Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng - Văn phòng Luật Sư Lê Hồng Hiển

9,741 views

Published on

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng theo quy định của tòa án. Văn bản không thể thiếu trong các vụ việc ly hôn

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng - Văn phòng Luật Sư Lê Hồng Hiển

  1. 1. CỘNG HÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ ...................., ngày ...... tháng ..... năm 20..... GIẤY XÁC NHẬN MÂU THUẪN VỢ CHỒNG Tên tôi là: …………………................…………………tổ trưởng (tổ phó) Tổ….............…cụm…...................phường………………………………………… Xác nhận tình trạng hôn nhân của : Anh (chị)…………..………...............................…………………………………… Trú tại:……………………………….................................………………………… Và chị (anh)………………………….................................………………………… Trú tại:………………………………................................………………………… 1. Về tình cảm: (Xác nhận mâu thuẫn vợ chồng) 2. Về con: (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh) 3. Về tài sản và nhà ở chung: (Xác nhận có tài sản - nhà ở chung hay không): Xác nhận của UBND phường Tổ trưởng - tổ phó, tổ …cụm… (UBND phường xác nhận chữ ký Phường…………………tổ trưởng- tổ phó tổ dân phố)

×