Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wykres indykatorowy

12,224 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wykres indykatorowy

 1. 1. Wykres Indykatorowy Silnika Chwastek Marcin
 2. 2. Silnik <ul><li>Silnik to maszyna służąca do zamiany doprowadzanej do niej energii na pracę mechaniczną. W zależności od rodzaju wykorzystywanej energii rozróżnia się: </li></ul><ul><li>silniki cieplne (najliczniejsza grupa - wykorzystujące energię cieplną) </li></ul><ul><li>silniki wiatrowe (przetwarzające energię wiatru) </li></ul><ul><li>silniki wodne (przetwarzające energię płynącej wody) </li></ul><ul><li>silniki pneumatyczne (napędzane sprężonym powietrzem) </li></ul><ul><li>silniki hydrauliczne (napędzane cieczą pod ciśnieniem) </li></ul><ul><li>silniki elektryczne (napędzane energią elektryczną) </li></ul>
 3. 3. Silniki cieplne <ul><li>Silnik cieplny to maszyna służąca do zamiany doprowadzanej do niej energii cieplnej na pracę mechaniczną. Istnieje kilka rodzajów silników cieplnych, ale nas interesują SILNIKI TŁOKOWE </li></ul>
 4. 4. Silniki tłokowe <ul><li>Silnik tłokowy – silnik, który do wytwarzania pracy wykorzystuje tłoki poruszające się w cylindrach. Tłoki najczęściej są połączone z wałem korbowym, od którego odbierany jest moment obrotowy. </li></ul>
 5. 5. Jak działa silnik tłokowy?
 6. 6. Co to jest indykacja silnika? <ul><li>Indykacja silnika spalinowego lub sprężarki tłokowej polega na pomiarze sygnału szybkozmiennego ciśnienia w cylindrze lub układach dolotowym i wylotowym silnika w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Pierwszy przyrząd do pomiaru zmiennego ciśnienia wewnątrz cylindra maszyny cieplnej opracował James Watt. </li></ul>
 7. 7. Jak wygląda wykres indykatorowy?
 8. 8. Podział wykresów indykatorowych 1. Wykres indykatorowy zamknięty 2. Wykres indykatorowy otwarty
 9. 9. <ul><li>1. Wykres indykatorowy zamknięty </li></ul><ul><li>- Przedstawia zależność ciśnienia bezwzględnego w cylindrze silnika od chwilowej wartości objętości cylindra. Sporządzenie wykresu indykatorowego zamkniętego wymaga wyznaczenia chwilowej wartości objętości cylindra w funkcji kąta obrotu wału korbowego. </li></ul>
 10. 10. Wykres indykatorowy zamknięty
 11. 11. <ul><li>2. Wykres indykatorowy otwarty </li></ul><ul><li>- P rzestawia zależność ciśnienia bezwzględnego gazu w cylindrze silnika od kąta obrotu wału korbowego. Jest sporządzany dla jednego cyklu roboczego silnika. </li></ul>
 12. 12. Wykres indykatorowy otwarty
 13. 13. <ul><li>Wykres indykatorowy </li></ul><ul><li>P- ciśnienie </li></ul><ul><li>V- objętość </li></ul><ul><li>GMP- górne martwe położenie </li></ul><ul><li>DMP- dolne martwe położenie </li></ul>
 14. 14. Dziękuje za uwagę .

×