718 Dlwo Digitale Leer Werkomgeving Stelt De Gebruiker Centraal Joost Timmermans & Thieu Mennen

964 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

718 Dlwo Digitale Leer Werkomgeving Stelt De Gebruiker Centraal Joost Timmermans & Thieu Mennen

 1. 1. Digitale Leer- WerkOmgeving<br />Persoonlijke informatievoorziening gebaseerd op een Service Oriented Architecture<br />
 2. 2. Even voorstellen…..<br />- Joost Timmermans<br />- Projectleider ICT en Onderwijs bij het studenten service centrum<br />- Projectleider DLWO fase 2 en 3<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 1<br />10-11-2009<br />
 3. 3. Even voorstellen…..<br />Thieu Mennen<br />Teamleider Information Services / Technisch beheerder Oracle EBS<br />Teamleider IS / Technisch coördinator DLWO fase 2 en 3<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 2<br />10-11-2009<br />
 4. 4. Inhoud van de presentatie<br />Waarom DLWO<br />Fasering DLWO<br />Het project<br />De techniek<br />Geleerde lessen<br />Demo<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 3<br />10-11-2009<br />
 5. 5. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 4<br />10-11-2009<br /> Waarom DLWO- De oude situatie<br />Student/Docent<br />Toegang <br />mail<br />Toegang<br />Vubis<br />Owinfo<br />Toegang <br />Studyweb<br />VUBIS<br />Studyweb<br />OWIS<br />Exchange<br />
 6. 6. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 5<br />10-11-2009<br />Constateringen<br /><ul><li>Processen houden zich niet aan systeemgrenzen, Voorbeeld: een vak zoeken, vakinfo opvragen, bronnen raadplegen, rooster bekijken, vraag (email) een vriend mee, schrijf in voor vak, een groep en een tentamen.
 7. 7. Informatie is niet overal gelijk en actueel, veel batch georiënteerde verwerking
 8. 8. Voor (eerstejaars) studenten is niet duidelijk in welk systeem men voor bepaalde zaken moet zijn
 9. 9. Gebruikers (docenten en studenten) moeten met 4 verschillende bronsystemen (user interfaces) leren omgaan
 10. 10. Gebruikers moeten 4 keer inloggen</li></li></ul><li>Wensen<br /><ul><li>Uitwisseling van informatie in 3TU verband
 11. 11. Single Logon
 12. 12. Gegevens actueel/real-time -> 1 gegeven heeft 1 bron
 13. 13. Gepersonaliseerde informatievoorziening
 14. 14. Procesgeörienteerde benadering vanuit de student/docent
 15. 15. 1 user interface i.p.v. 4 (kostenbesparing)
 16. 16. Eenvoudiger uitbreiding van toekomstige functionaliteit
 17. 17. Verhoogde kwaliteit dienstverlening
 18. 18. Geen big bang scenario</li></ul>DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 6<br />10-11-2009<br />
 19. 19. Oplossing… de DLWO <br />Het creëren van een flexibele Digitale Leer- WerkOmgeving, die studenten en docenten optimaal ondersteunt bij het volgen van onderwijs of het doceren daarvan nu en in de nabije toekomst<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 7<br />10-11-2009<br />
 20. 20. Fasering DLWO<br />DLWO-1 Single Logon op 4 bronsystemen<br />DLWO-2 Geïntegreerde omgeving met toegang tot 4 onderliggende systemen o.b.v. werkprocessen<br />DLWO-3 Toevoegen functionaliteit uit de oude interfaces, aanbrengen verbeteringen, toevoegen nieuwe functionaliteit<br />DLWO-4 Toevoegen nieuw bronsysteem?<br /> Integratie nieuwe zoekmachine?<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 8<br />10-11-2009<br />
 21. 21. DLWO- Fase 1<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 9<br />10-11-2009<br />
 22. 22. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 10<br />10-11-2009<br />DLWO fase 2: Globale projectaanpak<br />Onderzoek naar de invulling vd architectuur (productkeuze)<br />Proof Of Concept<br />Portal design<br />Uitwerken architectuurrapport naar onze situatie en portal design (drill-down)<br />Bouw<br />Test<br />Productie<br />
 23. 23. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 11<br />10-11-2009<br />DLWO Fase 2 - Bouw<br />Oude situatie:<br /><ul><li>Afzonderlijke Informatiesystemen, ‘fysiek’ gescheiden
