Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marktonderzoek in rechte lijn
Deel 4 – Kwalitatief onderzoek
Hoofdstuk 1
De bedoeling van kwalitatief
onderzoek
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Doel en aard
Doel marketing
– beïnvloeden gedrag
– uitgekozen partijen
• klanten
•...
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief versus kwantitatief
• Kwantitatief
– grootschalig
– sterk gestructuree...
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Toepassingen
• Inventariseren consumentengedrag
–
–
–
–

consumententypologieën
be...
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Situering in het onderzoeksproces
• Autonoom kwalitatief onderzoek
• te beperkt bu...
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Consumentengedrag
• Consument zoekt behoeftebevrediging, geen product
• Consument ...
De bedoeling van kwalitatief onderzoek

Attitude
• = de voorbeschiktheid om op een consistente manier
gunstig of ongunstig...
Hoofdstuk 2

Technieken van kwalitatief
verklarend onderzoek
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Welke?
•
•
•
•
•
•
•
•

Observatie
IAT of Impliciete-Associatietest
Diept...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Observatie
• Natuurlijke ↔ gemanipuleerd
• Direct ↔ indirect
• Persoonlij...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Laboratoriumtests
• Oogcamera of eye movement camera
• Psychogalvanometer...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Impliciete Associatietest
• Associaties beïnvloeden attitudes en gedrag
•...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Voorbeeld IAT

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Diepte-interviews
• Weinig en niet gestructureerde gesprekken tussen inte...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Groepsdiscussies (1)
• Principe ‘Focus Groups’
-

6 tot 12 personen
in éé...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Groepsdiscussies (2)
Methode
- hoge eisen aan discussieleider
- goede sam...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Groepsdiscussies (3)
Toepassingen
-

methode voor inventariseren van moti...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Groepsdiscussies (4)
Beperkingen
- geen
- veralgemening
- kwantificering
...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Psychodynamisch onderzoek
• Motivatieonderzoek
- Ernst Dichter
- zowel su...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Projectieve technieken
•
•
•
•
•
•
•
•

Woordassociatie
Derdepersoonstech...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Tekstballontechniek

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lij...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Fotosort

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Kelly-rooster
Procedure
1.
2.
3.
4.
5.

Consument krijgt lijst met stimul...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Voorbeeld Kelly-rooster
Huisvrouw nr. …
Aantrekkingspool

Merken

1

A

B...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Laddering
• Middel-doelketen
- waarneming van het aanbod
- evaluatie van ...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Fasen BSA-techniek
• Via open interviews de betekenisvolle productattribu...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Betekenisstructuur

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn...
Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek

Online kwalitatief onderzoek
• Voordelen:
–
–
–
–
–

Specifieke doelgroep...
Online kwalitatief onderzoek – analyse sociale netwerken

Stappen bij gebruik MROC’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereidings...
Online kwalitatief onderzoek – analyse sociale netwerken

Kenmerken gebruik MROC’s
•
•
•
•

Niet representatief
Onvoldoend...
Hoofdstuk 3

Metrisch verklarend
onderzoek
Metrisch verklarend onderzoek

Methodologie
• Relevantie
• Bedoeling metrisch verklarend onderzoek
• Model
- psychologisch...
Metrisch verklarend onderzoek

Behoeftemodel

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

404
Metrisch verklarend onderzoek

Opzet
• Stappen
- grondige analyse v/h kwalitatief psychodynamisch
onderzoek
- opmaken v/d ...
Metrisch verklarend onderzoek

Analysemapping van de betekenis van de assen

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rec...
Metrisch verklarend onderzoek

Verklarende assenstructuur automarkt

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn...
Metrisch verklarend onderzoek

Positionering merken

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

40...
Metrisch verklarend onderzoek

Positionering modellen

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

...
Metrisch verklarend onderzoek

Positionering en hergroepering modellen

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte l...
Hoofdstuk 4

Causaal onderzoek
Causaal onderzoek

Soorten variabelen

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

412
Causaal onderzoek

Principes
Experiment heeft drievoudig doel:
1. aantonen richting en sterkte van een oorzaakgevolgrelati...
Causaal onderzoek

Oorzaak-gevolgrelaties (1)
1.

