Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom bij de workshop

Oplossingen voor leren op
maat
Dé	
  Onderwijsdagen	
  2013	
  -­‐	
  WTC	
  Ro9erdam
Twi9er	
  me...
 Impuls	
  voor	
  innovaCevraagstukken	
  op	
  scholen
	
  5	
  Experimenten	
  op	
  150	
  scholen
	
  Slimmer	
  werk...
3 Experimentscholen delen hun ervaringen en lessen
School	
  1:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   RSG	
  Pantarijn
Schoo...
Leren op maat: stapsgewijs onderwijs verbeteren
Verbetering	
  effecCviteit	
  onderwijs	
  noodzakelijk	
  en	
  mogelijk,...
LvL: de achtergrond op het Pantarijn
Filmpjes	
  gemaakt	
  door	
  leerlingen	
  voor	
  andere	
  leerlingen
Doelen:
•	
...
LvL: kwesties op het Pantarijn

•	
  Hoe	
  wordt	
  Cjdwinst	
  voor	
  docenten	
  nu	
  daadwerkelijk	
  
gerealiseerd?...
LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de doelen
Tutoring	
  van	
  leerlingen	
  door	
  leerlingen	
  Cjdens	
  KWT	
  en	
...
LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de uitvoering

•	
  Vast	
  CjdsCp:	
  keuzewerkCjd
•	
  Verschillende	
  actoren	
  k...
LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de opbrengsten

•	
  Leerlingen	
  benu9en	
  KWT	
  effecCef	
  door	
  begeleiding	
 ...
Live Videolessen: de achtergrond
Live Videolessen: de achtergrond
Samenwerken	
  en	
  interacCe	
  door	
  Video	
  Conferencing
17	
  Scholen	
  met	
  V...
Live Videolessen: aandachtspunten
Op	
  school:
•	
  Afstemming	
  tussen	
  ICT-­‐coördinaCe,	
  roosterkamer,	
  docente...
Live Videolessen: het systeem
Text
1	
  expert	
  
sterrenkunde
NLT	
  groepen	
  
op	
  4	
  lokaCes
Live Videolessen: scherm en presentatie
Live Videolessen: de kwaliteit

•	
  Lessen	
  verbeterd	
  door	
  precieze	
  voorbereiding
•	
  Spiegelen	
  van	
  sch...
Live Videolessen: de innovatie

•	
  Lesgeven	
  via	
  Live	
  Videolessen	
  in	
  nieuwe	
  toepassing	
  van	
  

Vide...
Live Videolessen: het perspectief

•	
  Videoconferencing	
  als	
  krachCg	
  middel
•	
  ExperCse	
  delen,	
  excellenC...
Ben je geïnteresseerd en wil je zelf aan de slag?
IIO	
  kan	
  ervaringen	
  bieden	
  over
AnCciperen	
  op	
  lerarente...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

InnovatieImpuls Onderwijs: oplossingen voor leren op maat- Jan Jaap Wierdsma et al.- OWD13

859 views

Published on

Sessieronde 3 (14.00-14.45)
Sprekers : Jan Jaap Wierdsma (Greijdanus), Rolinka Schipper (Schaersvoorde), Ben Sanders (Pantarijn)
Locatie : Mees
Omschrijving : Uiteraard wil iedereen de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs verbeteren: onderwijs op maat leveren om het beste uit leerlingen te halen en leerlingen voorbereiden op 21st century skills. Maar hoe pak je dat aan? Hoe organiseer je je onderwijs anders?Zo’n vijftig scholen werken nu drie jaar met het concept Leerlingen voor Leerlingen en Videolessen in het kader van de InnovatieImpuls Onderwijs. Zij organiseren het onderwijs anders en maken combinaties van ICT en onderwijs die het gepersonaliseerd leren ondersteunen. Zij hebben zicht gekregen op mogelijkheden om het onderwijs, meer dan tot nu toe gedaan werd, af te stemmen op het tempo, het niveau en de leerstijl van leerlingen.

