Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De kracht van een Pop-up Escaperoom - Rogier van Blaak & Sylvia Moes (VU) - OWD19

Ad

DE KRACHT VAN EEN POP-UP ESCAPE ROOM
Sylvia Moes & Rogier van de Blaak
This work is licensed under a Creative Commons Attr...

Ad

2
 Wat is het?
 Aanleiding
 Ontwerpproces
 Uitvoering
 Reacties en Ervaringen
 Tijdsbesteding
 Doorontwikkeling
 U...

Ad

3
 Tijdelijk
 Snel op en afbreken
WAT IS EEN POP-UP
ESCAPE ROOM?

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad

De kracht van een Pop-up Escaperoom - Rogier van Blaak & Sylvia Moes (VU) - OWD19

Download to read offline

De Vrije Universiteit van Amsterdam zette tijdens de introductiedagen een pop-up escaperoom in om studenten ervaring op te laten doen met 21st century skills. Uit de evaluatie blijkt dat dit het meest gewaardeerde onderdeel was van de introductiedagen.

We laten je zien hoe deze pop-up escaperoom in relatief korte tijd, met weinig middelen, tot stand is gekomen. We geven inzicht in onze strategie om vanuit dit concept thematische, meer domeinspecifieke, pop-up escaperooms te ontwikkelen. Deze presentatie op de SURF Onderwijsdagen zien we als een belangrijk startpunt om een virtueel netwerk op te zetten. Zo kunnen we voorbeelden en opdrachten in de toekomst gemakkelijk met elkaar delen.

De Vrije Universiteit van Amsterdam zette tijdens de introductiedagen een pop-up escaperoom in om studenten ervaring op te laten doen met 21st century skills. Uit de evaluatie blijkt dat dit het meest gewaardeerde onderdeel was van de introductiedagen.

We laten je zien hoe deze pop-up escaperoom in relatief korte tijd, met weinig middelen, tot stand is gekomen. We geven inzicht in onze strategie om vanuit dit concept thematische, meer domeinspecifieke, pop-up escaperooms te ontwikkelen. Deze presentatie op de SURF Onderwijsdagen zien we als een belangrijk startpunt om een virtueel netwerk op te zetten. Zo kunnen we voorbeelden en opdrachten in de toekomst gemakkelijk met elkaar delen.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from SURF Onderwijsdagen (20)

Advertisement

De kracht van een Pop-up Escaperoom - Rogier van Blaak & Sylvia Moes (VU) - OWD19

 1. 1. DE KRACHT VAN EEN POP-UP ESCAPE ROOM Sylvia Moes & Rogier van de Blaak This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 2. 2. 2  Wat is het?  Aanleiding  Ontwerpproces  Uitvoering  Reacties en Ervaringen  Tijdsbesteding  Doorontwikkeling  Uitwisseling kennis  Vragen INHOUD
 3. 3. 3  Tijdelijk  Snel op en afbreken WAT IS EEN POP-UP ESCAPE ROOM?
 4. 4. 4  Voorheen workshop  Andere vorm nodig  Ervaring meegeven  Leuk en bekend AANLEIDING
 5. 5. 5  Self-awareness informatievaardigheden  Korte doorlooptijd  Kennismaking & teamverband  Niet te makkelijk VOORWAARDEN
 6. 6. 6  Circulaire opdrachten  Opzoeken informatie  Verschillende vaardigheden  Ontsnappen uit ruimte ONTWERPEN
 7. 7. UITWERKEN
 8. 8. 8  Vaardigheden voor antwoord  Informatievaardigheden  ACRL Framework  Focus op > Strategisch Zoeken > Betrouwbaarheid beoordelen > Misbruik van informatie > Metaliteracy (teamverband) AANSLUITEN OP THEORETISCH KADER
 9. 9. 9  Twee jaar  Meerdere dagen  Vooraf inschrijven  Prijs voor snelste team UITVOEREN
 10. 10. 10  Positieve reacties  Hoge waardering  Interesse in antwoorden  Teleurstelling als niet lukt REACTIES
 11. 11. 11  Enthousiasme studenten  Hou het simpel  Locatie is koning  Metaliteracy in samenwerking college’s  Leuk om te doen! ERVARINGEN & LESSEN
 12. 12. 12  20u – opdrachten ontwerpen  25u – Materiaal regelen  15u – Indeling uitwerken  10u – opzetten en afbreken  15u – Uitvoeren  05u - Overig  Totaal: 90 uur TIJDSBESTEDING
 13. 13. 13  Focus ons: Ervaring & Reflectie  Focus anderen: Locatie & Systemen  Aansluiten 21st Century Skills ONDERSCHEID ESCAPE ROOMS
 14. 14. 14  Thematisch op basis van erfgoedobjecten  Storytelling  Studenten meenemen (video)  Geïntegreerde opdrachten  Andere toepassingen DOORONTWIKKELING Afbeelding https://www.awai.com/2017/09/7-ways-to-profit-from-storytelling/
 15. 15. 15  Meerdere Escape Rooms in Onderwijsinstellingen  Uitwisseling opdrachten, vragen, vormen  Voortbouwen op ervaringen  www.menti.com: 86 88 67 UITWISSELING KENNIS https://informatieprofessional.nl/2018/08/ub-vu-organiseert- library-escape-room-nieuwe-studenten/
 16. 16. VRAGEN?

