers, schrijvers, mode- en kunstfotografen. </li></ul>
 56. 56. Media Award: Customer Magazine <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>De creativiteit zit ook in het vinden van de onderwerpen voor elke nieuwe editie, een redactioneel proces dat in samenspraak met de opdrachtgever tot stand komt. Zo werd het artikel rond privé-klinieken geïllustreerd met een scène waarin een heel register van clichés rond luxe en weelde werd opengetrokken. Het thema nieuw samengestelde gezinnen werd puur visueel gebracht door verschillende paginagrote gezinsfoto’s te plaatsen. </li></ul>
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. Media Award: Customer Magazine <ul><li>ROI van het magazine: </li></ul><ul><li>Op korte termijn was het al onmiddellijk duidelijk dat çava? een hoge responsiveness heeft. Het aanbod van cursussen en voordrachten raakt in een mum van tijd volgeboekt in de 2 weken na verschijnen. Gemiddeld 10 % van de inschrijvingen gebeuren door niet-leden. </li></ul><ul><li>Uit een lezersonderzoek bleek dat bijna 55 % van de lezers een half uur of meer besteden aan lezen van het blad. </li></ul><ul><li>Bijna 80 % kreeg door çava? een positiever beeld van CM. </li></ul>
 60. 60. Media Award: Customer Magazine <ul><li>ROI van het magazine: </li></ul><ul><li>Het effect van de PR-acties gekoppeld aan de dossiers werd met elke editie groter (dossier rond pillengebruik bij studenten zorgde voor een 40-tal artikels of reportages in alle kranten, maar ook o.a. in Koppen). De pers had CM jaren links laten liggen, wegens niet meer mee met zijn tijd, maar vond nu weer aansluiting en neemt nu spontaan contact op wanneer er nood is aan een opinie over actuele maatschappelijke onderwerpen. </li></ul><ul><li>CM Midden-Vlaanderen slaagde erin – mede dankzij het magazine – om de afbrokkeling van zijn marktaandeel stop te zetten, dit in tegenstelling tot andere regio’s. </li></ul><ul><li>Daarom en wegens het immense succes en de grote impact van het blad, werd er recent overwogen om het blad nationaal verder uit te rollen. </li></ul>
 61. 61. Media Award: Direct Mail Adverteerder/Annonceur: Ogilvy Agentschap/Agency: Ogilvy <ul><li>Doel van de DM: </li></ul><ul><li>Potentieel waardevolle prospects vinden én verleiden: adverteerders (marketing en communicatieprofessionals) </li></ul><ul><li>Overtuigen dat de vernieuwde Ogilvy filosofie hun merk écht vooruit kan helpen </li></ul><ul><li>Een gevoel van exclusiviteit geven: u alleen krijgt de kans om ons nu meteen uit te testen </li></ul>Case: Redefine your combat
 62. 62. Media Award: Direct Mail Adverteerder/Annonceur: Ogilvy Agentschap/Agency: Ogilvy <ul><li>But du DM: </li></ul><ul><li>Identifier et détourner des prospects à haut potentiel : les annonceurs (professionnels du marketing et de la communication) </li></ul><ul><li>Les convaincre que leur marque peut véritablement bénéficier de la philosophie réactualisée d’Ogilvy </li></ul><ul><li>Donner un sentiment d’exclusivité : vous êtes le seul à pouvoir nous tester immédiatement </li></ul>
 63. 63. Media Award: Direct Mail <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>De geadresseerde ontving een houten plank , waar in pictogrammen opstond hoe die opengebroken moest worden: via een flinke kopstoot of op de knie, maar een impressionante slag in kung-fu stijl kon de zaak ook klaren. </li></ul><ul><li>Zelfs voor ze in aanraking kwamen met de inhoud, ondervonden de prospects zo al dat je zelfs iets banaals als het openen van een mailing op een vernieuwende manier kunt bekijken. Dit gegeven op zich al zorgde voor heel wat word of mouth binnen het aangeschreven bedrijf. Bovendien stond op de houten plank ook de tip om het hele gebeuren te filmen of te fotograferen, wat nog voor extra aandacht zorgde. (En voor ons tegelijk een heel directe manier om de reacties te pijlen via deze ingezonden filmpjes of foto’s.) </li></ul>
