Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ankieta na temat postawy konsumentów wobec marek zagranicznych oraz chińskich inwestycji.

5,090 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ankieta na temat postawy konsumentów wobec marek zagranicznych oraz chińskich inwestycji.

  1. 1. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Niniejszy kwestionariusz badawczy służy celom naukowym. Szanowni Państwo! Poniższa ankieta służy zbadaniu preferencji kupujących wobec produktów krajowych i zagranicznych oraz ich nastawienia wobec narastającej w naszym regionie (Europa Środkowo-Wschodnia) aktywności inwestorów z Chińskiej Republiki Ludowej. Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zebranie ogólnego obrazu zjawisk dla celów badawczych. Z góry dziękujęza poświęcony na wypełnienie ankiety czas i pomoc w realizacji projektu badawczego. Ankieta na temat postaw konsumentów wobec marek zagranicznych oraz chińskich inwestycji. 1) Czy dokonując zakupów zwraca Pani/Pan uwagę czy jest to produkt krajowy czy zagraniczny? a) Zdecydowanie tak b) Raczej tak c) trudno powiedzieć d) Raczej nie e) Zdecydowanie nie 2) Mając możliwość kupna towaru polskiego i zagranicznego czy solidaryzuje się Pan/i z produktem polskim? A. Produkty żywnościowe B. Produkty nieżywnościowe a) Zdecydowanie tak a)Zdecydowanie tak b) Raczej tak b)Raczej tak c) Trudno powiedzieć c) Trudno powiedzieć d) Raczej nie d) Raczej nie e) Zdecydowanie nie e) Zdecydowanie nie 3) Dokonując zakupu produktu żywnościowego: a) świadomie kupuję produkty polskie kierując się przy tym nie tylko względami racjonalnymi, ale także emocjonalnymi, b) świadomie preferuję produkty zagraniczne, (jaki kraj............................................................?) c) kraj pochodzenia produktu jest mi obojętny, kieruję się jedynie cechami produktu 4) Dokonując zakupu produktu nieżywnościowego: a) świadomie kupuję produkty polskie kierując się przy tym nie tylko względami racjonalnymi, ale także emocjonalnymi, b) świadomie preferuję produkty zagraniczne,(jaki kraj............................................................?) c) kraj pochodzenia produktu jest mi obojętny, kieruję się jedynie cechami produktu 5) Proszę określić, jaki jest Pana/i stosunek do nowych, globalnych produktów pojawiających się na rynku: a) każdy nowy produkt pojawiający się na rynku wzbudza moje obawy i nieufność b) należę do osób, którzy zazwyczaj, jako pierwsi kupują nowy produkt na rynku c) rzadko kupuję produkt, co, do którego nie mam pewności, jaki będzie d) inny (jaki?).... 6) Jak ocenia Pan/i produkty żywnościowe ze względu na wymienione cechy? Produkt polski: Poziom cen Wartość odżywcza Wygląd zewnętrzny Dostępność na rynku +3[ ] +3 [ ] +3 [ ] +3 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +1 [ ] +1 [ ] +1 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -3 [ ] -3 [ ] -3 [ ] -3 [ ]
  2. 2. Produkt zagraniczny: Poziom cen Wartość odżywcza Wygląd zewnętrzny Dostępność na rynku +3[ ] +3 [ ] +3 [ ] +3 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +1 [ ] +1 [ ] +1 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -3 [ ] -3 [ ] -3 [ ] -3 [ ] 7) Jaki główny czynnik decyduje o zakupie przez Panią/Pana danego produktu. Proszę podać kolejność od 1do 7 przyjmując, że 1 to czynnik najważniejszy: Wyszczególnienie Produkty żywnościowe Kosmetyki,środki czystości Dobra trwałe cena promocja jakość marka kraj pochodzenia moda opakowanie 8) Jak ocenia Pan/i produkty nie żywnościowe ze względu na wymienione cechy? Produkt polski Poziom cen +3[ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Trwałe +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Szeroki asortyment +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Wysoki standard Powszechnie dostępne +3 [ ] +3 [ ] +2 [ ] +2 [ ] +1 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -2 [ ] -3 [ ] -3[ ] Produkt zagraniczny Poziom cen +3[ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Trwałość +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Głębokość asort +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Wysoki standard +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3 [ ] Powszechna dostępność +3 [ ] +2 [ ] +1 [ ] -1 [ ] -2 [ ] -3[ ] 9) Proszę określić atrakcyjność opakowań produktów oznaczonych markami globalnymi na tle rodzimych produktów? a) opakowania produktów globalnych są znacznie bardziej atrakcyjne od rodzimych produktów b) nie zauważam żadnych różnic w ich atrakcyjności c) opakowania produktów rodzimych są bardziej atrakcyjne od produktów globalnych d) brak opinii
