Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Best practices voor het implementeren van open badges' - Marijn van den Doel - OWD18

721 views

Published on

Rotterdam School of Management (RSM) besteedt de laatste jaren steeds meer aandacht aan microcredentialing: het à la carte maken van het onderwijs. Op papier zijn badges uitermate geschikt om het leeraanbod visueel te maken en daarnaast voegt het een gamification element toe aan het leren. RSM heeft in de proof of concept van SURF met de open-badgesapplicatie Badgr de mogelijkheden verder onderzocht. We hebben voor het masterprogramma Finance & Investments Advanced alle afstudeerders, naast hun standaarddiploma, een digitale badge gegeven. In deze sessie delen we de geleerde lessen en hoor je hoe we verder gaan met experimenteren binnen de SURF-infrastructuur.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

'Best practices voor het implementeren van open badges' - Marijn van den Doel - OWD18

  1. 1. • • •
  2. 2. • • • •
  3. 3. • •
  4. 4. • • • • • •
  5. 5. • • •
  6. 6.
  7. 7. •  • •

×