oblicza PRL: lata 70.

3,118 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
439
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

oblicza PRL: lata 70.

 1. 1. opracował Dawid Rosół
 2. 2. EDWARD GIEREK I Sekretarz KC PZPR 1970-1980Po krwawym stłumieniu protestów robotniczych na wybrzeżuw grudniu 1970 roku partia komunistyczna zdecydowała się nazastąpienie skompromitowanego Gomułki Edwardem Gierkiem.Nowy przywódca na każdym kroku starał się podkreśladswoją odmiennośd od poprzednika.Rządy rozpoczął od odwiedzenia stoczniowców,do których skierował słynne pytanie: „No to jak, towarzysze, pomożecie?”Zgodził się też na cofnięcie wprowadzonychw grudniu ‘70 podwyżek.Gierek obiecał też, że za jego rządów władzanigdy nie będzie strzelad do protestujących.Obietnicy dotrzymał, chod protesty nadaltłumiono używając siły.
 3. 3. Lata 70. są do dziś najlepiej wspominanym okresem w historii PRL. Na tak dobry obraz „dekady Gierka” złożyło się kilka czynników, o których przeczytasz na kilku następnych slajdach. Dowiesz się z nich także o ciemnych stronach tego dziesięciolecia i o wielkich kosztachmodernizacji paostwa, której podjął się Edward Gierek. sondaż CBOS z sierpnia 2001
 4. 4. Edward Gierek, wychowany na zachodzie Europy, znający język francuski, był politykiem dobrze postrzeganym na świecie. Sam także był człowiekiem otwartym na świat- także ten zachodni- kapitalistyczny- do lat 70. postrzegany jako wrogi. Gierek spotykał się nie tylko z przywódcami RFN, czy Francji, ale także z trzema kolejnymi prezydentami USA. Dążył też do normalizacji stosunków z Watykanem: w 1977 roku został przyjęty na audiencji przez papieża Pawła VI a dwa lata później zgodził się na przyjazd do Polski Jana Pawła II, z którym się spotkał. E. Gierek z papieżem Pawłem VI Jednocześnie jednak w cza-sach Gierka wprowadzono dokonstytucji poprawkę mówią-cą o umacnianiu przyjaźnii współpracy z ZSRR a potaje-mnie rozbudowywano orga-ny odpowiedzialne za walkęz Kościołem katolickim.
 5. 5. Lata 70. to okres wielkich sukcesów polskiego sportu na arenie międzynarodowej. Wśród nich do dzisiaj najczęściej wspomina się reprezentację piłkarską prowadzoną przez Kazimierza Gór- skiego, która na mistrzostwach świata w RFN w 1974 roku po pokonaniu Brazylii zajęła 3 miejsce, a na igrzyskach olimpijskich dwukrotnie stawała na podium (1972-1 miejsce, ‘76- 2 m-ce). Ogromne sukcesy odnosili także polscy siatkarze prowadzeni przez Huberta Wagnera zdobywa-jąc mistrzostwo świata w 1974 i mistrzostwo olimpijskie w 1976 roku. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej RFN ‘74 Na wysokim poziomie stał także wygrany przez Polskę mecz o 3 miejsce z Brazylią polski tenis (Wojciech Fibak), kolar- stwo (Ryszard Szurkowski, Stanisław Szozda) i lekkoatletyka: biegi sprin- terskie (Irena Szewioska), biegi płot- karskie (Grażyna Rabsztyn), skok wzwyż (Jacek Wszoła), czy skok o tyczce (Władysław Kozakiewicz).
 6. 6. Lata 70. to także początki światowej kariery polskich himalaistów, którzy niedługo późniejbędą już zaliczani do najlepszych na świecie. Wśród największych trzeba przynajmniej wymienid Wandę Rutkiewicz ( pierwsza Europejkana szczycie Mount Everest, pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2; uważana za jednąz najlepszych himalaistek w historii) i Jerzego Kukuczkę(jako drugi człowiek na ziemi zdobył wszystkie 14 ośmioty-sięczników – tzw. „Koronę Himalajów i Karakorum”).
 7. 7. W latach 70. Polska doczekała się jeszczejednego prestiżowego sukcesu, chod już niesportowego. Dołączyła do grona paostw, którewysłały swoich obywateli w kosmos. Pierwszym (i jak dotąd jedynym) polskimkosmonautą został Mirosław Hermaszewski,który w 1978 roku przez 8 dni przebywał naorbicie okołoziemskiej na radzieckim statkuSojuz 30.
