Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel

1,654 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel

 1. 1. Digitaal feedback geven met TurnitinKwaliteits- en tijdswinst - two sides of the same coin Patris van Boxel (VU) & Sumit Mehra (UU/HvA)
 2. 2. Inhoud  Belang van (tussentijdse) feedback  Uitdagingen mbt feedback geven en krijgen  Potentieel van digitale feedback tools  Demonstratie Turnitin  SCALA: effecten en waardering van inzet  Pilot resultaten HvA  Conclusies en vooruitblik
 3. 3. Rol van (tussentijdse) feedback Regelmatige en tijdige feedback essentieel voor bijsturen leerproces  Betere eindproducten  Beter inzicht in voortgang  Brugfunctie tussen huidig en gewenst resultaat (‘feedforward’)  Betere tentamenvoorbereiding ‘The Power of Feedback’ - Hattie & Timperley (2007)
 4. 4. Toenemende eisen aan feedback  Vertaalt zich in richtlijnen mbt:  Focus  Timing  Kwaliteit  Voorbeeld: Richtlijn Bacheloronderwijs VU Er wordt zo frequent en vroegtijdig mogelijk getoetst. Hiertoe is er uiterlijk halverwege het vak een deeltoetsmoment waarop de docent de vorderingen van de student evalueert en aan hem of haar kenbaar maakt. Daarnaast wordt elk vak afgerond met een laatste deeltoets. Per vak wordt het gewicht van de deeltoetsen vooraf bepaald. Op basis daarvan wordt de eindbeoordeling vastgesteld.
 5. 5. Feedback geven Uitdagingen voor de docent  Tijdsintensief / pieken in werklast  Snelleturnaround  Grote studentaantallen  Inefficiënte workflows  Inzamelen, opslag & distributie werkstukken  Vaak dezelfde feedback formuleren
 6. 6. Feedback krijgen Uitdagingen voor de student  Is feedback  leesbaar?  begrijpelijk?  (nog) bruikbaar?  voldoende?  gearchiveerd?
 7. 7. Groei digitale feedbacktools  Dedicated ‘marking’ tools  Turnitin (GradeMark), Markin, Waypoint,..  DLO’s breiden feedback functies uit  E.g basic rubrics in Blackboard, Moodle en Sakai  Integratie marking tools met DLO  E.g Turnitin+Blackboard & Lightwork+Moodle  Heinrich & Milne (2012)  Welch (2012)
 8. 8. Voordelen dedicated software  Logistiek  Centraalbeheer van opdrachten  Minder papieren rompslomp (‘green grading’)  Inhoudelijk  Opslag/ hergebruik veel voorkomende feedback  Samen ontwikkelen / delen van feedback  Neveneffect: vereist explicitering feedbackcriteria
 9. 9. Digitale feedbacktool: Turnitin Grade Mark • Digitaal nakijken (docent) Peer Mark • Peer review (student) Originality Report • Plagiaatdetectie
 10. 10. Demo Grademark
 11. 11. SCALA project (2012-2014)  ‘SCaffolding Assessment for LeArning’  Tender Toetsing en Toetsgestuurd Leren  Inzet digitale middelen bij beoordelen en feedback geven op schriftelijke producten  Doelstellingen  Reductietijdsinvestering door docent  Verbeteren kwaliteit en tijdigheid van feedback
 12. 12. SCALA project plan  Scholing van 80 docenten  Uitvoering 28 pilots  Evaluatie / effectmeting  Deliverables  Good practices digitaal feedback geven  Feedback ‘componenten’ (rubrics, qm sets,..)  Begeleidingsmodel peer feedback  Scholingsmateriaal voor docenten en ontwikkelaars
 13. 13. SCALA evaluatie  Studenten  Kwaliteit feedback: tijdigheid, bruikbaarheid, duidelijkheid  Digitale feedbackwijze  Docenten  Efficiency doelstelling behaald?  Digitale feedback wijze  Lessons learnt  Ontwikkelaars  Tijdsinvestering; implementatie
 14. 14. Pilots bij HvA (2011-2012)  1ste jaars project bij Toegepaste Psychologie (Djoeke Cals)  Onderzoeksverslag in 5 deelopdrachten  Groepsproduct  5 docenten / 150 studenten  2de jaars project HBO-Rechten (Figen Yaka)  Adviesrapport  Groepsproduct  7 docenten / 200 studenten
 15. 15. Aanpak  Presentaties MT/examencommissie  Projectteam  Circa 5 werksessies voor ontwikkelen feedback + rubrics  Trainingsuurtje/ handleiding Turnitin voor docenten  Lopende ondersteuning (coördinator)  Evaluatie (vragenlijsten + panelgesprek)
 16. 16. Opbrengsten Toegepaste Psychologie: HBO-Rechten:  5 Rubrics met 22  Rubric met 14 criteria op een 4- beoordelingscriteria op 5- puntschaal puntschaal (70 individuele niveaubeschrijvingen)  94 herbruikbare feedback opmerkingen  43 herbruikbare feedback verdeeld in 5 sets opmerkingen (Quickmarks) (Quickmarks)
 17. 17. 19
 18. 18. TP studenten over TII (n=100)  Vonden het makkelijk om de opdrachten in te leveren (77% vs 4%)  kregen snel feedback (85% vs 2%),  duidelijke feedback (75% vs 9%) en  Leerzame feedback (87% vs 4%) die ze gemiddeld het rapportcijfer 7,8 gaven  De studenten beoorde de feedback met een 7,8.  80% van de studenten wilde vaker feedback op deze manier
 19. 19. Docenten over Quickmarks “..geeft een goede leidraad om na te kijken” “ik mis minder” “nu weet ik zeker dat ik de hele lijn pak en dat het niet afhankelijk is van mijn aandacht...” “ik ben meer feedback gaan geven”
 20. 20. Docenten over Quickmarks “..ik had ietjes tijdswinst” “het is vooral betere feedback” “laat ik het zo zeggen, als ik deze hoeveelheid feedback zou geven op papier, dan was ik er 2x zo lang mee bezig”
 21. 21. Docenten over Rubrics “...ik vind het fijn om het *cijfer+ hard te maken, maar ook om het overzicht te hebben” “...het komt niet aan bij studenten” “...ik vraag me af of het niet overbodig is..”
 22. 22. Conclusies & lessons learnt HvA pilots  (eenmalige) investering van feedback  Kwaliteitswinst vs tijdswinst  Geringe leercurve  Veel draagvlak & enthousiasme > olievlek werking  Betere communicatie naar studenten (groepsproducten)  Balans tussen volledigheid & hanteerbaarheid Quickmarks  Betere uitwerking / meer onderbouwing van Rubrics
 23. 23. Algemene conclusies  Feedback tools zoals GradeMark faciliteren tijdige, persoonlijke, informatie-rijke feedback  DLOintegratie zorgt voor verdere optimalisering van online studentbegeleiding  Potentie voor werkdruk verlaging en tijdswinst door efficienter beheer en door hergebruik van feedback  SCALA brengt dit potentieel in kaart
 24. 24. Meer informatie  SCALA project leden  Sumit Mehra – UU/HvA (s.mehra@uu.nl)  Patris van Boxel – VU (p.van.boxel@vu.nl)  Sanne Gratama van Andel (projectleider, UU) (r.gratamavanandel@uu.nl)  Turnitin  www.turnitin.com  Interactieve tutorial GradeMark  Linked in group

×