Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impact Survey Retail 1

629 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Impact Survey Retail 1

 1. 1. Piloot studie: retailer Gesanitizeerde versie 8 oktober 2008
 2. 2. <ul><li>Campagnedoelstelling : aan de hand van een sterke promotie (wekelijks staat een ander product in de kijker) probeert retailer X de geïnteresseerde klanten en prospecten naar het winkelpunt te krijgen (‘traffic generation’) </li></ul><ul><li>Media-mix : Door-to-door bedelingen (via BD en Distripost) en ATL campagne (radio & advertenties in Streekkrant en Vlan) </li></ul><ul><li>Onderzoeksdoelstelling en methodologie </li></ul><ul><ul><li>Het was de bedoeling om na te gaan wat de impact was van de verschillende media op de brand awareness en brand perceptie, op de verkoopsactivering en op de ROI </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze piloot was ook een test om de bedeling via BD te vergelijken met de bedeling via Distripost. Is er een verschil in impact? </li></ul></ul>Doelstellingen
 3. 3. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 4. 4. Piloot set-up Groep 1 = ATL only Interviews : 24 juli tot 28 juli Groep 2 = ATL + D2D (Distripost) Interviews : 11 tot 14 augustus Groep 3 = ATL + D2D (BD) Interviews : 11 tot 14 augustus <ul><li>Radiocampagne vanaf 1 juli </li></ul><ul><li>Streekkrant / Vlan vanaf 1 juli (week 27, 28, 29) </li></ul>500 100 per winkel 500 100 per winkel 500 100 per winkel
 5. 5. Piloot set-up : testgebieden <ul><li>Er zijn 5 winkels gekozen die het ‘minder goed doen’ </li></ul><ul><li>De folder bedeling gebeurt altijd in een zone rond de winkel ( ±15 km) </li></ul><ul><li>De resultaten van het onderzoek slaan dus steeds op die ‘winkelzones’! </li></ul>6.859 (100 interviews) 9.282 (100 interviews) FR 3 500 interviews GROEP 3 500 interviews GROEP 2 TOTAAL INTERVIEWS 8.219 (100 interviews) 9.011 (100 interviews) FR 2 6.349 (100 interviews) 4.641 (100 interviews) NL 2 9.937 (100 interviews) 9.857 (100 interviews) NL 1 5.307 (100 interviews) 5.278 (100 interviews) FR 1 BD #bedelingen Distripost #bedelingen
 6. 6. <ul><li>Kwalificatie van de doelgroep voor de aanvang van het interview </li></ul><ul><ul><li>“ Heeft u een sticker op uw brievenbus die vraagt om geen reclame in uw brievenbus te stoppen?” </li></ul></ul><ul><ul><li>- ja  interview wordt stopgezet </li></ul></ul><ul><ul><li>- neen  interview wordt verder gezet </li></ul></ul>Piloot set-up
 7. 7. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 8. 8. De recall van de folder ligt beduidend hoger dan de recall van de radio en de dagbladen Basis = ATL only (n=500) - D2D Distripost (n=500) – D2D BD (n=500) De recall van de D2D folder is significant hoger dan de recall van de gratis pers en de radio N=1000 N=1500 N=1500 68% 6% 31%
 9. 9. Niet alleen de recall rate maar ook de intention to act rate ligt significant hoger bij DtD Received D2D / ATL Recall D2D / ATL Recall content D2D / ATL “ Herinnert u zich reclame gezien/gehoord te hebben voor retailer X?” “ Kunt u beschrijven waarover die reclame ging?” Intention to act D2D / ATL “ Meteen nadat u deze reclame van retailer X zag of hoorde, hebt u dan actie ondernomen naar retailer X toe?” 100 6 6 4 63 Radio n = 1500 1 24 Gratis pers n = 1500 31 31 17 56 7 38 100 D2D n = 1000 68 68 32 48 14 44 100
