1  ONDERZOEK  VAN WIE IS DIT PORTFOLIO?  DE BEOORDELING BEOORDEELD.  PORTFOLIOBEOORDELING IN LERARENOPLEIDINGEN  ...
2  Twee lerarenopleidingen       Michael Bots en Jolanda de Putter
3  LOOPTIJD  MAART 2011 – wie is2013       Van JUNI dit        portfolio?
4  WAT IS EEN  Diversiteit in perspectieven  PORTFOLIO?           Toetsing                ...
5  WAT IS EEN  Een verzameling producten  PORTFOLIO?                Functie             ...
6  WAT IS EEN  Een proces van leren, reflecteren en communiceren  PORTFOLIO?               Korthagen ...
7  EEN E-PORTFOLIO     …… gebruikt elektronische technologie        als platform voor studenten    om art...
8  PORTFOLIO =  REFLECTIE             voor             actie          in      ...
9  BEOORDELEN VAN  REFLECTIES
10   HET RISICO
11    VAN WIE IS HET PORTFOLIO?                               Praktijk      Student...
12   DILEMMA   Standaardisatie versus openheid       Authenticiteit?
13   AUTHENTICITEIT   Met authenticiteit, als echtheid, wordt geloofwaardigheid bedoeld. In   hoeverre geeft een por...
14   ONDERZOEKSVRAAG   Hoe kunnen aanstaande leraren   middels een elektronisch   portfoliosysteem competenties  ...
15   DEELVRAGEN 1 EN 2   1.   Portfoliobeoordeling in de     Athenticiteit (echtheid) - praktijk oz   leraren...
16   DEELVRAGEN 3 EN 4   1.   Authenticiteit (eigenheid) - praktijk oz  Optimalisatie van portfoliobeoorde-   Zij...
17   WAAR STAAN WE?        Programma      Onderzoek authenciteit         Brede verkenning     ...
18   BREDE VERKENNING   deelvraag 1   OP WELKE WIJZE WORDEN   STUDENTPORTFOLIO’S INGERICHT EN    Vraag   GEBR...
19   BEVINDINGEN                Opbrengst   Een interactieve   verkenning   Aan de hand van een sel...
20  VISIE OP TOETSEN            1  zoveel mogelijk              geïntegreerde         ...
21  PORTFOLIOSYSTEEM            1  papieren portfolios            2  portfolio van de     ...
22  FORMATIEF VERSUS SUMMATIEF   TOETSEN           1  ja, alleen als                   s...
23  SAMENSTELLING PORTFOLIO                1  alleen tekst                  (geschreven ...
24  MATE WAARIN VORM IS   VOORGESCHREVEN    1  niet                voorgestructureerd,       ...
25  MATE WAARIN INHOUD   VOORGESCHREVEN    1  niet               voorgestructureerd,        ...
26  VORM EINDOORDEEL            1  onvoldoende/              voldoende (of          ...
27  TOTSTANDKOMING EINDOORDEEL               1  Per criterium wordt                 een ...
28  DETAILNIVEAU   BEOORDELINGSCRITERIA  1  globaal niveau (bijv.                competenties als  ...
29  CONTROLE AUTHENTICITEIT                1  Dit wordt geheel                  overgela...
30  TOTSTANDKOMING EINDOORDEEL               1  Per criterium wordt                 een ...
31  RISICO STRATEGISCH GEDRAG                 1  Volledig mee eens                 2  E...
32  VIA DPF AUTHENTIEK BEELD COMPETENTIENIVEAU                     1  helemaal           ...
33  VIA DPF AUTHENTIEK BEELD EIGEN VISIE EN   KWALITEITEN                      1  helemaal    ...
34   VAN WIE IS DIT PORTFOLIO?      Vooruitblik, discussie en vragen
35   STANDAARDISATIE                Procedure    Portfolio       Beoordeling    Eindoordee...
36   STELLINGEN   1. HET WORDT TIJD DAT WE HET GAAN HEBBEN    OVER DE KWALITEIT VAN DE REGELS IN    PLAATS VAN...
37   ?
Bijlage 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OWD2011 - 2 - Van wie is dit portfolio, de beoordeling beoordeeld - Michael Bots

609 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
609
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OWD2011 - 2 - Van wie is dit portfolio, de beoordeling beoordeeld - Michael Bots

 1. 1. 1 ONDERZOEK VAN WIE IS DIT PORTFOLIO? DE BEOORDELING BEOORDEELD. PORTFOLIOBEOORDELING IN LERARENOPLEIDINGEN GETOETST OP ECHTHEID EN EIGENHEID. Looptijd: maart 2011 – juli 2013 SURF TTL Toetsing en toetsgestuurd leren
 2. 2. 2 Twee lerarenopleidingen Michael Bots en Jolanda de Putter
 3. 3. 3 LOOPTIJD MAART 2011 – wie is2013 Van JUNI dit portfolio?
