Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Silnik

 • Login to see the comments

Silnik

 1. 1. SPALANIE W SILNIKACH Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM
 2. 2. <ul><li>1. Spalanie w silnikach z zapłonem samoczynnym. </li></ul><ul><li>1.1. Silniki z zapłonem samoczynnym. </li></ul><ul><li>1.2. Paliwa stosowane w silnikach z zapłonem samoczynnym. </li></ul><ul><li>1.3. proces spalania w silnikach o zapłonie samoczynnym. </li></ul>
 3. 3. Silniki z zapłonem samoczynnym <ul><li>Znane jako silniki wysokoprężne, lub Diesla, są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w którym do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne </li></ul><ul><li>zewnętrzne źródło energii, ma w nim miejsce zapłon samoczynny. </li></ul>Rys.1. Przykładowy wygląd silnika Diesla
 4. 4. Paliwa stosowane w silnikach z zapłonem samoczynnym <ul><li>olej napędowy </li></ul><ul><li>mazut </li></ul>
 5. 5. Najważniejsza cecha paliwa <ul><li>Liczba cetanowa </li></ul><ul><li>Określa się tym mianem skłonność paliwa do samozapłonu. Im większa jest liczba cetanowa, tym krótszy jest czas między początkiem wtrysku a chwilą samozapłonu. Skład oleju wzorcowego to dwa węglowodory: </li></ul><ul><li>-cetan C 12 H 34 o liczbie cetanowej 100 </li></ul><ul><li>-alfametylonaftalen C 11 H 24 o liczbie cetanowe 0. </li></ul>
 6. 6. Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. <ul><li>Wiążemy z nim trzy kwestie: </li></ul><ul><li>Proces wtrysku paliwa </li></ul><ul><li>Okresy spalania mieszanki paliwowej w silniku o zapłonie samoczynnym: </li></ul><ul><li>Zjawisko „młotowania silnika” tak zwanego „twardego” spalania. </li></ul>
 7. 7. Proces wtrysku paliwa <ul><li>Ciśnienie wtrysku 10-30 MPa, </li></ul><ul><li>Prędkość strugi paliwa 150-250 m/s, </li></ul><ul><li>Kształt strugi stożkowy, </li></ul><ul><li>Cząsteczki paliwa w strudze w postaci kuleczek. </li></ul>
 8. 8. Okresy spalania mieszanki paliwowej w silniku o zapłonie samoczynnym (wykres) I, II, III - okresy spalania, 1 – początek wtrysku, 2 – samozapłon, 3 – punkt maksymalnego ciśnienia spalin, 4 - koniec wtrysku, 5 - początek dopalania resztek paliwa, OWK - obroty wału korbowego,α ww - kąt wyprzedzenia wtrysku,α w - kąt wtrysku.
 9. 9. Okresy spalania mieszanki paliwowej w silniku o zapłonie samoczynnym <ul><li>Spalanie w silnikach z ZS dzieli się na trzy okresy : </li></ul><ul><li>I - okres indukcji </li></ul><ul><li>II - okres rozprzestrzeniania się </li></ul><ul><li>III - okres dopalania resztek paliwa. </li></ul>
 10. 10. I. Okres indukcji <ul><li>Zwany zwłoką zapłonu (między punktami 1 i 2), w którym następuje wtrysk paliwa, jego podgrzanie i odparowanie trwa to około 0,002 sekundy, </li></ul>
 11. 11. II . Okres rozprzestrzeniania się <ul><li>Okres rozprzestrzeniania się płomienia od licznych ognisk zapłonu i gwałtowny wzrost ciśnienia. </li></ul>
 12. 12. III. Okres dopalania resztek paliwa. <ul><li>Jest to ostatni etap spalania paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym, kąt wtrysku wpływa na długość tego okresu. </li></ul>
 13. 13. Zjawisko „młotowania silnika” tak zwanego „twardego” spalania. <ul><li>W przypadku zbyt wczesnego wtrysku to znaczy wtedy gdy jest za duży kąt wyprzedzania wtrysku narastanie ciśnienia może być gwałtowne i praca silnika staje się twarda, silnik pracuje głośno, słychać charakterystyczne metaliczne stuki, nazwane „młotowaniem silnika”. </li></ul>
 14. 14. Przykład samochodu przerobionego z silnika iskrowego na silnik samozapłonowy ze względu na niższe koszty utrzymania tak ważne w szkołach jazdy.
 15. 15. Dziękuję za uwagę. Prezentacje wykonała: Beata Brończyk gr.11

×