Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

214 plagiaatpreventie in het onderwijs, Wilma Mossink

586 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

214 plagiaatpreventie in het onderwijs, Wilma Mossink

 1. 1. Onbedoeld plagiaat? Wees het voor Leefregels voor geoorloofd hergebruik
 2. 2. Zorgvuldig balanceren <ul><li>Krachtenveld rechthebbenden en gebruikers </li></ul><ul><li>Komt tot uiting in Auteurswet </li></ul><ul><ul><li>exclusieve rechten makers </li></ul></ul><ul><ul><li>uitzonderingen op dit exclusieve recht </li></ul></ul>
 3. 3. Exclusieve rechten <ul><li>Exploitatierechten </li></ul><ul><ul><li>verveelvoudigen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>opslaan op harde schijf, dvd, cd-rom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uploaden en downloaden van web site </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>printen, plotten, faxen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kopiëren, vertalen of bewerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>openbaar maken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verspreiden van exemplaren door uitgeven, plaatsen op website en aanbieden, vertonen </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Meer exclusieve rechten <ul><li>Persoonlijkheidsrechten </li></ul><ul><ul><li>recht te verzetten tegen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>openbaarmaking werk zonder naam of onder andere naam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wijzigingen in benaming naam werk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wijzigingen in werk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>misvorming, verminking of andere aantasting van werk </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Uitzonderingen <ul><li>Balanceer tussen rechten maker en gebruikers en maak gebruik van uitzonderingen ter voorkoming plagiaat </li></ul><ul><ul><li>citaatrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>teksten overheidspublicaties </li></ul></ul><ul><ul><li>toevallige overname </li></ul></ul><ul><ul><li>parodie, karikatuur of pastiche </li></ul></ul>
 6. 6. Wat is plagiaat <ul><li>Spoor Verkade Visser </li></ul><ul><ul><li>datgene wat wordt gepresenteerd als iets oorspronkelijk terwijl het in feite geheel of ten dele een nabootsing is </li></ul></ul><ul><li>In Auteurswet geen definitie van term plagiaat </li></ul><ul><li>SURFdefinitie </li></ul><ul><ul><li>het ongeoorloofd gebruik maken van andermans materiaal in eigen werk </li></ul></ul>
 7. 7. Citaatrecht <ul><li>Begrip citeren </li></ul><ul><li>Kaders </li></ul><ul><li>Grenzen </li></ul><ul><li>Overige voorwaarden </li></ul>
 8. 8. Wat is citeren <ul><li>Aanhalen werk in een ander werk </li></ul><ul><ul><li>geen beperkingen waaruit en waarin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>uit/in tekst, beeld en geluid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>verband met context waarin aanhaling plaatsvindt </li></ul></ul><ul><li>Citeren geheel werk mag onder bepaalde voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>in overeenstemming regels maatschappelijk verkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>in overeenstemming overige voorwaarden </li></ul></ul>
 9. 9. Kaders <ul><li>Aankondiging </li></ul><ul><ul><li>aandacht vestigen op werk of gebeurtenis die samenhangt met werk </li></ul></ul><ul><li>Beoordeling of recensie </li></ul><ul><ul><li>krenkende recensies kan onrechtmatige daad opleveren of in strijd zijn met persoonlijkheidsrechten </li></ul></ul><ul><li>Polemiek </li></ul><ul><li>Wetenschappelijke verhandeling </li></ul><ul><ul><li>serieus en zakelijk verslag, betoog of voorlichtend werk </li></ul></ul><ul><li>Uitingen met vergelijkbaar doel </li></ul><ul><ul><li>uiting met inhoudelijke serieuze informatie </li></ul></ul>
 10. 10. Grenzen <ul><li>In overeenstemming regels maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd </li></ul><ul><ul><li>geen wezenlijke afbreuk aan belangen maker ter zake exploitatie werk </li></ul></ul><ul><li>Aantal en omvang geciteerde gedeelten door te bereiken doel gerechtvaardigd </li></ul><ul><ul><li>citaat moet ondergeschikt onderdeel vormen </li></ul></ul><ul><ul><li>citaat overschrijdt grenzen indien door omvang in vergelijking met tekst of wijze van opmaak zodanige nadruk krijgt dat er sprake is van versiering </li></ul></ul>
 11. 11. Overige voorwaarden <ul><li>Werk waaruit geciteerd wordt moet rechtmatig openbaar worden gemaakt </li></ul><ul><li>Eerbiediging persoonlijkheidsrechten </li></ul><ul><li>Auteurs- en bronvermelding </li></ul>
 12. 12. Overheidsdocumenten <ul><li>Geen auteursrechten op wetten, besluiten en verordeningen door openbare macht vervaardigd </li></ul><ul><ul><li>ook buitenlandse en supranationale wetgeving en internationale verdragen </li></ul></ul><ul><li>Geen bescherming voor rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen </li></ul><ul><li>Geen bescherming voor stukken door overheid gecreëerd </li></ul><ul><ul><li>notulen Gemeenteraad, parlementaire stukken of rapporten overheidsdiensten </li></ul></ul>
 13. 13. Toevallige overname <ul><li>Onbewust en niet beoogd gebruik van materiaal van ondergeschikte betekenis voor werk waarin het gebruikt wordt </li></ul>
 14. 14. Parodie <ul><li>Werk heeft humoristische bedoeling of wekt lachlust op </li></ul><ul><ul><li>parodie : nabootsing ander werk in gewijzigde vorm belachelijke nabootsing </li></ul></ul><ul><ul><li>karikatuur : afbeelding die door overdrijving meest kenmerkende vormen, trekken of eigenschappen iets of iemand belachelijk maakt </li></ul></ul><ul><ul><li>pastiche : kritische nabootsing maar niet per se gericht om lachlust op te wekken </li></ul></ul>
 15. 15. SURFacademy 2010 <ul><li>intensieve overdracht van kennis en vaardigheden </li></ul><ul><li>over één specifiek, actueel thema rondom ICT & hoger onderwijs </li></ul><ul><li>met een verbinding naar projecten , diensten of thema’s van SURF </li></ul>Schools Masterclasses Expertiseseminars Workshops
 16. 16. Op de agenda voorjaar 2010: <ul><li>Workshop Inleiding op Auteursrecht (voorjaar 2010, 1 dag) </li></ul><ul><li>Expertiseseminar hergebruik onderwijsmateriaal (voorjaar 2010, 1 dag) </li></ul>
 17. 17. Programma voorjaar 2010 <ul><li>SURFacademy programma </li></ul><ul><li>voorjaar 2010 </li></ul><ul><li>beschikbaar op de SURFstand </li></ul><ul><li>en bij de uitgang </li></ul>Inspiratie opgedaan op de Onderwijsdagen? Behoefte aan meer verdieping? Professionaliseren? Samen Slim Leren van de SURFacademy!

×