 10. 10. Zichtbare impact van het mailmoment 100 74 74 50 67 100 61 61 42 68 34 67 31 74 Received D2D Recall D2D Read D2D “ Herinnert u zich een folder van retailer X gekregen te hebben?” “ Wat hebt u met die folder van retailer X gedaan?” Recall content D2D “ Kunt u beschrijven waarover die folder van retailer X ging?” x 1,2 Eenmaal de mensen zich de folder herinneren, bekijken ze de folder op dezelfde manier D2D Groep Distripost n = 500 D2D Groep BD n = 500
 11. 11. 68% van diegenen die zich de folder herinneren hebben hem ook gelezen 68% “ Wat hebt u met die folder van retailer X gedaan ?” Basis = Recall D2D (n=677) – 68% 67% 68%
 12. 12. 63% die zich de radio reclame herinnert kan deze correct beschrijven. “ Kunt u mij even beschrijven waarover die reclame van retailer X ging?” - ATL Basis = Recall radio (n=88) – 6% Correcte content recall = 63% Opgelet: kleine basis Correcte elementen
 13. 13. 56% die zich de reclame in de gratis pers herinnert kan deze correct beschrijven. “ Kunt u mij even beschrijven waarover die reclame van retailer X ging?” - ATL Basis = Recall gratis pers (n=463) – 31% Correcte content recall = 56% Correcte elementen
 14. 14. 7 op 10 respondenten die de folder lazen kunnen de inhoud correct beschrijven “ Kunt u mij even beschrijven waarover die folder van retailer X ging?” - D2D Basis = Read D2D (n=457) - 48%, vraag enkel gesteld aan de personen die de folder hebben gelezen Correcte content recall = 70% Correcte elementen
 15. 15. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 16. 16. 3 op 10 respondenten die de folder lazen ondernamen hierdoor actie of hebben de intentie dit te doen “ Meteen nadat u die reclame las/hoorde, hebt u dan actie ondernomen naar retailer X toe?” Actie ondernomen D2D= 31% (basis = read) D2D = 21% (basis = recall) Gratis pers = 22% (basis = recall) Radio = 15% (basis = recall) Basis = Read D2D (n=457) – Recall gratis pers (n=463) – Recall Radio (n=88)
 17. 17. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 18. 18. De folder wordt gezien als een reclame met een duidelijke en geloofwaardige boodschap “ In welke mate bent u akkoord de volgende uitspraken over de reclame van retailer X?” Score op schaal 1 tot 10*; % akkoord (%8+9+10) Basis = Hebben geantwoord * 1 = Helemaal niet akkoord ; 10 = Helemaal akkoord n=80* 1 n=360 2 n=410 3 *Opgelet: kleine basis (1-3, 2-3) (1-2, 1-3) (1-2, 1-3, 2-3)
 19. 19. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Brand awareness & brand perception </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 20. 20. ROI berekening
 21. 21. Inhoudstafel <ul><li>Onderzoeksopzet </li></ul><ul><li>Herinnering </li></ul><ul><li>Activering </li></ul><ul><li>Media perceptie </li></ul><ul><li>ROI berekening </li></ul><ul><li>Besluiten en next steps </li></ul>
 22. 22. <ul><li>70% van de Belgen kent retailer X. Bezoekfrequentie is laag ondanks het feit dat retailer X wel goed gekend is. </li></ul><ul><li>De boodschap die retailer X wil overbrengen (promotie) en de doelstelling die retailer X nastreeft (traffic building), heeft het meeste effect via papier. </li></ul>Besluiten
 23. 23. <ul><li>Daarbij ligt de recall via Distripost hoger dan via BD. </li></ul><ul><li>Papier lijkt de respondenten beter te activeren dan radio maar dat moet verder onderzocht worden aan de hand van een ROI analyse. </li></ul><ul><li>De boodschap op papier wordt gezien als duidelijk en geloofwaardig. De aangeboden promoties en voordelen spreken de mensen aan. </li></ul>Besluiten

×