Bedrieglijk verband tussen twee variabelen
A  C  B

2.

Tussenvariabel...
Causaal onderzoek

Oorzaak-gevolgrelaties (2)
4. Interactief effect van een derde variabele
C
A

B

5. Richting van de oor...
Causaal onderzoek

Enkelvoudige onderzoeksontwerpen
Voor-en-na-zonder-controle
O1

X

O2

waarbij:
• O1 = observatie voor ...
Causaal onderzoek

Verstorende elementen
•
•
•
•
•
•
•
•

Historie-effect
Maturatie van de experimentele variabelen
Intera...
Causaal onderzoek

Laboratorium- en veldexperiment
• Laboratorium- ↔ veldexperiment

• Validiteit
• Tijd en kostprijs
• Ge...
Causaal onderzoek

Laboratorium- en veldexperiment

Laboratoriumexperiment

Veldexperiment

- intern

Hoog

Laag

- extern...
Causaal onderzoek

Experiment met panelgegevens

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

420
Causaal onderzoek

Gecontroleerde ontwerpen
•

Voor-en-na-met-controle
EG
CG

O1
O’1

X

O2
O’2

effect = (O2 - O1) – (O’2...
Causaal onderzoek

Meervoudige ontwerpen
•
•
•
•
•

Marc De Laet, Pol Toye

Willekeurige toewijzing
Matching
Blokvorming
L...
Causaal onderzoek

Latijns vierkant

Marc De Laet, Pol Toye

Marktonderzoek in rechte lijn 2014

UDB ©

423
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marktonderzoek in rechte lijn deel 4 2014

2,392 views

Published on

Uitgeverij De Boeck
PowerPoint Marktonderzoek in rechte lijn 2014
Deel 4
Marc De Laet, Pol Toye

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marktonderzoek in rechte lijn deel 4 2014