  3. 3. 10) Jaka jest Pan/i opinia na temat poziomu cen produktów oznaczonych znanymi, globalnymi markami? a) są one stosunkowo tanie, zważywszy na ich wysoka jakość b) ich cena jest dostosowana do ich jakości i w pełni uzasadniona c) są one zdecydowanie za drogie i tak naprawdę płacimy za markę a nie za jakość d) brak opinii 11) Jaka jest Pana/i opinia na temat zagranicznych sieci handlowych w Polsce? a) należy zwiększać ich liczbę, gdyż oferują atrakcyjniejszy model handlu b) należy powstrzymać ich rozwój, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla rodzimego handlu c) brak opinii 12) Co pani sądzi o reklamach marek globalnych? a) są zdecydowanie bardziej oryginalne od reklam marek krajowych b) są często niezrozumiałe i mało przekonywujące c) są mało atrakcyjne, preferuję reklamy rodzimych firm d) brak opinii 13) Co lub kto podoba się Panu/i najbardziej w reklamach globalnych? a) znane postacie ze świata filmu, sportu, muzyki itp. b) oryginalna muzyka c) abstrakcyjne, oryginalne skojarzenia d) humor e) inne (jakie?).............................................................................................................................. .. 14) Proszę określić atrakcyjność opakowań produktów oznaczonych markami globalnymi na tle rodzimych produktów: a) opakowania produktów globalnych są znacznie bardziej atrakcyjne od rodzimych produktów b) nie zauważam żadnych różnic w ich atrakcyjności c) opakowania produktów rodzimych są bardziej atrakcyjne od produktów globalnych d) brak opinii 15) Poniżej wymieniono kilka czynników określających postawy Polaków wobec żywnościowych. Proszę o wyrażenie swojej opinii na temat poniższych stwierdzeń: Całkowicie Zgadzam Brak Nie Wyszczególnienie się się zdania zgadzam zgadzam się Żywność pochodzenia. zagranicznego jest mniej zdrowa od polskiej żywności Wyższa cena produktu zagranicznego świadczy o jego wyższej jakości Warto zapłacić więcej pieniędzy za żywność ekologiczną, Najbardziej znane marki świata, np. McDonald’s oferują najbardziej zdrowe produkty żywnościowe Przyznawane atesty dają absolutną pewność co do jakości oferowanych produktów żywnościowych Polskie społeczeństwo przywiązuje bardzo małą uwagę do składu żywności, w przeciwieństwie do zachodnich konsumentów Polskie społeczeństwo charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną Za kilka lat Polacy będą kupować głównie polską żywność, gdyż jest ona znacznie zdrowsza od żywności zachodniej ekologiczna będzie jednym z najbardziej pożądanych produktów produktów Całkowicie się nie zgadzam
  4. 4. 16) Jaki jest Pana/i stosunek do produktów z Chin? a) chętnie je kupuję b) wiedza o pochodzeniu produktów z Chin nie wpływa na moje decyzje zakupowe c) jeśli to możliwe, staram się unikać ich kupowania d) unikam za wszelką cenę ich kupowania 19) Czy dokonuje Pan/i zakupów w typowo chińskich sklepach? a) tak, często b) czasami c) do tej pory nie było sposobności, ale byłbym/byłabym chętny/a d) raczej nie e) zdecydowanie nie 21) Czy wiedza, że produkt znanej i renomowanej marki, wyprodukowany został w Chinach, wpłynęłaby na Pana/i decyzję dotyczącą jego zakupu? 17) Jakość produktów z Chin według Pana/i jest: a) bardzo dobra b) dobra c) przeciętna d) słaba e) bardzo słaba 20) Czy sprawdza Pan/i kraj pochodzenia kupowanych produktów? a) tak, zawsze b) często c) czasami d) do tej pory zdarzyło się to kilka razy e) nie, nigdy nie sprawdzam a) b) c) d) e) zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie a) b) c) d) e) 22) Czy dostrzega Pan/Pani niebezpieczeństwa związane z zalewem chińskimi produktami, np. eliminowanie polskiego przemysłu, awaryjność i wybuchowość sprzętu i zabawek związana z ze słabymi kontrolami jakości? zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie 23) Proszę określić stosunek do dynamicznie zwiększających się zagranicznych inwestycji chińskich: a) są potrzebne, stymulują rozwój gospodarki, inny powód/y…………………………………............................................................................................. b) jest mi to obojętne c) jestem przeciw, gdyż chiny celują w przejęcie sektorów strategicznych, inny powód/y…………………………………............................................................................................. Dane respondenta: 1. Płeć: a) mężczyzna 2. Wiek: a) poniżej 25 lat , powyżej 65 lat b) kobieta b) 25-35 lat, c) 36 –45 lat d) 46-55 lat e) 56-65 lat d) 3. Miejsce zamieszkania: a) wieś b) miasto do 5 tys. mieszkańców c) miasto powyżej od 5 do 20 tys. mieszkańców d) miasto od 20 do 50 tys. mieszkańców e)miasto od 50 do 150 tys. mieszkańców f)miasto powyżej 150 tys. mieszkańców 4. Wykształcenie: a) podstawowe, b) zawodowe, c) średnie, d) wyższe 5. Status zawodowy: a) uczeń/student, e) rencista/emeryt, b) pracownik fizyczny, f) własna działalność gospodarcza c) pracownik umysłowy, g) inne:.............................................. d) bezrobotny, 6. Miesięczny dochód netto na 1członka rodziny: a) do 499 zł, b) 500-799zł, c) 800-1199zł, d) 1200-1600zł, e) powyżej 1600zł

×