412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Monique Volman & Sandra De Koster

1,153 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In this study we look specifically at how ICT can be successfully integrated in primary school practices. As we shall see, the main hypothesis is that the school’s educational concept should be taken as a starting point to accomplish this.
 • This is a two-tier project. Its components are: the supported development of ICT-rich learning environments on one side and the investigation of the developing process and its outcomes on the other.
 • 1. In hoeverre leidt conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik tot te onderscheiden, aan onderwijsvisie gekoppelde, typen van ICT-gebruik? 2. Wat zijn de effecten van specifieke vormen van ICT-gebruik, die conceptgeleid worden ontwikkeld ? 3. Wat zijn de ‘overall’ opbrengsten van conceptgeleide ict-ontwikkeling in termen van onderwijsontwikkeling , leerkrachtontwikkeling en leerlingontwikkeling ?
 • De eerste onderzoeksvraag (In hoeverre leidt conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik tot te onderscheiden, aan onderwijsvisie gekoppelde, typen van ICT-gebruik?) beantwoorden we door het beschrijven van de leerarrangementen zoals ze zijn ontworpen en in de praktijk zijn gebracht (cross-site analyse). Hierbij laten we ons leiden door de vragen: Wat – Waar – Wanneer – door Wie – Waartoe
 • De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de effecten van specifieke vormen van ICT-gebruik, die conceptgeleid worden ontwikkeld . Op iedere school onderzoeken we dit aan de hand van werkhypothesen die door en met de school worden geformuleerd. Het gaat dus om de effecten van de leerarrangementen waar met name de school benieuwd naar is. De school formuleert met de begeleider per leerarrangement een werkhypothese. Vanuit onze onderzoekersblik scherpen we met de school de werkhypothese aan en we zetten de hypothese om in een of meer onderzoeksvragen. We inventariseren welke informatie/data nodig is voor het beantwoorden van deze vraag of vragen en welke instrumenten nodig en geschikt zijn om deze informatie te verzamelen. Welke instrumenten geschikt? We hebben veel gebruikgemaakt van: observatie (incl. video-opname) interviews leerlingen toetsen / opdrachten leerlingen (o.a. learner report) interviews leerkrachten en begeleiders logboek leerkrachten
 • Beoogde effecten: op het oog hetzelfde, maar bij nader inzien verschillend ingevuld. Motivatie/betrokkenheid > A: leren met de computer is leuker; B/C: meer motivatie door betekenisvolle activiteiten, leren wordt meer betekenisvol Behoud/verbetering leerresultaten > A: behoud van leerresultaten, verbetering voor ‘zwakke’ leerling (bijv. dyslectici), nadruk op kennis maar ook vaardigheden (bijv. internet, zelfstandigheid) t.b.v. kennis; B/C: nadruk op vaardigheden (onderzoeken, gebruik ICT-middelen). Zelfstandig(er) werken > mogelijk, vraagt wel begeleiding; wat is ‘zelfstandig werken’? Differentiatie > op A-scholen is differentiatie naar niveau voornaamste doel (maar wordt niet direct bereikt), op B/C differentiatie naar leervoorkeur (m.i., eigen leervraag) Motivatie/betrokkenheid: blijkt uit observaties en uitspraken leerkrachten en leerlingen (niet altijd positief, misschien tijdelijk) Behoud/verbetering leerresultaten: neutraal, longitudinaal; inhoud/kennis of vaardigheden? Zelfstandig(er) werken: mogelijk, vraagt wel begeleiding; wat is ‘zelfstandig werken’? Differentiatie: volgende stap?
