OWD2011 - 6 - Videopilots - Karin van Bakel

1,157 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - Inblikken neemt al een steeds grote vlucht met grote waardering door studenten (plaatje TBM > 12.000 uur?) - Er zjn echter  veel meer toepassingen - We willen laten zien dat ook deze steeds laagdrempeliger worden - dat doen we door kleinschalige pilots met bestaande voorzieningen  - deze zijn ook essentieel voor der verdere disseimantie binnen de E-merge instellingen: op de kaart zetten, ook beleidsmatig)  Algemeen: Hoe heeft u het maken van de opnamen ervaren? Vond u het leuk? Wat heeft u van deze ervaring geleerd? Hoe hebben uw studenten het ervaren? Wat hebben de studenten van de leeractiviteiten geleerd? Welke tips en suggesties heeft u voor een volgende keer?   Apparatuur / techniek / ondersteuning: Hoe verliep de logistiek rond het maken van de opnamen? Was het moeilijk om met de apparatuur te leren werken? Hoeveel tijd kostte het om de apparatuur ‘eigen’ te maken? Hoe heeft de techniek gefunctioneerd? (software / hardware / netwerk) Heeft het maken van de opnamen belemmerend gewerkt? Zo ja, hoe kan dat verholpen worden? Was de kwaliteit van de opname voldoende? Wat kan evt. beter? Hoe is de ondersteuning verlopen?   Onderwijsverandering: Wat heeft het gebruik van de opname veranderd aan het onderwijs? Welke veranderingen waren positief? Welke waren negatief? Wat is de grootste meerwaarde voor het onderwijs? (uitgesplitst naar docenten en naar studenten)   Toekomst : Wil men opnames blijven gebruiken voor dit vak? Zo ja, onder welke voorwaarden gaat dat dan gebeuren? (support, faciliteiten, etc.). Zo nee, wat is dan de reden daarvan? Wat zijn belangrijke adviezen voor anderen die dergelijke pilot willen uitvoeren?
 • De pilot dient een duidelijk onderwijskundig doel. Dit doel moet meer zijn dan alleen ‘inblikken’ en publiceren van colleges voor de aan het vak deelnemende studenten zonder verdere acties. De uiteindelijk selectie van pilots moet leiden tot een breed scala aan verschillende toepassingen door docenten én studenten. Experimenten zijn welkom! Er is zicht op continuïteit indien de pilot succesvol wordt afgerond De pilot moet als voorbeeld (best practice) kunnen dienen voor andere docenten en (delen) van het eindproduct moet dus in openbaarheid getoond kunnen worden op de showcase-site Het is helder wanneer en hoe de pilot wordt uitgevoerd. De pilot moet voor 31.12.2011 kunnen worden afgerond. Impliciete of expliciete instemming verantwoordelijk manager (is op de hoogte en ondersteunt het initiatief). Bereidheid om actief mee te werken aan evaluatie en disseminatie. De pilot vindt plaats m.b.v. door de instelling ondersteunde hardware/software.
 • Eerst maak ik de PowerPoint voor de les. Dan, na de les ga ik in PowerPoint mijn stem er op leggen. Dan gebruik ik Camtasia om de PowerPoint te filmen. Verder doe ik heel weinig. Ze zijn cheap en nasty. 
 • Eerst maak ik de PowerPoint voor de les. Dan, na de les ga ik in PowerPoint mijn stem er op leggen. Dan gebruik ik Camtasia om de PowerPoint te filmen. Verder doe ik heel weinig.
 • Er worden instructiefilmpjes gemaakt voor het uitvoeren van geavanceerde analysetechnieken in spss (o.a. factoranalyse). Dit ter vervanging van demonstraties in de colleges. Een deel van de studenten wil graag dat er aandacht wordt geschonken aan het uitvoeren van de data analysetechnieken met spss op het college. Maar als dit gebeurt, dan is een deel van de studenten duidelijk niet geïnteresseerd en is de aandacht weg: deze groep zoekt het blijkbaar liever zelf uit. Met de instructiefilmpjes kunnen beide groepen worden bediend en bovendien biedt dit meer mogelijkheden om het knoppenwerk te verrijken met theorie en vooral met aanwijzingen die op ervaringen zijn gebaseerd (tips, vuistregels, vermijden valkuilen, etc.). Tijdens de colleges en in de evaluatie zal naar ervaringen van de studenten worden gevraagd. Camtasia. De docent merkte dat de voorkennis bij veel studenten niet voldoende was.
