Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutzer et al.- OWD13

620 views

Published on

Sessieronde 2 (12.15-13.00)
Sprekers : Remco Pijpers (Mijn Kind Online), Paulien Kreutzer (Now It's Our Time), Nina Hoek van Dijke (Now It's Our Time), Marjolein Hooiveld - De Jong (Now It's Our Time)
Locatie : Goudriaan II
Omschrijving : In deze interactieve sessie ontdekt u hoe waardevol de meningen en ideeën van kinderen en jongeren zijn als u onderwijs (meer) wil laten aansluiten op hun ontwikkeling en belevingswereld. En op welke manier u dit zelf kunt doen op uw school of binnen uw organisatie. Er worden twee actuele cases behandeld door Now It's Our Time en Mijn Kind Online. We gaan in op vragen als Wat vinden kinderen belangrijk aan een leraar? En hoe leren we in het jaar 2025, met behulp van internet?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutzer et al.- OWD13

 1. 1. OP EXPEDITIE MET! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 2. 2. Onderwijsdagen 13 november!
 3. 3. Onze visie! De meningen en ideeën van ! kinderen en jongeren zijn waardevol ! als u onderwijs (meer) wil laten ! aansluiten op hun ontwikkeling ! en belevingswereld. ! ! Op welke manier u dit zelf kunt doen ! op uw school of binnen uw ! organisatie?! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 4. 4. WIE ZIJN WIJ?!     ! ! Marjolein de Jong ! ! Nina Hoek van Dijke! Paulien Kreutzer ! ! Gedreven door onze passie voor kinderen en jongeren:! ! SAMEN: Crowdresearch & Co-creatie! BELEVING: Inlevingsonderzoek & Expeditief onderzoek !     13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online    
 5. 5. OP EXPEDITIE!
 6. 6. HOE  DRAGEN  SOCIALE  MEDIA  BIJ  AAN  HET     LEREN  BIJ  10-­‐  TOT  18-­‐JARIGEN?      
 7. 7. •  •  •  •      ‘de’  sociale-­‐mediagenera>e   bestaat  niet   Verschillen  tussen  jongens  en  meisjes   Verschillen  qua  leeCijd   Verschillen  in  opleidingsniveau   Verschillen  in  gezinnen  
 8. 8. Echte  vernieuwing   •  Video  is  overal  en  al>jd  toegankelijk:  flip  the  classroom,  leerlingen  >ppen  elkaar  over   docenten  die  beter  uitleggen   •  Ze  vinden  informa>e  over  hobby’s  en                interesses  buiten  hun  eigen  sociale              omgeving.  Je  hoeC  niet  meer  iemand  te              kennen  die  gitaar  kan  spelen   •  Leerlingen  uploaden  en  publiceren  zelf     •  Ze  ondersteunen  elkaar  ac>ef  bij  het  maken              van  huiswerk  via  sociale  media.  WhatsApp                is  zeer  populair        
 9. 9. Sociale  media  geen  must   Hoe  populair  sociale  media  ook  zijn,  ze  zijn  geen  voorwaarde  voor  geslaagde  kennis-­‐   overdracht.  13  procent  van  de  leerlingen  vindt  het  belangrijk  dat  een  docent  sociale                   media  gebruikt.  Veel  belangrijker:  dat  een  leraar  goed  kan  uitleggen  (83  procent)    
 10. 10. We need contact! ! Wij zien geen brede maar wel ! een diepe kloof tussen volwassenen en kinderen. ! ! Echt contact essentieel à ga in gesprek met kinderen over wat zij belangrijk vinden!!     13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 11. 11. Keuzes, keuzes!! Kinderen hebben vandaag de dag enorm veel keuzes;! ! •  vroeg geleerd dingen van verschillende kanten te bekijken! •  generatie Z luistert goed en heeft aandacht voor andere ! meningen! ! •  moeilijk kiezen en lastig een stelling in te nemen! •  verwachtingen zijn vaak te hoog ! •  kinderen hebben volwassen nodig voor kaders en ! contexten!     13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 12. 12. Onderwijs! •  •  •  •  •  Generatie Z leert het liefst op school! Niet hip, maar uitdagend!! Populaire vakken zijn creatieve vakken.! Behoefte aan lessen over ICT vaardigheden! ! School is meer dan een leeromgeving; het is ook een ! sociale ontmoetingsplek! •  Het onderwijs moet praktischer. Meer doen, meer context;! •  Niet te vroeg beginnen. Uitslapen helpt om je te concentreren!! •  Geen robots, maar leraren!! ! ! ! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 13. 13. Vraag!   Geef antwoord op de vraag vanuit kinderen: ! ! ! ! ! Wat vinden kinderen (PO/VO) belangrijk aan een leraar? ! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 14. 14. Antwoord! •  Leraren moeten positief voor de klas staan.! •  Je moet je kunnen verplaatsen in je doelgroep.! •  Er moet persoonlijke aandacht voor leerlingen zijn.! •  Leraren moeten zich net als leerlingen houden aan regels.! •  Meer als mentor, in plaats van als wiskundeleraar. ! ! •  Een mentor aan wie je dingen kunt vertellen. ! •  Een les moet je met humor geven.! •  Meer praktisch lesgeven. ! ! ! Ook vinden ze dat leraren strenger opgeleid moeten worden, meer praktijk moeten krijgen, en zich meer zouden moeten inleven in leerlingen.! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 15. 15.    
 16. 16. Vraag!   Geef antwoord op de vraag vanuit kinderen:! ! Wat wordt de rol van internet op school volgens kinderen?! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 17. 17.    
 18. 18.    
 19. 19.    
 20. 20.    
 21. 21.    
 22. 22. OP EXPEDITIE! Nieuwsgierig naar wat wij nog meer hebben geleerd tijdens onze expeditie?! ! Download vanaf volgende week de digitale publicatie via! ! www.kennisnet.nl/ leerlingfeedback ! 13-­‐11-­‐13   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online  
 23. 23. CONTACT! ! 13-­‐11-­‐13   Now Itʼs Our Time! ! Nina Hoek van Dijke! Paulien Kreutzer! Marjolein de Jong! ! info@nowitsourtime.nl! @nowitsourtime! www.facebook.com/NowItsOurTime! ! Mijn Kind Online! ! Remco Pijpers! informatie@mijnkindonline.nl!   Now  It’s  Our  Time  &  Mijn  Kind  Online      

×