Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Waar gaat het heen met de digitale   leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO       #DLWO http://www....
Onderwijs@DLWO            #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studen...
Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends  – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Informatiemanagement  – “...
Info:• Presentator: Wilco te Winkel• Email: tewinkel@fsw.eur.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo        ...
Veranderen! Maar waarom?Starten vanuit strategie van het bedrijf       Maar welke?             Business ...
Business Strategie
Analyse Strategie OCW, HBO & WOKwalitatieve en kwantitatieve analyse1. Strategische agenda OCW  inclusief hoofdlijnenakko...
Resultaten    Strategie           Analyse StrategieHoger Onderwijs Nederland     Hoger Onderwijs Nederla...
Strategie                                Hoger Onderwijs Nederland        Kwalitatie...
Strategie                                                Hoger Onderwijs Ne...
Analyse Strategie                           Hoger Onderwijs Nederland     Kwantitatieve An...
Analyse Strategie                    Hoger Onderwijs NederlandKwantitatieve Analyse          ...
Analyse Strategie                    Hoger Onderwijs NederlandKwantitatieve Analyse          ...
Analyse Strategie                         Hoger Onderwijs Nederland    Kwantitatieve Analyse  ...
Analyse Strategie                      Hoger Onderwijs Nederland  Kwantitatieve Analyse      ...
Analyse Strategie                              Hoger Onderwijs Nederland      Kwantitati...
Info:Presentator: Wilco te Winkel  tewinkel@fsw.eur.nl  Meer info Strategiehttp://www.strategie-ho.nl   Meer over D...
Ingezoomd op thema’s•  Strategie & trends   – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel•  Gebruikersbehoefte ...
De DLWO en wensen van de gebruiker           Visie van en op de gebruiker
sweetbabyc@hotmail.com
Visie van de gebruiker: student• Beperkte definitie van de DLWO• Functionaliteit en gebruikersgemak• Persoonlijke leeromge...
flexibel en uniek    gedecentraliseerd    collectief en omvangrijkVisie van en op de gebruiker
Students’ Voices I onderzoek – Wijngaards et al (2009)http://goo.gl/yxuH4
Visie van de gebruiker: student• Verschillen in gebruik: netgeneratie debat• Gebruikersgroepen (van den Beemt, 2009) –  ...
Visie van de gebruiker: docent• Communicatie en gebruik ELO = traditioneel• De ICT-omgeving moet werken!• Inzet van ICT: ...
Visie op de gebruiker• Prosumers: maar verschillende gebruikersgroepen met een eigen profiel• PLE + cloud + BYOD• Enable ...
DLWO is een leerlandschap• Verschillende benaderingen van onderwijs – student centraal onderwijs – meer samenwerking tus...
DLWO is een leerlandschap• Flexibiliteit van DLWO: – kernomgeving – flexibele omgeving – just-in-time omgeving     ...
Locus of controluit Students’ Voices II onderzoek lectoraat eLearning (2010)http://goo.gl/NfPoJ              ...
Students’ Voice• Medeproducent van leerinhouden• Reflective learners• Actief zoeken naar betekenisvolle verbinding van de...
Info:• Presentator: Jeroen Bottema• Email: jeroen.bottema@inholland.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo    ...
Didactiek@DLWO• Geeft IT ‘beter’ onderwijs?• Onderwijskundig verantwoord?• Onderwijsmodellen? Didactiek is de toepassing ...
Ingezoomd op thema’s•  Strategie & trends   – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel•  Gebruikersbehoefte ...
Leren&Lesgeven@DLWO
IT: Waarom ook weer?• Administratie vereenvoudigen• Studentverwachtingen• Beroepspraktijk -> generieke toepassingen en sp...
Leren&Lesgeven@DLWO• Subsitutie – weblecture• Transitie – weblecture & tagging• Transformatie – kennisclip
docenten@DLWOOntwikkeling van docentschap in HO1. Overnemen van collega: expertise presenteren2. Student activiteiten3. Fe...
Professionalisering
docent&onderwijsontwikkeling@DLWO  Match tussen ontwikkeling van:  Vak  Werkvorm (transformatie?)  Docent (professonal...
DLWO ontwikkelingOrganiseren van feedback en beoordeling•  Studenten werken aan producten•  Reviewen producten•  Kwalit...
