Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2011 - 7 - Duurzaamheid in de curricula van ICT-opleidingen - Henk Plessius

1,091 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2011 - 7 - Duurzaamheid in de curricula van ICT-opleidingen - Henk Plessius

 1. 1. Duurzaamheid in de curricula van ICT-opleidingen Henk Plessius – Hogeschool Utrecht (Met dank aan Anda Counotte-Potman – Open Universiteit)Surf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 1
 2. 2. SIG Groene ICT Gestart 4 februari 2011 Doelstelling:  Thema’s 2011  Aktiviteiten De doelstelling van de  Vergroenen van ICT  Duurzaamheid binnen SIG Groene ICT en  Vergroenen door ICT curricula van ICT- Duurzaamheid is om bij  Onderwijs, opleidingen gerelateerde te dragen aan het en onderzoek opleidingen vergroten stimuleren en  Lokaal, regionaal, inter bevorderen van  Duurzaam ICT inkoopbeleid nationaal onderzoek duurzaamheid van en inventariseren en door ICT in onderwijs,  Informatie, documentat stimuleren onderzoek en ie en communicatie  Financiering; bedrijfsvoering binnen  Meten en vergelijken mogelijkheden de sector hoger  Betrokkenheid en inventariseren onderwijs. draagvlak vergroten © HU © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 2
 3. 3. Waarom: energie- en materiaalgebruik ICT-sector toenemend energiegebruik:  ECN 2008: ICT gebruikt in Nederland 7,5% van de energie: 2,8 TWh (T = tera = 10^12)  Vergelijkbaar met de luchtvaartindustrie  Evenveel als 875.000 huishoudens De behoefte aan ICT blijft stijgen en het energiegebruik moet dalen. In apparatuur worden bijzondere, schaarse metalen toegepastSurf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 3
 4. 4. Duurzaamheid in ICT-curricula HO In het najaar klein onderzoek gedaan bij Hogescholen Plm 60% response Resultaat: 4 3 2Bij universi-teiten een 1vergelijkbaar 0beeld niet binnenkort beperkt explicietSurf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 4
 5. 5. Wat is er aan de hand Geen/nauwelijks een onderwerp voor ICT, wel voor Engineering of Bouw “Lacherige” reacties in de klas Wel de technologie, niet de context: Virtualisatie Cloud ..... Technologie Groene ICT Maatschappij Maar ... de aandacht voor “groene ICT” in de curricula groeit! © HU © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 5
 6. 6. “Groene ICT” in het curriculum:een opzet Aanknopen bij de ICT:  Operaties (reken-/datacentra)  Ontwikkeling (constructie van software)  Gebruik (op de werkplek) Geen apart vak van  Transport (de infrastructuur) maken, maar Uitbouwen naar organisatie-aspecten Verweven in bestaande modulen  Meten = weten en opdrachten  Maturity  Bedrijfskundig/financieel Toepassen in context © HU © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 6
 7. 7. Aanknopen bij de ICT Operaties:  Ontwikkeling Starting with 100% energy Bijna niemand vraagt of stored in fossil fuel: software niet zuiniger  Generation -> 50% ontworpen kan worden  Datacenter infra (cooling + (Automatiseringsgids dec ‘10) electric) -> 25%  gebruik klokcycli  IT element infra (cooling+  ”busy waiting” electric) -> 13%  code optimization (Hyves)  IT element (age) -> 4% And then there is usage…  Gebruik (Dirk Harryvan – Mansystems) werkplek  Desktop, laptop, tablet, thin Transport client ..  Routers, switches, ...  Beeldschermen  Bekabeling  Powermanagement  Wireless  Materiaalgebruik © HU © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 7
 8. 8. Uitbouwen naar de organisatie Meten = weten  Maturity  PUE (Power Usage Efficiency) = total facility power / it equipment power  OpenDCME  Financieel  Opbrengsten, kosten en investeringenSurf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 8
 9. 9. Toepassen in de praktijk: Pilotaan de Hogeschool Utrecht Doelgroep:  Startsituatie:  30 deeltijdstudenten  Lacherig Systeembeheer  Bij ons niets meer te halen Opdracht:  Beschikbaarheid gaat voor  Onderzoek mogelijkheden van alles virtualisatie en SAN/NAS in  Wat kost de IT nu helemaal in eigen organisatie verhouding tot ... Aspecten:  Resultaten:  Technieken zelf  12 uit 15 voldoende  Meten energiegebruik onderzoeksrapporten  Duurzaamheid in relatie tot  Forse besparingen mogelijk betrouwbaarheid, performance, (20 – 60%) etc  Gegevens: gemeten en  Financiën: operationele kosten berekend  Studenten hebben een andere houding tov duurzaamheid © HU © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 9
 10. 10. Initiatieven SIG groene ICT  Onderzoek: wat gebeurt er?  Stimuleren pilots  Uitwisselen kennis  Aansluiting bij het onderzoek naar de mogelijkheid van Europese Master “Green IT” Onderwijs: grijp je kansen! Industrie en wetenschap: vraag om kennis over duurzaamheid!Surf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 10
 11. 11. Vragen en discussie  Moet duurzaamheid wel in het ICT- curriculum? Zo ja verplicht of in keuzemodulen?  Wat doen jullie aan duurzaamheid in ICT-opleidingen / onderzoek?  Moet de industrie aangeven dat duurzaamheid een topic in de curricula moet zijn? Hoe bereiken we dat?Vragen? © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht © HU 11
 12. 12. Contact Henk Plessius  henk.plessius@hu.nl Anda Counotte-Potman  anda.counotte-potman@ou.nl En dan dit nog (voor de agenda): 18 januari 2012 organiseert de SIG een symposium over duurzaamheid onder de titel: ”Groene ICT, daar kom je verder mee”.Surf OWD 9 nov 2011 © Henk Plessius / Hogeschool Utrecht 12

×