 64. 64. Media Award: Direct Mail <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Binnenin de spectaculaire plank zat een gepersonaliseerd en op Chinese wijze gevouwen manifesto : de nieuwe Redefine Your Combat-filosofie. Dit manifesto legt de link tussen martial arts en onze job als reclame- en communicatieprofessionals. Het laat zien hoe je de dingen anders kunt bekijken, en hoe je die kracht kunt gebruiken. Welk obstakel je ook tegenkomt: je consument, je concurrent, je tijdsgebrek, jezelf... En natuurlijk: hoe Ogilvy de prospects kan helpen om die uitdaging aan te gaan, elke dag opnieuw. </li></ul><ul><li>Een brief met krachtige call to action verduidelijkte de opzet, inspireerde en maakte de prospects zelfs nog nieuwsgieriger naar meer. </li></ul>
 65. 65. Media Award: Direct Mail <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>L’envoi consistait en une planche de bois , sur laquelle des pictogrammes indiquaient aux intéressés comment la casser : d’un bon coup de tête, de genou ou encore d’un impressionnant coup style kung-fu. </li></ul><ul><li>Avant d’entrer en contact avec le contenu du mailing, les prospects faisaient l’expérience de remettre en question un geste aussi banal que celui d’ouvrir un mailing. Cette étape a suffi pour créer un buzz dans l’entreprise en question. De plus, sur la planche, nous suggérions de filmer ou de photographier l’opération, ce qui a encore accru l’intérêt pour l’opération. (Et qui, grâce aux films et photos envoyés, nous a fourni un moyen direct de mesurer les réactions à notre envoi.) </li></ul>
 66. 66. Media Award: Direct Mail <ul><li>Solution créative: </li></ul><ul><li>A l’intérieur de notre spectaculaire planche se trouvait un manifeste personnalisé, plié à la chinoise  : la nouvelle philosophie Redefine Your Combat. Il établissait le lien entre les arts martiaux et notre activité de professionnels de la publicité et de la communication. Il soulignait comment porter un nouveau regard sur les choses et comment utiliser cette force. Il évoquait aussi les obstacles rencontrés : consommateurs, concurrents, manque de temps, soi-même, etc. Et bien sûr, comment Ogilvy pouvait aider les prospects à relever le défi, jour après jour. </li></ul><ul><li>Une lettre reprenant un call to action plein de force clarifiait nos intentions. Faite pour inspirer, elle a suscité la curiosité et l’envie d’en savoir plus. </li></ul>
 67. 67. Jury Award: Special Award Creatieve uitwerking:
 68. 68. Media Award: Direct Mail <ul><li>De resultaten: </li></ul><ul><li>Buitengewone openingsates: 99% (resultaten verkregen via telefonische follow-up) </li></ul><ul><li>255 afspraken = > 85% hot leads </li></ul><ul><li>Call 2 action: >50% hebben foto of filmpje ingezonden </li></ul><ul><li>Cost per hot lead: 29 euro </li></ul><ul><li>Free publicity in specialized magazines </li></ul>
 69. 69. Media Award: Direct Mail <ul><li>Les résultats: </li></ul><ul><li>Taux d’ouverture exceptionnels: 99% (résultats obtenus via le suivi téléphonique) </li></ul><ul><li>255 rendez-vous = > 85% hot leads </li></ul><ul><li>Call 2 action: >50% ont envoyé un film ou une photo </li></ul><ul><li>Cost per hot lead: 29 euro </li></ul><ul><li>Publicité gratuite dans les magazines spécialisés </li></ul>