 1. 1. Marktonderzoek in rechte lijn Deel 4 – Kwalitatief onderzoek
 2. 2. Hoofdstuk 1 De bedoeling van kwalitatief onderzoek
 3. 3. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Doel en aard Doel marketing – beïnvloeden gedrag – uitgekozen partijen • klanten • tussenpersonen • grote publiek – dit veronderstelt kennis van dat gedrag – beroep op psychologie, sociologie en sociale psychologie Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 373
 4. 4. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Kwalitatief versus kwantitatief • Kwantitatief – grootschalig – sterk gestructureerd – tabellen met absolute en relatieve frequenties • Kwalitatief – kleinschalig – weinig structuur – beschrijvend Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 374
 5. 5. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Toepassingen • Inventariseren consumentengedrag – – – – consumententypologieën besluitvormingsprocessen gebruik en attitudestudies imago-onderzoek • Ontwikkelen marketingstrategie – segmentatie – concept- en productontwikkeling – merk(her)positionering • Tactische marketingbeslissingen en diagnostiek – uitvoering en vormgeving marketinginstrumenten – reacties op concurrerende merken Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 375
 6. 6. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Situering in het onderzoeksproces • Autonoom kwalitatief onderzoek • te beperkt budget of tijd • conclusief onderzoek is overbodig / te omslachtig • Voorbereidend kwalitatief onderzoek • voorbereiding van onderzoek met attitudeschalen of andere vraagvormen die oordelen, gevoelens of voorkeuren meten • Complementair kwalitatief onderzoek • interpretatie van kwantitatief onderzoek Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 376
 7. 7. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Consumentengedrag • Consument zoekt behoeftebevrediging, geen product • Consument zoekt toegevoegde voordelen of bijkomende kenmerken = attributen v/e merk • functionele attributen • gevoelsmatige attributen • Perceptie = proces waarbij individu objectieve stimuli omvormt tot subjectieve, waargenomen werkelijkheid. • Perceptie v/d consument over ieder attribuut  kracht v/e merk • Globale perceptie merknaam = merkimago • Positioneren = consument percipieert welke attributen in elk merk aanwezig zijn en klasseert de merken volgens hun beloftes Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 377
 8. 8. De bedoeling van kwalitatief onderzoek Attitude • = de voorbeschiktheid om op een consistente manier gunstig of ongunstig te reageren op een object • Tri-componentenmodel: – cognitief: kennis, mening, overtuiging over het merk – affectief: gevoelens en emoties die een merk oproept – conatief: gedragsintentie Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 378
 9. 9. Hoofdstuk 2 Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek
 10. 10. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Welke? • • • • • • • • Observatie IAT of Impliciete-Associatietest Diepte-interviews Groepsdiscussies Projectieve technieken Kelly-rooster Laddering Online kwalitatief onderzoek en analyse van sociale netwerken Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 380
 11. 11. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Observatie • Natuurlijke ↔ gemanipuleerd • Direct ↔ indirect • Persoonlijk ↔ mechanisch • Observatie van groepsdiscussies en gedrag • Inhoudsanalyse (content analysis) • Laboratoriumtests Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 381
 12. 12. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Laboratoriumtests • Oogcamera of eye movement camera • Psychogalvanometer • Pupilometer • Neuromarketing • Tachistoscoop Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 382
 13. 13. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Impliciete Associatietest • Associaties beïnvloeden attitudes en gedrag • Anthony Greenwald • Computertest – stimuli aan categorieën toewijzen – 1ste reeks = compatibele conditie – 2de reeks = incompatibele conditie • Verschil in reactietijd tussen beide reeksen • Toepassingen: impulsaankopen, attitudes … Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 383
 14. 14. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Voorbeeld IAT Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 384
 15. 15. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Diepte-interviews • Weinig en niet gestructureerde gesprekken tussen interviewer en respondent • Verloop wordt bepaald door de antwoorden en reacties v/d respondent • Opstellen v/e leidraad voor de interviewer - algemene vraag per aspect v/d te verzamelen info - per algemene vraag ‘probing questions’ - checklist • Analyse: niet alleen wat, maar ook wanneer en hoe de respondent iets zegt Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 385
 16. 16. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Groepsdiscussies (1) • Principe ‘Focus Groups’ - 6 tot 12 personen in één lokaal discussieleider = ervaren psycholoog/socioloog participanten reageren op elkaar • Voordeel - veelheid aan informatie Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 386