Info:• Presentator: Chris Blom• Email: blom@wur.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo              ...
Waar gaat het heen met de digitale   leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO       #DLWO http://www....
Onderwijs@DLWO            #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studen...
Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends  – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte  – “ti...
De Business Casein een ruimere context  van overwegingen
Wie ben ik?
Wat en waarom Business CaseBusiness case = zakelijke verantwoording voor verandering          Centrale vragen: ...
Voor wie maak je een Business case?         Goede business case biedt• aan management de juiste basis voor beslui...
Basis voor besluiten managementTwee kernproblemen:1. Expliciteerbaarheid risico’s, kosten en benefits2. Inzicht in impact ...
Processen en functionaliteiten
Basisketen
Primaire, secundaire en tertiaire processen
Uitwerking processen
Projectenportfolio
Info:• Presentator: Hans Ogg• Email: hans@ogg.nuMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo              BU...
Ingezoomd op thema’s•  Strategie & trends   – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel•  Gebruikersbehoefte ...
Disclaimer• Deze presentatie gaat NIET over HOE je onderwijs kunt verbeteren met ICT• Maar WEL over hoe je, gegeven een b...
het sourcing proces           behoefte              triggers: evaluatie              ...
Cloud First in HO.nl• generieke diensten in public cloud               (als het kan en mag)• specifieke dien...
Stel een sourcing strategie op          ORGANISATIE & SOURCING
Volg de gebruiker      ORGANISATIE & SOURCING
Privacy en security•  wet- en regelgeving•  afspraken met leverancier•  controle op naleving•  gegevensclassificatie ...
neem gemotiveerde besluiten      • zorgvuldige afweging      • voor en tegen      • kwalitatief en   ...
pas de organisatie aan        ORGANISATIE & SOURCING
Verander mbv architectuur        ORGANISATIE & SOURCING
Werk zoveel mogelijk samen!• kennisopbouw• onderhandelingspositie (samen staan we sterk)• schaalvoordelen• kostenverlagin...
Meer over cloud:http://www.surf.nl/cloud          ORGANISATIE & SOURCING
Info:• Presentator: Bert van Zomeren• Email: vanzomeren@surf.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo        ...
Waar gaat het heen met de digitale   leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO       #DLWO http://www....
Onderwijs@DLWO            #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studen...
Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends  – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte  – “ti...
Waar gaat het heen met de digitale   leer en werkomgeving?Het dilemma van informatiemanagement   en de externe verant...
Informatiebeheer   Besluit ministerraad        over aanscherping accreditatie                  ...
Informatiebeheer                   Bron cartoon: http://www.alexvankoten.nl/archief.jpg         ...
Informatiebeheer           Informatiebeheer          Bron: http://www.mindz.com/plazas/Surf/book/6_1_I...
Informatiebeheer          Selectielijst hogescholen          Bron:http://www.nationaalarchief.nl/waarde...
Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends  – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte  – “ti...
Waar gaat het heen met de digitale   leer en werkomgeving?     Externe verantwoordingVan soepele regels naar soepele...
Informatiebeheer          Archiveren omdat het moet  •  Archiveren vinden maar weinigen leuk!  •  Bedrijf...
Informatiebeheer          Automatisch archiveren             • Bij voorkeur digitaal en       ...
Informatiebeheer          Zaakgericht werken  • Zaak is “een samenhangende hoeveelheid werk met een   gedefi...
Informatiebeheer    Zaakgericht werken in het onderwijs  • Alle relevantie informatie die tijdens het onderwijsproce...
Info:• Presentator: Maarten van Damme• Email: maarten.van.damme@docfactory.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo ...
Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends  – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte  – “ti...
Wat kunnen je doen!!!• Richt je governance in, spiegel aan elkaar• Focus je op de gebruiker (doet hele zinnige dingen)• O...
Wat gaan wij doen…• 19 december: DLWO SIG DAG• Januari 2013: SURFseminar “Governance DLWO”• Februari 2013; SURFseminar “Z...
