214 Pagiaatpreventie In Het Onderwijs Just De Leeuwe

504 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

214 Pagiaatpreventie In Het Onderwijs Just De Leeuwe

 1. 1. TU Delft Library Plagiaatpreventie bij de TU Delft Just de Leeuwe, product manager
 2. 2. Plagiaatpreventie TU Delft <ul><li>Plagiaat </li></ul><ul><li>Initiatieven binnen het onderwijs </li></ul><ul><li>Plagiaat wetenschappelijke publicaties </li></ul><ul><li>Best practices & tools </li></ul>
 3. 3. Definition <ul><li>Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, </li></ul><ul><li>beelden, plannen, …) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding </li></ul><ul><ul><li>Katholieke Universiteit Leuven. Red je gezicht, plagieer niet. 2008 URL: www.kuleuven.be/plagiaat/definitie.html . </li></ul></ul>
 4. 4. Plagiaat
 5. 5. Onderwijs-student <ul><li>Middelbare school>kennis vinden, copy & paste, presenteren </li></ul><ul><li>Serieus probleem studenten: onderzoeken Utrecht, Nijmegen </li></ul><ul><li>Instellingsbeleid </li></ul><ul><li>Preventie: voorlichting/bewustwording </li></ul><ul><li>Opleiden studenten/docenten </li></ul><ul><li>Voorkomen: richtlijnen </li></ul><ul><li>Ontdekken: actieve bestrijding-detectieprogramma’s </li></ul><ul><li>Sancties </li></ul><ul><li>Faciliteren </li></ul>
 6. 6. Onderwijs-student <ul><li>Integrale benadering, 1 e jaars studenten </li></ul><ul><li>Neem het mee met informatievaardigheden </li></ul><ul><li>Soorten van wetenschappelijke gebruiken, annotaties, citaties ed </li></ul><ul><li>Juist gebruik bronmateriaal (fair use) vs verboden/sancties </li></ul><ul><li>Bewustzijn, onbekendheid, slordigheid </li></ul><ul><li>Nederlandse student: calculerend/risico nemen </li></ul><ul><li>“ Beat the system” </li></ul>
 7. 7. student <ul><li>“ Het is een kat-en-muisspel. Studenten trachten hun plagiaat te verhullen, en docenten proberen ze te betrappen. Dat lijkt een leuke competitie, zolang tenminste de uitkomst is dat een gevangen muis ten dode is opgeschreven” </li></ul><ul><li>Dap Hartmann, faculteit TBM </li></ul>
 8. 8. Onderwijs-student cultuur <ul><li>Cultuurverschillen </li></ul><ul><li>Faculteiten (taalgevoelige vs conceptuele faculteiten) </li></ul><ul><li>Taalbewustzijn, kennis engels </li></ul><ul><li>15%+ TU buitenlandse komaf </li></ul>
 9. 9. Onderwijs-student gedrag
 10. 10. Studenten communicatie
 11. 11. Studenten TUlib preventief http://www.library.tudelft.nl/tulib            TUlib by TU Delft Library is licenced under Creative Commons Attribution 3.0 NL .
 12. 12. Studenten TUlib preventief
 13. 13. Onderwijs-docenten <ul><li>Belasting, arbeidsintensief proces </li></ul><ul><li>Gradaties in afkeuring </li></ul><ul><li>Kennis over plagiaat, intellectueel eigendom </li></ul><ul><li>Rol van de docent: citaties, annotaties, parafreren </li></ul><ul><li>Uitdragen facultair beleid, sancties </li></ul><ul><li>Opdrachten minder plagiaat gevoelig opstellen: </li></ul><ul><li>Specifieke opdrachten, specifieke elementen, werkstukken gefaseerd inleveren, beter zicht op tot standkoming. </li></ul><ul><li>Voorkom plagiaat uit onwetendheid </li></ul>
 14. 14. Onderwijs docenten <ul><li>Kennis herkomst bronnen: </li></ul><ul><li>analoog materiaal, </li></ul><ul><li>Overname teksten internet, </li></ul><ul><li>kopen teksten internet ( www.scriptie.nl , www.freepapers.com ) </li></ul><ul><li>Plagiaat checks </li></ul><ul><li>Zoekmachines </li></ul><ul><li>Safeassign (integraal onderdeel Bb) </li></ul><ul><li>Matching zoekmachines is beperkt </li></ul><ul><li>Aanpassingen aan tekst </li></ul>
 15. 15. Onderwijs-docenten scholing
 16. 16. Onderwijs docenten <ul><li>Zelf herkennen </li></ul><ul><li>Opmaak (lettertypes, notenapparaat) </li></ul><ul><li>Bibliografie: onduidelijkheden </li></ul><ul><li>Stijlbreuk (verschillende stijlen, afwijkend woordgebruik) </li></ul><ul><li>Niveau (ook ten aanzien van eerder werk) </li></ul>
 17. 17. Onderwijs docenten scholing
