Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tablets in de school- Sabine Peterink- OWD13

1,058 views

Published on

Sessieronde 3 (14.00-14.45)
Sprekers : Sabine Peterink (Kennisnet)
Locatie : Penn II
Omschrijving : Het inzetten van tablets in de klas blijft de gemoederen bezighouden. Kennisnet heeft onderzocht hoe en vooral met welke visie tablets in de school worden gebruikt. In deze sessie een presentatie van de eerste resultaten uit het onderzoek.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tablets in de school- Sabine Peterink- OWD13

 1. 1. Tablets in de school Aarzelende start, maar veelbelovend Sabine Peterink
 2. 2. ICT in Nederlands onderwijs • Digitale schoolborden in alle scholen • Meer dan 70% van de leerlingen heeft een device (smartphone, laptop, tablet) • Toename digitale leermiddelen, aangeboden door uitgevers of door leraren zelf ontwikkeld of gevonden • Onderwijs als groeimarkt
 3. 3. Maatschappelijke discussie barstte los!
 4. 4. Inventarisatie naar het gebruik van tablets • 14 scholen: 8 primair onderwijs en 6 voortgezet onderwijs • Interviews bij leiding/directie en docenten • Periode september – oktober 2013
 5. 5. Eerste snelle indruk • Scholen staan aan het begin: niet meer dan 1-2 jaar ervaring • Draagvlak is groot • Verschillen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs • Vele financieringsmogelijkheden • (Nog) geen zicht op leerrendement
 6. 6. Vier in balans
 7. 7. Visie • Redenen voor invoering verschillen: budget (verwachting dat inzet tablets leidt tot lagere kosten) aansluiting leefwereld kinderen adaptief werken flexibiliteit minder slepen met boeken differentiatie in werkvormen en lessen concurrentiepositie • Vaak geen duidelijk omschreven visie • Weinig verschil in houding en opvatting leiding en docenten
 8. 8. Implementatie • Gefaseerde invoering • Niet alle leerlingen krijgen tablets: verschillen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs • Pilots en experimenten • Voorbereiding en draagvlak
 9. 9. Deskundigheid • Veel aandacht voor betrokkenheid en professionalisering docenten • Start met betrokken docenten • Nieuwe rol van docenten: coaching van leerlingen
 10. 10. Inhoud en toepassingen • Verschillende opvattingen over beschikbaar digitaal leermateriaal en apps: te veel, te weinig, te duur, bruikbaarheid • Op maat – gepersonaliseerd werken • Betere manieren van instructie, monitoren en bijsturen • Inzet in traditioneel tot vernieuwend onderwijs!
 11. 11. Infrastructuur • Motieven voor keuze tablets: handzaam, flexibel, licht, mobiel, snel, gebruiksvriendelijk, lange accuduur, snelle opstart • Scholen voor voortgezet onderwijs hebben hun ict-infrastructuur beter voor elkaar dan basisscholen • Goede infrastructuur is noodzakelijk voor succes
 12. 12. Kosten en baten • Bijna altijd vooraf kosten-batenanalyse: kosten tablets, verzekeringen, onderhoud netwerk, reparaties • Verschillende manieren van bekostiging: reservering, leermiddelenfonds, bijdrage ouders, bruikleen • Verwachting dat invoering leidt tot kostenbesparing
 13. 13. Rendement • Motivatie van leerlingen stijgt, ook van docenten! • Veelbelovende mogelijkheden voor differentiatie en feedback • (Nog) geen effect op leerprestaties….
 14. 14. Pleidooi traject vier in balans
 15. 15. Vervolg Kennisnet • Inzet op scherpe formulering visie, doelstellingen, weg ernaartoe en check resultaten • Ondersteuning in keuzeproces • Informatie en tips op www.kennisnet.nl • Mogelijk onderzoek naar rendement
 16. 16. Bedankt voor uw aandacht! Sabine Peterink – adviseur e-mail: s.peterink@kennisnet.nl Kennisnet.nl

×