Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Learning analytics concreet in jouw les: maak het leren zichtbaar' - JaapJan Vroom & Mathijs Doets - OWD18

Vaak worden learning analytics gebruikt om het studiesucces van een student te voorspellen. In deze sessie kiezen we een andere insteek: hoe kun je, als docent, je studenten data laten genereren om je eigen onderwijs te versterken? We laten je de pilots zien van het Erasmus MC en het Deltion College. Beide instellingen hebben met de online open-source-auteurstool Xerte leerevaringen via xAPI in een Learning Record Store (LRS) opgeslagen. In de pilots is een tool ontwikkeld waarmee de docenten laagdrempelig en real-time analyses kunnen bekijken en daarop interventies baseren. Elke docent kan er meteen mee aan het werk. We demonstreren hoe je als docent zelf bepaalt wat je meet. Samen bespreken we hoe je het leren zichtbaar maakt en hoe je de data kunt gebruiken in je eigen onderwijs.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

'Learning analytics concreet in jouw les: maak het leren zichtbaar' - JaapJan Vroom & Mathijs Doets - OWD18

 1. 1. Onderwijsdagen 2018 Mathijs Doets en JaapJan Vroom
 2. 2. Erasmus MC & ROC Deltion college Doel: Efficiënter contactonderwijs - inspelen op resultaten van online voorbereiding Resultaten per leerobject Doel: Wat kunnen en willen we met Learning Analytics? Resultaten per groep / leerobject
 3. 3. Gezamenlijk? Xerte Erasmus MC en Deltion College hebben samen geïnvesteerd om Xerte (versneld) te voorzien van xAPI en aan te sluiten op een LRS. Ook moest Xerte een Learning Analytics dashboard krijgen. Resultaat is opgenomen in release van Xerte X. Open Source.
 4. 4. De infrastructuur
 5. 5. Deltion: wat gebeurt er eigenlijk? Eerst modules maar eens ALLES laten vastleggen. Wat gebeurt er? In pre-pilot alleen professionaliseringsmodules voor docenten gebruiken.
 6. 6. Resultaat in LRS We weten nu wat er vastgelegd wordt. Echt alles: hoe lang iets bezocht, wat geantwoord, goed/fout, hoe lang video bekeken, etc etc. GOED nieuws: Je bepaalt in het Xerte-ontwerp welke pagina’s getrackt moeten worden SLECHT nieuws: Gevat in mooie beelden, maar niet hanteerbaar voor een leraar. Voer voor analisten.
 7. 7. Wat heb ik er aan?
 8. 8. Resultaat in LRS Hoe maken we het leren dan zichtbaar? Dashboard in Xerte waarin je kunt zien wat een student gedaan heeft. Je bepaalt in het Xerte ontwerp welke pagina’s getrackt moeten worden, Xerte doet de rest.
 9. 9. Leren zichtbaar?- demo
 10. 10. In 2019 Hebben we vaste modulestructuren per didactische context met al ingeregelde LA Kunnen docenten net zo makkelijk online modules met gekoppelde LA maken als een Powerpoint Wordt Learning analytics een heel gewoon middel in ons onderwijs Is de ambitie: Koppeling aan edubadges
 11. 11. Learning analytics in de master geneeskunde Erasmusarts 2020 Mathijs Doets Erasmus MC Onderwijsbeleid en –advies 7 november 2018
 12. 12. Onderwijsconcept Erasmusarts 2020 • 2017: start nieuwe masteropleiding, ‘Flipping the master’ (subsidie van SURF) • 6 interdisciplinaire blokken met onderwijs en coschappen • Elke week focus op aantal onderwerpen • Voorbereidende e-learningmodules / weblectures / opdrachten • Verdieping in IWC (interactief werkcollege, 30-50 studenten, nieuwe casus) • Schriftelijke toetsing in afsluitende toets • Vaardigheden en praktijktoetsing tijdens coschappen Week 1,2 Introductie Immunologie Hematologie Week 3,4 Hart / Long Nieren Infecties Week 5,6 Oncologie Maag / Darm Geriatrie Entree- toets Blok- toets Voorbeeld: Blok Inwendige Geneeskunde 10 weken Coschappen Week 7 Acute zorg
 13. 13. E-learningmodules in Xerte ● Inmiddels >140 modules in 4 onderwijsblokken ● Ontwikkeld met en door docenten ● Docenten willen weten of en hoe de studenten de e-learningmodules maken, zodat ze tijdens de IWC’s kunnen verdiepen ● Studenten verwachten dat docenten inspelen op hun veel gemaakte fouten → ingediend projectidee na oproep onder studenten ● Ontwikkeling van dashboard met learning analytics, opslag data in LRS
 14. 14. Learning analytics – zelfbouw • Voorbeeld: Cardiovasculair risicomanagement https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=526 • Tracking met eigen database https://coo.erasmusmc.nl/xerte/tracking/ • Nadelen beperkte tracking (niet alle vraagvormen) niet gekoppeld aan ‘achterkant’ Xerte
 15. 15. Learning analytics – integratie in Xerte • Voorbeeld: ANA diagnostiek https://xoteur.12change.eu/play.php?template_id=648 • Xerte Dashboard met opslag in LRS
 16. 16. Pilot najaar 2018 Positieve ervaringen • Docenten enthousiast • Laagdrempelig: gekoppeld aan inlog Xerte • Gegevens ook bruikbaar voor verbetering modules Aandachtspunten • Vooralsnog geanonimiseerde data – docent kan niet zijn eigen groep zien • Grafieken niet altijd in één oogopslag duidelijk • Wat doe je met data van studenten die de modules niet serieus maken? • Consequenties AVG • Wat mag wel en niet? • Wie heeft toegang? • Informeren studenten
 17. 17. Plannen voor 2019 • Onderzoek naar gebruik e-modules • Niet-geanonimiseerde data → filteren per groep • Rapport met relevante data in 1 oogopslag • LRS koppelen aan andere systemen (Canvas)

×