Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2012 - B09 - Meer mogelijkheden door live videolessen - Jan van der Meij

867 views

Published on

education

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2012 - B09 - Meer mogelijkheden door live videolessen - Jan van der Meij

 1. 1. LIVE VIDEOLESSENINNOVATIE IMPULS ONDERWIJSJan van der Meij Dé Onderwijsdagen 15 november 2012
 2. 2. INNOVATIE IMPULS ONDERWIJS5 IIO experimenten§ Videolessen§ Slimfit§ Onderwijsteams§ E-klas & PAL-student§ Leerlingen voor leerlingen 2
 3. 3. KLIK HIER OM EEN TITEL TOE TE VOEGENKLIK HIER OM EEN SUBTITEL TOE TE VOEGEN 3
 4. 4. HET EXPERIMENT LIVE VIDEOLESSENContext§ 17 VO scholen uit Oost en West Nederland§ Voortbouwend op Twente’s got Talent videolessen project§ Interactieve live videolessen met professionele videoconferencing apparatuurDoelen§ Onderwijsaanbod: kwaliteitsverbetering door inzet expertise en kleine vakken “overeind” houden§ Professionalisering: draagvlak voor innovatie, binding en deskundigheidsuitwisseling 4
 5. 5. PROFESSIONALISERINGBegeleid door lerarenopleiding ELAN, Universiteit Twente§ Docent Ontwikkelteams (DOTs) - Samen lessen ontwerpen - Samen nadenken over werkvormen - Samen lessen geven§ Onderwijskundige ondersteuning§ Cameratraining§ Algemene videolessen training 5
 6. 6. ORGANISATIE§ 2011-2012 1 vak per school, 1 leerjaar§ 2012-2013 2 vakken per school, 1+2 leerjaren§ 40 docenten§ 20 clusters§ 5 DOTs - Wiskunde D - Wiskunde C en D - NLT, Natuurkunde - Kunst, Latijn - Informatica, Nederlands, Frans 6
 7. 7. DREMPELS IN DE COMMUNICATIE§ Onbekendheid met het medium / de media§ Ontbreken van persoonlijk contact§ Lager gevoel van betrokkenheid§ Communicatie-verlies - Filteren van belangrijk/onbelangrijk geluid - Richting van het geluid - ... 7
 8. 8. WENNEN AAN VIDEOCOMMUNICATIE§ Training belangrijk - Technisch gebruik video apparatuur - Gebruik digibord - Cameratraining§ Heldere structuur biedt houvast§ Strakke voorbereiding (en back-up plan)§ Evaluatie van student en docent ervaringen§ Oefening baart kunst 8
 9. 9. MINDER NON-VERBALE COMMUNICATIE§ Gezichtsuitdrukking of mimiek§ Lichaamshoudding en gebaren§ Aankijken§ Gebruik van de ruimte 9
 10. 10. BEVORDEREN PERSOONLIJK CONTACT§ Starten met een gezamenlijke bijeenkomst§ Op afstand kennismaken§ Naast inhoud ook aandacht voor personen§ Camera bediening tijdens college - Inzoomen op docent - Inzoomen op studenten - Tonen van ‘host’ studenten 10
 11. 11. GEVOEL VAN BETROKKENHEID CREËREN§ Studenten een rol geven (bijv. camera bediening)§ Aandacht voor intro van elke bijeenkomst§ Expliciet gelegenheid bieden voor interactie§ Gebruik van activerende werkvormen§ Individueel contact na afloop§ Eventueel begeleider op locatie 11
 12. 12. CONTACT LEGGEN 12
 13. 13. INTERACTIE ZONDER INZOOMEN 13
 14. 14. INTERACTIE MET INZOOMEN 14
 15. 15. GEBRUIK DIGIBORD 15
 16. 16. SUCCESFACTOREN VIDEOLESSEN§ Visie / doelstellingen§ Betrokkenheid van schoolleiding, schoolprojectleiding en docenten§ Afstemming roosters§ Onderwijskundige ondersteuning§ Technische ondersteuning 16
 17. 17. MEER INFORMATIEWebsitehttp://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/iio-experimenten/de-5-iio-experimenten/videolessen-reg-georganiseerd.htmlContactb.hams@osghengelo.nlj.vandermeij@utwente.nl 17
 18. 18. OPSTELLING APPARATUUR 18
 19. 19. OPSTELLING APPARATUUR+ Afstandslocaties in blikveld docent+ Microfoons in het plafond- Geluid vanuit de zaal kan storen § Aparte microfoon docent§ Begeleiden op afstand is een uitdaging § 1 op 1 videoverbinding via iPad 19
 20. 20. BEDIENING EN ONDERSTEUNING 20
 21. 21. KLIK HIER OM EEN TITEL TOE TE VOEGEN 21

×