Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen' - Sharon Klinkenberg & Silvester Draaijer - OWD18

263 views

Published on

Digitaal toetsen heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht gemaakt. Instellingen hebben geïnvesteerd in enorme toetszalen, toetsapplicaties aangeschaft en het ondersteuningsmodel op orde gebracht. Aan de groei zit echter een plafond. Piekbelasting, overstijging van het aanbod en ook beleid gericht op flexibilisering van het onderwijs maken dat we moeten uitwijken naar meer flexibele toetsvormen. 'Any time any place assessment' wordt de laatste jaren steeds vaker geroepen, maar wat is daar eigenlijk voor nodig? In deze sessie schetsen we een toekomstbeeld waarin flexibilisering optimaal mogelijk is. Hoe ver staan we daar nog vanaf en wat moet er in de tussentijd gerealiseerd worden?

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

'Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen' - Sharon Klinkenberg & Silvester Draaijer - OWD18

 1. 1. Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen SIGDigitaalToetsen Sharon Klinkenberg 6 nov 2018 @shklinkenberg #OWD18
 2. 2. Special Interest Group Digitaal Toetsen SURFspace LinkedIn Twitter · · ·
 3. 3. Versnellingsagenda Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie - VSNU 2: Flexibilisering van het onderwijs Digitalisering kan eraan bijdragen het onderwijs flexibeler te maken, als dat past bij de strategie en ambitie van de instelling. Als studenten modules ook online kunnen volgen, er meer mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen zijn, er meer keuzevrijheid is voor studenten in het samenstellen van hun opleiding en meer variëteit in (micro)diplomering, ontstaat de mogelijkheid voor studenten om in hun eigen tempo onderwijs te volgen dat het best bij hun talenten, leerwensen en omstandigheden past. Versnellingsagenda 3/14
 4. 4. Any time any place
 5. 5. Any place
 6. 6. Wat is er nodig “ Van centraal naar decentraal naar thuis Van zaal naar mobiel Chromebooks BYO laptop / tablet USB sticks · · · 8/14
 7. 7. Any time
 8. 8. Wat is er nodig ‘ Van toetsen op één tijdstip naar zelf bepalen wanneer je een toets start Toetskwamliteit borgen· Itembanking Item analyse - - Van KTT naar IRT naar CAT- 10/14
 9. 9. Mogelijkheden en onmogelijkheden
 10. 10. Mogelijkheden en onmogelijkheden Korte termijn Lange termijn Binnen toets applicatie Klassieke test theorie Any place Some places Any time Time slots · · · · Authentiek toetsen IRT en CAT · Autocat, Photoshop, SPSS, excel- · 12/14
 11. 11. Tijdpad Voor any time any place authentiek toetsen. 2035·
 12. 12. END @shklinkenberg· Klinkenberg· S.Klinkenberg@UvA.nl· ShKlinkenberg·

×