Schoolleiders van twee experimentscholen vertellen over hun aanpak en ervaringen. Wat betekent het als leerlingen uit de hogere leerjaren instructiefilmpjes opnemen die leerlingen uit de lagere klassen op elk moment kunnen bekijken? En hoe werkt het eigenlijk als leerlingen live op verschillende locaties dezelfde lessen kunnen volgen? Wat zijn de te verwachten resultaten en hoe pak je het aan?Deze innovaties bieden docenten de ruimte om andere taken op te pakken, meer begeleiding te geven aan individuele leerlingen en zich verder ontwikkelen in hun specifieke expertise. Ook biedt Videolessen scholen de mogelijkheid kleine vakken te blijven aanbieden. De experimenten zijn nog volop gaande, maar de schoolleiders delen graag hun ervaringen en staan klaar om in gesprek te gaan over de mogelijkheden van het werken met videolessen en met het inzetten van instructiefilmpjes bij u op school.Leerdoel: Schoolleiders laten zien hoe zij in de loop van het IIO-project zicht hebben gekregen op oplossingen voor leren op maat. Een belangrijke bijvangst van hun projecten.

Zij tonen praktijkvoorbeelden van anders werken en anders organiseren met behulp van ICT en verkennen graag de aansluitingen op uw eigen schoolorganisatie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

InnovatieImpuls Onderwijs: oplossingen voor leren op maat- Jan Jaap Wierdsma et al.- OWD13

