Wat is de meerwaarde van educatieve e-books? - Pim Slot - OWD13

589 views

Published on

Sessieronde 2
Zaal: Goudriaan l
Titel Wat is de meerwaarde van educatieve e-books? Good practice van Plymouth University
Sprekers: Phil Gee (Plymouth University), Winny van Rijswijk (CB), Pim Slot (SURFmarket)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat is de meerwaarde van educatieve e-books? - Pim Slot - OWD13

  1. 1. Digitale studieboeken voor het Nederlandse hoger onderwijs 24 september 2013
  2. 2. Studieboekenmarkt keerpunt Folio studieboeken 2013 2015 Digitale studieboeken
  3. 3. Pilot gebruik digitale studieboeken • 3 hogescholen • Doel: vraag en aanbod bij elkaar krijgen – Verkrijgen van inzicht in wensen van instellingen, docenten en studenten – Functionele wensen gebruiksplatforms (zoals Bookshelf) – Mede bijdragen aan groei aanbod digitale titels • Speciale SURFspot Bookstore, gekoppeld aan Bookshelf.
  4. 4. SURFspot Bookstore
  5. 5. Waarom doet SURFmarket mee? In het licht van de missie en activiteiten een logische stap! Namens de instellingen (voor en door het hoger onderwijs) Behoefte van instelling, docent en student is leidend: vraaggestuurde focus!
  6. 6. Wat willen wij de komende tijd graag? • Docenten en studenten enthousiast krijgen voor de mogelijkheden van digitale leerboeken • Digitalisering van het aanbod versneld wordt doorgezet • Uitbreiding van het aantal hogescholen en opleidingen dat gebruik maakt van dit aanbod
  7. 7. Samen met de instellingen… • Experimenteren en inzicht creëren in de mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v beschikbaarheid en inzet van digitale leerboeken. • Gezamenlijk een leverplatform doorontwikkelen met gewenste content, conform gebruikerswensen van de docent. • docent in de gelegenheid stellen om didactische inbedding te kunnen inregelen (lesvorm, wijze van leren) • gezamenlijk met instellingen een programma realiseren om nieuwe mogelijkheden te verkennen, te delen en er samen in op te trekken. • Samen met instellingen de standpunten richting aanbieders bepalen en er gezamenlijk actie op ondernemen.

×