Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Optimale aansluiting door een goede overdracht 10 november 2009 Gerard van der Hoorn Projectleider
Agenda <ul><li>Ketens in het onderwijs </li></ul><ul><li>Ambities en doelstelling </li></ul><ul><li>Het Elektronisch Leer...
Ketens in het Onderwijs
Jongeren en gezin
Algemene trend <ul><li>Behoefte aan steeds meer informatie </li></ul><ul><ul><li>Individu </li></ul></ul><ul><ul><li>Inste...
Ketenpartners <ul><li>Onderwijsinstellingen </li></ul><ul><ul><li>Onderwijs (PO, VO, MBO en HO) </li></ul></ul><ul><li>Bes...
Ketenpartners <ul><li>Overheid </li></ul><ul><ul><li>Departement </li></ul></ul><ul><ul><li>IB en Cfi-groep (NUO-organisa...
Doelgroepen DUO Departement Gemeente Werk & Inkomen Jeugdzorg Justitie
Ambities en doelstellingen
Doelstellingen <ul><li>Introductie taal & rekenen </li></ul><ul><li>Passend onderwijs </li></ul><ul><li>Terugdringen van u...
Ambitie <ul><li>Verbeteren van informatie-uitwisseling: </li></ul><ul><ul><li>E-overheid (NORA, DigiD, sectorale bus ….) ...
Sectorarchitectuur OCW
Samenwerkingsverbanden <ul><li>NEN (standaardisatie en normering) </li></ul><ul><li>STUDIELINK (beheer) </li></ul><ul><li>...
Het Elektronisch LeerDossier
Aanleiding <ul><li>Onvoldoende afstemming bij overstappen van vooropleiding naar vervolgopleiding </li></ul><ul><li>Verkee...
Doelstellingen ELD <ul><li>Landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van gewaarborgde leergegevens </li></ul><ul...
Huidige architectuur Leerling Ouder /verzorgende School Informatie Systeem ELD-postkantoor School Informatie Systeem Eindv...
Van concept naar realisatie
Stand van zaken <ul><li>Standaard ELD (actuele versie 1.1  versie 2.0) </li></ul><ul><li>Proof of Concept </li></ul><...
Afspraken met leveranciers <ul><li>PO- en VO-leveranciers </li></ul><ul><li>Één geïntegreerde standaard (DOD en ELD) </li>...
Kwalificatie van leveranciers <ul><li>Kwalificatiecriteria en – proces </li></ul><ul><li>Gekwalificeerde PO-pakketten </li...
Kwalificatie van Instellingen <ul><li>Kwalificatiecriteria en – proces </li></ul><ul><li>Toewerken naar onder toezicht zel...
Ketenpilot <ul><li>Accent 2009- 2010 </li></ul><ul><ul><li>PO-PO, PO-VO, VO-VO en VO-HO </li></ul></ul><ul><li>HOTSPOT-loc...
Proefdraaien in hotspots <ul><li>In de praktijk toetsen van: </li></ul><ul><ul><ul><li>Techniek & Functionaliteit </li></u...
Omdat niets vanzelf gaat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