 1. 1. Welkom bij de workshop Oplossingen voor leren op maat Dé  Onderwijsdagen  2013  -­‐  WTC  Ro9erdam Twi9er  mee  met  @IIOnderwijs  en  #OWD13
 2. 2.  Impuls  voor  innovaCevraagstukken  op  scholen  5  Experimenten  op  150  scholen  Slimmer  werken,  een  efficiëntere   onderwijsorganisaCe,  funcCe-­‐ differenCaCe  en  inzet  ICT  Netwerk  van  onderwijsvernieuwers
 3. 3. 3 Experimentscholen delen hun ervaringen en lessen School  1:                   RSG  Pantarijn Schoolleider:   Ben  Sanders Experiment:       Leerlingen  voor  Leerlingen School  2:                   Schaersvoorde Schoolleider:   Rolinka  Schipper Experiment:       Videolessen School  3:                   Greijdanus  College Docent:       Jan  Jaap  Wietsma Experiment: Videolessen
 4. 4. Leren op maat: stapsgewijs onderwijs verbeteren Verbetering  effecCviteit  onderwijs  noodzakelijk  en  mogelijk,   maar  geen  kant  en  klare  oplossing.  Stapsgewijs  te  werk  gaan   en  focussen  op  de  kern: •  Ruimte  voor  gerichte  feedback  aan  leerlingen •  Ruimte  voor  samenwerking/onderling  overleg/intervisie   tussen  leraren •  Ruimte  voor  differenCaCe/maatwerk DoelmaCge  inzet  kostbare  docen]jd
 5. 5. LvL: de achtergrond op het Pantarijn Filmpjes  gemaakt  door  leerlingen  voor  andere  leerlingen Doelen: •  Ontwikkelen  aansprekend  materiaal •  Te  gebruiken  door  leerlingen  zelf,  zonder  tussenkomst  docent •  Tijdwinst  voor  docenten:  ruimte  voor  maatwerk  begeleiding Opbrengsten: •  Project  in  twee  vakken:  wiskunde  en  Frans •  60-­‐tal  zelfgemaakte  filmpjes  online •  Leerlingen  betrokken  bij  opnemen  en  beoordelen  filmpjes •  Te  gebruiken  met  in  totaal  1100  filmpjes  van  23  andere  scholen
 6. 6. LvL: kwesties op het Pantarijn •  Hoe  wordt  Cjdwinst  voor  docenten  nu  daadwerkelijk   gerealiseerd? •  Hoe  bieden  we  ontwikkeld  materiaal  gestructureerd  aan  in  het   onderwijs? Mogelijke  oplossing:  koppelen  aan  bestaand  tutorsysteem
 7. 7. LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de doelen Tutoring  van  leerlingen  door  leerlingen  Cjdens  KWT  en  tussenuren.   100  leerlingtutoren  afdelingsbreed. •  Leerlingen  helpen  leerlingen •  Uitleg  door  medeleerlingen  slaat  vaak  beter  aan •  Leerlingen  ontdekken  hun  talent •  Leerlingen  raken  mogelijk  enthousiast  voor  het  docentenvak
 8. 8. LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de uitvoering •  Vast  CjdsCp:  keuzewerkCjd •  Verschillende  actoren  komen  samen,  leerlingen,  docent  en  tutoren •  Tutoren  begeleiden  de  leerlingen  in  groepjes •  Tutoren  krijgen  in  dit  uur  inhoudelijke  begeleiding  van  docent
 9. 9. LvL: tutorsysteem op het Pantarijn: de opbrengsten •  Leerlingen  benu9en  KWT  effecCef  door  begeleiding  op  maat  door   tutoren  ondersteund  door  digitaal  materiaal  en  LvL-­‐filmpjes •  Er  is  Cjd  voor  contact  tussen  tutoren  en  begeleidende  docenten •  Er  ontstaat  geleidelijk  meer  Cjd  voor  docenten  dit  uur  anders  in  te   vullen  (overleg,  maatwerkbegeleiding,  lesvoorbereiding)
 10. 10. Live Videolessen: de achtergrond
 11. 11. Live Videolessen: de achtergrond Samenwerken  en  interacCe  door  Video  Conferencing 17  Scholen  met  VC-­‐lokaal
 12. 12. Live Videolessen: aandachtspunten Op  school: •  Afstemming  tussen  ICT-­‐coördinaCe,  roosterkamer,  docenten  en   schoolleiding •  Randvoorwaarden:  computers,  ELO,  roostermaker,  lokalen,   scholing  docenten,  overleg  partnerscholen,  VC-­‐provider •  Nakomen  afspraken  tussen  alle  parCjen Buiten  school: •  Samen  lessen  ontwerpen  met  vakdocenten  andere  scholen  (DOT   Twente),  afspraken  over  lessen,  lesCjden,  toetsweken  en  vakanCes •  Afspreken  met  experts  (universiteiten,  ziekenhuizen,  musea) •  Toetsing  en  verantwoordelijkheid
 13. 13. Live Videolessen: het systeem Text 1  expert   sterrenkunde NLT  groepen   op  4  lokaCes
 14. 14. Live Videolessen: scherm en presentatie
 15. 15. Live Videolessen: de kwaliteit •  Lessen  verbeterd  door  precieze  voorbereiding •  Spiegelen  van  schoolculturen •  ExperCse  en  excellenCe  docent  en  leerling •  Begaafde  leerlingen  meer  kunnen  bieden •  Buitenwereld  aan  school  koppelen •  Afwisseling  periodes  VC  lessen  en  reguliere  lessen
 16. 16. Live Videolessen: de innovatie •  Lesgeven  via  Live  Videolessen  in  nieuwe  toepassing  van   Videoconferencing •  Samenwerken  en  kennis  delen  tussen  leerlingen  en  docenten •  Lesopnamen,  prakCsch  werk  op  afstand •  Wens:  verbeteren  van  audiokwaliteit  en  overleg  docent  en   individuele  leerlingen
 17. 17. Live Videolessen: het perspectief •  Videoconferencing  als  krachCg  middel •  ExperCse  delen,  excellenCe  zoeken •  Leerlingen  keuzes  bieden  (VC  keuzemodules) •  Docenten:  werken  samen,  intervisie •  Buitenwereld  naar  binnen  brengen  (expert,  operaCekamer,   musea) •  InternaConaal  contact,  “VideoAcademy”
 18. 18. Ben je geïnteresseerd en wil je zelf aan de slag? IIO  kan  ervaringen  bieden  over AnCciperen  op  lerarentekort  en  krimp,  slimmere  werkwijzen,  inzet  van  ICT,   herinrichCng  van  de  onderwijsorganisaCe  en  samenwerking  in  leernetwerken  in  de  regio IIO  op  Maat  biedt  maatwerkondersteuning  voor  scholen  en  regio’s Van  een  impuls  tot  begeleiding  van  een  experiment  op  jouw  school Contact Kom  met  ons  praten  over  de  mogelijkheden  in  de  IIO-­‐zaal  of  neem  contact  met  ons  op   MarCne  Maes,  mm@kl.nl  of  06-­‐57930691 Henny  Steenbergen,  h.steenbergen@caop.nl  of  06-­‐22719813 Kijk  op  de  website:  www.innovaCeimpulsonderwijs.nl     Meld  je  aan  voor  de  nieuwsbrief  en  volg  ons  op  Twi9er  (@IIOnderwijs)

×