Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

415 Samen Slim Leren En Een Biertje Drinken Fons Van Den Berg

847 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

415 Samen Slim Leren En Een Biertje Drinken Fons Van Den Berg

 1. 1. … en een biertje drinken! een mini -TeachMeet
 2. 2. Free wifi, baby! <ul><li>> conf/werelt </li></ul><ul><li>> ieni </li></ul>
 3. 3. Lesson 1 <ul><li>There is no plan! </li></ul>
 4. 4. Niettemin <ul><li>Presentaties </li></ul><ul><li>--- </li></ul><ul><li>Best of Show </li></ul><ul><li>--- </li></ul><ul><li>1-2-3 </li></ul>
 5. 5. Te a ch Watte ?
 6. 6. The best technologies for learning are conversations and beer. <ul><li>Jay Cross tijdens de Online Educa 2006, Berlijn </li></ul>
 7. 7. presentaties
 8. 8. Best of Show <ul><li>3 vragen, 3 minuten: </li></ul><ul><li>Wat heb je gezien? </li></ul><ul><li>Waarom sprak het je aan? </li></ul><ul><li>Wat ga je er mee doen? </li></ul>
 9. 10. 1-2-3 <ul><li>Bekijk de dia's </li></ul><ul><li>Onthou het nummer ... </li></ul><ul><li>Kies 1 dia … </li></ul><ul><li>Daar mag je 2 minuten op reageren </li></ul><ul><li>En 3 vragen uit de zaal over beantwoorden </li></ul>
 10. 12. 1-2-3 <ul><li>Kies 1 dia … </li></ul><ul><li>Daar mag je 2 minuten op reageren </li></ul><ul><li>En 3 vragen uit de zaal over beantwoorden </li></ul>
 11. 13. Te a ch Meet NL Tot ziens op de IPON 2010!

×