212 Standaard En Postkantoor Om Leren Door Te Geven, Van der Hoorn, Verheijen, Van Rooijen

1,038 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

212 Standaard En Postkantoor Om Leren Door Te Geven, Van der Hoorn, Verheijen, Van Rooijen

 1. 1. Optimale aansluiting door een goede overdracht 10 november 2009 Gerard van der Hoorn Projectleider
 2. 2. Agenda <ul><li>Ketens in het onderwijs </li></ul><ul><li>Ambities en doelstelling </li></ul><ul><li>Het Elektronisch LeerDossier </li></ul><ul><li>Van concept naar realisatie </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul>
 3. 3. Ketens in het Onderwijs
 4. 4. Jongeren en gezin
 5. 5. Algemene trend <ul><li>Behoefte aan steeds meer informatie </li></ul><ul><ul><li>Individu </li></ul></ul><ul><ul><li>Instelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector </li></ul></ul><ul><ul><li>Intersectoraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Landelijk </li></ul></ul><ul><li>Toenemend aantal doelgroepen </li></ul><ul><li>Tempo van verandering neemt toe </li></ul><ul><li>Dreigende “Informatiedialecten” </li></ul>
 6. 6. Ketenpartners <ul><li>Onderwijsinstellingen </li></ul><ul><ul><li>Onderwijs (PO, VO, MBO en HO) </li></ul></ul><ul><li>Bestuurlijke overleg organen </li></ul><ul><ul><li>Plaatsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvaldetectie </li></ul></ul><ul><li>Passend onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Zorgadvies teams </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugdzorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspectie </li></ul></ul>
 7. 7. Ketenpartners <ul><li>Overheid </li></ul><ul><ul><li>Departement </li></ul></ul><ul><ul><li>IB en Cfi-groep (NUO-organisatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspectie </li></ul></ul><ul><ul><li>ICTU en GBO-overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>NORA waaronder basisregisters zoals GBA </li></ul></ul><ul><li>CWI </li></ul><ul><ul><li>Afstemming en plaatsing arbeidsmarkt </li></ul></ul><ul><li>Leveranciers & Gebruikersgroepen </li></ul><ul><ul><li>School Informatie Systemen </li></ul></ul>
 8. 8. Doelgroepen DUO Departement Gemeente Werk & Inkomen Jeugdzorg Justitie
 9. 9. Ambities en doelstellingen
 10. 10. Doelstellingen <ul><li>Introductie taal & rekenen </li></ul><ul><li>Passend onderwijs </li></ul><ul><li>Terugdringen van uitval </li></ul><ul><li>Stimuleren van talent </li></ul><ul><li>E-Portfolio </li></ul><ul><li>Plaatsen van leerlingen en studenten </li></ul><ul><li>Doorlopende leerlijn: ELD </li></ul>
 11. 11. Ambitie <ul><li>Verbeteren van informatie-uitwisseling: </li></ul><ul><ul><li>E-overheid (NORA, DigiD, sectorale bus ….) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ander sectoren (Gemeenten, jeugdzorg….) </li></ul></ul><ul><ul><li>(Inter-)nationale standaardisatie (IMS/LIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beveiliging (DigiD, digitale handtekening,….) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inrichten van schakelpunten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eenmalig uitvragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meervoudig gebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>één-loket gedachte richting scholen en deelnemers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gezamenlijk gebruik basisregistraties </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Sectorarchitectuur OCW
 13. 13. Samenwerkingsverbanden <ul><li>NEN (standaardisatie en normering) </li></ul><ul><li>STUDIELINK (beheer) </li></ul><ul><li>PGN-po (ketenpilot en beheer) </li></ul><ul><li>Vereniging DoD (integratiestandaard) </li></ul><ul><ul><li>GBO-ITCU (NORA) </li></ul></ul><ul><ul><li>DUO/Kennisnet (semantische harmonisatie) </li></ul></ul><ul><li>Gemeenten en regionale initiatieven </li></ul>
 14. 14. Het Elektronisch LeerDossier
 15. 15. Aanleiding <ul><li>Onvoldoende afstemming bij overstappen van vooropleiding naar vervolgopleiding </li></ul><ul><li>Verkeerde studierichting en/of inefficiënte begeleiding </li></ul><ul><li>Niet tijdig onderkennen van talent en uitval </li></ul><ul><li>Handmatig invoeren, nabellen en/of faxen </li></ul>
 16. 16. Doelstellingen ELD <ul><li>Landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van gewaarborgde leergegevens </li></ul><ul><li>Efficiëntere overdracht van leergegevens tussen onderwijsinstellingen </li></ul><ul><li>Belangrijke ondersteuning voor doorlopende leerlijnen in het onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Voorkomen van uitval </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleren van talent </li></ul></ul>
 17. 17. Huidige architectuur Leerling Ouder /verzorgende School Informatie Systeem ELD-postkantoor School Informatie Systeem Eindverantwoordelijke “ zendende” School Eindverantwoordelijke “ ontvangende” School
 18. 18. Van concept naar realisatie
 19. 19. Stand van zaken <ul><li>Standaard ELD (actuele versie 1.1  versie 2.0) </li></ul><ul><li>Proof of Concept </li></ul><ul><ul><li>Oplevering Postkantoor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testomgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proeftuinomgeving voor scholen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productieomgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Demonstratie Nieuwe Kerk ( 4 november 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketenpilot (2008-2011) </li></ul></ul>
 20. 20. Afspraken met leveranciers <ul><li>PO- en VO-leveranciers </li></ul><ul><li>Één geïntegreerde standaard (DOD en ELD) </li></ul><ul><li>Vóór 1 maart 2010 </li></ul><ul><ul><li>voldoen aan kwalificatiecriteria en op </li></ul></ul><ul><ul><li>Operationeel op minimaal 1 onderwijsinstelling </li></ul></ul><ul><li>In 2010 beschikbaar voor alle klanten </li></ul>
 21. 21. Kwalificatie van leveranciers <ul><li>Kwalificatiecriteria en – proces </li></ul><ul><li>Gekwalificeerde PO-pakketten </li></ul><ul><ul><li>PARNASYS </li></ul></ul><ul><ul><li>ESIS </li></ul></ul><ul><ul><li>DOTCOMSCHOOL </li></ul></ul><ul><li>Gekwalificeerde VO-pakketten </li></ul><ul><ul><li>@VO / VOCUS </li></ul></ul>
 22. 22. Kwalificatie van Instellingen <ul><li>Kwalificatiecriteria en – proces </li></ul><ul><li>Toewerken naar onder toezicht zelfkwalificatie </li></ul><ul><li>1 e Gekwalificeerde onderwijsinstelling: </li></ul><ul><ul><li>C.S. de Hoven in Gorinchem </li></ul></ul>
 23. 23. Ketenpilot <ul><li>Accent 2009- 2010 </li></ul><ul><ul><li>PO-PO, PO-VO, VO-VO en VO-HO </li></ul></ul><ul><li>HOTSPOT-locaties: </li></ul><ul><ul><li>Deventer, Gorinchem en Enschede </li></ul></ul><ul><ul><li>Weert en Mijnstreek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bollenstreek </li></ul></ul><ul><ul><li>Breda (AVANS Hoge School) </li></ul></ul>
 24. 24. Proefdraaien in hotspots <ul><li>In de praktijk toetsen van: </li></ul><ul><ul><ul><li>Techniek & Functionaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Documentatie, procedures en tools </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Helddesk en supportteam </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Administratieve voorbereiding en verwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitrol van de standaard vanuit diverse hotspots in het land </li></ul></ul>
 25. 25. Omdat niets vanzelf gaat

×