Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

718 Hoe Ict Anders Kan Communiceren Met Het Brein, Harry Gankema

2,049 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

718 Hoe Ict Anders Kan Communiceren Met Het Brein, Harry Gankema

 1. 1. Communiceren met het brein<br />Harry Gankema h.gankema@kpcgroep.nl<br />De relatie tussen onderwijsdoelen en neurale verwerkingsmogelijkheden<br />
 2. 2. Plaatsbepaling I<br />Neurologie:<br />Kennis van het brein<br />Cognitieve neuro-wetenschap:<br />Kennis van informatie-processen in het brein<br />Leer-psychologie:<br />Kennis van de psychologie van het leren<br />Onderwijs-kunde:<br />Kennis van schools leren, didactiek en pedagogiek<br />
 3. 3. Wat is kennis?<br />
 4. 4. Wat is kennis?<br />HET VERMOGEN TOT HANDELEN<br />In je hoofd, beschikbaar: cognitie, <br />Buiten jezelf, deelbaar: kennis<br />HET ONDERWIJS DOET ALLES MET KENNIS, VRIJWEL NIETS MET COGNITIE<br />
 5. 5. ?<br />
 6. 6. ?<br />
 7. 7. : Wat stoppen we er in?<br />: Wat is het logistieke systeem van ons brein?<br />
 8. 8. Input<br />output<br />actie<br />
 9. 9. Input<br />output<br />verwerking<br />Zintuiglijk<br />Fysiologisch<br />actie<br />
 10. 10. Mentale processen, vormen<br />Waarnemen<br />Acties<br />Bepalen acties<br />Verwerken<br />Somatisch stempel<br />Omgeving<br />Lichaam<br />Concrete gebeurtenissen, biologische processen<br />zintuigen<br />Brein<br />Neurale signalen<br />Acties<br />Inputsectoren<br />Outputsectoren<br />Associatieve gebieden<br />zenuwen<br />
 11. 11. Systeem IV<br />Kennis verwerven voor gebruik in sociale context<br />Systeem III<br />Gevoelde betekenis verwoorden, woorden verinnerlijken<br />Systeem II<br />Zintuiglijke patronen betekenis geven<br />Systeem I<br />Handelingspatronen verbeteren<br />Cultuur<br />Natuur<br />
 12. 12. Functioneel opereren als kennis- en potentie-element in sociale netwerken <br />Persoonlijke betekenis omvormen tot collectieve betekenis en taal <br />Mentale betekenis uitdrukken in taalcategorieën <br />Patronen uit onze omgeving mentaal als betekenis opslaan<br />Routines opslaan<br />De kennispyramide<br />Delen en plannen<br />&gt; 18 jr<br />Gevalideerd weten<br />&gt; 10 jr<br />&gt; 5 jr<br />Verwoorden<br />&gt; 2 jr<br />Begrijpen<br />&gt; 0jr<br />Kunnen<br />
 13. 13. De kennispyramide<br />Weten<br />IV<br />cultuur<br />III<br />Verwoorden<br />II<br />Begrijpen<br />natuur<br />I<br />Kunnen<br />
 14. 14. I: …..<br />II: ….. <br />III: …..<br />IV: ……<br />Goede boekhouder:<br />Kenmerken<br />Cognitie<br />Instructie:<br />kennis<br />Articulatie: <br />leerdoelen<br />a’1<br />a’2<br />a1<br />a2<br />A<br />b’1<br />b’2<br />b1<br />b2<br />B<br />Competentie<br />c’1<br />c’2<br />c1<br />c2<br />C<br />d’1<br />d’2<br />d1<br />d2<br />D<br />
 15. 15. Gaat uw onderwijs ook over kennisoverdracht?<br />De boulemie-benadering van leren<br />
 16. 16. +<br />=<br />E<br />+<br />=<br />Is bij u leren ook het gevolg van pop?<br />Leren is de intentionele actie die er op is gericht om kennis of vaardigheden te verwerven waarover de lerende niet beschikt maar zou moeten/willen beschikken<br />P.O.P: K ->K’. leren = Δk <br />Leren is de neurale verandering die ontstaat naar aanleiding van de waardering van een mentaal/fysieke actie.<br />Brain: leren = K -> K<br />
 17. 17. De relatie tussen kennis en cognitie<br />I<br />IV<br />III<br />II<br />Verwoording<br />Fysiologische kennis<br />Maatsch. kennis tussen mensen (media, vooral folio)<br /><ul><li>Tolk tussen IV en II;
 18. 18. Metacognitie</li></ul>Gevoelde betekenis<br />Internalisering<br />Zintuiglijke ervaring van betekenis<br />Zingevend handelen<br />Leren buiten onderwijs:<br />Directe relatie tussen systeem II en IV. Moderne handleidingen en ICT-tools (iPhone, simulaties, gaming) zijn hier op gebaseerd<br />Leren in onderwijs IQ gebaseerd: decodering van talige structuren naar natuurlijke structuren en v.v.<br />Mens in relatie tot zijn oorsprong: natuur<br />Aanpassing van de mens aan zijn eigen schepping: cultuur<br />
 19. 19. Relatie leren en ict<br />Genetisch deel<br />van leren<br />Cultureel deel<br />van leren<br />interne<br />betekenisgeving<br />gedeelde<br />betekenisgeving<br />ver(ant)woord<br />betekenisgeving<br />oriëntatie<br />Orientatie dmv <br />multimedia <br />(leerling als <br />consumer)<br />Ontdekken van betekenissen door productie en creatie (m.m productie)<br />Sociale constructie van betekenis in communities<br />Reconstructie van betekenis: assesment, portfolio<br />Cédicu, Pantamedia<br />Drill & Practise, simulatie<br />