 17. 17. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Groepsdiscussies (2) Methode - hoge eisen aan discussieleider - goede samenstelling groep is essentieel - compromis tss heterogeen en homogeen, of - # groepen, intern homogeen, extern heterogeen - kwaliteit rekrutering en screening - groep kan geobserveerd worden door oneway-mirror of via videocamera - discussie volledig op band opgenomen - onderzoeker interpreteert en maakt verslag Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 387
 18. 18. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Groepsdiscussies (3) Toepassingen - methode voor inventariseren van motieven en gevoelens om zich te ‘situeren’ in het probleem als voorbereiding van de vragenlijst (‘taal’ v/d consument) inzicht in: • • • • Marc De Laet, Pol Toye de verwachte verschillen in het gebruik van het product meningen en aankopen van de consument verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers … Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 388
 19. 19. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Groepsdiscussies (4) Beperkingen - geen - veralgemening - kwantificering - segmentering - erg persoonlijke onderwerpen → beter: mini-groepen - één individu kan hele groep beïnvloeden Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 389
 20. 20. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Psychodynamisch onderzoek • Motivatieonderzoek - Ernst Dichter - zowel succes als grote mislukkingen - uitgangspunt: • in het aankoopproces spelen onbewuste mechanismen een rol • de 3 componenten v/d attitude vormen één geheel, een ‘Gestalt’ • Onbewuste motivatie: Freud - Ich of Ego - Über-Ich of Superego - Es of Id • Hedendaagse opvattingen: zoeken naar persoonlijkheid van een merk Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 390
 21. 21. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Projectieve technieken • • • • • • • • Woordassociatie Derdepersoonstechnieken Tekstballontechniek (cartoon test) Aanvulling van zinnen en verhalen Typische gebruiker en personificatie Planeetoefening Rollenspel of psychodrama Fotosort Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 391
 22. 22. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Tekstballontechniek Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 392
 23. 23. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Fotosort Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 393
 24. 24. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Kelly-rooster Procedure 1. 2. 3. 4. 5. Consument krijgt lijst met stimuli Voorleggen in groepjes van drie Aantrekkingspool en afstotingspool bepalen Overige stimuli indelen Fase 3 herhalen met ander kenmerk Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 394
 25. 25. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Voorbeeld Kelly-rooster Huisvrouw nr. … Aantrekkingspool Merken 1 A B C D E F G H I J 2 Wast zowel wit als kleur 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 Voor fijne was Eenvoudige verpakking 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Luxueuze verpakking Reinigt grondig 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Reinigt oppervlakkig Leverbaar in kleine verpakking 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 Enkel grote verpakking Reinigt op een zachte manier 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 Wast zonder meer Product met standing 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Populair product Gunstige prijs 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Hoge prijsklasse Opdringerige reclame 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 Discrete reclame Geeft blijvende geur na het wassen 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 Geur verdwijnt na het wassen Beperkt gebruik 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 Product ‘voor alle dagen’ Marc De Laet, Pol Toye Afstotingspool Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 395
 26. 26. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Laddering • Middel-doelketen - waarneming van het aanbod - evaluatie van de productattributen - evaluatie van de gevolgen • functioneel • psychologisch • sociaal - waarden • Laddering en BSA Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 396
 27. 27. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Fasen BSA-techniek • Via open interviews de betekenisvolle productattributen opsporen • Aantal attributen beperken d.m.v. groepeertaken • De geprefereerde niveaus van attributen selecteren • Onderlinge verband tussen de betekenissen onderzoeken • Inhaken op de antwoorden d.m.v. ‘waarom’-vragen Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 397
 28. 28. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Betekenisstructuur Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 398
 29. 29. Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek Online kwalitatief onderzoek • Voordelen: – – – – – Specifieke doelgroepen Niet gebonden aan plaats (en tijd) Anonimiteit Beeldmateriaal mogelijk Makkelijke registratie • Types: – – – – Marc De Laet, Pol Toye Online discussiegroepen Bulletin board groups E-mailgroepen Analyse sociale netwerken en MROC’s Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 399