 18. 18. Sancties TU Delft <ul><li>Fraude-gevallen (ook vermoedens van fraude) worden altijd gemeld bij de examencommissie . Acties: </li></ul><ul><li>Docent wordt mondeling/schriftelijk gehoord. </li></ul><ul><li>Docent beschrijft fraudegeval in verslag. Je kunt als student ook worden gevraagd om bewijsstukken te leveren die met het verslag worden meegestuurd. Een weigering van de student om bewijsstukken te overleggen wordt vermeld in het verslag. </li></ul><ul><li>Student wordt mondeling en schriftelijk gehoord. De student mag zijn of haar visie bijvoegen. Voor advies en ondersteuning kunnen studenten bij de studieadviseurs terecht. </li></ul><ul><li>De examencommissie kan om aanvullende informatie vragen in een gesprek. </li></ul>
 19. 19. Sancties TU Delft <ul><li>Voorbeelden van uitspraken bij fraude zijn: </li></ul><ul><li>Ja, er is sprake van bewezen fraude/ plagiaat. Dan volgt een straf: minimaal uitsluiting voor het bewuste vak voor de duur van een studiejaar (is dus de herkansing) tot maximaal uitsluiting voor een jaar voor alle vakken aan de TU Delft. </li></ul><ul><li>Er is sprake van niet intentioneel misleiden. Dan volgt een straf die varieert van berisping  tot vervallen verklaren van het bewuste eindcijfer. </li></ul><ul><li>Er is sprake van niet-bewijsbare fraude. Dat wordt bijgeschreven in het persoonlijke dossier van de student bij de studieadviseurs om eventuele recidive te kunnen vaststellen. </li></ul><ul><li>Er is geen sprake van fraude: zaak gesloten. Er wordt ook niets in het dossier van de student opgenomen. </li></ul>
 20. 20. Plagiaat in de wetenschap <ul><li>Plagiaat in de wetenschap is doodzonde </li></ul><ul><li>Refereren en citeren zijn grondslagen wetenschap </li></ul><ul><li>Wetenschap is voortbouwen op eerdere ideeën, </li></ul><ul><li>die zijn niet auteursrechterlijk beschermd maar… morele plicht </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid auteurs </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid redacteuren tijdschriften </li></ul><ul><li>Support Informatiemedewerkers instelling </li></ul>
 21. 21. wetenschap <ul><li>China ontkent plagiaat </li></ul><ul><li>maanfoto </li></ul><ul><li>Chinese autoriteiten ontkennen dat zij hun eerste foto van de maan rechtstreeks hebben overgenomen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Over de echtheid van de onlangs genomen foto is twijfel ontstaan omdat die sterk lijkt op een opname van NASA. </li></ul>
 22. 22. Wetenschap-plagiaat
 23. 23. Wetenschap plagiaat <ul><li>“We do not remove papers from Xplore, even in the most egregious cases of plagiarism.  Rather, we post a Notice of Violation on the first page of the paper as well as in the abstract.  The Notice will inform the reader that the author was found guilty of plagiarism, and will direct them to the original paper…as the correct source for future references.” </li></ul><ul><li>Anthony VenGraitis, IPR Specialist </li></ul><ul><li>IEEE Intellectual Property Rights Office </li></ul>
 24. 24. Wetenschap violation <ul><li>PUBLICATION PRINCIPLES </li></ul><ul><li>Authorship </li></ul><ul><li>“ Authorship credit should be based on a substantial intellectual contribution. It is assumed that all authors have had a significant role in the creation of a manuscript that bears their names. Therefore, the list of authors on an article serves multiple purposes; it indicates who is responsible for the work and to whom questions regarding the work should be addressed. Moreover, the credit implied by authorship is often used as a measure of the contributors’ productivity when they are evaluated for employment, promotions, grants, and prizes. </li></ul>
 25. 25. Wetenschappelijk plagiaat JATIT, 2008 Arens, master thesis, 2003
 26. 26. uitkomst <ul><li>81% match </li></ul><ul><li>Communicatie uitgever </li></ul><ul><li>Uitgever outcast </li></ul><ul><li>Zwarte lijst </li></ul>
 27. 27. Best Practices Copyright portal
 28. 28. Conclusies <ul><li>Bewustwording van plagiaat </li></ul><ul><li>Onderdeel van een omgeving auteurechten/intellectueel eigendom </li></ul><ul><li>Aanbieden hulpmiddelen docenten-studenten </li></ul><ul><li>Richtlijnen en sancties op instellingsniveau </li></ul>

×