Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De kracht van het mailmoment in een digitale wereld

828 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De kracht van het mailmoment in een digitale wereld

 1. 1. Agenda <ul><ul><li>De kracht van het mailmoment in een digitale wereld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rudy Van Halle , DM Consultant, bpost business </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Start2surf@home hoe de digitale kloof te dichten met DM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mila Druwe , Marcom Manager, Fedict </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Het imago verhogen bij de burger : case « Vivre la Wallonie » </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Claude Verstraete , DM Consultant, bpost business </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Citymarketing : de burger betrekken bij hun stadsbeleid: case « Werf van de eeuw » </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marijke De Roek , Bestuurscoördinator marketingplanning, Stad Antwerpen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De geheimen van Direct Marketing ontsluierd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henny Van Gerwen , Managing Partner, Proximity BBDO </li></ul></ul></ul>
 2. 2. Een veranderend medialandschap
 3. 3. De controle bewaren over uw boodschap/imago in deze digitale tijden Eigen Media (onder controle) Betaalde Media (onder Controle) Earned Media (geen controle) TV spot, radio, Magazines,DM,… Website, evenement, Diensten,… Reacties op fora, blogs, journalisten interviews impact Maximaliseer de impact van de media die u controleert
 4. 4. Media in de toekomst… Aantal media vermeerderd snel 3 schermen convergentie Attentie fragmenteerd Geen tijd meer om in de diepte te gaan 2 zintuigen “ Clutter” neemt toe
 5. 5. Speelt communicatie via de brievenbus nog wel een rol in deze digitale tijden?
 6. 6. << Back to overview Hoe valt u op in dat veranderende medialandschap 200 TV ads 150 radio ads 1000 en omgevingsadvertenties ... 20 e-mails 3 bioscoop advertenties 400 pers advertenties/inserts 350+ buitenhuis advertenties 2+ DM stukken Source: Mindshare - Henley Centre (and TNS Media & Post survey) > 3.000 boodschappen / week
 7. 7. De burger kiest nog altijd de brief als bevoorrecht communicatiemiddel Source : Studie ‘Mailmoment’ – N=1 000 – Nov 2005 – Research &Solutions papier e-mails Internet sms Catalogi Nieuwsbrieven Publicitair Facturen Rekening-uittreksels Persoonlijke post Admin. doc Percentages
 8. 8. Briefwisseling blijft hét bevoorrechte communicatiekanaal van de burger Bron : La Poste Française - 2008 “ Hoe wenst u ge-informeerd te worden door de Adminstratie ?”
 9. 9. De consument verkiest de brievenbus veruit als het communicatiekanaal 5 Bron: Survey 2007 Geadresseerde reclame Huis-aan-huisfolders TV Pers E-mail Website Animatie in winkels Radio SMS Aan welk kanaal geeft u de voorkeur voor een reclameboodschap? ! Internet penetratie! = 70% nog minder voor achtergestelde doelgroepen
 10. 10. Aandacht, aandacht u wordt verzocht om actie te ondernemen!
 11. 11. De postbus : de kracht van het medium 3 mio postbussen in Vlaanderen (6 mio inwoners vh Vlaams Gewest) 97% opent dagelijks de postbus … ontvangt slechts 2 DM stukken per week 78% wordt geopend Lezers brengen 1’52’’ door per mail 25’ via een magazine … en achter elke postbus zit een uniek persoon waarop u kan segmenteren
 12. 12. De impact van geadresseerde communicatie is heel hoog 70 42 38 23 48 66 89 88 58 DM B2C <ul><li>Hoeveel traditionele mediakanalen moet je inzetten om dezelfde impact te bereiken? </li></ul><ul><li>Welk budget zou daar tegenover staan? </li></ul>Gemiddelde 52 cases Conversie ratio gemiddeld* 52cases Herinnert zich de ontvangst Heeft geopend Herinnert de inhoud Intentie om te reageren Heeft gelezen
 13. 13. En hoe staat het met de ecologische voetafdruk van DM?
 14. 14. <ul><ul><li>Ongeveer 85% van alle Belgen geeft de voorkeur om rekeningen, publiciteit en persoonlijke boodschappen via de brievenbus te ontvangen </li></ul></ul><ul><ul><li>DM werkt: 78% leest geadresseerde boodschappen </li></ul></ul>De voorkeur : communicatie via de brievenbus De burger heeft graag papier, maar is dit wel ecologisch verantwoord?
 15. 15. Natuurlijk heeft papier een ecologische impact maar het verdient een betere reputatie <ul><ul><li>Het is verre van de belangrijkste oorzaak van ontbossing </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij verantwoordelijk gebruik is het een “natuurlijke” en “hernieuwbare” bron </li></ul></ul><ul><ul><li>Als medium weerstaat het de ecologische vergelijking met electronische alternatieven </li></ul></ul>
 16. 16. Google = 1,5 mio servers (2% op wereldschaal) 7 gr CO2 per search 2 google searches = CO2 nodig om waterketel op te warmen
 17. 17. Focus op een individu <ul><ul><li>Laten we eens kijken naar een individu. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Post vertegenwoordigt in Europa 0.1 % van de CO2-uitstoot van een gezin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De 14 kg CO2 die jaarlijks wordt uitgestoot komt overeen met een rit met de wagen (bron: The European Mail Industry Platform, ‘The facts of our value chain’, 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een pc stoot jaarlijks 495 kg CO2 uit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een papieren krant lezen stoot 20 % minder koolstof uit dan een krant online lezen gedurende 30 minuten. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Een tool om de ecologische impact van uw briefwisseling te meten : de carbonmeter <ul><li>Opzet </li></ul><ul><ul><li>De CO2 uitstoot meten van papieren mailings </li></ul></ul><ul><ul><li>Lagere impact alternatieven voorstellen </li></ul></ul><ul><li>HOE DEZE BOODSCHAP OVERBRENGEN NAAR DE BURGER ? </li></ul><ul><li>Charter van ecologisch verantwoord communiceren </li></ul><ul><li>Afdrukken van de CO2 waarden van de communicatie </li></ul><ul><li>Gebruik van FSC </li></ul>
 19. 19. De keuze van papier en de gebruikte inkt kan een positieve invloed hebben op de ecologische impact
 20. 20. Het resultaat : Van 227 naar 135 g CO2 per mail. Winst 41% !
 21. 21. Export bpost carbonmeter
 22. 22. Conclusies Communicatie via de brievenbus krijgt nog altijd de voorkeur van de burger Communicatie via de brievenbus geniet een hoge aandachtswaarde U bent niet beperkt tot 30 seconden om uw boodschap over te brengen Het biedt u de mogelijkheid om de burger tot actie aan te zetten Indien gebruikt op een verantwoorde manier is briefwisseling “ecologie” vriendelijk

×