 • Verder nuanceren: A meer nadruk op leerresultaten en motivatie, B/C meer nadruk op leerproces (ervaring, eigenheid) en vaardigheden
 • Verschillende middelen: methodegebonden software alleen op de A-scholen, op andere scholen worden methoden alleen als bron gebruikt of wel gevolgd maar ‘niet meer dan nodig’. Zelfde middelen, verschillend ingezet ; bijv. gebruik digitaal schoolbord: voor instructie (A), bespreking/demonstratie lk (B en C) en presentatie ll (B en C); grootste verschil is sturing/structurering. Kleine verschuiving in onderwijsdoelen op A-scholen: iets meer ruimte voor initiatief leerlingen, binnen door leerkracht bepaald kader; leerarrangementen rond (evt. nieuwe) methoden B- en C-scholen lijken in doelen (met en zonder ICT) veel op elkaar; hebben alle scholen het juiste label? ; zijn B en C echt van elkaar te onderscheiden? Op A-scholen is ICT-integratie minder gecompliceerd (duidelijke doelen, methode geeft kader) Op B- en C-scholen is ICT-integratie meer gecompliceerd (zoeken naar doelen, eigen methode ontwikkelen, verschillen tussen leerkrachten?) ‘ Alles nieuw’ (methode/arrangement én ICT) maakt integratie gecompliceerd
 • Verschillende middelen: methodegebonden software alleen op de A-scholen, op andere scholen worden methoden alleen als bron gebruikt of wel gevolgd maar ‘niet meer dan nodig’. Zelfde middelen, verschillend ingezet ; bijv. gebruik digitaal schoolbord: voor instructie (A), bespreking/demonstratie lk (B en C) en presentatie ll (B en C); grootste verschil is sturing/structurering. Kleine verschuiving in onderwijsdoelen op A-scholen: iets meer ruimte voor initiatief leerlingen, binnen door leerkracht bepaald kader; leerarrangementen rond (evt. nieuwe) methoden B- en C-scholen lijken in doelen (met en zonder ICT) veel op elkaar; hebben alle scholen het juiste label? ; zijn B en C echt van elkaar te onderscheiden? Op A-scholen is ICT-integratie minder gecompliceerd (duidelijke doelen, methode geeft kader) Op B- en C-scholen is ICT-integratie meer gecompliceerd (zoeken naar doelen, eigen methode ontwikkelen, verschillen tussen leerkrachten?) ‘ Alles nieuw’ (methode/arrangement én ICT) maakt integratie gecompliceerd
 • Het stukje over 'cumulus is gelukt. Overal ICT-rijke leerarrangementen ontwikkeld, overal intensiever er gevarieerder ict-gebruik. Overal aansluitend bij onderwijsconcept, dus: verschillende vormen ontstaan.'
 • 412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Monique Volman & Sandra De Koster

  1. 1. Cumulus: een strategie voor zinvol ict-gebruik in het basisonderwijs Sandra de Koster, Monique Volman, Vrije Universiteit m.m.v. Els Kuiper, Marijn Tanis (VU), Marijke Kral, Bregje de Vries, Marieke de Visser, Roland Kok (HAN)
  2. 2. Het Cumulus project Praktijk Onderzoek Begeleiding 6 basisscholen VU/HAN & Kennisnet APS & APS IT-diensten
  3. 3. Opbouw inleiding <ul><li>Wat is Cumulus </li></ul><ul><li>Rol en aanpak onderzoek Cumulus </li></ul><ul><li>Resultaten onderzoek </li></ul><ul><li>Is dit een zinvolle manier om te werken aan ICT-integratie? </li></ul>
  4. 4. Het Cumulus project <ul><li>Conceptgeleide ontwikkeling van ict-gebruik </li></ul><ul><li>Begeleiding vanuit APS (onderwijsontwikkeling en Ict) </li></ul><ul><li>Iedere school ontwikkelt 4 leerarrangementen waarin ict is ge ï ntegreerd </li></ul>