 30. 30. Online kwalitatief onderzoek – analyse sociale netwerken Stappen bij gebruik MROC’s • • • • • • • • • • • Voorbereidingsfase Kick-off bij de klant Rekrutering van de deelnemers Kick-off met de deelnemers Opstellen van een onderzoeks- of conversatiegids Afbakenen van de zones Modereren Incentives Meten van de community-activiteiten Analyse van de reacties Rapportering en presentatie van de resultaten Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 400
 31. 31. Online kwalitatief onderzoek – analyse sociale netwerken Kenmerken gebruik MROC’s • • • • Niet representatief Onvoldoende steekproefgrootte Gemiddeld 30 antwoorden/vraag Ideale periode – Ad hoc, tactische discussiegroep: 3 weken – Strategische discussiegroep: 3 maanden • Indien echt kwantitatief onderzoek vereist  toetsen bij representatieve steekproef  klassieke enquête (offline of online) Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 401
 32. 32. Hoofdstuk 3 Metrisch verklarend onderzoek
 33. 33. Metrisch verklarend onderzoek Methodologie • Relevantie • Bedoeling metrisch verklarend onderzoek • Model - psychologische dimensie - sociologische dimensie - vier velden • • • • Marc De Laet, Pol Toye receptief veiligheidszoekers manifestatieven vitalisten Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 403
 34. 34. Metrisch verklarend onderzoek Behoeftemodel Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 404
 35. 35. Metrisch verklarend onderzoek Opzet • Stappen - grondige analyse v/h kwalitatief psychodynamisch onderzoek - opmaken v/d itembatterijen - vragenlijst schrijven • Structuur v/d vragenlijst • Praktisch voorbeeld Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 405
 36. 36. Metrisch verklarend onderzoek Analysemapping van de betekenis van de assen Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 406
 37. 37. Metrisch verklarend onderzoek Verklarende assenstructuur automarkt Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 407
 38. 38. Metrisch verklarend onderzoek Positionering merken Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 408
 39. 39. Metrisch verklarend onderzoek Positionering modellen Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 409
 40. 40. Metrisch verklarend onderzoek Positionering en hergroepering modellen Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 410
 41. 41. Hoofdstuk 4 Causaal onderzoek
 42. 42. Causaal onderzoek Soorten variabelen Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 412
 43. 43. Causaal onderzoek Principes Experiment heeft drievoudig doel: 1. aantonen richting en sterkte van een oorzaakgevolgrelatie 2. kwantitatief meten van de grootte van de invloed van een onafhankelijke op een afhankelijke variabele 3. maken van een voorspelling van de waarde van een afhankelijke variabele bij uiteenlopende waarden van een onafhankelijke variabele Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 413
 44. 44. Causaal onderzoek Oorzaak-gevolgrelaties (1) 1. Bedrieglijk verband tussen twee variabelen A  C  B 2. Tussenvariabele A  C  B 3. Versterkend effect van een derde variabele A B C Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 414
 45. 45. Causaal onderzoek Oorzaak-gevolgrelaties (2) 4. Interactief effect van een derde variabele C A B 5. Richting van de oorzaak-gevolgrelatie A  B Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 415
 46. 46. Causaal onderzoek Enkelvoudige onderzoeksontwerpen Voor-en-na-zonder-controle O1 X O2 waarbij: • O1 = observatie voor het experiment • X = experiment • O2 = observatie na het experiment Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 416
 47. 47. Causaal onderzoek Verstorende elementen • • • • • • • • Historie-effect Maturatie van de experimentele variabelen Interactie-effect Testeffect Instrumenteel effect Selectie-effect Mortaliteitseffect Overdrachtseffect Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 417
 48. 48. Causaal onderzoek Laboratorium- en veldexperiment • Laboratorium- ↔ veldexperiment • Validiteit • Tijd en kostprijs • Geheimhouding Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 418
 49. 49. Causaal onderzoek Laboratorium- en veldexperiment Laboratoriumexperiment Veldexperiment - intern Hoog Laag - extern Laag Hoog Kosten Laag Hoog Geheimhouding Hoog Laag Validiteit Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 419
 50. 50. Causaal onderzoek Experiment met panelgegevens Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 420
 51. 51. Causaal onderzoek Gecontroleerde ontwerpen • Voor-en-na-met-controle EG CG O1 O’1 X O2 O’2 effect = (O2 - O1) – (O’2 - O’1) • Afzonderlijke pre- en postdesign EG CG • O2 X O2 O’2 Alleen-na-met-controle EG CG Marc De Laet, Pol Toye O’1 X Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 421
 52. 52. Causaal onderzoek Meervoudige ontwerpen • • • • • Marc De Laet, Pol Toye Willekeurige toewijzing Matching Blokvorming Latijns vierkant (Latin square) Factorieel proefopzet Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 422
 53. 53. Causaal onderzoek Latijns vierkant Marc De Laet, Pol Toye Marktonderzoek in rechte lijn 2014 UDB © 423

×