Info:• Presentator: Nico Juist/ Harry Renting• Email: juist@surf.nl hrenting@ginnther.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.n...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman, Maarten van Damme, Harry Renting & Nico Juist

1,442 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2012 - 2,3,4 - Drieluik DLWO - Jeroen Bottema, Wilco te Winckel, Chris Blom, Hans Ogg, Bert van Zomeren, Pépé Wildeman, Maarten van Damme, Harry Renting & Nico Juist

 1. 1. Waar gaat het heen met de digitale leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO #DLWO http://www.surf.nl/wikidlwo
 2. 2. Onderwijs@DLWO #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten.’ WTR 2010 Veel aanleidingen tot verandering…..Strategie Bring your own Informatiebeheer Gebruikers Cloud
 3. 3. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Gebruikersbehoefte – Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Pepe Wildeman & Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 4. 4. Info:• Presentator: Wilco te Winkel• Email: tewinkel@fsw.eur.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo Visie van en op de gebruiker
 5. 5. Veranderen! Maar waarom?Starten vanuit strategie van het bedrijf Maar welke? Business Strategie
 6. 6. Business Strategie
 7. 7. Analyse Strategie OCW, HBO & WOKwalitatieve en kwantitatieve analyse1. Strategische agenda OCW inclusief hoofdlijnenakkoorden2. Alle instellingsplannen Universiteiten (13)3. Selectie instellingsplannen Hogescholen (13) Business Strategie
 8. 8. Resultaten Strategie Analyse StrategieHoger Onderwijs Nederland Hoger Onderwijs Nederland 2012 2012 Wilco te Winkel Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Nico Juist Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden Kwalitatieve analyse Kwantitatieve analyse Business Strategie
 9. 9. Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwalitatieve Analyse 2012• Samenvatting strategiedocumenten Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist 1250 pagina’s  10 pagina’s Hogeschool Leiden• 5 thema’s  Onderwijs  Onderzoek  Valorisatie  Bedrijfsvoering  Trends• 55 categorieën  Samenvatting  Bronvemelding  Bronteksten (alleen via website) Business Strategie
 10. 10. Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwalitatieve Analyse 2012 Rendement en uitval Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool LeidenHet kabinet stuurt sterk op het terugdringen van uitval en het verhogen van hetstudierendement. Nominaal studeren moet de regel zijn, niet de uitzondering.Initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van rendement en het verminderen vanuitval zijn: Verbeteren aansluiting, Verbeteren voorlichting, Verbredenbacheloronderwijs, Verbeteren studiebegeleiding, Stellen van toegangseisen,Intensiveren van het onderwijs, Verhogen kwaliteit docenten, Differentiëren inopleidingniveaus, Flexibiliseren van het aanbod, Internationaliseren van het onderwijsen het verhogen van de sociale binding tussen studenten onderling en studenten en deonderwijsinstelling (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) Business Strategie & ICT Trends
 11. 11. Analyse Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwantitatieve Analyse 2012Voor elk strategisch document: Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden• Telling van het aantal woorden per categorie• Lijst met categorieën gerangschikt op aantal woorden (trending topics)• Vergelijking van lijst instellingsplan met branche en overheid Business Strategie
 12. 12. Analyse Strategie Hoger Onderwijs NederlandKwantitatieve Analyse 2012 Meerjarenbeleidsplan Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico JuistAvans Hogeschool 2011-2014 Hogeschool Leiden Business Strategie
 13. 13. Analyse Strategie Hoger Onderwijs NederlandKwantitatieve Analyse 2012 Meerjarenbeleidsplan Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico JuistAvans Hogeschool 2011-2014 Hogeschool Leiden Business Strategie
 14. 14. Analyse Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwantitatieve Analyse 2012 Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden Op basis van alle strategische documentenlijst trending topics HBO, WO, OCW & overall Business Strategie
 15. 15. Analyse Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwantitatieve Analyse 2012Trending topics HBO, WO, OCW & HO Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden Business Strategie
