Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe gaan we de mogelijkheden van digitaal toetsen beter benutten? - Silvester Draaijer en Sharon Klinkenberg - OWD19

484 views

Published on

Flexibilisering van onderwijs vraagt om flexibel toetsen. De SIG Digitaal Toetsen toetsen laat zien wat er allemaal al kan en dat is veel! Met formatieve toetsen helpen we studenten kennis en vaardigheden te oefenen. Door toetsdata in te zetten maken we het mogelijk om onderwijs op maat in te richten en online proctoring helpt om toetsen op afstand mogelijk te maken. Inmiddels zijn we we in staat om via de virtuele toetswerkplek device-onafhankelijk een scala aan toetsen op een veilige manier af te nemen. In de praktijk worden deze mogelijkheden nog weinig benut. Wat is er nodig om dat te veranderen? Daarover gaan we in deze sessie graag met je in gesprek.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hoe gaan we de mogelijkheden van digitaal toetsen beter benutten? - Silvester Draaijer en Sharon Klinkenberg - OWD19

 1. 1. Een technorealistisch perspectief op A.I. in het Onderwijs Waar moet ik met druk over maken voor het Onderwijs van morgen? En waar pas voor overmorgen? Photo by Rock'n Roll Monkey on Unsplash menti.com - 51789
 2. 2. Ik ben een …
 3. 3. A.I. en didactiek – gisteren (of (over)morgen?)) Futuristic pictures by Jean-Marc Côté and other artists issued in France in 1899, 1900, 1901 and 1910
 4. 4. Kunstmatige intelligentie gaat onze levens veranderen, is de belofte. Het gaat onze tumoren vinden, auto's besturen en oorlogen voeren. Maar achter de technologie zitten mensen met idealen en blinde vlekken, belangen en vooroordelen. Sanne Blauw (De Correspondent)
 5. 5. What is, and what isn’t AI – not an easy question Source: Finland – MOOC ‘Elements of AI’
 6. 6. Verschil tussen ‘Onderwijs’ en ‘Didactiek’
 7. 7. Verschil tussen ‘Onderwijs’ en ‘Didactiek’ • Onderwijs • Het bestel (bij Ba/Ma) • Financiering • Voorlichtingsdagen • Studiekiezen • Roostering • Administratie • Zaalbezetting • Campusbeleving • Campusbeveiliging • Inschrijven • Studenten trekken • Herkansingen • Voorlichtingsdagen • De studenteninformatiebalie • Accreditatie • Onderwijs- en Examen Reglement • Arbeidsvoorwaarden • Taalbeleid • Leven Lang Leren • Didactiek • Doceren • Leren • Toetsing = Beslissen = HERE is theA.I.!
 8. 8. A.I. enToetsing • Toetsing is het verzamelen van data, het interpreteren van data en het nemen van beslissingen op basis daarvan. • TOETSING = OVERAL
 9. 9. A.I. en didactiek – gisteren (of morgen?) Futuristic pictures by Jean-Marc Côté and other artists issued in France in 1899, 1900, 1901 and 1910
 10. 10. A.I. en didactiek - gisteren (of morgen?) Futuristic pictures by Jean-Marc Côté and other artists issued in France in 1899, 1900, 1901 and 1910 AI expert Computer met Algortime en Machine Learning, adaptief en wat niet … Neuralink System Data Source Data Source Data Source
 11. 11. A.I. en didactiek – gisteren B.F Skinner. Teaching machine and programmed learning
 12. 12. A.I. en didactiek - vandaag Goed gedefinieerde domeinen!
 13. 13. A.I. en didactiek - vandaag Default settings:  Comments submitted on time  Comments evenly spread out over the document  ≥ 7 comments for each paper  Quality of comment (per comment):  2 = Demonstrates thorough and thoughtful reading AND insightful interpretation of the reading  1 = Demonstrates reading, but no (or only superficial) interpretation of the reading  0 = Does not demonstrate any thoughtful reading or interpretation  Grading options that we did NOT use:  # times the assignment is opened  # pages read  # minutes spent actively reading  # responses evoked by their comments  # upvotes received Deepl.com - Plagiarism
 14. 14. A.I. en didactiek – overmorgen
 15. 15. A.I. en didactiek - overmorgen
 16. 16. Terug naar vandaag • Het leren zien te versnellen…
 17. 17. Intelligentie (van alle tijden) Source: OER Services Lifespan Development
 18. 18. Macro - Micro Source: http://journalofcosmology.com/ Source: http://aquatic-human-ancestor.org/anatomy/brain.html,
 19. 19. Leren - 2 Sigma problem Bloom and Mastery Learning Source: https://blog.coursera.org/5-tips-learn-more-effectively-in-class-with/
 20. 20. Computer als Mind Reader https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
 21. 21. A.I. en didactiek - overmorgen• Disruptive Assessment • The API-ification of business
 22. 22. A.I. en didactiek - overmorgen

×