Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa án

11,825 views

Published on

Trong vụ việc ly hôn, chứng minh chồng ngoại tình là lợi thế trước tòa.

Published in: Law
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa án

  1. 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Địa danh, ngày.......tháng...... năm ..... ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM (Về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng) Kính gửi: - Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện............., Tp........................... - Viện Kiểm sát nhân dân quận/huyện............., Tp................................................ Tên tôi là: ....................................................Sinh ngày: ........................................ CMND số: .............................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................. Số điện thoại: .....................................................Email:......................................... Tôi viết đơn này tố giác hành vi ngoại tình, vi phạm chế độ một vợ, một chồng của (các) đối tượng sau đây: Ông/bà: ....................................................Sinh ngày: ........................................... Địa chỉ: .................................................................................................................. Số điện thoại...................................................Email:............................................ Bà/ông: (1) ....................................................Sinh ngày: .................................... Địa chỉ: ................................................................................................................. Số điện thoại.....................................................Email:.......................................... NỘI DUNG TỐ GIÁC (2) : Tôi và ông/bà ......................... là vợ chồng, đăng ký kết hôn hợp pháp từ ngày ....../....../.......... tại UBND xã/ phường.........quận/ huyện .........thuộc tỉnh/ thành phố ........... Quá trình chung sống từ khi kết hôn đến...................., chúng tôi rất hạnh phúc, vợ chồng không nảy sinh mâu thuẫn. Đến nay, chúng tôi đã có ..... con chung là: .............................. (Sinh năm:......) và .............................. (Sinh năm:......). Đến khoảng ........................, ông/bà ............................. bắt đầu có biểu hiện bỏ bê gia đình, không quan tâm đến vợ con và đặc biệt thường xuyên không về nhà. Qua tìm hiểu, tôi được biết ông/bà .................... đang có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ/ người đàn ông khác (anh/chị ..............), thậm chí họ còn có với nhau ......người con. Hiện nay, họ đang chung sống cùng với nhau tại địa chỉ ......................................................Tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng chứng minh quan hệ ngoại tình giữa chồng/vợ tôi và anh/chị ......... là có thật. Sau khi phát hiện ra sự việc, tôi đã yêu cầu chồng/vợ tôi và anh/chị ..................... chấm dứt ngay quan hệ ngoại tình này nhưng cả hai vẫn tiếp tục qua lại và công khai mối quan hệ bất chấp sự phản đối của gia đình. Đến nay, tôi xác định tình cảm giữa hai vợ chồng đã không còn và không còn muốn níu kéo mối quan hệ hôn nhân này, nhưng ông/bà ................... cần phải chịu trách nhiệm trước hành vi sai trái mà mình đã gây ra đối với gia đình và xã hội khi cố tình đi ngược lại với luân thường đạo lý, vi phạm pháp luật. Nhận thấy, hành vi của ông/bà ...... (và ............) có dấu hiệu cấu thành Tội
  2. 2. vi phạm chế độ một vợ, một chồng được quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015. Vì vậy, tôi làm đơn này để tố giác hành vi phạm tội của (các) đối tượng: .......................... Căn cứ quy định tại ......., kính đề nghị các Quý Cơ quan tiếp nhận và giải quyết đơn tố giác này của tôi, xem xét khởi tố vụ án, khởi tố ông/bà...................(và ...........) về “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Tôi xin cam đoan những thông tin trình bày nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn Tài liệu gửi kèm: 1. Chứng minh nhân dân; 2. Sổ hộ khẩu; 3. Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến việc tố giác hành vi ngoại tình. 4. Giấy đăng ký kết hôn. Ghi chú: (1) Trong đơn tố giác tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng, ngoài việc tố giác hành vi ngoại tình của chồng hoặc vợ mình, người tố giác còn có thể tố giác người có quan hệ ngoại tình với chồng/vợ mình vì theo quy định của pháp luật thì người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. (2) Phần Nội dung tố giác, tùy từng trường hợp khác nhau mà nội dung cũng có phần khác nhau.

×