 24. 24. Veel gegevensuitwisseling tussen de verschillende informatiesystemen -> redundante gegevens en interface spaghetti
 25. 25. Afdelingen ieder een eigen aandachtsgebied (netwerk - Windows/Unix infrastructuur – Applicatie ontwikkeling en beheer) -> techniek staat centraal
 26. 26. Functioneelanalistdenktniet over systemenheen</li></li></ul><li>DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 12<br />10-11-2009<br />DLWO Fase 2 - Bouw<br />Nieuwe situatie:<br /><ul><li>Gebruiker staat centraal (hoe kunnen we deze zo goed mogelijk bedienen?): van leidend naar ondersteunend
 27. 27. SOA is het enige uitgangspunt
 28. 28. Gebruik van algemeenerkendestandaarden
 29. 29. Meerdere afdelingen met één aandachtsgebied: DLWO
 30. 30. Geen synchronisaties meer nodig (uitfasering)
 31. 31. Functionele aanpassingen BRON-systemen toetsen aan functioneel model DLWO (webservices)</li></li></ul><li>PAGE 13<br />10-11-2009<br />ApplicatieArchitectuurDLWO<br />CSS huisstijl<br />TU/e DLWO- (GUI) Sharepoint<br />ESB<br />Externe<br />Infovrager(3TU)<br />BizTalk<br />MS SQL<br />elk IS<br />Wcf service<br />Owis<br />Oracle<br />Vubis<br />Meresco<br />/php<br />Studyweb<br />Exchange<br />Wcf service<br />Web Service<br />Wcf service<br />Wcf service<br />PAGE 13<br />10-11-2009<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />
 32. 32. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 14<br />10-11-2009<br />ComponentenArchitectuurDLWO<br />10-11-2009<br />
 33. 33. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 15<br />10-11-2009<br />Veranderingen<br />Organisatorisch<br />Omschakeling van invullen vd vraag naar samen vormgeven aan de oplossing<br />Bewustwording onderlinge afhankelijkheden afdelingen en diensten (geen eilanden)<br />Keuzes uit het verleden staan ter discussie<br />Afzonderlijke afdelingen ‘onder regie’, van opdrachtjes naar projecten<br />Belevingswerelden synchroniseren (OTAP)<br />
 34. 34. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 16<br />10-11-2009<br />Veranderingen<br />Technisch<br />Architecture first!!<br />Eénstandaardvoorontwikkeling<br />Eéncommunicatiemiddel: de ESB<br />Contractenvooriedereapplicatielaag<br />Methodischtesten op elk niveau (UT,UIT,FT,Keten)<br />Patches en migraties moeten afgestemd worden met meer systeem eigenaren<br />
 35. 35. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 17<br />10-11-2009<br />DLWO – Waar staan we<br />Met DLWO is de eerste stap gezet naar een geïntegreerde omgeving waarin onderwijsondersteunende processen en activiteiten, in 1 personaliseerbareomgeving, systeemoverstijgend kunnen worden afgehandeld.<br />
 36. 36. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 18<br />10-11-2009<br />DLWO – niet dit<br />
 37. 37. DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 19<br />10-11-2009<br />DLWO – Maar dit<br />
 38. 38. Geleerde lessen organisatorisch<br />Creëer commitment bij systeemeigenaren en belanghebbenden (stuurgroep)<br />Zorg dat de nieuwe beheerorganisatie staat zodra de bouw begint<br />Begin klein en doe geennieuwedingen, de oudezijn al moeilijkgenoeg, het hoeftooknietineens (SOA)<br />Afstemmen, afstemmen, afstemmen!!!<br />SOA is net een huwelijk; kies de juiste partner(s)<br />De voordelen van SOA komen later, qua investering alsook in functionaliteit<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 20<br />10-11-2009<br />
 39. 39. Geleerde lessen, techniek<br />Oplossingen komen niet alleen van ICT, samenwerking!!!<br />Ontwikkelenonderarchitectuur is zwareaanpassing<br />Keuzesuitverledenmoetensomswordenlosgelaten<br />DLWO betekendenieuwerollen/verantwoordelijkheden<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 21<br />10-11-2009<br />
 40. 40. Bedankt voor Uw tijd<br />DLWO presentatie OWD&apos;09<br />PAGE 22<br />10-11-2009<br />

×