Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2010 - 1 - Triple A; van concept naar realiteit - Eric Jongepier

1,043 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2010 - 1 - Triple A; van concept naar realiteit - Eric Jongepier

 1. 1. Triple A<br />Van concept naar realiteit<br />9 november 2010<br />
 2. 2. Door samenwerking nog sterker!<br />
 3. 3. Van concept naar realiteit<br />Door samenwerking nog sterker!<br />
 4. 4. Door samenwerking nog sterker!<br />Primair proces<br />ondersteuning<br />Beheren<br />middelen<br />Externe<br />verantwoording<br />Portfolio<br />Onderwijscatalogus<br />Kernreg.<br />studenten<br />Uitw.<br />gegevens<br />Onderwijs<br />logistiek<br />Roosteren<br />
 5. 5. Door samenwerking nog sterker!<br />Onderwijscatalogus<br />Beheren<br />middelen<br />Primair proces<br />ondersteuning<br />Portfolio<br />Onderwijs<br />logistiek<br />Externe<br />verantwoording<br />Uitw.<br />gegevens<br />Roosteren<br />Kernreg.<br />studenten<br />
 6. 6. Triple A Encyclopedie<br />Door samenwerking nog sterker!<br />
 7. 7. Kernregistratie deelnemers<br />Door samenwerking nog sterker!<br />Van ontwerp naar realiteit<br /><ul><li> functioneel ontwerp van Triple A
 8. 8. gezamenlijke europese aanbesteding (12 instellingen)
 9. 9. eind van dit jaar 12 instellingen live
 10. 10. inmiddels is de oplossing door meer dan 20 instellingen gekocht</li></li></ul><li>Triple A/ saMBO~ICT<br />Triple A werk is afgerond, gedachtegoed is geland bij saMBO~ICT<br />Projectplan “Borging Triple A”<br />Participatie van VO en MBO<br />Subsidie van OCW voor 2010 t/m 2012<br />Door samenwerking nog sterker!<br />
 11. 11. Projectplan “Borging Triple A” 2010/2011<br />Onderwijscatalogus<br />Onderzoek naar implementatie ervaringen<br />Uitwerking van koppeling van catalogus aan onderwijscontent<br />Onderwijslogistiek<br />(Deelnemer)begeleiding<br />Heruitgave van de encyclopedie<br />Community<br />Door samenwerking nog sterker!<br />
 12. 12. Onderwijslogistiek<br />Door samenwerking nog sterker!<br />Van ontwerp naar realiteit<br /><ul><li> aangepast FO
 13. 13. pve organisatie
 14. 14. scenario’s</li></li></ul><li>Scenario’s<br />Door samenwerking nog sterker!<br />
 15. 15. Vervolg onderwijslogistiek<br />Door samenwerking nog sterker!<br />protocol<br />Pilot<br />Instelling<br />+<br />leverancier<br />Pilot<br />Instelling<br />+<br />leverancier<br />Pilot<br />Instelling<br />+<br />leverancier<br />Kennisdeling<br />Kennisdeling<br />Kennisdeling<br />Feedback<br />FO<br />Feedback<br />FO<br />Feedback<br />FO<br />Aangepast<br />FO<br />= subsidie activiteit<br />= “private” activiteit instelling/leverancier<br />
 16. 16. Door samenwerking nog sterker!<br />
 17. 17. Voor iedereen interessant<br />Voor alle “soorten” instellingen bruikbaar<br />Denkkader dat instellingen helpt bij de realisatie van ambitie<br />Samenwerken helpt (is noodzakelijk) om de marktpartijen passende oplossingen te laten ontwikkelen<br />Samenwerken helpt om betaalbare oplossingen te krijgen<br />2 weten meer dan 1<br />Door samenwerking nog sterker!<br />

×