 • Tijdens de minor Levenslooppsychologie maken studenten 16 3-minuten filmpjes, waarin zij een kernbegrip uit de ontwikkelingspsychologie verbeelden. Door deze vorm worden studenten gedwongen om een begrip te doorgronden en af te bakenen. De filmpjes worden aan elkaar getoond, maar later in het jaar ook aan tweedejaars studenten Toegepaste Psychologie. Door het maken van een verantwoordingsverslag (ook inhoudelijk) wordt op actieve wijze de stof verwerkt. Door het wederzijds beoordelen van de film en een wedstrijdelement in te bouwen (de Leidse Beer) wordt de kwaliteit hoger. De toetsing van de films geschiedt op technisch vlak, de inhoud en verantwoording. Het begrippenkader wordt als geheel nog eens schriftelijk getoetst door een regulier tentamen.
 • Doel van de Genrebibliotheek is om een verzamelplaats te maken met voorbeelden van presentaties die gangbaar zijn binnen de academische context: onderzoekspresentaties, colloquia, afstudeerpresentaties op bachelor- en masterniveau, pitches, posterpresentaties, een promotie, een oratie een of meer conferentiepresentaties. Van alle soorten presentaties moet (minstens) 1 videovoorbeeld beschikbaar komen. De voorbeelden worden geannoteerd, d.w.z. dat er ook een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken van dit soort presentaties en er wordt een checklist aan toegevoegd voor de voorbereiding van de presentaties. In het evaluatieonderzoek dat in december 2010 is gehouden naar het Presentatielab hebben studenten aangegeven dat ze een Genrebibliotheek een goede aanvulling zouden vinden in het Presentatielab. Goede voorbeelden van presentaties geven sprekers houvast bij het voorbereiden van hun eigen presentatie, zodat ze zich zekerder voelen en een betere presentatie kunnen geven. Zo kunnen ze hun eigen boodschap beter formuleren maar ook hopelijk zorgen dat het luisteren naar de presentatie voor het publiek een aangename ervaring wordt. Ik denk dat deze pilot moet kunnen lukken, omdat de software waarmee dergelijke presentaties beschikbaar kunnen worden gemaakt al uitgetest is (Wimba Create). Meten of de pilot een succes wordt, kan gebeuren door mensen die van de genrebibliotheek gebruikmaken een survey te laten invullen via BlackBoard, om te vragen wat ze precies bekeken hebben, waarom ze dat bekeken hebben, hoe ze de Genrebibliotheek hebben gebruikt voor het voorbereiden van hun eigen presentatie en wat daarbij hun ervaringen waren.
 • OWD2011 - 6 - Videopilots - Karin van Bakel

  1. 1. Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL
  2. 2. E-merge: <ul><li>Innovatieve projecten rond het toepassen van ICT in het onderwijs. </li></ul><ul><li>Resultaten, publicaties en beschrijvingen van de projecten; </li></ul><ul><li>http://www.e-merge.nu/ </li></ul><ul><li>Samenwerking : </li></ul>
  3. 3. Project: Video2Learn <ul><li>Project richt zich op het bevorderen van het effectief gebruik van video in het onderwijs </li></ul><ul><li>Hoofdactiviteit: Per instelling 4 pilots met onderwijskundige begeleiding en grondige evaluatie. </li></ul><ul><li>Werken met bestaande middelen in de instellingen; laagdrempelige en concrete pilots! </li></ul><ul><li>Quick scan ( www.e-merge.nu ); waar staan we nu en wat zijn andere initiatieven </li></ul><ul><li>Goodpractice verhalen website </li></ul>
  4. 4. Voorbeelden didactische toepassingen video <ul><li>Uitleg van basisbegrippen en/of concepten </li></ul><ul><li>Korte, inspirerende fragmenten </li></ul><ul><li>Herhaling (bijvoorbeeld ter verduidelijking of vlak voor een toetsmoment) </li></ul><ul><li>Onderdeel van feedback bij formatieve toetsen </li></ul><ul><li>Expertkennis beschikbaar maken </li></ul><ul><li>Assessments opnemen </li></ul><ul><li>Database opbouwen met weblectures </li></ul>
  5. 5. Meerwaarde weblectures Weblecture is een opname van een presentatie, hoorcollege, lezing of een workshop die met behulp van een webbrowser bekeken kan worden. (= webcolleges, videocolleges)
  6. 6. Meerwaarde weblectures <ul><li>Voor de student: </li></ul><ul><li>Tijds- en plaatsonafhankelijk de colleges volgen </li></ul><ul><li>Gastcolleges/externe sprekers </li></ul><ul><li>Studenten met een functiehandicap </li></ul><ul><li>Stof herhalen voor bv. tentamens </li></ul><ul><li>B eeldmateriaal sluit aan bij nieuwe generatie studenten </li></ul><ul><li>Inspelen op verschillende leerstijlen </li></ul>
