Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2012 - 2,3 - Studiesucces verhogen met learning analytics - Sijo Dijkstra, Nynke Kruiderink & Alan Berg

649 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2012 - 2,3 - Studiesucces verhogen met learning analytics - Sijo Dijkstra, Nynke Kruiderink & Alan Berg

 1. 1. UvAnalyticslearning analytics voor de UvA Sijo Dijkstra Nynke Kruiderink Alan Berg
 2. 2. Startvraag Inzicht in het moment van downloaden van onderwijsmaterialen uit Blackboard Beantwoording mbv Piwik SURF Onderwijsdagen 2012
 3. 3. Pilot Techniek • koppelen Piwik aan Blackboard • Opzetten prototype dashboard Onderwijs • enquête onder docenten • terugkoppelen resultaten pilot SURF Onderwijsdagen 2012
 4. 4.  Juridisch • Privacy • Bescherming persoonsgegevens • Wetgeving Disseminatie SURF Onderwijsdagen 2012
 5. 5. Resultaten onderwijs Learning analytics is een complex onderwerp  Wat zijn de juiste indicatoren voor gedrag  Formulering van feedback  Effectmeting Apart dashboard werkt waarschijnlijk niet Blackboard Statistics niet bruikbaar Onderwijs nog terughoudend ten opzichte van learning analytics SURF Onderwijsdagen 2012
 6. 6. Resultaten enquête Big Brother Online activiteiten zijn ondergeschikt aan fysiek onderwijs Controlerende tools verschoolsen het onderwijs alleen maar verder Docent weet zelf prima wie aangespoord moet worden Student moet alle ruimte gegeven worden op eigen tempo onderwijs te volgen SURF Onderwijsdagen 2012
 7. 7. Resultaten enquête Waargenomen correlatie tussen studenten die vaak inloggen op Blackboard en behaalde score op een vak Sporen in de online omgeving zijn vergelijkbaar met sporen in een fysieke omgeving Docenten zitten met vragen die met LA te beantwoorden zijn LA kan een stimulerende werking hebben als resultaten vergeleken worden met medestudenten SURF Onderwijsdagen 2012
 8. 8. Technische resultaten Piwik geschikt om data uit Blackboard te halen Piwik te open tool om data voor grading te gebruiken, data manipulatie mogelijk  Geschikt voor terugkoppeling data aan student  Ongeschikt voor terugkoppeling data aan docenten Aanname is dat Blackboard gebruikersdata correct opslaat SURF Onderwijsdagen 2012
 9. 9.  Eenvoudig om gedrag af te zetten tegen gemiddeld gedrag andere studenten in een cursus en een terugkoppeling te geven. Piwik geschikt voor het geven van instant (real time) feedback Deep diving in big data sets is niet mogelijk in een kleine pilot SURF Onderwijsdagen 2012
 10. 10. Dashboard SURF Onderwijsdagen 2012
 11. 11. Juridisch Workshop Instituut voor InformatieRecht (IvIR) Wetgeving met betrekking tot privacy en het gebruik van persoonsgegevens  Verwerking Persoons Gegevens  WBP (wet bescherming persoonsgegevens)  Voorwaarden gebruik persoonsgegevens volgens de WBP  Bescherming persoonsgegevens  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie SURF Onderwijsdagen 2012
 12. 12. Juridisch Wetgeving op het gebied van privacy  Europees verdrag voor de rechten van de mens  Handvest grondrechten van de Europese Unie  Grondwet  E-Privacy Directive (2002/58/EG)  Citizens’ Rights Directive (2009/136/EG)  Hoofdzakelijk omgezet in Telecommunicatiewet SURF Onderwijsdagen 2012
 13. 13. Resultaten Juridisch Geen uitputtende set richtlijnen Aandachtspunten  verwerken van data  bij gebruik van persoonsgegevens SURF Onderwijsdagen 2012
 14. 14. Aanbevelingen Stel de gebruiker centraal Wees transparant  over de data die je verzamelt  wie data verzamelt  met welk doel je ze verzamelt  waar info te vinden is over security en privacy in relatie tot learning analytics SURF Onderwijsdagen 2012
 15. 15. Piwik bruikbaar Voor het in kaart brengen van gedrag van studenten op de online leeromgeving  Welke materialen worden gedownload  Hoeveel en welke pagina’s bekeken worden  Hoeveel tijd een student actief is op de leeromgeving Issue: geen course bezocht  geen registratie in Piwik SURF Onderwijsdagen 2012
 16. 16. Geleerde lessen Begin klein Learning Analytics is en complex onderwerp Deze LA pilot roept veel vragen op Benader het onderwerp multidisciplinair Stel vast of de verzamelde data de juiste indicatoren of voorspellers zijn LA is meer dan het terugkoppelen van data (selectie, analyse, interpretatie, vastellen van feedback) SURF Onderwijsdagen 2012
 17. 17.  Het onderwijs mogelijk niet klaar voor LA LA kent voor- en tegenstanders Bespreek en vorm met het onderwijs enige vorm van beleid en didactische inzet. Stel vast hoe docenten deze tools en functionaliteiten willen/kunnen gaan gebruiken, of niet. Inzet van LA zal niet via het onderwijsmanagement plaatsvinden, eerder via individuele docenten SURF Onderwijsdagen 2012
 18. 18.  Deze pilot heeft een bruikbare Proof of Concept opgeleverd Kleine(re) pilots goede mogelijkheid het onderwerp LA op de agenda te krijgen LA lijkt veelbelovend, maar we staan aan het begin Continuering  Voor 2013 Projectvoorstel voor de UvA  Programmavoorstel Learning Analytics SURF Onderwijsdagen 2012

×