  5. 5. Scholen <ul><li>2 x ‘ A ’ = vooral leerkrachtgestuurd </li></ul><ul><li>2 x ‘ B ’ = leerkrachtgestuurd en </li></ul><ul><li>leerlinggestuurd </li></ul><ul><li>2 x ‘ C ’ = vooral leerlinggestuurd </li></ul>
  6. 6. Onderzoeksvragen <ul><li>Ontstaan er verschillende soorten ICT-gebruik (ICT-rijke leerarrangementen) die passen bij de verschillende scholen? </li></ul><ul><li>Wat zijn de effecten van die vormen van ICT-gebruik? </li></ul><ul><li>Effecten op competenties leerkrachten / visie op ict-gebruik </li></ul>
  7. 7. Onderzoek interessant omdat … <ul><li>bood ondersteuning van het proces op elke school: actie-onderzoek (voor scholen zelf) </li></ul><ul><li>levert inzicht in opbrengst aanpak Cumulus (voor APS) </li></ul><ul><li>levert inzicht in effectiviteit van specifieke vormen van ict-gebruik in specifieke context (voor andere scholen) </li></ul><ul><li>wetenschappelijk gezien interessant </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Cumulus sluit aan bij veranderende ideeën over invoering ict: </li></ul><ul><li>Projecten gericht op ict-integratie vallen vaak tegen, omdat ze: </li></ul><ul><li>uitgaan van technische mogelijkheden ('technological push') en niet van meerwaarde van ICT voor leren op school </li></ul><ul><li>onderwijs willen ‘transformeren’: sluiten niet aan bij visie school/leerkrachten </li></ul><ul><li>Cumulus: Vormen van ‘leren met ICT’ ontwikkelen, dicht bij onderwijsconcept school </li></ul><ul><li> Conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik </li></ul>
  9. 9. Cumulus sluit aan bij roep om ‘ evidence ’ : <ul><li>Roep om ‘ evidence ’ voor de meerwaarde van ict gebruik: </li></ul><ul><ul><li>aansluiten bij onderwijsvisie is randvoorwaarde voor effectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>onderzoek effectiviteit leerarrangementen in context </li></ul></ul>
  10. 10. Onderzoeksmethode <ul><li>Casestudies op de 6 scholen </li></ul><ul><li>Vraag 1 </li></ul><ul><li>Verschillende typen ICT-gebruik? </li></ul><ul><li>Beschrijving  Vergelijking </li></ul><ul><ul><li>welke effecten bedoeld? </li></ul></ul><ul><ul><li>welke ICT-middelen? </li></ul></ul><ul><ul><li>welke leeractiviteiten? </li></ul></ul>
  11. 11. Onderzoeksmethode <ul><li>Vraag 2 </li></ul><ul><li>Effecten van specifieke vormen van ICT-gebruik? </li></ul><ul><li>Onderzoek naar 4 werkhypothesen per school </li></ul>observaties interviews leerlingen interviews leerkrachten Interviews begeleiders vragenlijsten logboeken
  12. 12. Voorbeelden werkhypothesen <ul><ul><li>Het gebruik van methodegebonden software op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie leidt binnen een jaar bij onze leerlingen tot een hoger leerrendement, wat resulteert in hogere Cito scores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Door te leren zelf verslag te doen van actuele gebeurtenissen op school en die informatie te verwerken met behulp van ICT wordt het beheersen van de basisvaardigheden die hiervoor nodig zijn voor de leerlingen betekenisvol. </li></ul></ul>
  13. 13. Voorbeelden werkhypothesen <ul><ul><li>Het gebruik van digitale schoolborden levert meer actieve betrokkenheid van leerlingen en een verbeterde motivatie op. </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het gebruik van digitaal beeldmateriaal (m.b.v. bijvoorbeeld active boards, digitale camera’s) kunnen kinderen zich inleven in de leerinhoud, wordt het thema ‘vriendschap’ betekenisvol voor hen, en worden de beoogde leerresultaten bereikt. </li></ul></ul>