Editor's Notes

 • AFBEELDING: Foto van grote plaat
 • Voorheen steeds workshops gedaan waarin we fact checking besproken.
  Niet heel erg goed bezocht en de vorm sloeg niet goed aan (werkt niet goed op introductie)
  Escape Room gekozen omdat het een actieve vorm (zelf doen, ervaring) is die ook erg in is op dit moment.
  Bovendien is het leuk om te doen
 • Met het idee gekomen om een Escape Room te maken
  Moest kort zijn, dus op 3 vragen uitgekomen
  Vragen moesten over Informatievaardigheden gaan (in zekere zin in ieder geval) (Intrinsieke motivatie)
  Mocht best een beetje lasting zijn. Als het niet lukt, goede indicatie dat omgaan met informatie lastiger is dan het lijkt.
 • Met het idee gekomen om een Escape Room te maken
  Moest kort zijn, dus op 3 vragen uitgekomen
  Vragen moesten over Informatievaardigheden gaan (in zekere zin in ieder geval) (Intrinsieke motivatie)
  Mocht best een beetje lasting zijn. Als het niet lukt, goede indicatie dat omgaan met informatie lastiger is dan het lijkt.
 • Kamer ingedeeld als kantoor van hoogleraar
  Verder geen verhaal er nog bij (beperkte tijd voorbereiding)
  3 Opdrachten, 3 cijferig slot. Extra zoektaak toegevoegd voor volgorde van de nummers van het cijferslot
  We wilden er voor zorgen dat als mensen klaar waren met zoeken van de opdrachten er dan niet een deel van de mensen er maar bij stond
  iPads prominent aanwezig in ruimte
  Sommige opdrachten ook een antwoord in de ruimte of opgedeeld in meer stukken.
 • Bij ontwerpen van een escape room is het belangrijk te zorgen dat wat je studenten probeert te leren of ervaren gelijk is aan wat ze moeten doen om te ontsnappen. [Teamverband]
  Wil je bijvoorbeeld dat hun informatievaardigheden worden getest, dan zoals wij deden opdrachten maken waarbij goed gebruik hiervan noodzakelijk is.
  Als UB bij de VU gebruiken wij het zogeheten ACRL Framework als leiddraad voor ons informatievaardigheden Onderwijs.
  Hierbij hebben we in dit geval focus gelegd op strategisch informatie zoeken en op kwaliteit beoordelen, basisonderdelen die ook in framework voorkomen.
  Doe je dus zelf een Escape Room, kijk naar je theoretisch kader als uitgangspunt voor ideeën. Welk doel daaruit zou goed behandeld kunnen worden door te doen (in een Escape Room). Thema ook aan laten sluiten op je instelling (Wat is er in huis?)

  Wij hiermee proberen studenten alvast een voorproefje te geven van waarom dit zo belangrijk is
  Vonden het daardoor helemaal niet erg als een team er niet op tijd uitkwam. Geeft alleen maar aan hoe lastig het kan zijn.

  [Dit is vooral interessant voor Bieb mensen, maar verwacht veel meer verschillende bezoekers. Dus niet te lang op blijven hangen]
 • Twee jaar gedaan.
  Eerste jaar in een ruimte achterin de UB – 20 minuten
  Tweede jaar midden op de Introductiemarkt op het plein – 15 minuten
  Escape Room meerdere dagen open, op momenten dat nieuwe studenten tijd hadden.
  Inschrijven voor goede doorloop en weten wanneer we mensen konden verwachten
  In beide Jaren erg veel interesse, maar anderen dingen tegengekomen.
  Prijs voor snelste team
 • Studenten reageren erg positief.
  Eerste jaar kregen we de hoogste waardering van de studentensurvey over de introductiedagen
  Veel studenten vonden het wel moeilijk en zichtbare teleurstelling. Wilde wel altijd weten wat het antwoord dan wel was
 • Studenten zijn altijd erg teleurgesteld als het ze niet lukt, nog los van de prijs of niet
  Locatie waar je staat heeft ook veel doorlopende effecten. Het eerste jaar waren we heel blij dat we een inschrijfsysteem online hadden, maar in het tweede jaar hebben we geleerd dat op de markt dit juist niet werk. Gezien je centrale locatie veel beter bekijks geeft gaan we daar volgend jaar geen voorintekening meer voor doen. Veel mensen die we moesten terleurstellen terwijl ingeschreven mensen niet kwamen opdagen.
  Leuk om te doen! Lekker in de weer, studenten die plezier hebben etc.
 • Sommige andere Escape Rooms die we hebben gezien bij sommige andere instellingen zijn heel erg gefocusd op leren waar alles staat in de bibliotheek.
  Kan ook een toepassing zijn, maar heel expliciet wat wij hier niet doen
  Wij proberen studenten vooral een ervaring te geven rond iets wat later in hun studie ook belangrijk wordt, op een speelse manier.
  Voorbeeld: University of Derby - Library Lockdown: Zombie Attack!
 • Willemien vragen wie het meisje met het dagboek precies ook alweer was
  Mogelijk andere soorten opdrachten en meer integratie met zoeken van de ruimte
  Ook kijken naar andere toepassingen en/of langere versie misschien (secundair)
 • Maar daarnaast zijn er ook veel onderwijsinstellingen in Nederland bezig met het opstellen van Escape Rooms.
  Wij weten sowieso al van de Politieacademie, de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit die Escape Rooms hiervoor aan het ontwikkelen zijn of al draaiende hebben
  Zien kans om kennis en material onderling te delen en daarmee het ook makkelijker maken voor andere onderwijsinstellingen om dit op te pakken
  Zijn geinteresseerd hoeveel interesse daar vanuit de zaal hiervoor is
  MENTIMETER – Voor? Wat mist er nog? E-mail?
  Willen we hierbij ook contactgegevens verzamelen (mail ofzo) zodat we mensen kunnen benaderen/informeren voor/over doorontwikkeling?

  Mentimeter hiervoor gebruiken om interesse en input/ideeën te polsen?

×