Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2010 - 3 - De toekomst van de digitale leer- en werkomgeving - Ellen van den Berg

786 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2010 - 3 - De toekomst van de digitale leer- en werkomgeving - Ellen van den Berg

 1. 1. De toekomst van de digitale leer- en werkomgeving<br />De Onderwijsdagen<br />Utrecht, 9 november, 2010 <br />Ellen van den Berg<br />
 2. 2. DLWO: onmisbaar of hopeloos ouderwets<br />
 3. 3. Denken Think<br /> Handelen Act<br /> Reflecteren Reflect<br /> Transfereren Transfer<br />Lector Rich Media & Teacher Learning<br />Van den Berg, Wallace & Pedretti (2008)<br />
 4. 4. Wetenschappelijk Technische Raad<br />onafhankelijk adviesorgaan SURF<br />meerjarenplannen onderwijs<br />innovatietenders<br />www.surf.nl/wtr<br />
 5. 5. Adviesaanvraag<br />De platformmanagers van Stichting SURF hebben in een brief (10.03.11) de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) verzocht een onderzoek uit te voeren naar de Digitale Leer- en Werkomgeving in het hoger onderwijs.<br />Leo Plugge<br />Paul Kirschner Jos van Hillergersberg<br />
 6. 6. Opzet<br />25 + personen bevraagd<br /><ul><li>van student tot CvB-er</li></ul>23 documenten bestudeerd<br /><ul><li>van jaarplan tot proefschrift</li></li></ul><li>Opbrengst<br />Adviesrapport<br />www.surf.nl/wtr<br /> 7 conclusies<br /> 10 adviezen<br />Waardering van opdrachtgevers (platformmanagers) en anderen<br />
 7. 7. Opdrachtje<br />Schrijf zoveel mogelijk kenmerken op van een digitale leer- en werkomgeving<br />een brede definitie Digitale Studie- en Werkomgeving(DSWO):<br />Een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten ter ondersteuning van activiteiten van studenten, personeel en gasten van een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Vgl: ELO<br />
 8. 8. Opdracht<br />Schrijf zoveel mogelijk kenmerken op van een digitale leer- en werkomgeving<br />een brede definitie Digitale Studie- en Werkomgeving (DSWO):<br />Een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten ter ondersteuning van activiteiten van studenten, personeel en gasten van een instelling voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Vgl: ELO<br />
 9. 9. De scheidslijnen tussen onderwijs, onderzoek en de ondersteunende processen vervagen<br />.<br />
 10. 10. Conclusie: Kanteling in het denken<br />over de inzet van ICT in het onderwijs voor didactische doeleinden <br />naar<br />inzet van ICT voor ondersteunende doeleinden <br />
 11. 11. Redding nabij?<br />Didactische inzet ICT te specifiek voor generieke, instellingsbrede aanpak <br />
 12. 12. Kennis en vaardigheden van docentenTechnische en didactische gebruik van ICT<br />TPACK-NL<br />
 13. 13. De kennisbasis van een docent<br />Pedagogical Content Knowledge: <br />Leren van studenten/leerlingen de inhoud van een (school)vak?<br />TechnologicalPedagogicalKnowledge<br />Leren van studenten leerlingen met behulp van media (ICT)<br />Technological Content Knowledge<br />De relatie tussen ICT en de vakinhoud<br />
 14. 14. TechnologicalPedagogicalKnowledge<br />Kennis over ICT voor alle docenten<br />Gebruik DIGIbord<br />Monitor in digitale groepsdiscussie<br />
 15. 15. TPACK<br />Leren van studenten van de inhoud van het vak (inclusief ICT) met behulp van ICT<br />
 16. 16. Redding nabij!<br />Denken en professionaliseren: TPACK<br />
 17. 17.
 18. 18. Multitasken?<br />YouTube - Media Multitaskers Pay Mental Price<br />
 19. 19. Er is een onterecht hoge verwachting van de kennis van vaardigheden van studenten in het gebruik van ICT voor studiedoeleinden<br />
 20. 20. Het gebruik van ICT binnen de peer group leidt niet vanzelf tot voldoende kennis over het gebruik van ICT-voorzieningen voor de studie.<br />
 21. 21. Redding nabij!<br />Peer is fun, school ????<br />Van welke kennis en vaardigheden wil/kun je gebruik maken?<br />ICT voor onderwijsdoeleinden: docent is hard nodig<br />
 22. 22. Je ziet het pas als je het door hebt!<br />
 23. 23.
 24. 24. Digitale leeromgeving: onmisbaar of …………..<br />
 25. 25. Whatif ………<br />
 26. 26. The Cloud<br />
 27. 27.
 28. 28. Hybride<br />Einde van monolithische systemen<br />Privacy<br />Zeggenschap  accreditatie<br /> €€€€<br />
 29. 29. SURF<br />SURfacademy<br />Vraagbundeling organiseren<br />Good practices<br />Unieke van instellingen<br />COIN CollabaratievInfrastructure<br />
 30. 30. Meer informatie<br />Berg@edith.nl<br />

×