 8. 8. Pośród wielu nowości jakie przyniosły Polakom lata 70. jedną z najbardziej charakterystycznych był bez wątpienia fiat 126p - popularny „maluch”. Gierek szukając małego, taniego auta, które mogłoby zmotoryzowad Polskę od Włochów kupił licencję na fiata 126. Jego produkcję rozpoczęto w 1973 roku najpierw w Bielsku-Białej, później także w Tychach. Przez 27 lat z polskich taśm produkcyjnych zjechało ponad 3 miliony „maluchów”. Fiat 126p nie był jedynym osiągnięciem polskiej motoryzacji lat 70. W 1978 roku w warszaw-skiej fabryce samochodów osobowych rozpoczęto produkcję Poloneza – samochodu, który wlatach 70. w niczym nie ustępował zachodnim markom. Do dziś można jeszcze spotkad autobusyJelcz 110, których produkcję rozpoczęto także w latach 70. na licencji francuskiej marki Berliet. W latach 70. odnotowano takżeznaczny postęp w budowie dróg.Właśnie wtedy zaczęły powsta-wad pierwsze w Polsce autostra-dy, ważne trasy szybkiego ruchu,wtedy zmodernizowano znacznączęśd polskich dróg.
 9. 9. Lata 70. przyniosły również znaczną poprawę w ilości nowych mieszkao. Dziękikolejnym nowopowstającym „fabrykom domów” (produkowały gotowe elementydo budowy bloków z tzw. „wielkiej płyty”) udało sięosiągnąd poziom 300 tys. nowych mieszkao rocznie. W efekcie znacznie skrócił się czas oczekiwania na własne mieszkanie. Nigdy jednak w PRL-u nie udało się w pełni zaspokoid zapotrzebowania mieszkaniowego. Jakośd wykooczenia budowanych w tak szybkim tempie bloków często pozostawiała wiele do ży- czenia. Ważniejszy od jakości był jednak dla Polaków sam fakt po- siadania własnego lokum. przykład osiedla z tzw. „wielkiej płyty”
 10. 10. Szybki rozwój gospodarczy i wyraźny zadłużenie zagraniczne PRL do 1980 rokuwzrost poziomu życia, jaki odczuwaliPolacy w latach 70. był możliwy prze-de wszystkim dzięki kredytom jakiewładza zaciągnęła na Zachodzie. Gierek liczył, że dzięki pożyczkomuda się rozwinąd gospodarkę do po-ziomu, który pozwoli spłacid zadłu-żenie dzięki eksportowi nowo produ-kowanych towarów. Jego plan okazał się jednak błędny.Efektem było nie tylko rosnące zadłu-żenie paostwa, ale też kryzys gospo-darczy jaki dotknął Polskę w drugiejpołowie lat 70.
 11. 11. Już w połowie lat 70. wyraźne były oznaki kryzysu gospodarczego w PRL.Konieczne było wprowadzenie podwyżek cen. Władza ogłosiła je w drugiejpołowie czerwca 1976 roku, co spowodowałokolejne protesty. Strajkowało ok. 80 tys. ludziw całej Polsce. Do najpoważniejszych wystą-pieo doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Dla rozprawienia się z protestującymi użytomilicji i specjalnie przygotowanych na takieokazje oddziałów ZOMO. Jednocześnie Gierekzabronił strzelad do protestujących. Do his-torii przeszły stosowane wobec strajkujących„ścieżki zdrowia” polegające na przechodze-niu między bijącymi pałkami milicjantami. Obawiając się rozszerzenia protestów Gierekwycofał podwyżki. Ta decyzja spowodowałapogłębienie się kryzysu gospodarczego i ko-niecznośd wprowadzenia reglamentacji nie-których towarów. oddziały ZOMO podczas protestów w Radomiu, 1976
 12. 12. Częśd protestujących w czerwcu ‘76 spotkały represje polegające m.in. na zwalnianiu z pracy. Dla niesienia im pomocy prawnejpowstał Komitet Obrony Robotników(KOR), który stopniowo poszerzał swojądziałalnośd, stając się pierwszą od dzie-sięcioleci poważną organizacją opo-zycyjną. Wśród najważniejszych człon-ków KOR-u znaleźli się: Antoni Maciere-wicz, Jacek Kuroo, Jan Józef Lipskii Adam Michnik. W 1977 roku powstała kolejna orga-nizacja opozycyjna – ROPCiO – RuchObrony Praw Człowieka i Obywatela. Bez opozycjonistów lat 70. z pewnoś-cią znacznie trudniej byłoby stworzydwielki opozycyjny ruch „Solidarnośd” wlatach 80. zebranie KOR -u w mieszkaniu Jacka Kuronia w Warszawie
 13. 13. Październik ‘78 był bez wątpienia jednym z przełomowych momen-tów w historii PRL. Wtedy to w Watykanie zdecydowano, że nowympapieżem zostanie polski kardynał Karol Wojtyła. Władze PRL oficjalnie gratulowały Kościołowi i kardynałowi wyboru.Faktycznie jednak obawiały się wzrostu autorytetu Kościoła wśródPolaków i ewentualnego poparcia nowego papieża dla kształtującejsię opozycji. Jan Paweł II odwiedził Polskę już w następnym roku. Oficjalnie nie wypowiadał się na tematy polityczne, alejego słowa, zwłaszcza te wypowiedzianena Placu Zwycięstwa w Warsza-wie powszechnie zostały ode-brane jako nadzieja na zmianyw Polsce. „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi… tej ziemi” Jan Paweł II, Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2.06.1979
 14. 14. koniec

×