 70. 70. Media Award: IDTV - DRTV Adverteerder: Toerisme Vlaanderen Agentschap: DVN Waarom iDTV? - Uit onderzoek blijkt dat de online respondenten vaker boeken, dan de offline respondenten. Het is de bedoeling deze doelgroep te capteren via digitale TV kanaal. - Het programma “Vlaanderen Vakantieland” blijkt al jaren een succes. Tijdens het programma wordt de kijker geactiveerd via content driven acties om zich verder te verdiepen. - Een brochure of vakantiecheque bestellen - Deelnemen aan een wedstrijd om een vakantie te winnen - adhv praktische informatie zijn volgende vakantie of uitstap al plannen of reserveren - De geïnteresseerde kijkers die we activeren en/of capteren, worden ook verder bewerkt via ons online CRM campagne. Case: Vlaanderen vakantieland
 71. 71. Media Award: IDTV - DRTV <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Het toeristische magazine Vlaanderen Vakantieland op Eén brengt op een zeer belevende manier binnen- en buitenlandse reportages. Per aflevering is er telkens één binnenlandse reportage van 10 minuten. </li></ul><ul><li>Uitdaging bestaat erin om die “smaakmakers” te gaan gebruiken om potentiële vakantiegangers te capteren ? Dus van de latente kijker een actieve kijker te maken. Vanuit het belevingsmoment zetten we kijker aan tot actie en dit via de rode knop. </li></ul><ul><li>Een druk op de rode knop en je krijgt onderaan op het scherm een mix van weetjes en tips, terwijl je gewoon verder kijkt naar het programma. </li></ul>
 72. 72. Media Award: IDTV - DRTV <ul><li>Creatieve uitwerking: </li></ul><ul><li>Terwijl je reporter Vincent van een fantastisch herfstweekend ziet genieten, kan je voortaan via digitale televisie alle informatie en adressen terugvinden om het weekend zelf te gaan beleven. </li></ul><ul><li>Al die informatie wordt bewaard op een walled garden, iets tussen teletekst en website. Via de knop ‘extra’ op de afstandsbediening kan je deze toeristische informatie altijd raadplegen. </li></ul>
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75. Media Award: IDTV - DRTV <ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><li>Aantal rode knop bezoekers: 75.321 (per maand schommelt dit tussen de 7.000 en 8.500 hits) </li></ul><ul><li>Aantal bestelde brochures: 2.978 </li></ul><ul><li>Aantal deelnemers aan de wedstrijd: 10.000 </li></ul><ul><li>Aantal bestelde vakantiecheques: 3 </li></ul><ul><li>Redemptie (boekers): 27,1% </li></ul><ul><li>Prijs per respondent: 0,33 € </li></ul>
 76. 76. Media Award: Online Adverteerder: Delhaize Agentschap: TEQUILAAgency.com Campagne objectives: Build an online platform to strengthen the in-store campaign. Our biggest challenge: ENDURANCE = Keep the interest high during the whole card availability period (3 months). Case: Delhaize Disney – Pixar consumer platform
 77. 77. Media Award: Online Creative solution : “ The Disney-Pixar movie characters are such powerful material. The challenge was to make them come alive as ‘cards’, so that all attention was 100 % focused on the fun of collecting. In everything we did, we made the cards the heroes”.
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83. Media Award: Online <ul><li>Campaign results : </li></ul><ul><li>Campaign period: Mid June 2009 – End of December 2009 </li></ul><ul><li>- Visits: 636.355 </li></ul><ul><li>- Unique visitors: 268.209 ( 8,751,411 Pageviews , 39% new visits-61% returing visits > high loyalty) </li></ul><ul><li>- Average time on site: 9.48 minutes </li></ul><ul><li>- Time spent increased from 5.34 minutes at the beginning fo the campaign to 10.20 minutes in the last month </li></ul><ul><li>- Accounts created: 118.900 </li></ul><ul><li>- 2.000.000 extra cards sold via e-commerce site </li></ul>

×