 16. 16. Analyse Strategie Hoger Onderwijs Nederland Kwantitatieve Analyse 2012 Top-10 trending topics Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden Hoger Onderwijs Nederland 2012 Leven Lang Leren en Alumni Regionale samenwerking Internationalisering Onderwijs Kwaliteitszorg Onderwijs Profilering en zwaartepuntvorming Rendement en uitval Externe fondsenwerving onderzoek PersoneelsbeleidSamenwerking met kennisinstellingen Valorisatie Business Strategie
 17. 17. Info:Presentator: Wilco te Winkel tewinkel@fsw.eur.nl Meer info Strategiehttp://www.strategie-ho.nl Meer over DLWOhttp://www.surf.nl/wikidlwo Business Strategie
 18. 18. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Pepe Wildeman & Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 19. 19. De DLWO en wensen van de gebruiker Visie van en op de gebruiker
 20. 20. sweetbabyc@hotmail.com
 21. 21. Visie van de gebruiker: student• Beperkte definitie van de DLWO• Functionaliteit en gebruikersgemak• Persoonlijke leeromgeving Visie van en op de gebruiker
 22. 22. flexibel en uniek gedecentraliseerd collectief en omvangrijkVisie van en op de gebruiker
 23. 23. Students’ Voices I onderzoek – Wijngaards et al (2009)http://goo.gl/yxuH4
 24. 24. Visie van de gebruiker: student• Verschillen in gebruik: netgeneratie debat• Gebruikersgroepen (van den Beemt, 2009) – Traditionalisten - consumeren – Netwerkers - uitwisselen – Gamers - spelen – Producenten – creëren [http://goo.gl/OjHI6] Visie van en op de gebruiker
 25. 25. Visie van de gebruiker: docent• Communicatie en gebruik ELO = traditioneel• De ICT-omgeving moet werken!• Inzet van ICT: – Digiborden – iPad – Afstandsonderwijs• Inzet van ICT gericht op substitutie, minder op transformatie Visie van en op de gebruiker
 26. 26. Visie op de gebruiker• Prosumers: maar verschillende gebruikersgroepen met een eigen profiel• PLE + cloud + BYOD• Enable & empower: niet in stramien willen drukken• Makelaarsfunctie Visie van en op de gebruiker
 27. 27. DLWO is een leerlandschap• Verschillende benaderingen van onderwijs – student centraal onderwijs – meer samenwerking tussen docent en student – meer connectiviteit met andere omgevingen Visie van en op de gebruiker
 28. 28. DLWO is een leerlandschap• Flexibiliteit van DLWO: – kernomgeving – flexibele omgeving – just-in-time omgeving Visie van en op de gebruiker
 29. 29. Locus of controluit Students’ Voices II onderzoek lectoraat eLearning (2010)http://goo.gl/NfPoJ Visie van en op de gebruiker
 30. 30. Students’ Voice• Medeproducent van leerinhouden• Reflective learners• Actief zoeken naar betekenisvolle verbinding van de verschillende leeromgevingen binnen de DLWO Visie van en op de gebruiker
 31. 31. Info:• Presentator: Jeroen Bottema• Email: jeroen.bottema@inholland.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo Visie van en op de gebruiker
 32. 32. Didactiek@DLWO• Geeft IT ‘beter’ onderwijs?• Onderwijskundig verantwoord?• Onderwijsmodellen? Didactiek is de toepassing van de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten
 33. 33. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Pepe Wildeman & Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 34. 34. Leren&Lesgeven@DLWO
 35. 35. IT: Waarom ook weer?• Administratie vereenvoudigen• Studentverwachtingen• Beroepspraktijk -> generieke toepassingen en specifieke tools• Leren en lesgeven verbeteren – Tijd vrijmaken – Andere wijzen van leren en lesgeven.
 36. 36. Leren&Lesgeven@DLWO• Subsitutie – weblecture• Transitie – weblecture & tagging• Transformatie – kennisclip
 37. 37. docenten@DLWOOntwikkeling van docentschap in HO1. Overnemen van collega: expertise presenteren2. Student activiteiten3. Feedback, beoordeling4. Organiseren van feedback en beoordeling, groepen, peers, ....Dus: elke docenten heeft een zone van naasteontwikkeling.
 38. 38. Professionalisering
 39. 39. docent&onderwijsontwikkeling@DLWO Match tussen ontwikkeling van: Vak Werkvorm (transformatie?) Docent (professonaliseren) Tools (DLWO)
 40. 40. DLWO ontwikkelingOrganiseren van feedback en beoordeling• Studenten werken aan producten• Reviewen producten• Kwaliteit van review• Beoordelen (ranking) van producten én van review
 41. 41. Info:• Presentator: Chris Blom• Email: blom@wur.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo DIDACTIEK & DLWO
 42. 42. Waar gaat het heen met de digitale leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO #DLWO http://www.surf.nl/wikidlwo
 43. 43. Onderwijs@DLWO #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten.’ WTR 2010 Veel aanleidingen tot verandering…..Strategie Bring your own Informatiebeheer Gebruikers Cloud
 44. 44. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Pepe Wildeman & Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 45. 45. De Business Casein een ruimere context van overwegingen
 46. 46. Wie ben ik?