 20. 20. Betekenis voor het onderwijs. <br />Een hoger systeem kan pas ontwikkelt worden als het lagere ‘volwassen’ is. Een kind dat iets niet snapt in systeem II kan er in III geen zinnig werkstuk over maken. <br />Zonder drive of motief kan kennis wel opgeslagen worden maar niet geleerd.<br />Taal en rekenen zijn instrumenten uit systeem III die zonder II betekenisloos zijn. <br />Games en simulaties, hyperlinked content en sociale media zijn intelligente overdrachtsvormen voor systeem II.<br />
 21. 21. Betekenis voor onderwijs: cognitie<br />Kennis heeft een volkomen andere ordening en causale verbinding dan cognitie. .<br />Wikipedia fuzzyness leidt tot nauwkeuriger cognitieve modellen dan Van Daele exactheid.<br />Als een curriculum op de logica van cognitieontwikkeling was gebaseerd dan hadden we max. 8 jaar nodig om een 4 jarige in een beroep te krijgen.<br />We maken de logica van kennisarticulatie tot de logica van kennisoverdracht<br />
 22. 22. Digitale didactiek<br />Van instrumentele kennisoverdracht<br />Primair koppeling aan leerdoelen<br />Nauwkeurige metadatering in relatie tot leerdoelen<br />Aandacht voor validering<br />Naar intentionele cognitieontwikkeling<br />Welk leereffect wil ik bereiken<br />Welk type leertaak betreft het<br />Is er ruimte voor eigen beeldvorming<br />Is er ruimte voor fuzzyness en onnauwkeurigheid in de overdracht juist om te komen tot nauwkeuriger cognities<br />
 23. 23. Cognitie<br />Voorbeeld: Boekhouden<br />Kennis<br />I: Routine<br />Kan in een adequaat tempo gegevens vanaf het dagboektot een balans verwerken<br />Zelfverantwoordelijk-heid en lichte gelegen-heid tot oefenen<br />Onderdompelen in simulatie<br />II: Inzicht<br />Begrijpt hoe een goede boekhoudkundige administratie inzicht geeft in de aard & kwaliteit van de bedrijfskundige keuzes <br />Het begrip als kennis overdragen<br />Management game<br />Competentie<br />III: Kennis<br />Heeft kennis van de eisen die de belasting stelt aan de inrichting van een boekhoudkundig systeem<br />Regels uitleggen<br />Uitleg en thuis leren<br />IV: Sociaal functioneren<br />Is nauwkeurig, betrouwbaar en onkreukbaar. Doet ook onder druk geen concessies aan der deugdelijkheid van de registratie<br />Gedrag als rationeel bespreekpunt<br />Omgangs protocol docenten<br />
 24. 24. 1<br />= Leerobject of activiteit<br />Trainingen<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Procesbegeleiding<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Lessen instructie<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Wiki’s info<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Simulaties games<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Drill & practice<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Simulaties, portfolio’s<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Begeleiding<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />Proces: adminstratieve ge-<br />gevens verwerken tot balans<br />Docent<br />Technologie<br />Begin met intro simulatie<br />Log in bij simulatie<br />Beantwoord de vragen V47<br />Volg de werkinstructie W23<br />Doe de oefeningen O57 en O58 in de simulatie<br />Neem deel aan groepssessie G41<br />Lees procesbeschrijving P4<br />Neem deel aan Game G70<br />Doe eindtoets<br />Competentie<br />
 25. 25. 1<br />= Leerobject of activiteit<br />1<br />= Persoonlijk leerplan<br />Proces: adminstratieve ge-<br />gevens verwerken tot balans<br />Docent<br />Technologie<br />Trainingen<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Zorg dat je komende maand <br />deze elementen hebt afgewerkt<br />Doe eindtoets<br />Drill & practice<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />Procesbegeleiding<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Simulaties games<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />Competentie<br />Lessen instructie<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Wiki’s info<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />Simulaties, portfolio’s<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Begeleiding<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28. ?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />Plaats ICT?<br />
 29. 29. ICT verandert kennis articulatie<br />ICT verandert kennis bronnen<br />ICT vraagt weer om een leer-deskundige<br />Plaats ICT?<br />
 30. 30. =<br />+<br />=<br />E<br />+<br />=<br />Vraag docent: ICT Content!!!!<br />Toegevoegde waarde ICT:<br />
 31. 31. E<br />+<br />=<br />Vraag aan lerarenopleidingen:<br /><ul><li> Zorg dat, naast de uitgever, ook de docent deskundig is op curriculumontwikkeling Introduceer het specialisme: non-folio curriculum-ontwikkeling Vervang vakdidactiek door cognitiepsychologie</li></li></ul><li>h.gankema@kpcgroep.nl<br />

×