Tablets in de school - Sabine Peterink - OWD13

1,294 views

Published on

Sessieronde 3
Zaal: Penn ll
Titel: Tablets in de school
Spreker: Sabine Peterink

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tablets in de school - Sabine Peterink - OWD13

 1. 1. Tablets in de school Aarzelende start, maar veelbelovend Sabine Peterink
 2. 2. ICT in Nederlands onderwijs • Digitale schoolborden in alle scholen • Meer dan 70% van de leerlingen heeft een device (smartphone, laptop, tablet) • Toename digitale leermiddelen, aangeboden door uitgevers of door leraren zelf ontwikkeld of gevonden • Onderwijs als groeimarkt
 3. 3. Maatschappelijke discussie barstte los!
 4. 4. Inventarisatie naar het gebruik van tablets • 14 scholen: 8 primair onderwijs en 6 voortgezet onderwijs • Interviews bij leiding/directie en docenten • Periode september – oktober 2013
 5. 5. Eerste snelle indruk • Scholen staan aan het begin: niet meer dan 1-2 jaar ervaring • Draagvlak is groot • Verschillen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs • Vele financieringsmogelijkheden • (Nog) geen zicht op leerrendement
 6. 6. Vier in balans
 7. 7. Visie • Redenen voor invoering verschillen: budget (verwachting dat inzet tablets leidt tot lagere kosten) aansluiting leefwereld kinderen adaptief werken flexibiliteit minder slepen met boeken differentiatie in werkvormen en lessen concurrentiepositie • Vaak geen duidelijk omschreven visie • Weinig verschil in houding en opvatting leiding en docenten
 8. 8. Implementatie • Gefaseerde invoering • Niet alle leerlingen krijgen tablets: verschillen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs • Pilots en experimenten • Voorbereiding en draagvlak
 9. 9. Deskundigheid • Veel aandacht voor betrokkenheid en professionalisering docenten • Start met betrokken docenten • Nieuwe rol van docenten: coaching van leerlingen
 10. 10. Inhoud en toepassingen • Verschillende opvattingen over beschikbaar digitaal leermateriaal en apps: te veel, te weinig, te duur, bruikbaarheid • Op maat – gepersonaliseerd werken • Betere manieren van instructie, monitoren en bijsturen • Inzet in traditioneel tot vernieuwend onderwijs!
 11. 11. Infrastructuur • Motieven voor keuze tablets: handzaam, flexibel, licht, mobiel, snel, gebruiksvriendelijk, lange accuduur, snelle opstart • Scholen voor voortgezet onderwijs hebben hun ict-infrastructuur beter voor elkaar dan basisscholen • Goede infrastructuur is noodzakelijk voor succes
 12. 12. Kosten en baten • Bijna altijd vooraf kosten-batenanalyse: kosten tablets, verzekeringen, onderhoud netwerk, reparaties • Verschillende manieren van bekostiging: reservering, leermiddelenfonds, bijdrage ouders, bruikleen • Verwachting dat invoering leidt tot kostenbesparing
 13. 13. Rendement • Motivatie van leerlingen stijgt, ook van docenten! • Veelbelovende mogelijkheden voor differentiatie en feedback • (Nog) geen effect op leerprestaties….
 14. 14. Pleidooi traject vier in balans
 15. 15. Vervolg Kennisnet • Inzet op scherpe formulering visie, doelstellingen, weg ernaartoe en check resultaten • Ondersteuning in keuzeproces • Informatie en tips op www.kennisnet.nl • Mogelijk onderzoek naar rendement
 16. 16. Bedankt voor uw aandacht! Sabine Peterink – adviseur e-mail: s.peterink@kennisnet.nl Kennisnet.nl

×