 4. 4. 4 WAT IS EEN Diversiteit in perspectieven PORTFOLIO? Toetsing Formatief Assessment Summatief Presentatie Ontwikkeling techniek standards Uitwisseling Eigendom Toegang en privacy Multimedia
 5. 5. 5 WAT IS EEN Een verzameling producten PORTFOLIO? Functie Assessment Presentatie
 6. 6. 6 WAT IS EEN Een proces van leren, reflecteren en communiceren PORTFOLIO? Korthagen (2008) Functie Ontwikkeling
 7. 7. 7 EEN E-PORTFOLIO …… gebruikt elektronische technologie als platform voor studenten om artefacten in verschillende mediatypen te verzamelen en te organiseren en deze als illustraties te verbinden aan de ontwikkeling of beheersing van competenties, doelen of beroepsstandaarden Formatief Summatief
 8. 8. 8 PORTFOLIO = REFLECTIE voor actie in actie Na actie Schon, 2003
 9. 9. 9 BEOORDELEN VAN REFLECTIES
 10. 10. 10 HET RISICO
 11. 11. 11 VAN WIE IS HET PORTFOLIO? Praktijk Student Opleiding Stelt portfolio samen Portfolio Interpreteert Interpreteert dat voldoet aan .. toetskaders Toetskaders Portfolio Beoordeelt
 12. 12. 12 DILEMMA Standaardisatie versus openheid Authenticiteit?
 13. 13. 13 AUTHENTICITEIT Met authenticiteit, als echtheid, wordt geloofwaardigheid bedoeld. In hoeverre geeft een portfolio een goed beeld geeft van de ontwikkelde competenties van de student in de praktijk. Met authenticiteit, als eigenheid, wordt datgene bedoeld dat een student onderscheidt van andere studenten. Deze kan gewenste effecten bevatten (de persoonlijke inkleuring/invulling van het beroep als leerkracht voor de klas) maar ook ongewenste effecten bevatten.
 14. 14. 14 ONDERZOEKSVRAAG Hoe kunnen aanstaande leraren middels een elektronisch portfoliosysteem competenties aantonen en kwalitatief hoogstaand beoordeeld worden op een manier die (a) valide en betrouwbaar wordt geacht en (b) die voldoende ruimte laat voor de authenticiteit van de student?
 15. 15. 15 DEELVRAGEN 1 EN 2 1. Portfoliobeoordeling in de Athenticiteit (echtheid) - praktijk oz lerarenopleiding - verkennend oz Welke verschillende percepties van Op welke wijze worden studenten en beoordelaars kunnen studentportfolio’s ingericht en worden onderscheiden die een rol gebruikt voor beoordeling van spelen bij het beoordelen van onderwijscompetenties en het HBO- competenties in de praktijk en bij het niveau? beoordelen van competenties a.h.v. een portfolio? .
 16. 16. 16 DEELVRAGEN 3 EN 4 1. Authenticiteit (eigenheid) - praktijk oz Optimalisatie van portfoliobeoorde- Zijn er, buiten de te toetsen ling in de lerarenopleiding - pilot onderwijscompetenties, andere In hoeverre kunnen de persoonskenmerken en aanbevelingen uit voorgaande vaardigheden van studenten die een onderzoeksvragen geïntegreerd rol spelen bij portfoliobeoordeling? worden in een systematiek voor de Welke zijn dat en hebben deze een beoordeling van positief of negatief effect op de onderwijscompetenties in de praktijk beoordeling? en de HBO-kenmerken? .
 17. 17. 17 WAAR STAAN WE? Programma Onderzoek authenciteit Brede verkenning Onderzoek echtheid Onderzoek eigenheid Ontwikkeling Pilot
 18. 18. 18 BREDE VERKENNING deelvraag 1 OP WELKE WIJZE WORDEN STUDENTPORTFOLIO’S INGERICHT EN Vraag GEBRUIKT VOOR BEOORDELING VAN ONDERWIJSCOMPETENTIES EN HET HBO- NIVEAU? Aanpak LITERATUURONDERZOEK VRAGENLIJST CASE STUDIES Opbrengst EERSTE BEVINDINGEN…
 19. 19. 19 BEVINDINGEN Opbrengst Een interactieve verkenning Aan de hand van een selectie resultaten
 20. 20. 20 VISIE OP TOETSEN 1 zoveel mogelijk geïntegreerde toetsing (grote eenheden) 2 toetsing van onderdelen (bijv. vakdomeinen afzonderlijk) 3 een combinatie van beide 4 Anders, nl.
 21. 21. 21 PORTFOLIOSYSTEEM 1 papieren portfolios 2 portfolio van de eigen ELO (Blackboard, N@tschool, ...) 3 een apart, door derden ontwikkeld, elektronisch portfoliosysteem 4 een apart, zelf ontwikkeld, elektronisch portfoliosysteem 5 studenten mogen zelf kiezen op welke manier zij het portfolio maken 6 Anders, nl.