 47. 47. Wat en waarom Business CaseBusiness case = zakelijke verantwoording voor verandering Centrale vragen: • Waarom moet het anders? • Wat levert het op? • Wat kost het? • Wat zijn de risicos? • Wanneer is het klaar?
 48. 48. Voor wie maak je een Business case? Goede business case biedt• aan management de juiste basis voor besluiten• aan een projectorganisatie de juiste meetfactoren voor het succes van het project
 49. 49. Basis voor besluiten managementTwee kernproblemen:1. Expliciteerbaarheid risico’s, kosten en benefits2. Inzicht in impact op totale omgeving• Beoordeling in vacuo• One size doesn’t fit all
 50. 50. Processen en functionaliteiten
 51. 51. Basisketen
 52. 52. Primaire, secundaire en tertiaire processen
 53. 53. Uitwerking processen
 54. 54. Projectenportfolio
 55. 55. Info:• Presentator: Hans Ogg• Email: hans@ogg.nuMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo BUSINESSCASE
 56. 56. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Pepe Wildeman & Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 57. 57. Disclaimer• Deze presentatie gaat NIET over HOE je onderwijs kunt verbeteren met ICT• Maar WEL over hoe je, gegeven een bepaalde visie op de inzet van ICT bij onderwijs, voordelen kunt behalen uit een goed uitgevoerd sourcing proces. ORGANISATIE & SOURCING
 58. 58. het sourcing proces behoefte triggers: evaluatie verkenning • nieuwe dienst • contract afloop • ontevredenheidbeheer selectie • geldgebrek • etc. migratie contract ORGANISATIE & SOURCING
 59. 59. Cloud First in HO.nl• generieke diensten in public cloud (als het kan en mag)• specifieke diensten in community cloud (voor ons en door ons)• rest in huis (ook wel private cloud genoemd)• hierover consensus op bestuurlijk niveau ORGANISATIE & SOURCING
 60. 60. Stel een sourcing strategie op ORGANISATIE & SOURCING
 61. 61. Volg de gebruiker ORGANISATIE & SOURCING
 62. 62. Privacy en security• wet- en regelgeving• afspraken met leverancier• controle op naleving• gegevensclassificatie ORGANISATIE & SOURCING
 63. 63. neem gemotiveerde besluiten • zorgvuldige afweging • voor en tegen • kwalitatief en kwantitatief • denk om draagvlak ORGANISATIE & SOURCING
 64. 64. pas de organisatie aan ORGANISATIE & SOURCING
 65. 65. Verander mbv architectuur ORGANISATIE & SOURCING
 66. 66. Werk zoveel mogelijk samen!• kennisopbouw• onderhandelingspositie (samen staan we sterk)• schaalvoordelen• kostenverlaging• standaardisatie overal waar het kan• maatwerk alleen waar het echt moet ORGANISATIE & SOURCING
 67. 67. Meer over cloud:http://www.surf.nl/cloud ORGANISATIE & SOURCING
 68. 68. Info:• Presentator: Bert van Zomeren• Email: vanzomeren@surf.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo ORGANISATIE & SOURCING
 69. 69. Waar gaat het heen met de digitale leer en werkomgeving?OWD 2012, Track: Onderwijs@DLWO #DLWO http://www.surf.nl/wikidlwo
 70. 70. Onderwijs@DLWO #DLWO ‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten.’ WTR 2010 Veel aanleidingen tot verandering…..Strategie Bring your own Informatiebeheer Gebruikers Cloud
 71. 71. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Het dilemma van informatiemanagement en de externe verantwoording” Pepe Wildeman – Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 72. 72. Waar gaat het heen met de digitale leer en werkomgeving?Het dilemma van informatiemanagement en de externe verantwoording Pépé Wildeman pepe.wildeman@inholland.nl
 73. 73. Informatiebeheer Besluit ministerraad over aanscherping accreditatie 3-2-2012 De keuring (accreditatie) van opleidingen wordt strenger en onafhankelijker en de Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de kwaliteit van het hoger onderwijs. Om te voorkomen dat deze werkstukken, zoals scripties, niet meer te achterhalen zijn, worden instellingen verplicht om ze minstens zeven jaar te bewaren. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/02/03/strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs.html
