Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parkeerretributies Bredene

697 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parkeerretributies Bredene

 1. 1. Bredene, een aantrekkelijke badplaats in volle expansie • bijna 17.000 inwoners • heel wat beschikbare bouwkavels • vb Noord –Edeproject met 600 sociale wooneenheden • meergezinswoningen op plaats van eengezinswoningen • facelift Bredene Duinen • kanaal langs Pr. Elisabethlaan • Kop van ’t Sas • hoogbouw tussen Spuikom, NoordEde en kanaal Oostende –Brugge
 2. 2. Bredene, toerisme troef • centrale ligging aan de kust • 4 km zandstranden • beachclub, naaktstrand, nieuwe strandinfrastructuur • ongerepte duinen met wandelpaden • natuurlijk karakter bewaard • groene ruimten : • park ‘t Paelsteenveld • Recreatiedomein Grasduinen • gezellige betaalbare campings en verblijfplaatsen
 3. 3. Bredene, voor een actieve vakantie • gezellige campings • recreatiedomein Grasduinen • gepland : nieuw zwembad = meerwaarde voor campings en inwoners • sportstrand, naaktrecreatie, uitwaaien, • fietsen in Polders, kustfietsroute, kustwandelroute, sportstrand…
 4. 4. Het meeting-en eventcentrum Staf Versluys • draaischijf voor toerisme, lokale economie, cultuuraanbod, verenigingen • sinds januari 2006 operationeel • auditorium 400 zitplaatsen, evenementenzaal, 4 vergaderzalen • Zakentoerisme • Dé horecabeurs voor de ondernemers aan de kust,…
 5. 5. Lokale economie • gestoeld op toerisme, belangrijk voor werkgelegenheid • Bredene shopping center • Aldi en Colruyt • Lidl, Proxy Delhaize en sinds 2013 Albert Heyn
 6. 6. Impact op mobiliteit en verkeer • meerdere functies in Bredene Duinen • wonen, 2de verblijven (appartementen), werken, winkelen, recreatie, toerisme • meerdere wagens per gezin • meer verkeer en meer parkeernoden, beperkte openbare ruimte • duurzaam parkeerbeleid houdt rekening met • STOP - principe • meervoudig gebruik parkeerruimte • bereikbaarheid
 7. 7. Parkeerregimes in Bredene Duinen – verschillend doelpubliek • blauwe zone 3 uren • blauwe zone 30 minuten • parkeren met bewonerskaart • kosteloos en zonder tijdsbeperking in blauwe zone of zone betalend parkeren • beperkt tot straat domicilie of tot onmiddellijke omgeving van de woonplaats van de houder of in alle zones waar bewoners-parkeren is toegelaten (resp. 7,5 en 25 EUR) • betalend parkeren
 8. 8. Betalend parkeren = beleidsinstrument • Doel : • de juiste wagen op de juiste plaats laten parkeren • verlagen parkeerdruk waar nodig • stimuleren STOP –principe • vb. veilige fietspaden, aantrekkelijke voetpaden, fietsbeugels aan winkels,... • voordelige abonnementen mogelijk voor week, maand, 6 maanden
 9. 9. Betalend parkeren = beleidsinstrument • parking shopping Duinen, parking markt, Kapelstraat tussen K. Astridlaan, parkeerterreinen Staf Versluys 1 t / m 3 • eerste weekend paasvakantie t.e.m. laatste weekend van september, van 10 uur to 19 uur • via ticket of SMS
 10. 10. Prijsdifferentiatie • Tarief parking shopping Duinen (stimuleren kort parkeren + hogere rotatie) • eerste 30 minuten : gratis • vanaf 31ste minuut : 0,50 EUR per 10 minuten, 1,50 EUR per 30 minuten, 3,00 EUR per 60 minuten
 11. 11. Prijsdifferentiatie • Tarief overige parkings • eerste 15 minuten : gratis • vanaf 16de minuut : 0,25 EUR per 10 minuten, 0,75 EUR per 30 minuten, 1,5 EUR per 60 minuten • Tarief randparking (stimuleren lang parkeren aan rand) • 1 EUR voor 1 uur, 2 EUR voor 2 uren, 3 EUR dagtarief
 12. 12. Doel prijsdifferentiatie : de juiste auto op de juiste plaats krijgen • Parking shopping Duinen: 126 plaatsen t.h.v. Lidl, Proxy Delhaize, A. Heyn • half uur gratis i.p.v. 15 minuten op andere parkings • hoger tarief voor wie langer zou parkeren • doel : hogere rotatie + meer capaciteit voor winkelen • langer parkeren : langs K. Baan of parking markt = goedkoper • op slechts 100 m • duidelijke communicatie
 13. 13. Doel prijsdifferentiatie : de juiste auto op de juiste plaats krijgen • Lang parkeren : door extra goedkoop tarief op onderbenutte parking • parking Staf Versluys 3 • aan MEC Staf Versluys, toeristisch onthaal, campings, veilig naar strand, … • aantrekkelijke looproute van 400 m naar centrum Bredene Duinen • doel : langparkeerders stimuleren om niet op de centrale parkings te parkeren
 14. 14. Betalend parkeren • de gebruiker betaalt • inkomsten worden gegenereerd – de inkomsten in 2013 bedroegen 270.000 EUR (parkeergelden + retributiebonnen) • als goede huisvader waakt de gemeente erover dat elkeen correct betaalt
 15. 15. Parkeerbeheer / Administratie • tot 2011 eigen registratie- en opvolgsysteem • omslachtig • enorm tijdrovend wegens veel manueel werk (opzoekingwerk, betalingen -…) • lange wachttijd om rappels te versturen • voldeed niet meer aan de opgelegde eisen (DIV, interne veiligheid,…)
 16. 16. vanaf 2011 Q2C • nieuw systeem voor parkeerbeheer drong zich op • onze keuze : Q2C • voordelen toepassing Q2C : • vlottere opvolging van: • parkeerretributies • aanmaningen • betalingen,…
 17. 17. vanaf 2011 Q2C • voordelen programma Q2C : • Gebundeld aanmaken / bijhouden van : • briefwisseling • foto’s • diverse documenten • bezwaarschriften • uitgebreide rapporteringmogelijkheden • …
 18. 18. Rol financiële dienst • financiële dienst staat in voor parkeerbeheer • vanaf uitschrijven parkeerboete t / m aangetekende aanmaning • versturen van aanmaningen neemt heel veel tijd in beslag • plooien, in omslag stoppen, frankeren,… • verwerking : dienst belastingen • frankering : secretariaat
 19. 19. Samenwerking bpost – Q2C • vraag van diverse gemeentebesturen naar automatisering van afdrukken, brieven plooien, in omslag stoppen, frankeren en versturen • bpost heeft hiervoor in samenwerking met Q2C een tool ontwikkeld • bpost heeft grote ervaring i.v.m. documentenstroom
 20. 20. Samenwerking bpost – speos voordelen : 1.snellere afhandeling betalingsopvolging (automatische verzending stipt om de 14 dagen) 2.automatisering retours (automatische verwerking in Q2C – Bpost beschikt over actuelere gegevens dan DIV)
 21. 21. Samenwerking bpost – speos voordelen : 3. hoe sneller aanmaningen verstuurd hoe correcter de betalingen hoe hoger het effectief innings-proces 4.transparante opvolging 5. logistieke taken kunnen vervangen worden door betere en actuelere opvolging

×