Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beursarena Slim Toepassen Van Nieuwe Middellen Interwrite Learning Pk Ppt

466 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beursarena Slim Toepassen Van Nieuwe Middellen Interwrite Learning Pk Ppt

 1. 1. Slim toepassen van nieuwe leermiddelen De leeromgeving wordt alsmaar rijker, zowel voor docent als student. Nieuwe middelen vervangen meer en meer het traditionele schoolbord en studieboek. Toch zijn er nieuwe leermiddelen die in het onderwijs anno 2009 nog niet of nauwelijks worden toepast zoals stemkastjes en document camera’s.
 2. 2. Stemkastjes en Document camera’s Hoe werken ze? Worden ze al toegepast ? Welke voordelen bieden ze het onderwijs? Wat kunt u er mee?
 3. 3. Weet ik echt wat de leerlingen denken? Hoe kan ik de voorkennis beter Zichtbaar maken? Iedere leerling telt mee. Geen taboes Meer? Iedereen doet mee! Is mijn uitleg wel echt begrepen?
 4. 4. Flexibiliteit Mobiliteit Bestaand Lesmateriaal gebruiken Foto’s Video’s Werkdruk verminderen
 5. 5. Formatieve evaluatie: - de didactische meerwaarde Direct meten = echt weten
 6. 6. Real Time feedback van de resultaten:
 7. 7. Enkele praktische gebruiksmogelijkheden van “stemkastjes” in het onderwijs <ul><li>Voorkennis activeren. </li></ul><ul><li>Toetsvragen. </li></ul><ul><li>Groeperingsvraag. </li></ul><ul><li>Beslissingen nemen. </li></ul><ul><li>Persoonlijke voorkeur. </li></ul><ul><li>Reflectie. </li></ul><ul><li>Beoordeling door mede leerlingen /studenten. </li></ul><ul><li>Meningen peilen. </li></ul><ul><li>Discussies starten. </li></ul>
 8. 8. Wat heb je NIET nodig om deze opgave uit te rekenen? <ul><li>In een melkbus kan 200 liter melk. Er zit 150 liter in. Men tapt er eerst 30 liter uit. En later nog eens 50 liter. Hoeveel liter zit er nog in de bus? </li></ul><ul><li>A) In een melkbus kan 200 liter melk. </li></ul><ul><li>B) Er zit 150 liter in. </li></ul><ul><li>C) Men tapt er eerst 30 liter uit. 0 </li></ul><ul><li>D) En later nog eens 50 liter. </li></ul>
 9. 9. Je zit in de kantine. Je hoort twee leerlingen over jou roddelen. Hoe voel je je? <ul><li>Achterdochtig. </li></ul><ul><li>Nieuwsgierig. </li></ul><ul><li>Boos. </li></ul><ul><li>Vrolijk. </li></ul><ul><li>Anders, nl. … </li></ul>
 10. 10. Orgaan donor of niet? <ul><li>Absoluut niet! </li></ul><ul><li>Nee, het spreekt mij niet aan </li></ul><ul><li>Ik weet het nog niet </li></ul><ul><li>Ik ga me waarschijnlijk wel aanmelden </li></ul><ul><li>Absoluut ja! je help er anderen mee! </li></ul>
 11. 11. Bespreekbaar maken lastige topics: <ul><li>Pesten. </li></ul><ul><li>Gescheiden ouders. </li></ul><ul><li>Problemen met leren. </li></ul><ul><li>Voorlichting bijv. drugs en drank misbruik. </li></ul><ul><li>Problematisch gedrag. </li></ul><ul><li>Diefstal. </li></ul><ul><li>Normen en waarden. </li></ul>
 12. 12. Flexibiliteit: Mogelijkheden voor het stellen van vragen? <ul><li>Stel een vraag m.b.v. PowerPoint. </li></ul><ul><li>Stel een vraag in de Response software. </li></ul><ul><li>Stel een vraag op papier. </li></ul><ul><li>Gebruik vragen op een website. </li></ul><ul><li>Stel een vraag mondeling. </li></ul><ul><li>Schrijf de vraag op een tekening/foto. </li></ul><ul><li>Gebruik een document camera. </li></ul><ul><li>Stel een vraag met de Workspace software. </li></ul><ul><li>Gebruik Wintoets 4. </li></ul>
 13. 13. Bestaand lesmateriaal gebruiken. Digitale microscoop Klassikaal vertonen! Flexibiliteit Mobiliteit Kinderlijk eenvoudig Foto’s Video’s Werkdruk verminderen Leerlingen zelfstandig aan de slag Samenwerken via het netwerk
 14. 14. De document camera vervangt: Overheadprojector Episcoop Scanner Foto camera Video camera Microscoop
 15. 15. Gebruiksmogelijkheden Van de document camera
 16. 16. Enkele toepassingen: van de document camera Basis onderwijs Schrijflessen Biologie
 17. 17. Enkele toepassingen: van de document camera Voortgezet onderwijs Taal vakken Scheikunde
 18. 18. Netwerkfunctionaliteit Experimenten, Remedial- en Remote Teaching De AVerMedia document camera delen : <ul><li>Live delen camerabeeld </li></ul><ul><li>Delen binnen schoolnetwerk </li></ul><ul><li>Delen buiten uw netwerk </li></ul><ul><li>Bediening delen </li></ul><ul><li>Samen annotaties maken </li></ul>
 19. 19. Klassikaal afnemen van werkboek oefenstof De AVerMedia document camera +Response: +
 20. 20. Bezoek onze stand voor : <ul><li>Introductie Wintoets 4.0 EXP met Cricket integratie </li></ul><ul><li>Introductie CPS PULSE </li></ul><ul><li>Introductie CPS IR </li></ul><ul><li>Introductie Workspace V8.5 </li></ul>Start Interwrite internationale promotie bundel:

×