  7. 7. Meerwaarde weblectures <ul><li>Voor de docent: </li></ul><ul><li>Colleges inblikken, contacturen anders gebruiken </li></ul><ul><li>Gastcolleges/externe sprekers </li></ul><ul><li>Hergebruik werkt vaak verdiepend </li></ul><ul><li>Niet van invloed op de opkomst hc </li></ul><ul><li>Inspelen op verschillende leerstijlen </li></ul><ul><li>Stimuleert om terug te gaan naar de essentie van de leerstof en onderwijsmethode </li></ul>
  8. 8. Verloop project Video2Learn <ul><li>Oproep ideeën voor pilot rondom video in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gezamenlijk selectieproces ahv voorafgestelde criteria </li></ul><ul><li>Uitgaande van bestaande middelen (hardware/software) </li></ul><ul><li>Docenturen en studentassistenturen vergoed </li></ul><ul><li>Max per pilot is tot 3500 euro per pilot. </li></ul><ul><li>Doorlooptijd project ruim jaar </li></ul><ul><li>Afronding februari 2012 </li></ul>
  9. 9. Twaalf pilots <ul><li>Weblectures ; opnemen van presentaties, hoorcolleges… </li></ul><ul><li>Instructievideo’s ; opnemen van korte video’s achter een pc. </li></ul><ul><li>Verrijkte weblectures ; opgenomen weblectures verrijken met aanvullende opties zoals reactiemogelijkheid, polls, online spreekuur, interviews </li></ul><ul><li>‘ Film’ ontwikkelen ; ahv scripts een film opnemen. </li></ul><ul><li>Studentenopname ; tbv stagebegeleiding, presentatievaardigheden, assessments, of een combi. </li></ul>
  10. 10. Weblectures <ul><li>Van professionele opnames hoorcollege: </li></ul><ul><li>Mediasite/ P2G -> laagdrempelige opnames </li></ul><ul><ul><li>Collegerama: goed gewaardeerd door studenten: </li></ul></ul><ul><ul><li>TBM-students keken >12,000 hrs of video in 2010/2011 (zelf-studie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring: welke lessen worden gewaardeerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Profilering TUD-> OCW </li></ul></ul>
  11. 11. Weblectures <ul><li>Weblectures met screencasts </li></ul><ul><ul><li>Live hoorcolleges opnemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Achteraf hoorcolleges inspreken </li></ul></ul>
  12. 12. Weblectures <ul><li>Camera met screencast </li></ul><ul><li>Laagdrempelige opnames hoorcollege </li></ul>
  13. 13. Instructiefilms: opnemen werkcolleges
  14. 14. Instructiefilms: met camtasia
  15. 15. Film ontwikkelen <ul><li>Gesprekssituaties van patiënten simuleren </li></ul><ul><li>Aan de hand van een script een instructiefilm ontwikkelen mbv videocamera (Cybercrime). </li></ul><ul><li>Videofilm is ingebed in een zelfstudieopdracht </li></ul><ul><ul><li>Verrijkt met aanvullend illustrerend materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Scripts zijn ook beschikbaar voor studenten met andere leerstijlen </li></ul></ul>
  16. 16. Verrijkte weblectures <ul><li>Opgenomen colleges combineren met een online spreekuur. </li></ul><ul><li>Na het tentamen (volgende dag) een online spreekuur </li></ul><ul><li>In uur tijd 35-40 vragen van studenten </li></ul><ul><li>Studenten waren heel enthousiast </li></ul>
  17. 17. Studentenopnames <ul><li>Ouderejaars studenten begrippen laten uitleggen aan eerstejaars en leren tegelijkertijd videovaardigheden. </li></ul><ul><li>Ouderejaars studenten verbeelden kernbegrippen tbv databaseopbouw. </li></ul><ul><li>Peerbeoordeling en wedstrijdelement </li></ul><ul><li>->kwaliteit </li></ul><ul><li>Assessment, slb, stage </li></ul>
  18. 18. Studentenopnames <ul><li>Presentatievaardigheden, best practices </li></ul><ul><li>Proeve van bekwaamheid </li></ul><ul><li>Assessments </li></ul>
  19. 19. Screencasts <ul><li>http://www.screenr.com/ </li></ul><ul><li>http://screencastle.com/ </li></ul><ul><li>http://www.screencast-o-matic.com/ </li></ul>
  20. 21. Interessante sites voor video in het onderwijs <ul><li>http://www.surfspace.nl/nl/themas/Video/start/pages/overzicht.aspx </li></ul><ul><li>http://www.collegerama.nl/ </li></ul><ul><li>http://www.21edingen.nl/eding-8-weblectures/ </li></ul><ul><li>http://www.surfnet.nl/Documents/Lier.pdf (triple-L) </li></ul><ul><li>'Free Technology </li></ul><ul><li>http://www.video2learn.nl </li></ul><ul><li>http://www.weblectures.nl /Webstroom </li></ul>

  ×