  14. 14. Vraag 1 Verschillende typen ICT-gebruik ? Door scholen beoogde effecten: A B C Motivatie/betrokkenheid x x x Leerresultaten x x x Zelfstandig werken x x x Differentiatie x x x
  15. 15. Vraag 1 Verschillende typen ICT-gebruik Door scholen beoogde effecten: A B C Motivatie/betrokkenheid x x x Leerresultaten (nadruk op kennis) x Leerresultaten (nadruk op vaardigheden) x x Zelfstandig werken x x x Differentiatie naar niveau en tempo x Differentiatie naar leerstijl en interesse x x
  16. 16. Vraag 1 Verschillende typen ICT-gebruik ? De gebruikte ict-middelen <ul><li>Verschillende middelen </li></ul><ul><ul><li>Alleen A-scholen: oefen- en toetssoftware </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen B/C-scholen: digitale videocamera; pod-recorder; digitale microscoop </li></ul></ul><ul><li>Zelfde middelen verschillend ingezet </li></ul><ul><ul><li>voorbeeld: digitale schoolbord </li></ul></ul><ul><ul><li>verschil in sturing </li></ul></ul><ul><li>Enkelvoudig (A) vs. meervoudig (B/C) gebruik van middelen </li></ul><ul><ul><li>Variëteit aan ICT-middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe ICT-middelen </li></ul></ul>
  17. 17. Vraag 1 Verschillende typen ICT-gebruik ? De leeractiviteiten <ul><li>Verschil in leerling- en leerkrachtrollen </li></ul><ul><ul><li>A: oefenen, opdrachten maken, instructie </li></ul></ul><ul><ul><li>B/C: onderzoeken, experimenteren, filmpjes maken, presenteren, oefenen op wijze die aansluit bij intelligenties </li></ul></ul><ul><li>Verschil in complexiteit van de activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Afstand tot gangbare aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Mate van voorstructurering </li></ul></ul>
  18. 18. <ul><li>Voorbeelden </li></ul>
  19. 19. Vraag 2 - Effecten Motivatie / betrokkenheid lln <ul><li>Over het algemeen: </li></ul><ul><ul><li>leerlingen zijn enthousiast, </li></ul></ul><ul><ul><li>vooral beeldmateriaal maken of gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>leraren zien vaak positief effect op motivatie </li></ul></ul><ul><ul><li>niet altijd en niet altijd bij alle leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>soms tijdelijk (nieuw, anders) </li></ul></ul><ul><ul><li>leerlingen zelf zijn soms heel genuanceerd </li></ul></ul>
  20. 20. Vraag 2 - Effecten Leerresultaten lln <ul><li>Waarneming leraren, loggegevens, log-boekjes, toetsgegevens, voor- en nameting </li></ul><ul><li>Moeilijk vast te stellen & kleine aantallen! </li></ul><ul><li>Soms geen effect zichtbaar </li></ul><ul><li>Soms wel leereffect op ict-gebied, maar niet op leerdoel (bijv. onderzoekend leren) </li></ul><ul><li>Aanwijzingen (voorbeelden): </li></ul><ul><ul><li>leraren zien verbetering in producten </li></ul></ul><ul><ul><li>leerlingen scoren beter dan verwacht </li></ul></ul>
  21. 21. Is de Cumulus-aanpak effectief? <ul><li>Ja: </li></ul><ul><li>méér en gevarieerder ict-gebruik </li></ul><ul><li>‘ passend’ ict-gebruik </li></ul><ul><li>leraren ervaren het als ‘eigen’ </li></ul><ul><li>genuanceerder beeld over leren met ict </li></ul><ul><li>bijbehorende competentieontwikkeling </li></ul>
  22. 22. Is de Cumulus-aanpak effectief? <ul><li>Maar (aandachtspunten): </li></ul><ul><li>begeleiding ná ontwerpfase blijft nodig </li></ul><ul><li>op onderwijsontwikkeling én op ict </li></ul><ul><li>arrangementen niet ‘cumulatief’ </li></ul><ul><li>projectstatus: effect op lange termijn? </li></ul>

  ×