 74. 74. Informatiebeheer Bron cartoon: http://www.alexvankoten.nl/archief.jpg Bron maquette: http://www.nai.nl/content/922623/een_gedurfd_staaltje_cultuurrelativisme
 75. 75. Informatiebeheer Informatiebeheer Bron: http://www.mindz.com/plazas/Surf/book/6_1_Informatie_en_informatiebeheer
 76. 76. Informatiebeheer Selectielijst hogescholen Bron:http://www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten/bsd-universiteiten-1985
 77. 77. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Het dilemma van informatiemanagement en de externe verantwoording” Pepe Wildeman• Externe verantwoording – “Van soepele regels naar soepele archivering”, Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 78. 78. Waar gaat het heen met de digitale leer en werkomgeving? Externe verantwoordingVan soepele regels naar soepele archivering Maarten van Damme Maarten.van.Damme@docfactory.nl
 79. 79. Informatiebeheer Archiveren omdat het moet • Archiveren vinden maar weinigen leuk! • Bedrijfsvoering staat voorop. • Verantwoording mag niet vergeten worden! • Ongemerkt archiveren… kan dat? • Eenduidige selectielijst bijna klaar – Nu geen uniforme en formele aanwijzingen • In archieftechnische zin zijn de meeste bewaartermijnen kort (7 jaar)
 80. 80. Informatiebeheer Automatisch archiveren • Bij voorkeur digitaal en geautomatiseerd archiveren – kan dat? • Zaakgerichte aanpak zou kunnen helpen documenten tijdig, betrouwbaar en volledig (in proces) af te vangen en te archiveren.
 81. 81. Informatiebeheer Zaakgericht werken • Zaak is “een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden” • In administratieve organisaties betekent dat een zaak zowel een proceskant heeft als een informatiekundige kant. • De proceskant bestaat uit het zaakbehandelproces inclusief intake en levering. • Centraal aan de informatiekundige kant staat het zaakdossier (archivering).
 82. 82. Informatiebeheer Zaakgericht werken in het onderwijs • Alle relevantie informatie die tijdens het onderwijsproces wordt vergaard vastgelegd op eenduidige wijze in een systeem. • Plaatsonafhankelijk en snelle toegang tot die relevante informatie. • Integrale dossiervorming (zaakgericht in plaats van documentgericht). • Waarborgen volledigheid inclusief kanaalonafhankelijke archivering. • Besluiten zijn traceerbaar en opvraagbaar (verantwoording).
 83. 83. Info:• Presentator: Maarten van Damme• Email: maarten.van.damme@docfactory.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo ZAAKGERICHTWERKEN
 84. 84. Ingezoomd op thema’s• Strategie & trends – "Business Strategie & ICT Trends” Wilco te Winkel• Gebruikersbehoefte – “titel” Jeroen Bottema• Didactiek – “Organiseren van leren en lesgeven”, Chris Blom• Informatiemanagement – “De Business Case in ruimere context van overwegingen”, Hans Ogg• Sourcing – Organisatie & sourcing” , Bert van Zomeren• Informatiebeheer – Het dilemma van informatiemanagement en de externe verantwoording” Pepe Wildeman• Externe verantwoording – “Van soepele regels naar soepele archivering”, Maarten van Damme• Reflectie & verder… – Harry renting & Nico juist ONDERWIJS@DLWO
 85. 85. Wat kunnen je doen!!!• Richt je governance in, spiegel aan elkaar• Focus je op de gebruiker (doet hele zinnige dingen)• Ontwikkel je architectuur, spreek af hoe je dingen gaat doen…• Blijf innoveren in het onderwijs: met of door de docent• Organiseer je informatie
 86. 86. Wat gaan wij doen…• 19 december: DLWO SIG DAG• Januari 2013: SURFseminar “Governance DLWO”• Februari 2013; SURFseminar “Zaakgericht werken in het HO”• Maart; Roundtable “Didactiek, DLWO & BKO”
 87. 87. Info:• Presentator: Nico Juist/ Harry Renting• Email: juist@surf.nl hrenting@ginnther.nlMeer over DLWO:• http://www.surf.nl/wikidlwo ONDERWIJS&DLWO

×