 22. 22. 22 FORMATIEF VERSUS SUMMATIEF TOETSEN 1 ja, alleen als summatieve (kwalificerende) toets 2 ja, alleen als formatieve (ontwikkelingsgerich te) toets 3 ja, op sommige momenten als summatieve en op sommige momenten als formatieve toets 4 nee, het portfolio wordt nooit beoordeeld
 23. 23. 23 SAMENSTELLING PORTFOLIO 1 alleen tekst (geschreven reflecties/ beschrijvingen/..) 2 vooral tekst, incidenteel multimediaal 3 vooral tekst, regelmatig multimediaal 4 vooral multimediaal, beetje tekst 5 alleen multimediaal (afbeeldingen, film, audio,…),
 24. 24. 24 MATE WAARIN VORM IS VOORGESCHREVEN 1 niet voorgestructureerd, geheel vrij voor de student 2 grotendeels open (bijv. vrij in te vullen sjabloon/ template) 3 deels vastgelegd, deels open 4 grotendeels vastgelegd (bijv. sjabloon met verplicht op te nemen onderdelen) 5 volledig vastgelegd, ieder detail voorgeschreven (bijv. invulinstructie per onderdeel)
 25. 25. 25 MATE WAARIN INHOUD VOORGESCHREVEN 1 niet voorgestructureerd, geheel vrij voor de student 2 alleen doelen vastgelegd (bijv. competenties/ Dublindescriptoren) 3 doelen plus inhoudelijke hoofdonderdelen vastgelegd (bijv. enkele verplichte onderdelen/ opdrachten) 4 doelen plus inhoudelijke hoofdonderdelen plus subonderdelen vastgelegd (bijv. indicatorenlijst per competentie) 5 alleen verplichte opdrachten/ onderdelen
 26. 26. 26 VORM EINDOORDEEL 1 onvoldoende/ voldoende (of andere soortgelijke indeling) 2 onvoldoende/ voldoende/ goed/ zeer goed (of andere ordinale indeling) 3 cijfer 4 Anders, nl.
 27. 27. 27 TOTSTANDKOMING EINDOORDEEL 1 Per criterium wordt een puntenaantal/ deelcijfer toegekend, deze worden later bij elkaar opgeteld/ gemiddeld. 2 Per criterium wordt een uitspraak gedaan (bijv. in voldoende mate aanwezig of niet), gevolgd door een eindoordeel conform bepaalde regels (bijv. maximaal 1 gemist onderdeel). 3 Geen aparte scoring per criterium: met rekenschap van de criteria komt de beoordelaar tot een algemene uitspraak.
 28. 28. 28 DETAILNIVEAU BEOORDELINGSCRITERIA 1 globaal niveau (bijv. competenties als geheel) 2 enigszins gedetailleerd (bijv. deelaspecten per competentie) 3 zeer gedetailleerd (bijv. indicatoren per aspect per competentie) 4 Anders, nl.
 29. 29. 29 CONTROLE AUTHENTICITEIT 1 Dit wordt geheel overgelaten aan de beoordelaar. 2 Er is afgesproken dat de beoordelaar bij twijfel met de mentor in contact treedt. 3 Op onderdelen is de student verplicht een reflectie/ beoordeling van de mentor op te nemen. 4 De inhoud van het portfolio wordt samen met de mentor besproken.
 30. 30. 30 TOTSTANDKOMING EINDOORDEEL 1 Per criterium wordt een puntenaantal/ deelcijfer toegekend, deze worden later bij elkaar opgeteld/ gemiddeld. 2 Per criterium wordt een uitspraak gedaan (bijv. in voldoende mate aanwezig of niet), gevolgd door een eindoordeel conform bepaalde regels (bijv. maximaal 1 gemist onderdeel). 3 Geen aparte scoring per criterium: met rekenschap van de criteria komt de beoordelaar tot een algemene uitspraak.
 31. 31. 31 RISICO STRATEGISCH GEDRAG 1 Volledig mee eens 2 Enigszins 3 nauwelijks 4 helemaal niet 5 n.v.t.
 32. 32. 32 VIA DPF AUTHENTIEK BEELD COMPETENTIENIVEAU 1 helemaal 2 behoorlijk 3 enigszins 4 nauwelijks 5 helemaal niet 6 Weet niet / NvT
 33. 33. 33 VIA DPF AUTHENTIEK BEELD EIGEN VISIE EN KWALITEITEN 1 helemaal 2 behoorlijk 3 enigszins 4 nauwelijks 5 helemaal niet 6 Weet niet / NvT
 34. 34. 34 VAN WIE IS DIT PORTFOLIO? Vooruitblik, discussie en vragen
 35. 35. 35 STANDAARDISATIE Procedure Portfolio Beoordeling Eindoordeel Echtheid Eigenheid
 36. 36. 36 STELLINGEN 1. HET WORDT TIJD DAT WE HET GAAN HEBBEN OVER DE KWALITEIT VAN DE REGELS IN PLAATS VAN DE KWANTITEIT 2. MIJN OPLEIDING HEEFT DE JUISTE BALANS GEVONDEN TUSSEN STANDAARDISATIE EN OPENHEID 3. DE STUDENT (EN NIET DE OPLEIDING) IS EIGENAAR VAN ZIJN PORTFOLIO
 37. 37. 37 ?
 38. 38. Bijlage 1

×